2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Bonjour!

V dňoch 3. 10. až 7. 10. 2022 sa piati žiaci zo IV.C a III.B zúčastnili vo francúzskom meste Dijon na vyučovacích a školiacich aktivitách v rámci projektu VALT (Visual aids to make learning/teaching easier), financovaného z programu Erasmus+. Počas tohto týždňa budú žiaci v medzinárodných tímoch pripravovať edukačné videá na tému veterných elektrární, nakoľko na miestnej škole Lyceé Scientifique et Technologique Gustave Eiffel je problematika veterných elektrární vyučovaná v rámci niektorých študijných odborov. Súčasťou projektových aktivít je aj vzájomné spoznávanie kultúr, a preto v prvý deň mobility zúčastnené tímy z Francúzska, Česka, Bulharska a Slovenska pripravili prezentácie o svojich krajinách a školách. Pre účastníkov mobility bola v popoludňajších hodinách pripravená priehliadka historickej časti mesta Dijon, ktorá priniesla neopísateľné dojmy a zážitky.

 

 

 

Videá a všetky výstupy, ktoré vzniknú počas tejto mobility, budú zverejnené na webovej stránke projektu: http://valmlte.eu.

 

 

 

 

Ing. Jozef Macej, PhD., Mgr. Zdenka Liščinská

Naše víťazstvo

Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 21. 10. 2022 uskutočnilo krajské kolo súťaže AMAVET – festival vedy a techniky. Podujatie je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Podujatie malo priateľskú atmosféru, aj napriek svojmu charakteru súťaže. Prezentovali sme náš prázdninovo vytvorený projekt s názvom WEM - Wood Evidence and Management a podarilo sa nám získať cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a zároveň aj postup na celoslovenské kolo súťaže.

 

 

Popis práce, s ktorou dievčatá získali postup:

 

Neúplné využitie dreva  je problémom všade vo svete. Je to zapríčinené nedbanlivosťou ľudí, alebo zlou inventúrou v skladoch. Dôkladné evidovanie zabránilo zbytočnému ťaženiu a výrubu lesov. Účelom projektu bolo zamedziť nesprávnym záznamom, a tým pádom aj strate dreva. Evidencia môže byť často veľmi zdĺhavá a náročná, preto sme to našim programom zjednodušili. Mnoho menších firiem stále používa zastarané, nekompatibilné a zbytočne zložité programy, čo sme sa rozhodli zmeniť. Náš program je intuitívny, šetrí čas, pracovnú silu, námahu a efektívnejšie spracováva dáta. Aby nedošlo k strate údajov, v programe sa využíva manažér databáz s jednoduchým používateľským rozhraním, vďaka ktorému je možné vytvoriť zálohy všetkých dát. V prípade viacerých prevádzok je možné používať viac dátových štruktúr, ktoré môžeme spravovať pohodlne z jedného miesta.

Vanesa Smoľaková, Vanessa Cisková, IV.SB

Súťaž ZENIT v programovaní A,B, Webdeveloper, Grafický dizajn - školské kolo 2022/23

Slovná skratka “ZENIT“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 39. ročník súťaže “Zenit v programovaní“. Súťaže v dňoch 18. 10. a 19. 10. 2022 sa na našej škole zúčastnilo spolu vo všetkých kategóriách 128 žiakov. Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajských kolách. Krajské kolo A,B bude 24. 11. 2022 v čase od 9:00 do 13:00. Krajské kolo Webdeveloper a Grafický dizajn sa koná  23. 11. 2022 v čase od 9:00 do 13:00. Krajské kolá za Prešovský kraj organizuje SPŠE Prešov. Celoštátne kolo sa odohrá 21 - 23.2.2023 v Bratislave.

 

Výsledky školského kola  SPŠE Zenit programovanie šk.r. 2022/2023, kategória A, B

Kategórie A a B tvoria časť Zenitu, v ktorej žiaci programujú riešenia algoritmických úloh. Do kategórie A patria maturanti a tí, ktorí maturujú budúci rok. Kategória B je určená pre všetkých mladších. Súťaž riešia žiaci jednotlivo a riešenia sú ohodnotené automatickým testovacím systémom. V týchto kategóriách si svoje vedomosti overilo 101 žiakov. Na krajské kolo postupujú najlepší riešitelia z každej školy z celého kraja. Počet postupujúcich sa môže líšiť v závislosti od kapacity kraja. Na celoštátne kolo postupuje v kategórii A jeden a v kategórii B tiež jeden najlepší riešiteľ z každého kraja.

