2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

World Challenge Day

world-challengeVyzývací deň je korešpondenčná súťaž súperiacich miest. Súperom Prešova sú Košice, izraelské mesto Kfar-Saba a peruánska Tacna. Cieľom podujatia je zapojiť v tento deň čo najviac obyvateľov mesta (bez rozdielu veku) do akejkoľvek športovej, či fyzickej aktivity po dobu aspoň 15 minút nepretržite. world-challenge29.05.2013 sa konal tohtoročný medzinárodný vyzývací deň miest. Školu reprezentovali študenti I. C a I. SA. 50 študentov behalo 3 000m, 8 študentov hralo florball a 12 študentov a učiteľov si zahralo volejbal. Do súťaže sa zapojilo celkovo 70 ľudí, aby podporili mesto Prešov v korešpondenčnej súťaži súperiacich miest. Akciu viedli vyučujúci telesnej a športovej výchovy PaedDr.Buzgová a Rešovský. world-challengeV behu na 3 000m dosiahol pekný výsledok študent Marcin Vladimír, ktorý zabehol trať za 10min. 48 s., Matúš Haborák z I. C a Martin Škreptáč z I. SA za 11 min.20s a Peter Šuťák z I. SA za 11min. 30s.

PaedDr. Eva Buzgová

VSE pomáha prepájať teóriu s praxou

stretnutie-na-cVSE postavilo a skolaudovalo tzv. cvičné pole na strednej škole SOŠE v Poprade - Matejovciach v roku 2010. Doteraz slúžilo cvičné pole hlavne pre potreby výučby študentov popradskej školy. Začiatkom mája sa uskutočnilo úvodné stretnutie, ktoré „dalo zelenú“ pre výučbu študentov ďalších partnerských škôl. Stretnutie vyučujúcich silnoprúdových predmetov Vo štvrtok 2. mája sa na popradskej škole stretli vyučujúci a majstri odborného výcviku zo všetkých piatich partnerských elektrotechnických škôl VSE. Nechýbali ani zástupcovia našej školy, Ing. Juraj Budiš a Ing. Iveta Marcinčinová. Spolu s kolegami z ďalších škôl si prezreli cvičné pole a učebňu, ktorú sponzorovalo VSE. Exkurzia bola spojená s ukážkami prác, ktoré predviedli študenti popradskej školy. Mohli si pozrieť, ako študenti realizujú zaistenie pracoviska na VN a vzdušnom NN vedení, montáž hlavnej domovej skrine (HDS) na vzdušnom NN vedení, montáž elektromera v elektromerovom rozvádzači, ako aj technologické postupy pre výstup po rebríku a prácu vo výške. V učebni študenti predviedli svoju zručnosť pri ukážkach rôznych druhov väzov na izolátoroch VN a NN. Spestrením bola tiež exkurzia na elektrickej stanici 110/22 kV Poprad I. Zintenzívňujeme spoluprácu stretnutie-na-c„Cieľom stretnutia bolo, aby vyučujúci partnerských škôl spoznali možnosti, ktoré cvičné pole ponúka pre spestrenie výučby silnoprúdových predmetov na ich školách. Exkurzia, prípadne krátka prax na cvičnom poli, môže prispieť k lepšiemu prepojeniu teórie a praxe. Na druhej strane si VSE takto zvýši počet potenciálnych uchádzačov o Practice program, ktorí budú mať prehľad o náročnosti a požiadavkách pre prácu elektromontéra vo VSE,“ povedal Ján Romaňák, vedúci odboru Prevádzka sietí VN a NN v spoločnosti VSE a.s. Na stretnutí zároveň zástupcovia VSE predstavili návrh novej príručky o energetike. „Je to ďalšia ponuka z našej strany, ktorú môžu školy využiť pre skvalitnenie výučby. Keďže príručka rozoberá rôzne témy z energetiky, môže byť využiteľná vo viacerých predmetoch,“ vysvetlil Marián Mačák, mentor absolventských programov vo VSE.

