2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Výučba SAP v SPŠE Prešov

akademia-sap-lSAP Overview – SPŠE Prešov ako prvá stredná škola v našom regióne, ktorá je členom IT VALLEY – SAP ACADEMY, začína viesť výučbu SAP v odbornom ekonomickom predmete – PXA v odbore TIS. Dňa 26. 01. 2016 sa žiaci tretieho ročníka odboru TIS v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimírou Pastirovou, začali vzdelávať v oblasti školenia SAP ACADEMY – SAP Overview. Postupne budú prechádzať jednotlivými časťami daného kurzu v priebehu 3 mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu a aby sa im umožnila možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto kurzu v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP nadviazali na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti ICT a vytvárania nových pracovných miest v ICT sektore z minulých rokov. Podpísaním memoranda o porozumení a spolupráci v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia, ktorého signatári sú Košice IT Valley a SAP Slovensko oficiálne spustilo dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA. Jeho realizáciou vo výchovnom vzdelávacom procese vytvorí škola potenciál a možnosť pre žiakov uplatniť sa v praxi. Spoločnosť SAP je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 12. 000. 000 zákazníkom z celého sveta. Spoločnosť SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992 (založená v roku 1972) poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom prostredí. Riešenia SAP sú plne lokalizované pre slovenské jazykové a legislatívne prostredia. Spoločnosť SAP umožňuje používateľom aj organizáciám účinnejšie spolupracovať a efektívnejšie využívať podnikové informácie a pomáha im tak udržať si náskok pred konkurenciou.

Ing. Vladimíra Pastirová

Úspech na obvodnom kole jazykovej olympiády

V dňoch 12. januára a 14. januára 2016 sa na Spojenej škole T. Ševčenka v Prešove konali obvodné kolá olympiád v nemeckom a anglickom jazyku. Je to súťaž pre talentovaných žiakov, ktorých vedomosti sú nad rámec učebných osnov. Žiak Martin Sekera z III.F triedy reprezentoval našu školu na obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku. Umiestnil sa opäť na prvom mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2016. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnil Šimon Lelák z III. F, ktorý sa umiestnil na veľmi dobrom druhom mieste. Obom našim žiakom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Druháci na lyžiarskom výcviku