 

Kategória A:

Poradie

Meno a Priezvisko

Body

ska

skb

skc

skd

ske

skf

skg

skh

ski

skj

1

Jakub Koštial

136

10

15

20

32

14

45

0

-

-

0

 

Kristián Kaleta

136

10

15

20

32

14

45

-

-

-

-

 

Jakub Komanicky

136

10

15

20

32

14

45

0

0

-

-

 

Matúš Greš

128

10

15

20

24

14

45

-

-

-

-

5

Michal Novický

91

10

15

20

32

14

-

-

-

-

-

 

Krištof Bajus

91

10

15

20

32

14

-

-

-

-

-

 

Matej Straka

91

10

15

20

32

14

-

0

0

0

-

 

Filip Bodor

91

10

15

0

32

14

-

0

20

-

-

 

Marek Hric

91

10

15

20

32

14

-

0

0

-

-

 

Branislav Baranok

91

10

15

20

32

14

-

-

-

-

-

 

Jakub Šepeľa

91

10

15

20

32

14

0

0

-

-

-

12

Samuel Pasierb

84

10

15

20

32

7

-

0

-

-

-

 

Marek Bakoň

84

10

15

20

32

7

-

0

-

-

-

 

Vanesa Smoľaková

84

10

15

20

32

7

-

0

-

-

-

 

Ľubomír Durkáč

84

10

15

20

32

7

0

-

-

-

-

 

Jaroslav Svoboda

84

10

15

20

32

7

-

-

-

-

-

 

samuel skybjak

84

10

15

20

32

7

0

-

-

-

-

 

Timotej Ferenc

84

10

15

20

32

7

-

-

-

-

-

 

Aleš Novysedlák

84

10

15

20

32

7

-

0

-

-

-

 

Tobias Valek

84

10

15

20

32

7

-

0

-

-

-

 

Daniel Oľšavský

84

10

15

20

32

7

-

0

-

-

-

22

Aris Aretis

83

10

15

20

24

14

0

-

-

-

-

 

Martin Kacvinský

83

10

15

20

24

14

0

-

-

-

-

24

Patrik Viktor

77

10

15

20

32

-

-

-

0

0

-

 

Patrik Židik

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Michal Kollarčik

77

10

15

20

32

-

0

-

0

-

-

 

Kristián Kapec

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Tomáš Bartko

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Peter Lesko

77

10

15

20

32

0

-

0

-

-

-

 

Benjamín Verbovský

77

10

15

20

32

-

-

0

-

-

-

 

Marko Cerula

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Ivan Juraj

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Kristián Majerník

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Dávid Maník

77

10

15

20

32

-

-

0

-

-

-

 

Damián Knut

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Tomáš Semančík

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Jakub Pavlik

77

10

15

20

32

-

-

0

-

-

-

 

Jakub Šramko

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Vanessa Cisková

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Tomáš Gvozdiak

77

10

15

20

32

-

-

-

-

-

-

 

Michal Dzurík

77

10

15

20

32

-

0

0

0

-

-

 

Tadeáš Mikolaj

77

10

15

20

32

-

0

-

-

-

-

 

Simon Šarišský

77

10

15

20

32

0

-

-

-

-

-

 

Matej Madzin

77

10

15

20

32

-

0

-

-

-

-

 

Maroš Kimák

77

10

15

20

32

-

0

-

-

-

-

 

Marek Štofánik

77

10

15

20

32

-

-

0

0

-

-

 

Filip Rokyta

77

10

15

20

32

0

-

-

-

-

-

 

Matej Tomko

77

10

15

20

32

-

0

-

-

-

-

 

Alex Gajdoš

77

10

15

20

32

-

-

0

-

-

-

 

Adrián Jankaj

77

10

15

20

32

-

-

-

0

-

-

 