Ing. Juraj Budiš, Veronika Kašteľová, VSE, a.s.

Kladenie vencov pri pamätníku osloboditeľov

kladenie-vencovPri príležitosti 68. výročia konca 2. svetovej vojny a oslobodenia Československa Červenou armádou sa žiaci II.B, I.A a I.SA spolu s Mgr. I. Kovaľovou, Mgr. M. Solárovou a RNDr. D. Tekeľovou zúčastnili týchto osláv dňa 7. mája 2013 na Hlavnej ulici v Prešove za účasti rôznych spoločenských organizácii a funkcionárov štátnej správy a samosprávy a uctili si tým pamiatku padlých hrdinov 2. svetovej vojne ako aj význam oslobodenia kladenie-vencovČervenou armádou a skončenia vojny – a to nielen prítomnosťou priamych účastníkov bojov, obsahom slávnostných príhovorov, ale aj položením kytice ku Pamätníku osloboditeľov.

Mgr. Iveta Kovaľová

Rozlúčka so štvrtákmi

.jpgPre študentov 4. ročníka bol predposledný májový týždeň v tomto školskom roku dosť náročný. V týchto dňoch ich čakala ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov, z matematiky a odborných predmetov. Táto časť maturitnej skúšky bola zavŕšením ich štvorročného štúdia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Väčšina študentov pristupovala k príprave na ústnu časť maturitnej skúšky zodpovedne, o čom svedčia aj výsledky, ktoré dosiahli. Aj keď ich prípravu a odpoveď na maturitnej skúške sprevádzali kvapky potu, skúšku dospelosti zvládli úspešne. Nebolo zbytočné úsilie pedagógov počas štyroch rokov vlievať im do hláv čo najviac vedomostí, múdrostí a zručností, o čom nás tento týždeň väčšina z týchto študentov presvedčila. .jpgPiatok, 24. máj, bol dňom, kedy si títo mladí ľudia slávnostne prevzali z rúk riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, vysvedčenie o maturitnej skúške. Vzácnym hosťom tohto stretnutia bol aj riaditeľ pre strategický rozvoj spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o., Ing. Martin Džbor, PhD., ktorý sa študentom prihovoril a poprial im všetko dobré v ďalšom ich živote. Tento deň bol pre našich študentov ich posledným školským dňom, pretože dnes sú to už absolventi tejto školy, ktorí majú pred sebou veľa plánov a cieľov. V mene celého pedagogického zboru vám, milí absolventi, želáme, nech vás na vašej ďalšej životnej ceste sprevádza zdravie, šťastie a úspech. Nech máte stále dostatok síl na splnenie si vašich snov a dosiahnutie vytýčených cieľov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Ogólnopolskie Zawody Robotów ROBO-motion 2013

