2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Deň otvorených dverí netradične

Dňa 22.2.2011 (utorok) v čase od 15.00 do 18.00 organizujeme pre žiakov základných škôl a ich rodičov

SÚŤAŽNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Záujemcovia sa do súťaže môžu prihlásiť cez ponuku na stránke školy, alebo priamo vo vestibule školy v deň konania súťaže (v prípade väčšieho počtu záujemcov o súťaž uprednostníme vopred prihlásených). Zapojiť sa môžete do štyroch súťažných kategórií, alebo len do niektorej z nich – podľa Vášho výberu. Vyberiete si aj to, kedy začínate a s ktorou kategóriou. V každej kategórii začína súťaž každých 20 minút. Absolvovanie jednej kategórie trvá približne 20 minút.

Súťažné kategórie:

  • logické hlavolamy
  • PC hry
  • jazykové hlavolamy
  • elektronika zábavne

Nebudeme Vás skúšať zo školských vedomostí. Ocenená bude pohotovosť riešiť nečakané úlohy, logické myslenie a rýchlosť riešenia problémov. Víťazov jednotlivých kategórií odmeníme vecnými cenami.

Zvláštnym bonusom podujatia je to, že piati najúspešnejší v celkovom poradí (sčítané body za 4 kategórie), ktorí dosiahnu viac ako 75%-nú úspešnosť, budú prednostne prijatí na štúdium!

Záujemcovia o štúdium, rodičia, výchovní poradcovia či široká verejnosť si budú môcť pozrieť výsledky práce našich študentov a prítomní vyučujúci určite každému poradia o možnostiach prijatia na štúdium a podmienkach štúdia v študijných odboroch:

  • elektrotechnika
  • informačné a sieťové technológie
  • technické a informatické služby v elektrotechnike

Tešíme sa na Vás!

Ing. Slavomír Kožár

Klasifikačná porada

Členovia pedagogického zboru školy sa 25.1.2011 zišli, aby zhodnotili študijné výsledky za prvý polrok. Konštatovali sme, že medzi najväčšie problémy zo strany študentov aj naďalej patrí vysoká absencia (21 471 hodín, 39,98 hodín na jedného žiaka). Využívajú doslova každú príležitosť, aby sa vyhli škole. Je potrebné odovzdať nejaký výrobok, má sa písať písomka – je tu riešenie - zubár, lekár, darovanie krvi, autoškola, rodinné problémy. študenti si neuvedomujú, že svoj problém iba zväčšujú. Najlepšou a najúčinnejšou prípravou na vyučovanie je to, že študent je na vyučovaní a to nielen telom, ale aj duchom.

Samozrejme vidíme aj problémy, ktorých odstránenie je v moci pedagógov. Mali by sme viac komunikovať so žiakmi, byť otvorení k ich problémom. Pri tvorbe nového školského vzdelávacieho programu sa musíme snažiť o efektívne vzdelávanie, ktoré bude tvoriť pre našich študentov pevné základy vedomostí a zručností, na ktorých sa dá stavať na vysokých školách i v praxi.

Triedy s najlepším prospechom:Triedy s najhorším prospechom:
II. S1,82III. A2,67
IV. D1,96III. B2,59
I. B, I. SA2,00IV. B, IV. A2,41
Priemerný prospech školy:2,202
Triedy s najlepšou dochádzkou:Triedy s najhoršou dochádzkou:
III. B22,75 hodín/žiakIII. C51,29 hodín/žiak
IV. C27,08 hodín/žiakI. F50,24 hodín/žiak
I. A28,60 hodín/žiakIV. A49,86 hodín/žiak
Priemerná dochádzka:39,98 hodín/žiak