Peter Huňady

77

10

15

20

32

-

-

0

0

-

-

 

Jozef Pavlík

77

10

15

20

32

-

0

0

-

-

-

53

Jakub Džačovksý

75

10

15

20

20

-

-

0

10

-

-

54

Daniel Dudaščík

73

10

15

20

28

-

-

-

-

-

-

 

Branislav Mathia

73

10

15

20

28

-

0

-

-

-

-

56

Roman Andraščík

69

10

15

20

24

-

-

-

-

-

-

 

Martin Štefanko

69

10

15

20

24

-

-

-

-

-

-

 

Alex Höger

69

10

15

20

24

-

-

-

-

-

-

 

Samuel Kapitančík

69

10

15

20

24

0

-

0

0

-

-

 

Alexander Sivčo

69

10

15

20

24

0

-

-

-

-

-

61

Fabián Macura

53

10

15

20

8

-

-

-

-

-

-

62

Pavol Mihálik

52

10

15

20

-

7

0

-

-

-

-

63

Samuel Baláž

29

10

15

0

4

-

-

-

-

-

-

 

Michal Tynik

29

10

15

0

4

-

-

-

-

-

-

65

Erik Leššo

25

10

15

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Adam Paluba

25

10

15

0

-

-

-

-

-

-

-

 

Dávid Jančuš

25

10

15

0

-

-

-

-

-

-

-

 

František Kolpák

25

10

15

0

0

-

-

-

-

-

-

 

Gabriel Marcin

25

10

15

0

0

-

-

-

-

-

-

 

Rastislav Imrich

25

10

15

-

0

-

-

-

-

-

-

71

Patrik Lukáč

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kategória B:

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Body

ska

skb

skc

skd

ske

skf

skg

skh

ski

skj

1

Jakub Petrila

91

10

15

20

32

14

-

-

-

-

-

 

Dominik Fečo

91

10

15

20

32

14

-

0

-

-

-

 

Michal Dutka

91

10

15

20

32

14

-

0

-

-

-

 

Martin Škovran

91

10

15

20

32

14

-

-

-

0

-

5

Tomáš Neupauer

87

10

15

20

28

14

0

0

0

-

-

6

Alex Lendacký

77

10

15

20

32

0

0

0

-

-

-

 

Richard Maxin

77

10

15

20

32

0

0

-

-

-

-

8

Adam Sabol

73

10

15

20

28

-

-

0

-

-

-

9

Jakub Lazorčák

69

10

15

20

24

0

0

-

-

-

-

10

Marko Čelovský

57

10

15

0

32

0

0

0

-

-

-

 

Marek Rakoš

57

10

15

0

32

-

0

-

-

-

-

12

Samuel Verešpej

53

10

15

0

28

-

-

-

-

-

-

 

Matej Tomáš Jozef Ponik

53

10

15

0

28

-

0

-

-

-

-

14

Richard Melniček

49

10

15

20

4

-

-

-

-

-

-

 

Martin Zayonc

49

10

15

-

24

-

-

-

-

-

-

 

Daniel Baňas

49

10

15

-

24

-

-

-

-

-

-

 

Patrik Hric

49

10

15

-

24

-

-

-

-

-

-

18

Matej Revák

45

10

15

20

-

-

-

-

-

-

-

19

Samuel Anderko

29

10

15

0

4

-

-

-

-

-

-

 

Tomáš Pribula

29

10

15

0

4

-

-

-

-

-

-

 

Tadeáš Kazimír

29

10

15

0

4

-

0

-

-

-

-

22

Marek Selecký

25

10

15

-

0

-

-

-

-

-

-

 

Pavol Želinský

25

10

15

-

0

-

-

-

-

-

-

 

Samuel Dubas

25

10

15

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Pavol Sajdak

25

10

15

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Tomáš Šimčik

25

10

15

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Martin Magda

20

10

10

-

0

-

-

-

-

-

-

28

Jakub Hribľan

19

0

15

0

4

0

-

0

-

-

-

29

Tomáš Jevčák

10

10

0

-

0

-

-

-

-

-

-

 