Dňa 27.4.2013 sa študenti Stanislav Starec IV.C, Peter Tomaščík IV.C a Matej Semančík IV.S zúčastnili v Poľsku na celoštátnej súťaži v robotike s názvom Ogólnopolskie Zawody Robotów ROBO~motion 2013. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach, čo môžeme porovnať s Robocupom u nás, ale s tým rozdielom, že sa nesúťaží o postup na celosvetové kolo, ale o zaujímavé a rozmanité vecné ceny. Množstvo disciplín pritiahlo hlavne veľa súťažiacich z celého Poľska. Súťaž sa konala na prestížnej univerzite s názvom Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Naši študenti boli jediní zahraniční súťažiaci. Súťažili v kategórii Freestyle, kde súperili nielen s ostatnými súťažiacimi, ale aj s jazykovou bariérou nakoľko ich prezentácia a opis robotov bol v angličtine. Taktiež sme mali prístup k pravidlám len v poľskom jazyku. Napriek týmto nevýhodám sme sa celkovo umiestnili na výbornom 3. mieste a okrem diplomu sme získali aj pekné hodnotné ceny. Úroveň súťaže bola vysoká a o súťažiacich bolo postarané od chvíle vstupu do budovy až po jej opustenie. Patrí veľká vďaka poľskej strane za pozvanie a usporiadanie takejto súťaže, ktorá sa konala prvýkrát. Nás teší hlavne to, že sme sa nestratili medzi poľskými kolegami z oblasti robotiky. Veľkou zaujímavosťou pre nás bolo využívanie ventilátorov na robotoch linefollower, ktorých úlohou je stopovať kľukatú cestu za určitý čas. Spomínaný ventilátor súťažiaci využívali na vytvorenie podtlaku a doslova prilepeniu robota k trati. Takýto robot bol následne trikrát rýchlejší. Pre tento typ robota Poliaci majú špeciálny názov a to: turbínové linefollowery. Pri predávaní ceny a následnom lúčení s organizátormi súťaže sme obdržali poďakovanie za účasť a pozvánku na druhy ročník, ktorý sa uskutoční približne o rok na tej istej škole v prekrásnom poľskom mestečku Rzeszow.

Stanislav Starec, absolvent 2013

Istrobot 2013

913664-59736389Väčšina študentov v piatok myslí na krásny víkend, ktorý je pred nimi. Len my dvaja, študenti našej školy Damián Feťko IV. B a Stanislav Starec IV. C sme v piatok 19.4.2013 nemysleli na víkend, ale na to, ako sa dostaneme do Bratislavy na ďalší ročník stredoeurópskej súťaže Istrobot, ktorú už tradičné organizovala STU FEI BA. Po minuloročnom neúspechu sme sa tento rok snažili dostať do finále v kategórii Stopár. Do Bratislavy sme cestovali neskoro večer z Prešova, aby sme skoro ráno mohli ladiť robota podľa miestnych svetelných podmienok. Na STU-čke nás skoro ráno privítal jeden z organizátorov s tvrdením, že sme prišli ako prví. Mal pravdu, celu hodinku sme ladili program na stopára podľa tunajších podmienok sami. 965005-59736404Volili sme kompromis medzi rýchlosťou a presnosťou. S prekážkami, ako tunel s dĺžkou 75cm sme nemali problém. Ale problematický sa ukázal prejazd mostíkom, ktorý sa podarilo vyriešiť úpravou HW robota, a to zvýšením jeho podvozku – svetlej výšky. Do poslednej jazdy sme sa trápili s obchádzaním prekážky, a to tehly. Z prihlásených 36 účastníkov súťažnej kategórie Stopár sa na štart postavilo 25 súťažných robotov. Po prvom kole trať zvládlo 7 robotov a náš robot Thuox s časom 45s strácal na prvého 17s, ale potešil umiestením na tretom mieste. Keďže sme išli na hraniciach našich rýchlostných možností vedeli sme, že lepší už nebudeme, len to že nás niekto môže predbehnúť. To sa aj stalo po druhom kole, ktoré zvládlo 11 robotov sme stratili medailové umiestnenie a so stratou už 31s na prvého sme mali 6. miesto. O všetkom rozhodlo finále, ktoré odjazdili 11 robotov. Naše konečné umiestnenie bolo 7 miesto. Nás teší hlavne to, že sme dokázali v priebehu 3 nocí navrhnúť, naspájkovať, naprogramovať robota za celkovo najnižšiu cenu, ktorý bol schopný sledovať čiaru a skončiť na 7. mieste v zastúpení súťažiacich nielen študentov VŠ, ale aj dospelých, ktorí týchto robotov vyrábajú roky a investujú do nich stovky eur. Celkovo sme boli aj najmladší účastníci súťaže, ktorej sa zúčastnili nielen študenti SR ale aj PL a CZ. Ako už býva zvykom, po ukončení súťaže organizátor zabezpečil spoločnú večeru pre súťažiacich v miestnej pizzerii, kde sme sa poriadne najedli diabolskej pizze, zapili kofolou a utekali na autobus, aby sme v nedeľu skoro ráno mohli doma porozprávať o svojich zážitkoch z tejto súťaže. Na záver treba podotknúť našu spokojnosť a cenné skúsenosti, ktoré sme získali pri príprave.