lyziarsky-vycLyžovanie má nezastupiteľné miesto v zdravom pohybovom vývine každého jednotlivca. Prispieva k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, prispieva, k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu mládeže. Lyžiarsky výcvikový kurz na našej škole absentoval už niekoľko rokov. Hlavným dôvodom boli financie. Tento školský rok hlavný problém vyriešil finančný príspevok zo sociálneho balíčka, a tak vyhral záujem študentov o pohyb vo voľnej prírode. Tri triedy našej školy – II.B, II.C a II.SB, zaplnili prvý turnus. Prežili aktívny týždeň, od pondelka 18.1.2016 do piatku 22.1.2016, v lyžiarskom stredisku SKI Park Vyšné Ružbachy. Kurzu sa zúčastnilo 77 študentov druhého ročníka, 5 pedagogických zamestnancov, vedúci kurzu Mgr. Štefan Dankovič, Mgr. Vladimír Hudáček a triedne učiteľky Mgr. Jana Feňovčíková, RNDr. Anna Budišová a Mgr. Marta Kožárová. Na bezpečnosť spolu s nimi dohliadal aj zdravotník P. Kolačík, ktorý nemal veľa práce, našťastie. Riešil iba malé, únavové stavy. Hlavnou aktivitou bol lyžiarsky výcvik. Dve družstvá pokročilých lyžiarov sa zdokonaľovali, vychutnávali si upravenú zjazdovku od prvého dňa, predvádzali štýlovú jazdu, niektorí ochotne vypomáhali zamestnancom ski parku pri zasnežovaní za možnosť zalyžovať si individuálne. Najviac obdivu si zaslúžili dve družstvá začiatočníkov. Nevzdávali sa po množstve pádov. Na slovo počúvali pokyny svojich inštruktorov, preukázali obrovskú snahu a odmenou im bolo zvládnutie jazdy z vrcholu svahu. Pokroky urobilo aj družstvo snowboarďákov, ani tu na konci neostal jediný analfabet. Skupinka nelyžiarov využívala počas dňa miestne klzisko a športovú halu. Streda poobede bol oddychový deň, využili sme na zoznámenie sa s miestnymi kúpeľami, s ich zdravým prírodným okolím, pozreli sme si unikát, prírodný kráter s teplou vodou. Snehové podmienky boli ideálne, snehu bolo dosť, pravidelne spadla nová vrstva. Svahy boli upravené, popoludní už trochu zľadovatelé. Počasie bolo pestré, ukázalo sa slniečko aj sila zimy. Všetci po výcviku oddychovali v saune a bazéne. Po večeri študenti absolvovali prednášky na tému Lyžiarsky kódex, o technike lyžovania, o najčastejších úrazoch pri lyžovaní a poskytovaní prvej pomoci. Kto vládal, a bolo ich dosť, pokračoval v športovej hale. Zábavné boli turnaje v točenom stolnom tenise, hra v stolnom futbale aj biliard. Prázdna neostala ani posilňovňa a večer čo večer sa hral futbal. Úžasné bolo, že nikto neriešil triedu, bol to jeden kolektív. Ostatní na izbách utužovali triedne kolektívy a venovali sa spoločenským hrám. Hra Aktivity odhalila nové vlastnosti, kvality aktérov. Stravu sme mali päťkrát denne. Snažili sa nám doplniť energiu jedlom, ktoré bolo v norme. Niekomu sa zdala malá porcia, hlavne na večeru, desiata a olovrant počas lyžovania boli super. Svoje lyžiarske majstrovstvo preukázali účastníci vo štvrtok v záverečných pretekoch v slalome na zjazdovke. Večer bolo vyhodnotenie pretekov aj vyhodnotenie celého kurzu. Víťazom medzi snowboardistami sa stal Branislav Kutáš z II.C. Medzi lyžiarmi začiatočníkmi sa tešil z víťazstva žiak II.SB, Šimon Migaš, a medzi pokročilými dominoval Michal Polák z II.C. Víťazi disciplín dostali krásnu tortu s lyžiarskym motívom. Študenti obdarili obrovským potleskom za prípravu kurzu Mgr. Štefana Dankoviča, ako aj ostatných inštruktorov. Kurz splnil svoj účel. Všetci sme sa vrátili zdraví a plní dojmov.

Mgr.Štefan Dankovič

Spracovanie informácií na počítači

.jpg Dňa 28.1.2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítači, ktorá sa konala 18.12.2015. Spolu 23 študentov sa prezentovalo v dvoch súťažných disciplínach: písanie na počítači a profesionálne spracovanie informácií – wordprocessing. Výhercom súťaže je Matej Matejov z III.F triedy, ktorý postupuje na krajské kolo v písaní na počítači, ktoré sa uskutoční 11.2.2016 na Obchodnej akadémii v Poprade. Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači - Písanie na PC | Poradové číslo | Priezvisko | Meno | Trieda | Kategória P | Výkon (270/0,25) | Poradie | |----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------| | 1 | Balhová | Timea | III. F | p | 201/2360/34 | | | 2 | Šimko | Daniel | IV. SB | | | | | 3 | Hanušovský | Henrich | II. SA | | | | | 4 | Žec | Marcel | III. F | | | | | 5 | Ličáková | Michaela | III. F | p | 222/2475/25 | | | 6 | Tkáčik | Dominik | III. F | | | | | 7 | Vasilišin | Adrián | III. F | p | 210/2912/81 | | | 8 | Matejov | Matej | III. F | p | 306/3269/20 | 1 | | 9 | Hnat | Adam | II. SA | | | | | 10 | Vernarský | Mikuláš | III. F | p | 219/2499/30 | | | 11 | Harčár | Tomáš | III. F | p | 285/3131/27 | 2 | | 12 | Cipa | Jozef | II. SB | | | | | 13 | Nemec | Rastislav | II. SB | | 196/2186/22 | | | 14 | Druga | Ľubomír | II.SB | | | | | 15 | Demčák | Róbert | II. F | | 250/2655/15 | 3 | | 16 | Jakabčin | František | II. SB | | | | | 17 | Hamrák | Michal | II. SB | | | | | 18 | Šofranko | Erik | II. F | p | 236/2412/5 | | | 19 | Demko | Róbert | II. SB | | | | | 20 | Tkáč | Radovan | III. F | | | | | 21 | Jenča | Marek | III. F | | 201/2323/31 | | | 22 | Snopek | Martin | III. F | | | | Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači - Písanie na PC | Poradové číslo | Priezvisko | Meno | Trieda | Kategória P | Výkon (270/0,25) | |----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------| | 1 | Matejov | Matej | III. F | p | 306/3269/20 | | 2 | Harčár | Tomáš | III. F | p | 285/3131/27 | | 3 | Demčák | Róbert | II. F | p | 250/2655/15 | | | Balhová | Timea | III. F | p | 201/2360/34 | | | Ličáková | Michaela | III. F | p | 222/2475/25 | | | Vasilišin | Adrián | III. F | p | 210/2912/81 | | | Vernarský | Mikuláš | III. F | p | 219/2499/30 | | | Nemec | Rastislav | II. SB | p | 196/2186/22 | | | Šofranko | Erik | II. F | p | 236/2412/5 | | | Jenča | Marek | III. F | p | 201/2323/31 |