Ing. Judita Sakáčová

Pracovné stretnutie - Tvorba ŠkVP „Informačné a sieťové technológie“

Na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa dňa 18.1.2011 zišli zástupcovia šiestich stredných škôl implementujúcich ŠkVP „Informačné a sieťové technológie“ a členovia projektového tímu. Sme radi, že aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove je jednou zo škôl zapojených do tohto projektu. Pracovné stretnutie prebiehalo v sekcii riadenia projektov a v odbornej sekcii. Zástupcovia jednotlivých škôl prezentovali aktuálny stav realizácie projektu a poukázali na potrebu dodatkov a zmien, ktoré vyplynuli z ich doterajších skúseností. Hovorilo sa o tvorbe a implementácii vzdelávacieho programu vo vyučovacom procese, o vzdelávaní pedagógov školy a o nákupe vybavenia pre nové učebne. Nájsť vhodnú metódu na motiváciu študentov a zabezpečiť efektívnosť výučby náročných odborných predmetov a zároveň brať do úvahy primeranosť vzdelávania vzhľadom na vek žiakov je náročné. Najcennejším prínosom tohto stretnutia bola preto nepochybne výmena skúseností učiteľov novovzniknutých predmetov. Účastníci stretnutia mali počas krátkej prehliadky školy možnosť vidieť aj odborné učebne zamerané na výučbu predmetov zameraných na informačné technológie.

Ing. Judita Sakáčová

2 % zo zaplatenej dane – asignácia dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov vyplňte v príslušnej časti daňového priznania resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID:17077532
právna forma:nadácia
obchodné meno:Nadácia SPŠE Prešov
ulica, číslo:Plzenská 1
PSČ, mesto:080 01 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov.

Ďakujeme!

Ing. Juraj Budiš

EXPERT geniality show – naši opäť úspešní!

Spoločnosť EXAM testing, spol. s r. o., pripravila už po 4-krát súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ pod názvom EXPERT GENIALITY SHOW.

V tomto školskom roku sa do nej aktívne zapojilo 78 žiakov 1. a 2. ročníka a 11 žiakov 3. a 4. ročníka.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 9317 žiakov zo 425 škôl celého Slovenska.

Naši žiaci v každom ročníku vystúpili na „stupne víťazov“. Teraz sa opäť môžeme tešiť z ich výborných výsledkov.

Najúspešnejším sa stal Peter Sakala (II. S), v kategórii BITY A BAJTY sa stal celoslovenským víťazom, v kategórii AKO FUNGUJE SVET obsadil 5. miesto. Stal sa 2. najúspešnejším riešiteľom spomedzi všetkých súťažiacich na Slovensku.

A ako skončili ďalší naši riešitelia?

Kategória O 12 (1. – 2. ročník)
BITY A BAJTY2. miestoMatej Grejták, II. S
DEJINY9. miestoRastislav Jusko, II. S, celkovo 22. miesto
ANGLICKÝ JAZYK12. miestoMatej Racek, II. S, celkovo 32. miesto
Kategória O 34 (3. – 4. ročník)
BITY A BAJTY2. miestoAdam Lipka, III. D
7. miestoPeter Ondko, IV. D
9. miestoPavol Rašev, IV. D
AKO FUNGUJE SVET6. miestoMichal Jurečko, III. D, celkovo 9. miesto

Titul TOP EXPERT získalo 7 riešiteľov. Znamená to, že v celkovom súčte bodov sa umiestnili v rámci celého Slovenska medzi 100 najlepšími.

Blahoželáme!

PaedDr. Lucia Ligusová

Súťaž VSE

Pred koncom roka 2010 sa uskutočnil štvrtý ročník súťaže stredných škôl východného Slovenska s elektrotechnickým zameraním, ktorá už tradične prebieha v dvoch kategóriách. Mladší študenti prvých a druhých ročníkov opäť absolvovali dvojkolovú vedomostnú súťaž s otázkami z oblasti elektrotechniky a starší študenti v trojčlenných tímoch dostali projektovú tému, ktorá sa tentokrát týkala elektromobilov. V priebehu piatich týždňov mali pripraviť model elektromobilu a nabíjacej stanice preň. V rámci tejto úlohy riešili spôsob merania spotreby energie elektromobilu, výpočet dojazdu, spôsob pripájania elektromobilu k nabíjacej stanici a spôsob úhrady za "natankovanie" energie. Samotná téma projektu aj ceny pre päť najúspešnejších tímov boli dobrou výzvou pre šiestich študentov III. D našej školy. Za svojho koordinátora si vybrali Ing. Petra Vargovčíka. Po piatich týždňoch miestami naozaj úmornej prípravy nastal deň „D“ - 17. december, kedy sa zišlo v školiacom stredisku VSE v Košiciach 13 tímov od Popradu až po Humenné. Bolo vidieť, že ani súperi nezaháľali, mnohí už ako štvrtáci zúročili minuloročné skúsenosti. Naši chlapci po takmer prebdenej poslednej noci nakoniec so cťou zvládli obhajobu svojej práce a hoci neuspeli, odniesli si zo súťaže cenné skúsenosti. Tím 2 v zložení Adam Lipka, Jordán Motýľ, Michal Jurečko obsadil 7. miesto, Tím 1 v zložení Kamil Triščík, Patrik Sopko, Slavomír Kožár skončil na 12. mieste.