Stanislav Starec a Damián Feťko, absolventi 2013

Nostalgický máj

.jpgV máji, keď sa lúčime našimi internátnymi štvrtákmi si viac ako inokedy uvedomujeme Herakleitov výrok „Všetko plynie, všetko tečie.“ Pred štyrmi rokmi k nám z podhorských lúk a stráni nášho krásneho východu priniesol prúd 37 bystrých študentov, a teraz nastal čas, keď sa títo mladí ľudia začlenia do toku života. 9.5. pred nástupom na akademický týždeň sme si neformálne posedeli pri obľúbených „lakocinkách“ a veselo i vážne porozprávali o všetkom, čo sme za tie 4 roky spolu zažili. Spätne oceňujem, že pri prípadnom prekročení mantinelov stačilo pedagogické upozornenie bez akéhokoľvek použitia ďalších donucovacích prostriedkov. Obdivovala som sociálnu a osobnostnú vyzretosť niektorých z nich: S. Starca, M. Kravca, M. Vrabľa, R. Kazimíra aj ďalších, ktorí už pri nástupe do školy boli „majiteľmi cieľa“ a neochvejne za ním v oblasti svojho záujmu kráčali. 14.5. sa uskutočnilo zasadnutie žiackej rady, kde okrem všetkých aktuálnych záležitostí, ktoré hýbu naším bežným životom odzneli aj veľmi cenné podnety predsedu žiackej rady Mareka Dlugoša. Týkali sa návrhu projektov, ktoré môžu zveľadiť a zviditeľniť školu. Z toho dôvodu je potrebné podchytiť čo najviac kreatívnych študentov s vôľou pokračovať v dosiahnutých úspechoch. Okrem pravidelnej športovej činnosti v posilňovni a v telocvični to v máji v internáte žilo najmä majstrovstvami sveta v hokeji, kde burácanie študentov v spoločenskej miestnosti malo ozvenu a silu veľkého štadióna. .jpgVychovávateľka 1. VS Mgr. T. Imrichová bola 6.5. so skupinou študentov na kolieskových korčuliach vo Veľkom Šariši. Študentom sa táto aktivita páčila a chcú v týchto výjazdoch pravidelne pokračovať. Taktiež 21. 5. sa stretla so svojimi zverencami, kde im formou riadeného rozhovoru poskytla informácie o všetkých podobách a formách šikanovania. Následne chlapci vyplnili krátky dotazník a dostali odpoveď na všetky svoje otázky. Aj keď sme občas v minulosti zaregistrovali prejavy „machrovania“ starších voči mladším, potešila nás spätná väzba od tohtoročných prvákov, že sa s podobným správaním nestretávajú. V ten istý deň sa v SM pod taktovkou Mgr. V. Barjakovej uskutočnil zábavno-súťažný kvíz „Súhlasíš s názorom, že...“ Študenti mali možnosť vybrať si z troch aktuálnych možností a preukázať svoju vedomostnú úroveň a situačnú pohotovosť. Najbystrejší boli O. Kost a M. Regec. Po nástupe štvrtákov z akademického týždňa sme každý deň medzi dverami počúvali a prežívali spravodajstvo z priebeh maturitných skúšok. Z našich neprešiel iba jeden a Taxisovu priekopu pre neho predstavoval anglický jazyk. S ostatnými sme sa rozlúčili pri odovzdávaní maturitných vysvedčení, ktoré malo veľmi slávnostný ráz. Vkusne naaranžovaný veľkolepý priestor v telocvični, červené koberce, prítomnosť rodičov a hostí pripomínala atmosféru promócií. Celkové vyznenie umocnili slávnostné, ale neformálne prejavy riaditeľa školy Ing. S. Kožára, manažéra T – systému Ing. Martina Džbora a vznešená hudba. V tomto okamihu si asi všetci uvedomovali vďačnosť za vzdelanie, ktorého sa im dostalo na našej najkvalitnejšej škole, a ja som si v duchu želala, aby odborné základy, ktoré im škola dala vedeli podoprieť pevným hodnotovým rebríčkom. Známy psychológ Maslow robil výskum s univerzitnými študentmi a prišiel na to, že bežný hodnotový systém, ktorým sa riadia učí klamať a podvádzať okolitý svet. Je založený podobne ako reklamný systém na princípe ako využiť a použiť. Z tých 3000 študentov našiel dvoch, ktorí mali trochu vyšší hodnotový systém. Ako hovoriť pravdu, neubližovať druhým, nezrádzať. Som presvedčená, že medzi odchádzajúcimi štvrtákmi by táto štatistika dopadla oveľa lepšie, lebo medzi našimi chlapcami je veľa osobnostne krásnych bytostí. Ostatným želám, aby mali chuť svoju osobnosť formovať celý život podľa najvyšších etických princípov. Krásne vyjadril vďačnosť za všetkých štvrtákov literárne nadaný blogista R. Kazimír, kde okrem iného vo svojej básni píše: „stojíme tu ako veľká parta v túto rozlúčkovú chvíľu a tešíme sa, že sme prekonali ďalšiu dlhú míľu. Míľu na ktorej nás naša škola pevne sprevádzala, na ktorej nám do života veľmi veľa dala. Nielen priateľstvá a zážitky, ale aj výchovu a vzdelanie. To my dobre vieme a z a to ti, naša milá škola zo srdca ďakujeme a ešte skvelú budúcnosť a veľa úspechov prajeme.“