Nikolas Kraus

10

10

-

-

0

-

-

-

-

-

-

 

Súťaž Grafický dizajn sa konala 19. 10. 2022 a zúčastnilo sa na nej 10 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín vytvoriť niekoľko grafických produktov, Poster a Instagramové posty. Poster mal byť vytvorený vo forme banneru, ktorý mal byť zameraný na oboznámenie sa žiakov o prebiehajúcej súťaži ZENIT. Jeho účelom bolo zaujať a sprostredkovať informácie o tejto súťaži. Instagramové posty mali byť určené pre propagáciu školského tímu reprezentujúceho Slovensko na súťaži EuroSkills a mali byť vizuálne prepojené, avšak nie identické. Pri hodnotení sme si všímali kreativitu, finálny dizajn a počítačové zručnosti súťažiacich.

Na základe výsledkov z hodnotenia sa ukazuje, že žiaci dosahovali najviac bodov v počítačovej zručnosti, potom v kreativite a nakoniec vo finálnom dizajne spracovania svojich projektov. To odzrkadľuje skutočnosť, že súťažiaci majú viac technické ako estetické či umelecké vnímanie sveta.

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Body

Intagram Posts - Kreativny proces (27)

Poster -  Kreatívny proces (18)

Instagram Posts - Finálny dizajn (30)

Poster -  Finalny Dizajn (18)

Počítačová zručnosť (88)

1

Jozef Ligmajer

157

27

18

28

15

69

2

Peter Adam

143

24

18

24

16

61

3

Adam Sabol

107

15

18

13

7

54

4

Tomáš Semančík

94

8

18

9

14

45

5

Jakub Šramko

74

0

18

0

18

38

6

Kristián Majerník

73

0

18

0

15

40

7

Damián Knut

59

0

18

0

12

29

8

Marek Wittner

56

0

18

0

4

34

9

Marko Cerula

53

0

18

0

7

28

10

Peter Tumidalský

48

0

18

0

4

26

 

Súťaž WebDeveloper v tejto kategórii sa konala 19. 10. 2022 dištančnou formou a zúčastnilo sa na nej 17 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín vytvoriť dynamickú webovú stránku pre spoločnosť GymZENIT, s využitím v troch oblastiach jej spracovania. Jednalo sa o oblasti pri spracovaní grafických podkladov, obsahom a dizajnom jednotlivých sekcií webu a implementáciou interaktívnej časti webu.

Študenti využívali na obsahovú a dizajnovú časť webovej stránky HTML a CSS jazyk. Na implementáciu dynamických prvkov programovali v JavaScripte, skriptovacom jazyku PHP v spojení s databázou.

 

Na základe finálnych výsledkov z hodnotenia možno konštatovať, že študenti vo valnej väčšine splnili zadanie na úrovni statického spracovania webu s dizajnom. V programovaní webového obsahu bolo zopár študentov, ktorí mali zabezpečenú funkcionalitu Javascriptu a PHP jazyka s databázou. Dvaja študenti pracovali na tvorbe svojich webstránok v open-source PHP Frameworku Laravel a jeden študent využil open-source Framework Node.js.

 

Poradie

Meno a Priezvisko

Body

 Tvroba a vzhľad HTML/CSS (100)

 Dizajn podstránok HTML/CSS/JS (140)

 PHP SQL (160)

1

Samuel Brinko

390

90

140

160

2

Kristián Kaleta

375

95

140

140

3

Michal Dzurík

365

95

120

150

4

Šimon Farkaš

350

90

130

130

5

Daniel Melník

260

70

70

120

6

Marko Čelovský

230

100

130

0

7

Michal Vancák

200

90

110

0

8

Jaroslav Svoboda

195

85

110

0

9

Denis Petrytsyuk

180

60

120

0

10

Kristián Kapec

170

90

80

0

11

Jakub Komanický

170

90

80

0

12

Tomáš Pribula

100

50

50

0

13

Jaroslav Seliga

90

60

30

0

14

Peter Leško

90

70

20

0

15

Daniel Baňas

80

80

0

0

16

Patrik Hric

60

60

0

0

17

Patrik Lukáč

30

30

0

0

 

Gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová, PK PRO

Návšteva firmy ComAp v Košiciach

Študenti štvrtého ročníka pracujú v rámci predmetu Ročníkový projekt na zaujímavých zadaniach od svojich učiteľov. Niektoré zadania vznikajú aj v spolupráci s firmami, a presne takýto projekt realizujú žiaci Jakub Džačovský, Simona Dravecká,  Simona Dobrovičová a Soňa Korchnáková v spolupráci s firmou ComAp. Projekt je zameraný na vytvorenie webovej aplikácie pre monitorovanie a riadenie napájania kritickej infraštruktúry.

