2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Online Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milí žiaci!  

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a vedením školy. Vytvorili sme pre vás 3 online miestnosti, a to Informácie o škole (vedenie školy), odbor Informačné a sieťové technológie a odbor Elektrotechnika, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie. Adresu na web a heslo do miestností vám zašleme na mail uvedený v registrácii.

REGISTRUJTE SA TU !

Videokonferencie budú spustené vo štvrtok 04. 02. 2021 od 16:00 h do 17:30 h.

Program:

  • 16.00 - 16.20 - Úvodné informácie vám poskytneme v online miestnosti Informácie o škole v čase medzi 16.00 - 16.20, kde bude prezentovaná samotná škola a jej študijné odbory.
  • 16.20 – 17.30 – Otázky na našich učiteľov v miestnostiach Elektrotechnika a Informačné a sieťové technológie.

Ing. Martin Broda, PhD.

BeREADY AWARDS – Postup medzi 7 NAJ škôl na Slovensku

Tím zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove v zložení Daniela Chovancová, Andrej Tadeáš Bača, Matej Kandráč a Martin Ragan sa zúčastnili celoslovenskej inovačnej súťaže BeREADY AWARDS • TECH 2020, v rámci ktorej talentovaní a technicky zameraní stredoškoláci navrhovali mesto budúcnosti a nadobúdali pri tom zručnosti dôležité pre svoju kariéru v post - covid dobe. Absolvovaním programu žiaci získali dôležitú konkurenčnú výhodu na trhu práce – schopnosť spolupracovať a riešiť problémy v online priestore ako tím. Súťaže sa zúčastnilo 24 stredných odborných škôl z celého Slovenska.

 

Zadanie, ktoré študenti na súťaži BeREADY AWARDS riešili, prepájalo hneď niekoľko komplexných oblastí ako je napríklad IT, energetika, dizajn či kreativita samotná. Žiaci mali za úlohu navrhnúť energeticky nezávislé mestečko v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií a s využitím inteligentných technológií. V snahe dosiahnuť energetickú nezávislosť sa pokúsili zahrnúť do svojich návrhov všetky oblasti, ktoré by inteligentné mesto malo mať – od dopravy cez digitálne technológie až po kybernetickú bezpečnosť.

 

Vďaka tímu odborných garantov zo Slovenských elektrární, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Maxman Consultants či projektu od Grow with Google – New Generation of Founders čakal na prihlásených študentov bohatý program a množstvo workshopov, kde sa o téme inteligentných miest dozvedeli viac informácii, ktoré následne mohli začleniť do svojho projektu.

Po dvoch týždňoch workshopov a týždni práce na svojich riešeniach postúpil tím zo SPŠE Prešov z prvého kola do finále, ktorého sa zúčastnilo už len sedem najlepších tímov z celkového počtu 24.

 

Riešenie tímu z našej školy nám priblížila Daniela Chovancová – tímlíderka:

 

„Náš tím navrhol ako svoje riešenie systém s názvom nextGen. Súčasťou tohto systému je webový portál, mobilná aplikácia a implementačný model mesta. Týmto riešením sme sa zamerali na komplexnosť a digitalizáciu mesta, čím zvyšujeme efektivitu riadenia, zlepšujeme kvalitu života obyvateľov, a to všetko so zreteľom na ekologické správanie (viac informácií nájdete aj v našej webovej appke https://nextgen.boostello.sk).“

 

Viac informácií o projekte nájdete na:

https://docs.google.com/presentation/d/1vC3DX1ezxRRSc28eTX8XRB45HP02Td1XEwlIgutic_4/edit?usp=sharing.

Toto riešenie porotu zaujalo a naši študenti úspešne postúpili do celoštátneho kola, kde sa dostali medzi 7 najlepších tímov z celého Slovenska. Napísali o nás aj v Dobré média / Quark / Veda na dosah / Zones / TOUCHIT / ATP Journal / robíme.it.

 

Vo finálovom kole na súťažiacich čakala séria konzultácií s mentormi a kľúčové školenie od Maxman Consultants, na ktorom sa žiaci učili prezentačným zručnostiam v digitálnom prostredí – aby sa boli schopní účinne a efektívne odprezentovať vo finále pred porotou a neskôr v pracovnom prostredí. Finále sa uskutočnilo 18. 12. 2020 vo forme online prezentácie pred odbornou komisiou, ktorú tvorilo päť odborníkov z tejto oblasti.

 

Aj keď sme nakoniec nedosiahli na vytúžené prvé miesto, tak už len postup medzi 7 najlepších škôl na Slovensku berieme ako úspech a teší nás, že žiaci našej školy sú aktívni aj v situácii, kedy vyučovanie prebieha len v online priestore. Aj samotní žiaci hodnotia túto skúsenosť pozitívne a veria, že získané kompetencie využijú aj vo svojej profesii.

 

Ďakujeme jednotlivým žiakom za reprezentáciu školy!

Ing. Martin Broda, PhD.

Denný IT tábor – Online škola manažérskych a IT zručností

Milí žiaci,

 

chcel​ ​by som Vás informovať o zaujímavej možnosti​ v rámci národného projektu IT akadémia. Ide o denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.

​IT tábor je určený žiakom 3. a 4. ročník​a​. Online škola manažérskych a IT zručností sa uskutoční od 8. do 12. februára. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné a počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu.

Viac informácií nájdete na webe:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-registracia-pre-stredoskolakov-spustena
 

Termín prihlásenia na ONLINE školu manažérskych a IT zručností je do 31. januára a počet miest je limitovaný. IT tábor je pre partnerské školy zdarma a prebieha v poobedňajších hodinách.

Ing. Martin Broda, PhD.

EKONOMIKA - Webinár pre triedy IV.A, B, C, SA, SB a F Dôchodkové doplnkové poistenie

Starnutie neobchádza nikoho a väčšinou ani nástup do dôchodku. Dnes však už nezávisí len od štátu, pre ktorý človek celý život pracuje a platí dane či odvody, ako sa mu v dôchodkových časoch bude žiť. Z veľkej časti to už dnes závisí aj od samotného človeka, teda budúceho dôchodcu.

 

Preto na túto tému a vzhľadom na pandemickú situáciu a dištančné vzdelávanie, sa realizovanie besied v triedach 4. ročníka, ktoré sa mali konať prezenčne v mesiaci december 2020 v priestoroch školy SPŠE, konalo dištančnou formou – prostredníctvom Webinára. Aj touto formou sa škola a vyučujúci snažia oživiť dištančnú formu vzdelávania.

 

Webinár realizovala spoločnosť PROSIGHT Slovensko, a. s., pod vedením Ivana Horvátha – director a Jána Kušniríka - manager, PROSIGHT Slovensko, a. s., ktorá so školou spolupracuje už niekoľko rokov. Webinára sa zúčastnili žiaci jednotlivých tried v rámci predmetu EKONOMIKA podľa rozvrhu v dištančnom vzdelávaní, po prihlásení sa na link Webinára, link sa vyučujúcim uviedol do online vyučovania v Edupage v jednotlivých triedach a dňoch od 18. 1. – 21. 1. 2021, podľa rozvrhu tried.

 

Webinár bol zameraný na finančnú gramotnosť v oblasti dôchodkovej politiky so zameraním na aktuálne doplnkové dôchodkové poistenie. Webináre sa realizovali v prostredí Zoom a Jitsi.

 

Na záver zástupcovia spoločnosti PROSIGHT dali žiakom do pozornosti aj motivačnú literatúru od autora Robert T. Kiyosaki - Bohatý otec, chudobný otec, ktorá vyvracia mýtus, že vysoké príjmy z nás spravia boháča, spochybňuje predstavu o dome, ako o majetkovej hodnote, ukazuje rodičom, prečo sa nemôžu spoliehať na to, že sa ich deti v škole naučia narábať s peniazmi, raz a navždy vysvetlí rozdiel medzi aktívom a pasívom a ukáže nám, čo učiť naše deti, aby si v budúcnosti samy zabezpečili finančný úspech a knihu Cashflow kvadrant, ktorá rozoberá otázky - ako napr. prečo niektorí ľudia pracujú menej a zarábajú viac?

 

Prečo niektorí investori zarábajú peniaze s malým rizikom, zatiaľ čo ostatní sú radi, ak sa im vrátia aspoň pôvodné investície?

Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátor, učiteľ

PF 2021

Public4MSME

Public4MSME je nový projekt SPŠE, v ktorom je naša  škola zapojená od septembra 2020. Projekt bol schválený v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu. (https://spse-po.sk/clanok/823/informacia-o-projekte-public4msme

 

V projekte sa analyzuje prostredie mikro, malých a stredných firiem v neľahkom období počas pandémie COVID - 19 v súvislosti s rôznymi ekonomickými nástrojmi, ktoré vznikli pre obnovu a reštart ich ekonomiky. Zameriavame sa najmä na nástroje, ktoré prichádzajú z prostredia verejného sektoru pre tieto podnikateľské subjekty. V rámci krajín V4 sa tieto iniciatívy budú hodnotiť a pomocou inteligentných IT nástrojov sa vytvorí model na zdieľanie najlepších prípadových štúdií.

 

Aj touto cestou by sme vás chceli osloviť a poprosiť o účasť pri vypísaní dotazníka, aby ste sa spoločne s nami podelili o vaše skúseností.

 

Hľadáme príklady dobrej pomoci z obcí, miest a škôl pre podnikateľov, aby ich firmy prosperovali aj v tomto ťažkom období.

 

Veríme, že sa zapojíte a spoločne sa  nám podarí získať cenné informácie pre projekt Public4MSME.

 

Odkaz na dotazník:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__jeBv2xUNFAzUjQxSVdSUzFTWDJCTjVFRFhYR0FMQi4u

 

Ďakujeme vám za váš vzácny čas pri vyplnení dotazníka a jeho odoslaní.

 

projektový tím SPŠE, Ing. Marta Kollárová, PhD. Ing. Martin Broda, PhD. Ing. Gabriela Mitrová

IT Fitness 2020

Aj v školskom roku 2019/2020 sa žiaci SPŠE zapojili do celoeurópskeho testovania digitálnych zručností IT Fitness 2020. Keďže sa toto testovanie uskutočnilo v čase prebiehajúcej koronakrízy, žiaci sa vyplneniu testu venovali v pohodlí domova. Teší nás, že sa SPŠE umiestnila na 1. mieste v počte zapojených žiakov (537). V úspešnosti testovania sa žiaci SPŠE umiestnili na 21. mieste s priemernou úspešnosťou 72,72 %. Aj tieto čísla napomohli umiestneniu Prešovského kraja na prvom mieste v úspešnosti testu pre stredné školy s priemernou úspešnosťou 68,24%.

 

Nesmieme však zabudnúť aj na individuálne prvenstvá našich žiakov. Magickú hranicu 100%-nej úspešnosti sa podarilo dosiahnuť: Simone Dobrovičovej a Michalovi Kollarčíkovi (obaja I.SA), Mikulášovi Lešigovi (I.F), Kamilovi Bereckému (II.B), Róbertovi Kopčanovi a Filipovi Štutikovi (obaja II.SA), Jurajovi Semanovi (II.SB), Oliverovi PavlovskémuMichalovi Zachardalovi a Michalovi Smoligovi (všetci III.B), Jánovi Kočišovi (III.SB) a Richardovi Klimkovi (III.F).

 

Z následného žrebovania spomedzi žiakov s úspešnosťou 100% v rámci zúčastnených škôl sa šťastie usmialo na Michala Kollarčíka, ktorý si z testovania odniesol aj hodnotnú cenu.

 

Dúfam, že v podobnom trende budeme reprezentovať našu školu, mesto, kraj a aj samých seba v ďalšom ročníku IT Fitness testovania.

Ing. Martin Broda, PhD.

Súťaž IHRA

V októbri školského roka 2019/2020 bol na našej škole vyhlásený 6. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Ako každoročne súťaž vyhodnotili pomocou ankety študenti a učitelia našej školy.

 

Po školskej súťaži nasleduje registrácia najlepších hier do IHRY – celoštátnej súťaže, ktorú organizuje ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach. IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu.

 

Registrované boli prvé tri hry, no pre mimoriadnu situáciu sme posielali hry až v auguste. Keďže mimoriadna situácia pokračuje až doteraz, vyhodnotenie bolo urobené bez prezenčnej prehliadky hier v Košiciach v januári 2021.

 

Výsledková listina je pre našich študentov veľmi priaznivá:

 

  1. miesto získal Erik Partila, IV.SA s hrou BallZ (Java Script, HTML, CSS)

 

Špeciálnu cenu za najlepšiu automobilovú hru získal Dávid Bunca, IV.SB s hrou Rolling Car (Unity 3D)

 

Špeciálnu cenu za hru s prepracovanými charaktermi postáv získal Šimon Čarný, III.SB s hrou Night Time (Game Maker)

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Ing. Mária Šandrejová, koordinátorka súťaže

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v Anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnil žiak Slávo Vaľko zo IV.B. Tento školský rok sa olympiáda uskutočnila formou online testu. V danej kategórii 2D súťažili žiaci z ôsmich stredných odborných škôl v Prešovskom okrese. Na druhom mieste sa umiestnil žiak Strednej priemyselnej školy stavebnej a tretie miesto obsadil žiak Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove.

Svojím víťazstvom si Slávo zabezpečil postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční o mesiac. Blahoželáme mu a držíme palce aj v ďalšom kole.

Mgr. Miroslava Gajdošová

42. ročník celoslovenského finále Technickej súťaže mladých elektronikov - TSME 2020

Vzhľadom na pandémiu COVID 19, Slovenská spoločnosť elektronikov (SSE) uskutočnila súťaž TSME dištančnou formou. TSME je súťažou žiakov základných škôl a tých, ktorí ukončili ZŠ v školskom roku 2019/2020.

 

Technická súťaž pozostáva z odborného testu, praktickej stavby súťažného výrobku a samostatnej kategórie, kde sa hodnotia vlastné konštrukcie vyrobené doma alebo na krúžku. 

Našu školu tento rok reprezentovali: Martin Modranský, Matúš Blaško a Tobiáš Klembara.

 

Žiaci najprv vyplnili test, ktorý bol sprístupnený na diaľku cez Google. Následne si otvorili stavebnicu, ktorú dostali vopred poštou. Pred osadením ju museli odfotografovať, čím zdokladovali jej funkčnosť. Na záver urobili fotky a video hotového výrobku. Najviac bodov sa udeľuje za funkčnosť, následne sa zohľadňuje spájkovanie a vzhľad. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich sa berie v úvahu čas odovzdania fotografií výrobku.

 

Umiestnenie našich žiakov prvého ročníka je nasledovné: Martin Modranský – 10. miesto, Matúš Blaško – 23. miesto a Tobiáš Klembara – 30. miesto z celkového počtu 43 účastníkov súťaže.

 

Ján Haluška

SPONZORI