Ing. Gabriela Mitrová

Znovu o rok starší

si-pngČas plynie neúprosne každému z nás. Či sa nám to páči, alebo nie, polrok je už za nami a prichádza bilancia stanovených cieľov a výziev. Po krásnych chvíľach strávených v kruhu najbližších sa žiaci vrátili do rutiny kolobehu života v ŠI. Hneď po príchode sa plnými silami vrhli do učenia a opravy známok. Dňa 13.1.2016 sa uskutočnilo stretnutie s erudovaným odborníkom na drogovú problematiku, Ing. Eduardom Malatincom. Neformálna beseda pre prvákov sa niesla v duchu smutných autentických príbehov zo života mladých ľudí, ktorí prišli o všetko kvôli drogám. Pevne veríme, že taktne podané príbehy charizmatickou osobnosťou akou je Ing. Eduard Malatinec, zanechali stopy v srdciach žiakov. Azda najväčší rozruch po prázdninách spôsobil vianočný darček – stolný futbal, na ktorý sa žiaci tešili už niekoľko rokov. Nebudem klamať, keď poviem, že futbalový stôl prechádza tvrdými záťažovými skúškami v podobe kvalifikačných zápasov žiakov. Chlapci majú z futbalu obrovskú radosť, dokonca každý deň musíme vytvoriť poradovník jednotlivých tímov, ktoré si chcú zahrať. Teší nás, že vedenie školy vyhovelo našim požiadavkám a prispelo tak k ďalšiemu zlepšeniu kvalitatívnej stránky školského internátu. Nehral sa len „statický“ stolný futbal, ale aj futsal v telocvični školy. Po odsúhlasení ŽIR bola zakúpená nová futsalová lopta, ktorá potešila hlavne našich štvrtákov. Hneď po zakúpení lopty bol usporiadaný futsalový turnaj medzi žiakmi 4. VS. Žiaci, ktorí mali plnú hlavu učenia a potrebovali si oddýchnuť, navštívili Divadlo Alexandra Duchnoviča, kde na nich čakala komédia „Čuješ mamo“. Z divadla si odniesli krásny kultúrny zážitok a značnú bolesť brucha od smiechu. Pre žiakov 1. a 2. ročníka bola zrealizovaná beseda prezentovaná žiakmi 4. ročníka na tému: „Alkohol zabijak snov“. Informácie, ktoré sú podané žiakom rovesníckou skupinou, sú efektívnejšie a atmosféra uvoľnenejšia. Pevne veríme, že systematickou preventívnou činnosťou minimalizujeme pokušenia požívať alkoholické nápoje v školskom internáte. V súvislosti s realizáciou projektu wifi v ŠI boli uskutočnené stretnutia so všetkými výchovnými skupinami s cieľom podať inštruktáž k registrácii do internátnej wifi siete. Žiaci boli oboznámení s podmienkami používania wifi aj s realizáciou celého projektu. V závere mesiaca sa uskutočnilo zasadnutie ŽIR. Na programe bola sumarizácia mesiaca december spojená s predložením ďalších požiadaviek žiakov ubytovaných v ŠI.