 

 

V stredu 12. 10. 2022 sa uskutočnilo v Business centre v Košiciach stretnutie so zástupcami firmy, kde sme sa mali možnosť vidieť ich aktivity, ukážky projektov a spoznať firemné procesy. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s využívaným kontrolérom a API pre získavanie dát, a dohodnúť formu a priebeh spolupráce na projekte.

 

Ďakujeme za možnosť navštíviť priestory firmy a tešíme sa na spoluprácu počas školského roka.

Ing. Martin Broda, PhD., konzultant projektu

Zenit web developer - výsledky

 

Výsledky školského kola Zenit web developer šk.r. 2022/2023
             
Poradie Meno a Priezvisko Body  Tvroba a vzhľad HTML/CSS (100)  Dizajn podstránok HTML/CSS/JS (140)  PHP SQL (160)  
1 Samuel Brinko  390 90 140 160  
2 Kristián Kaleta 375 95 140 140  
3 Michal Dzurík  365 95 120 150  
4 Šimon Farkaš 350 90 130 130  
5 Daniel Melník 260 70 70 120  
6 Marko Čelovský  230 100 130 0  
7 Michal Vancák 200 90 110 0  
8 Jaroslav Svoboda  195 85 110 0  
9 Denis Petrytsyuk  180 60 120 0  
10 Kristián Kapec 170 90 80 0  
11 Jakub Komanický  170 90 80 0  
12 Tomáš Pribula 100 50 50 0  
13 Jaroslav Seliga 90 60 30 0  
14 Peter Leško  90 70 20 0  
15 Daniel Baňas 80 80 0 0  
16 Patrik Hric 60 60 0 0  
17 Patrik Lukáč 30 30 0 0  

 

Ing. Gabriela Mitrová

Aktivity tried

Štvrtáci na Fakulte výrobných technológií

Žiaci IV.B triedy dňa 11. 10. 2022 v rámci triednických hodín navštívili Fakultu výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Pod vedením doc. Ing. Michala Balogu, CSc., vedúceho katedry priemyselného inžinierstva a informatiky a jeho kolegov sa oboznámili s možnosťami štúdia na fakulte. V špeciálnom laboratóriu žiaci videli naprogramovanú výrobnú linku, hlasom ovládaný počítač (umelú inteligenciu), vyskúšali si virtuálnu realitu, 3D zobrazovač a iné zaujímavosti, s ktorými sa študenti na fakulte počas štúdia stretávajú. Všetkým pracovníkom katedry ďakujeme za spestrenie triednických hodín a veríme, že táto katedra zamiešala karty vo výbere vysokej školy našim žiakom.

 

 

Mgr. Jana Kollárová, triedna učiteľka IV.B

Triedna akcia IV.F - 51. krídlo Prešov

Dňa 11. 10. 2022 v popoludňajších hodinách (od 13:00 - 15:00) absolvovala trieda IV.F v sprievode svojej triednej učiteľky návštevu priestorov vojenského útvaru - 51. krídla Prešov.

Pod vedením kpt. Ing. Aleny Komovej sa žiaci dozvedeli viac o histórii, súčasnosti a poslaní útvaru. Priblížili nám organizáciu útvaru ako celku s poukázaním na úlohy, ktoré vojaci plnia v rámci domáceho, ale aj medzinárodného krízového manažmentu, úlohy leteckej a pozemnej pátracej záchrannej služby, prepravné úlohy, lokalizáciu a likvidáciu požiarov v nedostupnom teréne.