PhDr. Valéria Capeková

Maturitné skúšky

maturita-1-jpgAko môže škola zistiť svoju úroveň? Jednou z možností je aj maturitná skúška. Testy v rámci externej časti MS ponúkajú množstvo číselných údajov. Každoročne tieto výsledky analyzujeme a tak aj čitatelia tohto článku majú možnosť urobiť si vlastný názor na výsledky MS 2013.Výsledky ústnej časti MS 2013 predmet|úroveň|počet žiakov|1|2|3|4|5|priemer --|--|--|---|---|---|---|-----|---- ANJ|B1|113|45|21|33|13|1|2,15 NEJ|B1|21|5|5|8|3|0|2,43 SJL|-|133|56|33|31|13|0|2,01 TČOZ|-|133|24|31|40|36|2|2,71 PČOZ|-|133|37|29|43|24|0|2,41 MAT|-|59|36|16|7|0|0|1,51 Údaje sú vybrané zo štatistiky NÚCEM predmet|celoštátna úspešnosť|gymnáziá úspešnosť|SOŠ úspešnosť|SPŠE úspešnosť|SPŠE percentil|poznámka ----|-----|-----|------|-----|------|--- SJL|61,8%|72,8%|56,3%|65,5%|66,0|2. m. medzi tech. školami MAT|50,9%|58%|37,4%|47,6%|50,4|8.m. medzi tech. školami 4.m. medzi započítanými tech. školami (na MS bolo nad 20 žiakov) ANJ|55,3%|neuvádzajú|neuvádzajú|71,3%|93,3|4. m. medzi tech. školami 21. miesto na Slovensku NEJ|44,3%|neuvádzajú|neuvádzajú|46,1%|60,9|máme iba 15 žiakov maturita-3-jpgNa dobrovoľnú skúšku z matematiky sa na externú časť prihlásilo 99 žiakov. Väčšina z nich sa tak rozhodla na základe kritérií prijímania na vybranú vysokú školu. A tak mnohí z nich už od ústnej časti skúšky z matematiky odstúpili, keďže táto časť už zo strany VŠ nebola požadovaná a možno im už neostalo dosť síl po absolvovaní povinných častí MS. Jeden žiak absolvoval dobrovoľnú skúšku z jazyka nemeckého a jeden z jazyka anglického. Až 63 žiakov pred maturitnú komisiu predstúpilo s obhajobou vlastného projektu. Riešitelia pracovali na svojich témach až do januára a s výsledkami svojej práce predstúpili na školskom kole SOČ. Z týchto projektov vzišli naše úspechy v rôznych technických súťažiach, o ktorých ste sa mohli dočítať už v iných článkoch. Blahoželáme všetkým úspešným maturantom a želáme dobré uplatnenie v reálnom živote.