Mgr. Tomáš Bosák

LEGObot

Je názov súťaže, ktorú Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov v tomto školskom roku pripravuje pre žiakov základných škôl. Úvodné stretnutie s učiteľmi 9 zainteresovaných základných škôl z Prešova a Sabinova sa uskutočnilo v stredu, 27. 1. 2016. Po predstavení cieľov a plánovaných aktivít tohto projektu prišiel rad aj na robotickú ukážku, ktorá rámcovo predstavila dve z kategórií pripravovanej súťaže. Celkovo má súťaž 4 kategórie: Paintbot – robot maliar, Rescuebot – robot záchranár, Formulabot – robotické auto, Edubot – robotická učebná pomôcka. V súčasnosti sa pripravujú aj ďalšie, tentoraz už pracovné stretnutia s učiteľmi ZŠ, neskôr s učiteľmi a žiakmi ZŠ, ktorých úlohou je poskytnúť know-how práce so stavebnicou LEGO Mindstorms EV3 školám zapojeným do projektu LEGOBot.

Ing. Peter Vargovčík

EleSparks – anglická súťaž pre žiakov ZŠ

Metodický útvar cudzích jazykov organizuje už 2. ročník súťaže družstiev v anglickom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl pod názvom „EleSparks” (elektrické iskričky). Jej poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. EleSparks pozostáva z dvoch domácich kôl a jedného školského kola, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch december 2015 – február 2016. Každé prihlásené 3-členné družstvo nájde na stránke našej školy link na online test, ktorý je potrebné vyplniť v istom časovom limite. V domácich kolách sú testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku súťaže získajú družstvá za každého siedmaka 5 bodov, za každého ôsmaka 3 body a za každého deviataka 1 bod. Do školského kola postupujú tímy s najväčším počtom bodov z domácich kôl. Úlohou súťažiacich v školskom kole bude v danom časovom limite - urobiť test (gramaticko-lexikálna časť, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením), - porozprávať príbeh podľa obrázkov, - napísať esej na danú tému (100 slov). Body, ktoré družstvo získalo za ročníky súťažiacich a za test, sa sčítajú a tím s najvyšším počtom bodov vyhráva. V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhoduje súčet bodov za testované úlohy bez bonifikácie za ročníky. Veríme, že aj tento rok sa v našej škole stretneme s mladými, šikovnými angličtinármi, ktorí ukážu svoju jazykovú pohotovosť, tvorivosť, hravosť a zmysel pre prácu v tíme. Tých najlepších odmeníme hodnotnými cenami.

Mgr. Emília Čulková

Matematická súťaž Elektromatik

V tomto školskom roku organizujeme druhý ročník matematickej súťaže Elektromatik, ktorá je určená pre žiakov 7.,8.a 9. ročníka základných škôl. Jej hlavným poslaním je vzbudzovať u žiakov ZŠ hlbší záujem o matematiku a motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Súťaž pozostáva z dvoch domácich kôl korešpondenčnou formou a záverečného školského kola prezenčnou formou. Teší nás veľký záujem o túto súťaž, od začiatku sa prihlásilo 42 štvorčlenných tímov zo základných škôl z celého Prešovského kraja. Zatiaľ sme vyhodnotili riešenia 1. kola, ktoré nám zaslalo 36 tímov. V súčasnosti je zverejnená už druhá séria úloh a jej riešenia očakávame do 8. 2. 2016. Školské kolo sa uskutoční na pôde našej školy v marci 2016 a postúpia do neho najlepšie tímy z korešpondenčnej časti. Držíme im prsty.

Mgr. Marta Kožárová

Vážení rodičia, milí deviataci!

ineko-jpgČas podania prihlášok je za dverami a vy stojíte pred vážnym rozhodnutím. Ak stále premýšľate a váhate nad tým, prečo si vybrať práve našu školu, upriamite svoju pozornosť na týchto pár riadkov. Naša škola otvára svoje brány mladým ľuďom so záujmom o informačné technológie, elektroniku a podnikanie. Sme nositeľom odbornosti, aktívnosti a flexibility. Dosahujeme úspechy a ocenenia v technickej, jazykovej a športovej oblasti. Naši absolventi ďalej pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo nachádzajú bezproblémové uplatnenie na trhu práce. Vďaka tejto skutočnosti a profesionalite sa hrdo pýšime titulom najkvalitnejšia škola, ktorej filozofia tkvie v slovách: „Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“ V súčasnosti poskytujeme úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v odboroch elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Každý z týchto programov je svojím spôsobom špecifický, pričom ponúka prepojenie teoretickej a praktickej roviny. Vzdelávací program elektrotechnika zabezpečuje okrem klasickej elektroniky aj vzdelávanie v oblasti IT. Voľbou voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku štúdia dostávajú naši žiaci možnosť získať vedomosti a zručnosti, ktoré ich predurčujú pre výkon povolania v rôznych oblastiach elektrotechniky, ako sú elektroenergetika, priemyselná informatika a počítačové systémy. Vzdelávací program informačné a sieťové technológie je určený predovšetkým študentom s vyhraneným záujmom o informačné technológie. Počas štvorročného štúdia nahliadnu do sveta operačných systémov, PC architektúr, databázových aplikácií či sieťových a serverových technológií. Vzdelávací program technické a informatické služby v elektrotechnike ponúka okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, aj orientáciu vo využívaní informačných technológií a v elektrotechnike. Keďže sme jediná škola na Slovensku, ktorá je súčasťou projektu SAP AKADÉMIA, študenti môžu získať vedomosti a zručnosti v ovládaní softvéru SAP, ktorý používajú popredné svetové firmy. Študenti tak majú ďalšiu príležitosť získať poznatky, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi. Ponukou týchto atraktívnych vzdelávacích programov chceme vytvoriť modernú a aktívnu školu 21. storočia, ktorej absolventi získajú vedomosti a zručnosti v komunikácii v materinskom jazyku, v dvoch cudzích jazykoch, v kľúčových kompetenciách všeobecnovzdelávacích predmetov a v kľúčových kompetenciách v odborných predmetoch. Ak vás jednotlivé odbory zaujali, určite si nenechajte ujsť Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 1. marca 2016 v popoludňajších hodinách. Pre zvedavcov a záujemcov o našu školu máme pripravené zábavné a poučné popoludnie, ktoré vás určite obohatí o nové zážitky a skúsenosti. Ak sme vás touto cestou oslovili a zaujali, určite sledujte a navštívte našu webovú stránku www.spse-po.sk. Prostredníctvom nej sa dozviete bližšie informácie o pripravovaných akciách.

Mgr. Jana Pavlišaková

Aktivity tried

V divadle Jonáša Záborského

divadlo-jz-1-fDňa 25.01.2016, v pondelok po vyučovaní, nám naša triedna profesorka, Ing. Vladimíra Pastirová, pripravila triednu akciu do DJZ a jeho zákulisia, aby sme navštívili miesta, kde sa bežní ľudia bežne nedostanú. Pod sprievodom veľmi milého pána, zamestnanca DJZ, ktorý má pod palcom prípravu a ovládanie celého javiska veľkej a malej scény divadla už 20 rokov, sme sa tak dostali na pódium oboch scén a ešte nižšie..... a zblízka sme mohli nazrieť do všetkých miestností a útrob DJZ, z ktorých sa ovláda celá tá nádhera, ktorú vidia diváci len z javiska, a nevedia, koľko síl, námahy, zručností a praxe stojí ovládať takéto divadelné predstavenia či muzikály. Videli sme a počuli úžasné informácie, ktoré v nás zanechali výrazné stopy. Dnes sme my stáli na veľkom pódiu DJZ.