 

 

Počas prehliadky kasární a priestoru letiska sme mali možnosť navštíviť pracovisko Vojenskej hasičskej jednotky, ktorej príslušníci sa podieľajú na zabezpečení prevádzky letiska. V priestoroch hangáru sme videli prácu leteckého technického personálu na údržbe vrtuľníkov UH60M.

Prešovské 51. krídlo je už 30 rokov neoddeliteľnou, dôležitou súčasťou spoločenského života nášho mesta,

Ďakujeme všetkým príslušníkom krídla, ktorí sa podieľali na zabezpečení našej návštevy.

Ing. Vladimíra Pastirová, triedna učiteľka IV.F

DOD 2022

JUNIOR akadémia pre žiakov ZŠ

Myšlienka založenia JUNOR akadémie SPŠE vznikla ako reakcia na signály:                    

  • z priemyselnej praxe – nedostatok technicky vzdelaných odborníkov
  • z uprednostňovania humanitného štúdia – nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce
  • zo súťaží pre žiakov ZŠ - organizovaných elektropriemyslovkou

JUNIOR akadémia SPŠE poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl nad rámec povinnej školskej dochádzky, a to prostredníctvom kurzov. Kurzy budú pozostávať z dvojhodinových stretnutí (celkom 16 vyučovacích hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom lektorov SPŠE v období október 2022 až jún 2023.

 

Ponúkané kurzy:

  1. Programovanie (deň a čas bude upresnený)

    Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

  1. Elektronika (štvrtky, 14.00)

    Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodov.

  1. LEGOroboty (utorky, 15.00)

    Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3, Je to jednoduché!

  1. 3D tlač (streda, 15.00)

    Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

 

Kurz bude otvorený, ak sa prihlási najmenej 10 účastníkov. Informácia o začiatku kurzu Vám bude doručená na Vašu mailovú adresu uvedenú pri registrácii !

 

Ak chcete vedieť viac o obsahu kurzov, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako to bude prebiehať, ako sa zaregistrovať, koho kontaktovať v prípade otázok,

 

určite navštívte stránku  www.juniorakademia.spse-po.sk

Ing. Martin Broda, PhD.

Súťaž mladých elektronikov

Žiaci SPŠE Prešov sa v dňoch 18. a 19. októbra 2022 zúčastnili na 4. ročníku celoštátnej súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV pre prvý a druhý ročník stredných škôl, ktorá sa konala vo vzdelávacom stredisku KIA, Gbeľany v Žiline. Počas prvého dňa súťaže žiaci absolvovali odborný test a rozpracovali praktickú časť, stavebnicu elektronickej hracej kocky. Počas druhého dňa súťaže žiaci dokončili praktickú časť a porota vyhodnotila najúspešnejších žiakov.


Medzi ocenenými žiakmi sú naši žiaci prvého ročníka, ktorí si odniesli vecné ceny.

Ing. Patrik Jacko, PhD.

Projekt Elektroodpad - Dopad

Projekt Elektroodpad - Dopad sa konal 17. 10. až 19. 10. 2022 v centre Komenského inštitútu Zaježová. Bol určený pre stredné školy, ktoré majú záujem intenzívne sa venovať téme elektroodpadu počas šk. roka 2022/23.

 

Študentky Dorota Oboňová z III.F a Ema Lujza Kohániová z II.B  spolu s Ing. Gabrielou Mitrovou sú po absolvovaní školenia koordinátorkami projektu na SPŠE.

 

Ich úlohou je realizovať výuku a rovesnícke vzdelávanie a zároveň praktické opatrenia na školách smerujúce k znižovaniu nadmernej spotreby elektrospotrebičov. Ďalšou úlohou je upovedomiť študentov o správnych formách likvidácie odpadu či zbere elektroodpadu na škole.

 

Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad-dopad 6 v spolupráci s CEEV Živica a spoločnosťou Sewa.

Ing. Gabriela Mitrová

Meet and code aj tento rok – Digital product building workshop & hackathon

Aj tento rok sme sa počas októbra opäť zapojili do celoeurópskej iniciatívy MEET AND CODE a pod záštitou Nadácie SPŠE Prešov pripravili kreatívny IT workshop a hackathon. Tentokrát so zameraním na Digital Product Building od kreovania a validácie nápadu, cez dizajn až po low-code development pre vyše 40 študentov stredných a vysokých škôl. Získané zručnosti mohli študenti pretaviť aj počas nasledujúceho víkendového hackathonu boostup Your Idea to Digital Product. Gratulujeme študentom našej školy - Šimonovi Farkašovi (aplikácia RemindMe) a Jozefovi Ligmajerovi (aplikácia MATURITA FORMALITA)  za získanie ocenení a finančnej výhry 100€.

 

Workshop bol vedený absolventkou SPŠE Prešov - Danielou Chovancovou (Digital Product Manager & Designer v startupe Sudolabs).

 

Tento projekt podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus de Stiftens.

 

Viac informácií o podujatiach nájdete na https://boostup.sk/.

Ing. Gabriela Mitrová

Volejbalový turnaj „O pohár riaditeľky SPŠE“

14. 10. 2022 sa uskutočnil XXVI. ročník volejbalového turnaja "O pohár riaditeľky SPŠE", na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technickej Prešov, SSOŠ Mladosť a SZŠ Prešov. Tento ročník bol výnimočný tým, že sa niesol v znamení osláv 70. výročia vzniku SPŠE v Prešove. Víťazný pohár si opäť odnieslo domáce družstvo, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové odpoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Volejbalový turnaj zamestnancov a priateľov SPŠE

Turnaj zamestnancov a priateľov SPŠE napísal už svoju siedmu kapitolu. Po minuloročnom úspechu so zmenou formátu sme aj teraz hrali v trojiciach na zmenšené volejbalové ihriská. Päť družstiev odohralo medzi sebou krásne zápasy s množstvom skvelých volejbalových momentov. Titul obhájil kapitán družstva Mgr. Viktor Mačák, ktorý vytvoril družstvo s pani riaditeľkou Ing. Ivetou Marcinčinovou a Ing. Martinom Brodom. Víťazom blahoželáme, ale víťazom sa stal každý, kto prišiel a strávil príjemné športové popoludnie pod vysokou sieťou.

Mgr. Štefan Dankovič

Štrba race

Dňa 5. 10. 2022 sa výber žiakov našej školy zúčastnil na prvých Majstrovstvách Slovenska družstiev v prekážkovom behu stredných škôl ŠTRBA RACE. Na trati dlhej 2000 metrov v členitom teréne sa súťažiaci R. A. Bebková a D. Oboňová z III.F, F. Gurčík zo IV.A a Š. Onderík z II.A triedy museli popasovať s pätnástimi prekážkami rôzneho druhu.

Podujatie spestrili aj behy šiestich exhibičných družstiev a študenti tak mohli sledovať vyzbrojené hasičské družstvo TFA Team Slovakia, vojakov z Vojenskej polície Ministerstva obrany, bežcov z Policajnej akadémie, Družstvo reprezentantov v hasičskom športe, športovcov z Národného športového centra a z Dukly Banská Bystrica.

Organizátorom podujatia bolo Národné športové centrum, Základná škola Štrba, Športový klub Štrba a vyhlasovateľom pretekov bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Naši študenti podali krásny výkon a my im srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Viktor Mačák

Florbalový turnaj ŠI

Do tretice všetko dobré. Aj tak by sa dali zhodnotiť naše tri turnajové víťazstva za posledné tri týždne.

 

Ukázalo sa, že našim chlapcom sa darí v každom športe, či je to už futbal, volejbal a teraz florbal. Uvidíme, či nás prekvapia aj nabudúce. Držíme im prsty.

Iveta Vinklerová, vychovávateľka ŠI

Halový turnaj ŠI

Vo štvrtok 13. 10. 2022 zorganizovalo ABC - centrum voľného času spolu so ŠI pri SOŠ technickej turnaj pre ŠI v halovom futbale.

 

Našim chlapcom sa podarilo nepretrhnúť šnúru víťazstiev. Odniesli si pohár a diplom za 1. miesto a ukázali svojim súperom, že sú najlepší.

Iveta Vinklerová, vychovávateľka ŠI

SPONZORI