Ing. Peter Vargovčík

Foottour 2010

Organizácia jubilejného 5. ročníka halového futbalového turnaja FOOTTOUR 2010 pripadla pri rotujúcom systéme striedania štyroch tradičných účastníkov na našu školu. V posledný predprázdninový deň 22.12.2010 sa v hale Prešovskej univerzity stretli v zaujímavých a športovo hodnotných zápasoch družstvá SOŠ obchodu a služieb, Fakulty športu PU, ZŠ Lesnícka a SPŠE. Žiaľ, nezopakovali sme minuloročné úspešné vystúpenie a po troch prehrách sme skončili poslední. Hlavné ciele – formovať pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu, prispieť športovou aktivitou k utužovaniu zdravia a upevniť či získať nové športové priateľstvá – sme však určite dosiahli. Na záverečnom vyhodnotení turnaja sme pri chutnej kapustnici vyhlásili poradie a najlepších jednotlivcov, medzi ktorých sa dostal ako najlepší brankár náš Patrik Sopko (III. D).

Ďakujeme Nadácii SPŠE Prešov za finančnú podporu turnaja a tešíme sa na budúci ročník tradičného podujatia!

Poradie FOOTTOUR 2010:

  1. SOŠ OaS Prešov
  2. FŠ PU Prešov
  3. ZŠ Lesnícka Prešov
  4. SPŠE Prešov

Mgr. Ľubomír Rešovský, Ing. Ján Seňava

Aktivity tried

Bowlingový turnaj III. A triedy

Dňa 24. januára sa uskutočnil bowlingový turnaj triedy III.A v reštaurácii Šport na Solivare.

V príjemnej súťaživej atmosfére si merali sily skoro 2,5 hod. všetci prítomní spolu s triednou učiteľkou Ing. Annou Dlugošovou.

Nakoniec turnaj skončil s takýmto poradím

  1. Kamil Senaj
  2. Vladimír Broda
  3. Stanislav Viktorin
  4. Anna Dlugošová

Všetkých tých, ktorí majú radi bowling pozývame každý utorok o 18,15 hod. zahrať si spolu s nami.

Partička v IV. B

V jedno pekné zimné popoludnie sme sa zišli v triede IV. B a zahrali sme sa na známu televíznu show PARTIČKA PRE IV.B.

Z kolektívu triedy sme vybrali známeho zápasníka Miloša Juriho Boy Kapišovského a štyroch statočných. Pre jeho zranené koleno mu pripadla úloha moderátora. Ďalší účastníci – Patrik Šéf Krivák, Anton Tony Lipták, Matúš Boss Juruš, Miroslava Mirka Čechová, nás pobavili svojimi bleskovými reakciami a jazykovými hlavolamami. Ich umelecké výkony sme zachytili našimi mini kamerami, ktoré si môžete pozrieť v priloženej fotodokumentácií.

kolektív IV. B

Spoločný pobyt IV. F v prírode

Po ukončení hektického obdobia uzatvárania polročných známok sme sa rozhodli pre spoločný pobyt v prírode. Čerstvý vzduch poobede 26.1.2011 nám všetkým spravil dobre, prevetral pľúca, okysličil celé telo. Pohyb, po celodennom sedení, nám neuškodil. Napriek malej vrstve snehu, sme sa aj trocha guľovali. Niektorí odvážlivci porozprávali veselé príhody a navodili tak uvoľnenú atmosféru na neformálnu debatu. Trocha sme aj vymrzli a tak nám na záver akcie dobre padol horúci čaj, na ktorý sme išli do reštaurácie. Akcia sa páčila a čoskoro si ju asi zopakujeme.

Adriana Kohanová, IV.F

Vianočný futbal

Koniec kalendárneho roku sa patrilo osláviť aj so spolužiakmi. Ale ako? Hľadali sme vhodnú triednu akciu, kde by sme sa zblížili a uvoľnili. Naši „cezpoľní spolužiaci“ smerujú po vyučovaní vždy na stanicu, a atmosféru pred Vianocami v meste vôbec nevnímajú. Chceli sme ísť preto na Vianočné trhy spojené s kultúrnym programom. Ale počasie nás sklamalo. Mesto pod bielou prikrývkou, pripravené na privítanie Vianoc, sa začalo vplyvom zmeny meniť. V chlade a daždi, Vianočné trhy, to by nebolo ono. Radšej sme si zvolili druhú – suchú alternatívu. Oslávime to športom v telocvični. Žeby sme vyzvali inú triedu na nejaký zápas? No áno, ale my sme viac futbaloví ako volejbaloví hráči. A dve triedy na futbale v telocvični to by bola pohroma. A nakoniec, hlavný dôvod: v našej triede máme futbalistov, ktorí hrajú aj za 2 kluby v oblastných kolách dedinskej futbalovej ligy . No nielen oni, ale aj ostatní sa nakazili touto kolektívnou hrou a postaviť dve družstvá nebol problém. A ostatní sa vystriedali, alebo tvorili blízke a povzbudivé obecenstvo. Takto strávené popoludnie, keď sme sa dobrovoľne upotili a zašportovali si, bolo pre nás príjemným ukončením kalendárneho roka a rozlúčkou so spolužiakmi pred dlhými vianočnými prázdninami.

študenti III. F

Vianočné trhy a II.A

Už od začiatku decembra sa mesto pripravuje na Vianoce. Aj my so spolužiakmi sme sa boli pozrieť na pešej zóne, čo ponúkajú okoloidúcim vianočné trhy. Videli sme čo ponúkajú výrobcovia tradičných vianočných ozdôb, pletených výrobkov, výrobkov z dreva i keramiky. Boli tam pekné veci, ktoré by sme mohli venovať pod stromček svojím blízkym. Veľmi zaujímavý bol stánok s drevenými výrobkami, aj Betlehem postavený pri kostole sv. Mikuláša, ktorý vyrobili šikovný rezbári. Okrem týchto tradičných výrobkov tam bolo aj veľa stánkov s občerstvením. Na vianočných trhoch sa dá nájsť veľa zaujímavých vecí a svojou atmosférou približujú čaro Vianoc.

študenti II.A

Vojebalový trunaj druhákov a účasť II.B

Dňa 25. Januára 2011 sa konal volejbalový turnaj medzi druhákmi SPŠ elektrotechnickej, kde sme boli povzbudzovať našich desať hrajúcich spolužiakov spolu s našou triednou učiteľkou - výbornou volejbalistkou pani Marcinčinovou. V skutočnosti jediná osoba, ktorá povzbudzovala bola naša triedna, ostatní sa len nemo pozerali :-). Na turnaji sme skončili na druhom mieste, aj keď sme boli najlepší.

Damián Feťko, II.B NOVE

Už od začiatku decembra sa mesto pripravuje na Vianoce. Aj my so spolužiakmi sme sa boli pozrieť na pešej zóne, čo ponúkajú okoloidúcim vianočné trhy. Videli sme čo ponúkajú výrobcovia tradičných vianočných ozdôb, pletených výrobkov, výrobkov z dreva i keramiky. Boli tam pekné veci, ktoré by sme mohli venovať pod stromček svojím blízkym. Veľmi zaujímavý bol stánok s drevenými výrobkami, aj Betlehem postavený pri kostole sv. Mikuláša, ktorý vyrobili šikovný rezbári. Okrem týchto tradičných výrobkov tam bolo aj veľa stánkov s občerstvením. Na vianočných trhoch sa dá nájsť veľa zaujímavých vecí a svojou atmosférou približujú čaro Vianoc.

študenti I. SA. I. SB

Ocenení laureáti

Bohatstvo každého národa závisí od duchovného bohatstva jeho ľudí. Za každým nápadom, za každým vytvorením dielom, za každým úspechom stojí človek. Práve ľudia sú impulzom, ktorí spoločnosť posúvajú stále dopredu. Práve preto aj tento rok 11. 1. 2011 boli udelené ceny PSK a ceny predsedu PSK.

V kategórii ceny PSK boli ocenení:

Ján Lazorík – za celoživotné dielo v oblasti etnografie a ľudskej kultúry

Pavol Hurajt – za výrazné úspechy dosiahnuté v biatlone na ZOH 2010 vo Vancouveri

Yehuda Lahav – in memoriam za šírenie dobrého mena Prešova vo svete, za publikačnú osvetovú a spravodajskú činnosť

V kategórii cena predsedu PSK boli ocenení:

Anna Servická – za výnimočnú interpretáciu ľudových a duchovných piesní

Ľubovnianske múzeum – za uchovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Volejbalový klub Chemes Humenné – za výrazné dlhodobé športové aktivity


Ing. Slavomír Kožár

Záverečný ples kurzu spoločenských tancov

Skúšky tanečnej gramotnosti a spoločenského správania zvládli naši prváci vo štvrtok, 13.01.2011. Svojim tanečným umením potešili nielen nás a svoje partnerky, ale najmä rodičov, ktorí neváhali pricestovať ani z veľkej diaľky. Titul leva parketu získal v ťažkej konkurencii Patrik Molčan z I. A triedy. Tanečný kurz sa ukončil venčekom a tancom s jablkom z dovoleného stromu.

Iveta Vinklerová

Zmluva o spolupráci

Ing. Slavomír Kožár

Čo vieš o Slovensku

Dňa 17.1.2011 o 16 hodine sa v spoločenkej mietnosti ŠI konala vedomostná súťaž „Čo vieš o Slovensku“. Tejto aktivity sa zúčastnilo 16 študentov prvého a druhého ročníka, ktorí preukázali prekvapivo veľmi dobrú vedomostnú úroveň o svojej rodnej vlasti. Záber kvízových otázok bol široký, od základných historických faktov až po súčastnosť. Hlavy si potrápili aj nad otázkami, ktoré sa týkali mesta Prešov, ktoré je ich prechodným domovom. Vzhľadom na vyrovnaný súboj, museli byť použité aj rozbojové otázky, ktoré rozhodli o víťazoch. Na prvom mieste sa umiestnili študenti prvého ročníka Kupčík a Gajdoš, druhé miesto získali študenti druhého ročníka Dopirák a Popovec, ako tretí sa umiestnili študenti druhého ročníka Jenča a Pichanič. Víťazi získali sladké odmeny.

Mgr. Viera Barjaková

Obvodné kolá Olympiády v cudzom jazyku

V treťom januárovom týždni sa víťazi školských kôl Olympiády v ANJ Slavomír Kožár z III. D a v NEJ Martin Vrábeľ z II. A zúčastnili obvodných kôl. Zhodne sa vo svojich kategóriách umiestnili na peknom 2. mieste a do krajského kola žiaľ nepostupujú.

Mgr. Emília Čulková

Novoročný turnaj vo volejbale

Dňa 24. januára 2011 organizoval kabinet telesnej výchovy novoročný turnaj vo volejbale študentov II. ročníka. Celkove sa turnaja zúčastnilo 40 žiakov II. A, B, C, S. Zarazila nás neúčasť „tiskárov“. Hralo sa systémom na jeden hraný set, každý s každým. V závere sa spočítali dosiahnuté body a určil sa víťaz celého turnaja. Turnaj mal výbornú atmosféru a prínosom bola účasť triednych profesorov II. B a II. C triedy, ktorí povzbudzovali svoje tímy a žiakov tak vyprovokovali k výborným herným situáciám.

Výsledky turnaja:

1. miesto – II. S – 75 bodov ( Foldeš, Nemergut, Jochman, Čech, Vaľuš, Čakurda, Racek, Puškár)

2. miesto – II. B – 68 bodov

3. miesto – II. C – 66 bodov

4. miesto – II. A – 60 bodov


Mgr. Vladimír Hudáček

SPONZORI