Kohanová, Staneková, I.F

Týždeň na lyžiach

lyziarsky-zaj Lyžiarsky zájazd na SPŠE bol príjemným spestrením prvého polroka druháckych tried. Tí, ktorí sa zúčastnili prvého turnusu, nám dajú za pravdu, že to bolo super. Žiaci, ktorí sa rozhodli ísť na svah, mali na výber, či chcú lyžovať alebo snowboardovať. Po tomto výbere sme boli roztriedení do skupiniek podľa svojich schopností. Aj snowboardisti mali svojho inštruktora, ktorý sa nedal zahanbiť a naučil zjazdiť kopec aj tých, ktorí na doske stáli prvýkrát. Predposledný deň sa uskutočnila aj súťaž v slalome v troch kategóriách – lyžiari začiatočníci, lyžiari pokročilí a snowboardisti. Naša trieda II.C obsadila dve prvé miesta v kategóriách lyžiari pokročilí – Michal Polák, a snowboardisti – Branislav Kutaš. Víťazi tohto slalomu dostali za odmenu tortu, na ktorej si pochutila celá trieda. Na zájazde boli aj takí, ktorí lyžovať nechceli alebo nemohli, a tí mali možnosť korčuľovať sa alebo robiť iné športové aktivity v telocvični či spoločenskej miestnosti. Neskôr boli tieto aktivity prístupné pre všetkých. Okrem týchto aktivít sme mali možnosť využívať aj bazén či saunu, čo bolo príjemným zrelaxovaním po celom dni lyžovania. Na záver nesmieme zabudnúť na tých, vďaka ktorým sme sa tohto zájazdu mohli zúčastniť, a týmto chcem v mene našej triedy poďakovať našej triednej pani profesorke Budišovej, pánovi profesorovi Dankovičovi, pánovi zástupcovi Hudáčkovi, pani profesorke Kožárovej a pani profesorke Feňovčíkovej za to že, na nás dávali pozor a zaúčali nás na svahu.

Kolektív II.C

Oblastná bežecká liga 2015

bezecka-ligaZáver roka 2015 absolvoval Martin Bendík z III.SB silvestrovský beh za školu. Zo 780 účastníkov skončil na výbornom 33. mieste bez rozdielu veku. Počas celého obdobia reprezentoval školu vo vytrvalostných bežeckých disciplínach a skončil na krásnom 1. mieste v kategórii dorastencov. Konečné poradie dorastencov v oblastnej bežeckej lige 2015 regiónov Prešov a Sabinov: 1.M. Bendík (SPŠE, Prešov) 77, 2.A. Safko (MTC, Vyšná Šebastová) 67, 3.M. Sciranka (SŠ Ľ. Podjavorinskej, Prešov) 51, 4.Š. Baloga ml. (Biatlon ŠK, Prešov) 30, 5.M. Kožuško (Lipany) 19, 6.D. Varga (SPŠE, Prešov) 15. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Stretnutie riaditeľa SPŠE s prezidentom SR

prezident-jpgDňa 20.1.2016 sa v priestoroch PKO Čierny orol konalo stretnutie osobností Prešovského kraja s prezidentom Slovenskej republiky – Andrejom Kiskom. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý dostal pozvanie od samotného prezidenta SR. Andrej Kiska, prezident SR, mal v komornej atmosfére Čierneho orla prejav, v ktorom vyjadril svoje názory na situácie a problémy v Európe. Zároveň vyjadril dôležitosť venovať sa potrebám a výzvam, ktoré má Slovensko pred sebou. Je potrebné definovať priority našej krajiny, aby Slovenská republika bola úspešným a pre občanov prívetivejším štátom. Ďalšiu časť stretnutia venoval Andrej Kiska diskusii s poslucháčmi, v ktorej trpezlivo odpovedal na ich otázky. Záverečnou časťou stretnutia bolo pozvanie všetkých prítomných prezidentom Slovenskej republiky, Andrejom Kiskom na čašu vína, kde sa viedli neformálne individuálne rozhovory.

Mgr. Ivana Kurtyová

Stanislav Soták opäť prvý

memorial-s-stDňa 28.1.2016 sa v hale Prešovskej univerzity konal už 24. ročník Memoriálu Štefana Stanislaya v skoku do výšky. Po štvrtýkrát si odniesol prvenstvo vo svojej kategórii študent IV. ročníka, Stanislav Soták, výkonom 180 cm. K dosiahnutému výsledku mu blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Na stretnutí s predsedom parlamentu

pellegrini-jpgRiaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov, Ing. Slavomír Kožár, MBA, sa dňa 19.1.2016 zúčastnil pracovného stretnutia s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, Petrom Pellegrinim. V úvodnej časti stretnutia sa predseda parlamentu vyjadril k aktuálnym otázkam týkajúcich sa súčasného stavu v parlamente, školstve a zdravotníctve. Svoju pozornosť venoval aj problematike organizácií, ktorých zriaďovateľom je VÚC. Zaujímal sa aj o pracovnú klímu v týchto organizáciách a v diskusii s prítomnými bol otvorený návrhom, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu fungovania spomínaných organizácií.

Mgr. Ivana Kurtyová

SPONZORI