Ing. Judita Sakáčová

Prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014

prijimacie-kon Na základe upraveného plánu výkonov Odboru školstva PSK po uskutočnenom zápise a následnom odvolacom konaní otvárame v školskom roku 2013/2014 6 tried v nasledovnej štruktúre: - 3 triedy študijného odboru elektrotechnika - 2 triedy študijného odboru informačné a sieťové technológie - 1 trieda študijného odboru technické a informatické služby v elektrotechnike Celkový počet prijatých a zapísaných uchádzačov do prvého ročníka je 180. Záujem o ubytovanie v Školskom internáte pri SPŠE prejavilo 43 študentov budúceho 1. ročníka.

Mgr. Vladimír Hudáček

Aktivity tried

I. A bola pri kladení vencov

i-a-bola-pri-kPri príležitosti 68. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sa dňa 7. mája 2013 v Prešove uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na námestí. Vence vďaky k nemu za pomoci vojenských profesionálov kládli zástupcovia všetkých významných inštitúcií štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, združení a škôl. Aj naša trieda I.A sa stretla pred budovou Mestského úradu a svojou účasťou na tejto akcii vzdala úctu a vďaku bojovníkom, ktorí sa zapojili do bojov za slobodu tejto krajiny. Tento pietny akt sprevádzali aj ukážky ozbrojených síl. Ozbrojené sily Slovenskej republiky reprezentovali príslušníci prešovskej brigády, ktorí predviedli súčasnú techniku, výzbroj a výstroj profesionálnych vojakov. Historickú výstroj predvádzali členovia Vojenského historického oddielu ČAPAJEV. Veľmi sa nám to páčilo, lebo sme tak mali možnosť porovnať „staré s novým“.

študenti I.A

Deň víťazstva nad fašizmom

Neuplynul ani mesiac odkedy sme boli spoznávať parky mesta Prešova a ocitli sme sa znovu na tom istom mieste, ale v celkom inej situácii. V tak významný deň - 8. máj, keď sa oslavuje Deň víťazstva nad fašizmom, bola naša škola vybraná, aby naši študenti tvorili „mladý prúd“ medzi „pamätníkmi doby“. V ten deň sa kladú vence pri pamätníku a spomína sa na utrpenie spôsobené fašizmom. Na pešej zóne boli vojaci v uniformách a predvádzali zbrane a iné pomôcky, ktoré starostlivo strážia v kasárňach. Zhromaždili sa mnohí medailami ovešaní „pamätníci“, ktorým sa v prejavoch ďakovalo za ich účasť vo vojne a za ich významné činy, ktoré urobili preto, aby sme dnes žili v mieri. Prežili veľa utrpenia, ktoré my dnes nepoznáme. Mohli sme byť aspoň na chvíľu vedľa nich a v príjemnom počasí ďakovať aj iným, ktorí za nás padli.

študenti I. SA triedy

Spomienka na padlých aj žijúcich hrdinov II. svetovej vojny

Dňa 7.5.2013 sa II. B spolu aj s pani učiteľkou Mgr. Kovaľovou zúčastnila mimo vyučovania 68. výročia dňa víťazstva nad fašizmom v Prešove na Hlavnej ulici, pri pomníku padlých hrdinom II. svetovej vojny ktorý položili život za oslobodenie našej vlasti od nacistov. Na Hlavnej ulici boli vystavené zbrane a dobové uniformy. Zúčastnili sme sa sprievodu, v ktorom sme na pomník položili na pamiatku kyticu. Ďalej nasledoval príhovor primátora Prešova a Vranova. Napriek veľkej horúčave sme to vydržali až do konca, kedy zbor postupne hral hymny všetkých krajín, ktoré tam boli zastúpené a záverečnou salvou čestnej stráže na pamiatku padlým hrdinom ukončil spomienku. Foto z akcie je dokumentované na chodbovej nástenke.

študenti II. B

V meste na zmrzline

v-meste-na-zmrzVďaka prijímacím pohovorom sme mali 16. mája iba päť vyučovacích hodín. A keďže bol krásny slnečný deň, rozhodli sme sa, že pôjdeme na zmrzlinu. Po príjemnej prechádzke mestom sme si dopriali poriadnu porciu zmrzliny na Floriánovej ulici. Pri jej konzumácii sme preberali hokej a pozorovali okoloidúce dievčatá. Boli sme radi, že sme mohli stráviť spolu pred odchodom na prax príjemnú hodinku.

študenti III. SA

Exkurzia IV. A triedy

Dňa 26. 4. 2013 sa študenti IV. A triedy zúčastnili dvoch exkurzií. Najprv navštívili SOŠ elektrotechnickú v Poprade - Matejovciach. Spoločnosť VSE a.s. v priestoroch tejto školy postavila v roku 2010 tzv. cvičné pole, ktoré kopíruje distribučnú sieť. Toto cvičné pole má za cieľ obohatiť výučbu silnoprúdových predmetov na partnerských stredných školách spoločnosti VSE. V rámci exkurzie sa študenti IV. A triedy oboznámili s prvkami tohto cvičného poľa a zároveň im študenti popradskej školy predviedli praktické ukážky práce na distribučnom elektrickom vedení. Okrem toho si žiaci prezreli aj učebňu energetiky v dielňach školy, kde im videli praktické ukážky viazania vodičov k izolátorom. Z popradskej školy sa štdenti presunuli na exkurziu do spoločnosti Chemosvit Energochem, a. s. vo Svite. V priestoroch tejto spoločnosti sa študenti oboznámili s technologickými zariadeniami, ktoré slúžia na výrobu a rozvod elektrickej a tepelnej energie. Náklady na exkurziu boli hradené z prostriedkov, ktoré v rámci spolupráce s našou školu poskytla spoločnosť Východoslovenská energetika a. s. so sídlom v Košiciach.

kolektív IV. A

Večerný beh Prešovom

53-rocnik-ve8. mája 2013 sa zúčastnili študenti školy ďalšieho ročníka Večerného behu. V kategórii dorastencov, v behu na 3 000 m, venovanej Memoriálu Stanislava Hižnaya, si veľmi pekne viedol Patrik Dziak, II. A, ktorý sa umiestnil na 6. mieste zo 14 pretekárov. Bol to jeho prvý štart. V hlavnej kategórii večera (muži) v behu na 8760 m školu reprezentoval študent Pavol Gvušč, III. SA, ktorý skončil medzi 29 pretekármi na 13. mieste, časom 0:38, 00 min. Prvé 3 kolá sa držal v prvej desiatke. Vo veľmi dobrej konkurencii si držal pozíciu a s prehľadom dobehol do cieľa. Obom študentom patrí obdiv a blahoželanie.

PaedDr. Eva Buzgová

Certifikáty E.I.C. Engineering

certifikaty-e29. mája 2013 absolvovalo 13 študentov oblasti elektroenergetika overenie vedomostí a získali certifikáty odbornej spôsobilosti certifikačného orgánu pre osoby E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov. Z toho 8 študenti, ktorí mali priemer známok na konci 2. polroka v 1. až 3. ročníku do 2,00 získali certifikáty na základe zmluvy o spolupráci s E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. zdarma.

Ing. Juraj Budiš, Ing. Bohuslav Fendrych, riaditeľ E.I.C.

Školenie pedagogických zamestnancov

certifikaty-e27. mája 2013 absolvovali pedagogickí zamestnanci – elektrotechnici školenie v súlade so zmluvou o spolupráci s E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Lektor Ing. Jozef Ivan sa zameral na zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach a aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.

Ing. Juraj Budiš, Ing. Bohuslav Fendrych, riaditeľ E.I.C.

Armwrestling cup

Dňa 6. mája 2013 realizovalo Gymnázium Lipany 7. ročník Armwrestling cupu pre študentov stredných škôl. Školu reprezentovali študenti I.A Lukáš Hrabčák a Stanislav Ševčík. Vo veľkej konkurencii ako začiatočníci obstáli dobre. Na svojom konte majú jednu výhru a jednu prehru.

PaedDr. Eva Buzgová

Overovanie odbornej spôsobilosti

V súlade s § 21 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. overovala škola od 27.5.2013 do 31.5.2013 odbornú spôsobilosť študentov štvrtého ročníka. 97 študentov získalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A a 13 študentov po absolvovaní 8-hodinového kurzu v E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. pre elektrické zariadenia s napätím nad 1000 V získalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A.

Ing. Juraj Budiš

Telovýchovno-výcvikový kurz študentov

telovychovno-v
Výsledky __Dochádzka__ Trieda|Počet študentov|Denný priemer ------|-----------|------- I. A|28|25,8 I. B|26|22,8 I. SB|28|22,4 I. D|25|18,4 I. SA|29|18 I. C|25|11 Spolu žiakov: 161 Priemerná účasť: 118,5 = 73,54% __Plávanie voľným štýlom 100m__ Študent|Trieda|Čas -----|------|----- František Marcinčin |I. B|1:13,52 min. Matúš Michalko |I. A|1:32,97 min. Jozef Varga |I. SB|1:45,6 min. Oliver Schichman |I. D|1:52,4 min. Patrik Dranga |I. A|1:53,32 min. Stanislav Ľaš |I. SB|1:58 min. Stanislav Soták |I. SB|1:59 min. Vladimír Dufala |I. A|2:11,68 min. Dávid Štofanko |I. B|2:14,4 min. __Plávanie voľným štýlom 50m__ Študent|Trieda|Čas -----|------|----- Samuel Dancák |I. D|35,2 s. Martin Frištyk |I. D|37,6 s. Maroš Jakubčo |I. B|43,48 s. Matej Grexa |I. B|44,32 s. Mikuláš Beňa |I. C|45,7 s. Marek Brinko |I. B|46,32 s. Miroslav Scheibel |I. D|48,7 s. Damián Imrich |I. A|49,85

PaedDr. Eva Buzgová

The AcadNet International 2013

18.5 2013 prebehla online súťaž The AcadNet International 2013 organizovaná rumunskou pobočkou Netacad. http://www.acadnet.ro/. Zúčastnili sa jej od nás P. Sakala, M. Grejtak a J. Sekera. Vo svojej kategórii získali 4., 5. a 6. miesto.

Ing. Martin Vujčík

Účelové cvičenie študentov 1. ročníka

.jpgŠtudenti prvého ročníka sa 16.5.2013 zúčastnili účelového cvičenia. Náplňou cvičenia bola turistika na Kendický kríž spojená so zberom a následnou separáciou odpadu nájdeného v lese. Aj vďaka dobrému počasiu sa akcia vydarila a splnila svoj účel.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI