2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Spolupráca s Východoslovenskou energetikou, a. s.

Na výzvu VSE so sloganom: „Vyrieš test a zvládni praktické zadanie z oblasti elektrotechniky a energetiky, rozhodujú znalosti, šikovnosť, zručnosť a rýchlosť,“ zareagovalo celkovo 37 žiakov 2. ročníka SPŠE Prešov.

S touto výzvou prichádza VSE už od roku 2008 – vždy začiatkom júna. Cieľom súťaže je hravou formou priblížiť žiakom stredných elektrotechnických škôl sektor energetiky a VSE ako zamestnávateľa. „Tento rok bol počet súťažiacich na SPŠE v Prešove v porovnaní s rokom 2009 dvojnásobný. Okrem nárastu záujmu o súťaž, stúpa záujem žiakov aj o štúdium v oblasti elektroenergetiky na tejto škole, čo je pre nás ešte pozitívnejšia správa,“ povedala Markéta Hritz, vedúca úseku Ľudské zdroje VSE.

Vedomostná súťaž je dvojkolová. Prihlásení žiaci najprv riešia vedomostný test, ktorý zahŕňa otázky s výberom odpovedí, doplňovačky, kreslenie schém a príklady. Najúspešnejší desiati riešitelia postupujú do 2. časti súťaže – riešenia praktického zadania, ktoré spočíva v zapojení zadaného obvodu a výpočtu parametrov jednotlivých prvkov. Sumár bodov z praktickej časti a získané body z testov rozhodli o víťazoch. Víťazi na prvých troch miestach – 1. miesto Slavomír Kožár II. D, 2. miesto Michal Jurečko II. D, 3. miesto Lukáš Suchý II. C – sa mohli tešiť z mobilu, fotoaparátu, či mp3 prehrávača.

„Víťazom blahoželáme a už teraz sa teším na 4. ročník súťaže,“ dodala Markéta Hritz.

Ing. Veronika Bačíková, VSE, a.s.

Genius logicus už aj na našej škole

Najobľúbenejšia logická matematická súťaž, do ktorej je zapojených vyše 150 000 súťažiacich rôznych krajín, do ktorej sa 35 žiakov našej školy v tomto školskom roku zapojilo prvýkrát, nás oslovila aj preto, že účastníci si svoje vedomosti porovnávajú s inými žiakmi modernou a populárnou formou – online. Tento rok do tejto súťaže bolo zapojených napr. 476 škôl zo Slovenska, 321 z Čiech, 719 z Poľska, 216 z Maďarska, atď.

Úlohy sú trochu iné ako tie, s ktorými sa stretávame na hodinách matematiky, sú na všestranné logické myslenie. Kto rád rieši rôzne matematické hádanky, príde si na svoje.

Súťaž pozostávala z 2 časti:

V časti A – súťaž bez obmedzenia času – študenti riešili zaujímavé úlohy v prostredí domova. V tejto časti najlepšie bodové hodnotenie dosiahli títo žiaci:

UmiestnenieMeno a priezviskoTrieda Počet bodov
1.Frederik OlejníkI. B58
2.Ján GogaI. B54
3.Jordán MotýľII. A47
4.Peter KlimI. B46
5.Vladislav HovanecI. B43

V časti B – súťaž s meraním času – študenti mali na vyriešenie 10 úloh otvorené časové okno 70 minút v PC učebni. Maximálne mohli získať 23 bodov. Najlepšie výsledky dosiahli:

UmiestnenieMeno a priezviskoTriedaPočet bodov
1.Peter KlimI. B14
2.Slavomír KožárII. D13
3.Patrik PribulaIII. F13
4.Ján GogaI. B11
5.Tomáš HalagaI. B11

RNDr. Daniela Tekeľová

Grant Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou


Vďaka podpore Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou www.karpatskanadacia.sk bol od 19.5.2010 do 30.6.2010 naštartovaný projekt „Počítačová sieť SPŠE Prešov – časť WiFi“. Cieľom projektu je vybudovanie bezdrôtovej infraštruktúry počítačovej siete na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Autormi podkladov pre tento projekt sú Martin Vagaský a Matúš Husovský zo IV.E, ktorí danú problematiku riešili v rámci obhajoby vlastného projektu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky „WiFi pre SPŠE“

Z poskytnutého grantu vo výške 2500 Eur boli zakúpené smerovač a prepínač CISCO. WiFi počítačová sieť skvalitní výchovno-vzdelávací proces a záujmovú činnosť na škole.

Ing. Juraj Budiš

Odborná prax študentov školy trochu zaujímavejšie a vzrušujúcejšie

Posledný júnový mesiac prežilo pätnásť študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej zaujímavým spôsobom. Zúčastnili sa v rámci projektu Leonarda da Vinci „Získavanie praktických skúseností stredoškolských študentov za hranicami Slovenska“ zahraničnej odbornej praxe. V období od 7. júna do 2. júla si zvyšovali svoje odborné vedomosti a zručnosti v oblasti IT technológií v španielskej Málage.

Študenti boli ubytovaní blízko krásnej pláže a sami sa museli celý mesiac starať o svoju domácnosť, museli upratovať, prať i variť. Zvládli to celkom dobre – prežili, ale počas cesty späť už všetci snívali o vynikajúcich mamkiných jedlách.

Pracovné dni trávili plnením svojich povinností v rôznych firmách. Na rozdiel od našich zvyklostí, pracovať začínali až o 10.00 predpoludním, niektorí popoludní o 15.30, na čo si veľmi rýchlo a radi zvykli. Na pracoviskách však museli používať anglický aj španielsky jazyk. Prvý týždeň im to spôsobovalo menšie problémy, hlavne španielčina, lebo, podľa ich mienky, Španieli rozprávajú veľmi rýchlo a „ šušlavo“. Avšak záverečné kladné hodnotenia práce študentov zamestnávateľmi sú dôkazom toho, že študenti SPŠE v Prešove sú odborne a jazykovo zdatní a dobre pripravení. Výsledkom odbornej praxe bolo získanie certifikátu a europasu.

Voľné chvíle prežívali študenti prechádzkami po malebnom centre Málagy, odpočívaním na slnečnej pláži, či športovaním.

Víkendy boli venované celodňovým výletom.

Navštívili sme biele mestečko Mijas, ktoré je vybudované nad morom v horách. Prezreli sme si hrady Alcazaba, Gibralfaro, katedrálu a Picassovo múzeum v centre Málagy.

Všetci sme sa veľmi tešili na ďalší víkend, ktorý bol pre nás zvlášť vzrušujúci. Na Gibraltáre sme sa stretli s voľne žijúcimi opicami – makakmi a na výletnej plavbe sme pozorovali šantenie delfínov na otvorenom mori. V delfináriu v Banalmádene nás svojimi vystúpeniami okrem delfínov pobavili aj tulene, tučniaky a rôzne pestrofarebné vtáky. Mesto Torremolinos malo pre nás pripravené dve atrakcie – krokodílí park a aquapark. V krokodílom parku pri fotení sa so živým mladým krokodílom mal každý z nás neopísateľné pocity, možno aj trochu strach. Po tomto zážitku nám dobre padol pobyt v aquaparku.

Po šťastnom návrate domov nám všetkým z mesačného pobytu v slnečnom Španielsku ostalo veľké množstvo nádherných spomienok a zážitkov.

Študenti:
Tomáš Bajus, Václav Bucko, Jakub Čech, Martin Fendrych, Tomáš Gešper, Pavol Hrabčák, Marek Ižarík, Michal Jajčišin, Ján Kišeľa, Patrik Krivák, Peter Mathia, Matúš Novotný, Pavol Rašev, Dominik Sopko, Lukáš Vojtko

Pedagogický dozor:
Mgr. Bibiana Roguľová, Ing. Mária Šandrejová

Ing. Mária Šandrejová

Dni mesta Prešov

Už po piaty krát nám jún ponúkol nádherné podujatie „Dni mesta Prešov“, ktoré sa tento rok konalo od 7. do 13. júna. Pre nás je výnimočné aj tým, že chlapcov zo školského internátu netreba k účasti na podujatiach motivovať, lebo ponuka je taká bohatá, že si môže vybrať naozaj každý. Škoda, že viacerí riešili ťažkú dilemu, či podľahnúť vábivému objatiu mesta, alebo využiť posledné minúty na opravy známok.

Prvým zo sérii podujatí, ktoré sme navštívili 7. júna bol Deň záchrany života na priestranstve pred mestským úradom. Obrovský vojenský stan sa premenil na pohyblivú transfúznu jednotku, kde odborníci spolu s dobrovoľníkmi predviedli celú škálu pravidiel záchrany života a resuscitácie a taktiež ošetrovania a transportu ranených. Veríme, že sa chlapci na týchto živých príkladoch naučili toľko, že ich žiadna nečakaná situácia nezaskočí a možno niektorého uvidíme ako víťaza ankety o záchrancu roka.

Neskôr túto jedinečnú aktivitu vystriedali ukážky z módnej dielne študentov ZSŠ podnikania pod názvom „Dýchaj s módou“. Prvý deň sa niesol tiež v znamení erbu v rôznych kreáciách. Erbovanie bolo nosnou myšlienkou celého týždňa, kedy Prešovčania s pomocou žiakov z výtvarného odboru ZUŠ začali skladať dvojmetrový gombíkový erb mesta Prešov. To všetko sa dialo za účasti obľúbenej hudobnej skupiny Mloci a pôvabných mažoretiek Flowers.

V stredu 9 júna nás zaujala prezentácia mladých výtvarníkov z SOŠ na Košickej ulici , ktorí vytvorili nevšednú atmosféru bazárov pod názvom „CREATIVITY FESTIVAL“. K tomu neodmysliteľne patrí aj prešovský Montmartre – maľovanie osobných portrétov a výstava insitných obrazov prešovských výtvarníkov.

Keďže veľa našich chlapcov miluje folklór, navštívili sme aj tieto predstavenia. Zaujalo nás vystúpenie súboru Makovica, kde spieval a tancoval náš žiak Vlado Timaník a strhujúce bolo aj vystúpenie súboru Šarišan. Priestor dostali aj milovníci tanca. V popoludňajších hodinách sa priestranstvo pred mestským úradom premenilo na veľký tanečný parket, kde nechýbali tanečné animácie v štýle LIMBO DANCE, STREET DANCE, alebo LATINO DANCE. Chlapci prišli z predĺžených prechádzok takí rozšantení, že ešte o pol jedenástej tancovali kačací tanec aj introverti, ktorí majú stále ponorenú hlavu v knihách. Básnik by možno povedal, že tancovali „túžbu po kráse peknotou mesta nadšení“. Chvályhodné je, že ani raz nebolo potrebné na druhý deň chladiť horúce hlavy v riaditeľni pre priestupkové konanie.

Veľmi sa tešíme na ďalšie dni mesta Prešov.

PhDr. Valéria Capeková

ESE 2010 Moscow

V dňoch 27.6.2010 až 4.7.2010 som sa zúčastnil celoeurópskej vedeckej výstavy EXPO Science Europe 2010, na základe úspešnej obhajoby mojej práce Solárna WiFi meteorologická stanica na celoslovenskom kole SOČ.Bol som vybraný spolu s ďalšími jedenástimi žiakmi stredných škôl reprezentovať Slovenskú republiku na tejto výstave.Akciu organizoval ústav ŠIOV.

Cesta do Moskvy bola samozrejme letecky, po príchode nás čakala naša delegátka s pripraveným autobusom. Boli sme ubytovaní v príjemnom a pomerne luxusnom hoteli, služby tam boli na výbornej úrovni.Výstavisko bolo asi polhodinu cesty autobusom od nášho hotela, takže sme si veľmi rýchlo zvykali na moskovské zápchy, pri ktorých nepomohlo ani policajné auto s majákmi, ktoré vždy kolónu siedmych autobusov s účastníkmi sprevádzalo.

Na výstavisku sme dostali svoj priestor, kde som mal svoj poster v Anglickom jazyku aj celú stanicu, ktorú som doviezol do Moskvy v rozobratom stave a na mieste znova zmontoval. Prezentoval som hlavne pred kolegami, ako pred slovenskými tak aj pred tými zahraničnými a odbornou porotou. Okoloidúci návštevníci totiž paradoxne nevedeli veľa po anglicky. Jednalo sa o vedeckú výstavu, nemali sme teda možnosť vyhrať skoro nijaké ocenenie. Ocenená bola iba najzaujímavejšia práca, akési solárne vozítko.

Večery nám dopĺňal vždy pripravený originálny program, mali sme večer ruskej kultúry, kde nás učili napríklad ruské tance a pozdravy.

Príjemný bol tiež večer, kde mala každá krajina pripravený krátky program. Aj my sme ho len narýchlo sformulovali na výstavisku :D.

Najviac ma však dostala prehliadka ruského cirkusu. Toho poctivého ruského cirkusu o ktorom sa toľko veľa hovorí a píše. Bol to zážitok, ktorý vo mne ostane na celý život.

Z Moskvy som si odniesol hlavne veľa skúseností s konverzáciou o odbornej tématike, kultúrne zážitky, veľa zahraničných známostí, s ktorými som v kontakte prostredníctvom internetu.

Štefan Hedvig, III.B

Obvodné kolo v atletike

Dňa 3. júna 2010 sa uskutočnilo obvodné kolo v atletike. Školu reprezentovalo družstvo chlapcov a dievčat. Najúspešnejší bol študent Štefan Zorván z I.C, ktorý skončil v behu na 300 m cez prekážky na 2. mieste a žiak Lukáš Vojtko z III.B v trojskoku skončil na 3. mieste.

Mgr. Vladimír Hudáček

Poďakovanie starostu obce Trebejov

Touto cestou vyjadrujem vďaku Vášmu študentovi, členovi dobrovoľného hasičského zboru z Lemešian, za rýchlu a obetavú pomoc počas povodne v obci Trebejov. Dňa 5. 6. 2010 počas povodne, členovia dobrovoľného hasičského zboru pomáhali odčerpávať vodu a ukladať vrecia v okolí trafostanice, aby nedošlo k jej zaplaveniu. Ide o študenta Michala Zarika

Pavel Dučák, starosta obce Trebejov

Pochod proti rakovine prsníka 2010

19. júna 2010 sa v Košiciach konala zaujímavá akcia „AVON pochod proti rakovine prsníka“. Vďaka spojeniu príjemného s užitočným v podobe zhliadnutia zaujímavého kultúrneho programu a zároveň podpory myšlienok boja proti rakovine sme sa na chvíľu odpútali od pracovných povinností a strávili príjemný čas spoločne s Ligou proti rakovine a všetkými účastníkmi pochodu. Na druhý ročník tohto podujatia bola pozvaná aj naša škola. Podujatia sa zúčastnili dve študentky našej školy, študentky II. F, Eva Sabolová, Lucia Mrúzová a profesorka Mgr. Katarína Šmičeková. Naša škola podporuje onkologickú výchovu našich študentov.

Mgr. Katarína Šmičeková

Beh olympijského dňa

Dňa 23. júna 2010 sa uskutočnil Beh olympijského dňa. Školu reprezentovalo 10 študentov. Akcie sa zúčastnilo 7 škôl prešovského okresu. Prví traja boli ocenení. Naši žiaci nemali to šťastie, aby skončili na jednom z prvých troch miest.

PaedDr. Eva Buzgová.

Účelové cvičenie pre I. ročník

23. júna 2010 v Borkute pri Prešove sa uskutočnilo účelové cvičenie č. 2 určené žiakom I. ročníka. Cvičenie prebiehalo podľa plánu kruhovou formou. Študenti pracovali na stanovištiach pod pedagogickým dozorom. Zaoberali sa problematikou riešenia mimoriadnych udalostí, pohybom a pobytom v prírode, zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou a technickým športom (hod granátom na výkon). Zo 139 žiakov ich bolo prítomných 102 (73,38% účasť). Najslabšia účasť bola v triedach I. B a I. F. V hode granátom na výkon si najlepšie viedli Patrik Kažimír I. F (53 m), Martin Fuldeš I. S, Jakub Nemergut I. S a Róbert Stajanča I. B ( všetci 49 m).

PaedDr. Eva Buzgová

Účelové cvičenie pre II. ročník

28. júna 2010 sa konalo účelové cvičenie č. 4 pre študentov druhého ročníka. Zo 144 študentov ho absolvovalo 77 (53,47 %). 4 žiaci pracovali v škole. Trieda II. D mala najslabšiu dochádzku – 9 žiakov na účelovom cvičení. Cieľom cvičenia bolo praktické overovanie teoretických vedomostí zo streleckej prípravy, topografie, riešenia mimoriadnych situácií v CO a zdravotná prvá pomoc.

PaedDr. Eva Buzgová

Športový deň III. ročníka

Dňa 29. júna 2010 sa uskutočnil športový deň študentov 3. ročníka so zameraním na bowling. Žiaci boli rozdelení do troch skupín v troch strediskách – na Budovateľskej ulici, v Ľuboticiach a pri železničnej trati. Zo 142 žiakov 3. ročníka sa akcie zúčastnilo 103 (72,5 %).

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI