2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v priestoroch Čierneho orla

24. mája 2024 sa v priestoroch PKO Čierny orol konala udalosť, na ktorú úspešní maturanti netrpezlivo čakali. V tento deň si prevzali z rúk svojich triednych učiteľov maturitné vysvedčenia, a tým ukončili svoju cestu na SPŠE v Prešove.

Čarokrásne priestory Čierneho orla sa zaplnili nielen absolventmi, ale aj vedením školy, pedagogickým zborom, rodičmi a hosťami. Naše pozvanie prijali Miriama Šofranko Minaričová, členka Rady školy a predsedníčka Rodičovskej rady, Ing. Anna Dlugošová ako predsedníčka Rady školy, Ing. Ján Maník z firmy MANÍK, s.r.o.  a Ing. Alexander Malinovský, zástupca zriaďovateľa a člen Rady školy.

Kolegyňa Mgr. Kamenická sa svojej  úlohy moderátorky zhostila bravúrne.  Po úvodných slovách zaznel príhovor absolventa Ľuboša Ondeka zo IV. F, ktorý sa prihovoril za všetkých maturantov a venoval slová vďaky rodičom a pedagógom. Za pedagogický zbor sa prihovorila Ing. Ljuba Krišová a za hostí  vystúpil Ing. Ján Maník.

Každý rok SPŠE v Prešove udeľuje svojim absolventom ocenenia. V tomto školskom roku boli  ako prví ocenení žiaci, ktorí počas štúdia 8x prospeli s vyznamenaním – Závada Lukáš zo IV. C, Oboňová Dorota zo IV. F, Bajus Krištof, Novický Michal, Straka Matej, Štofánik Marek zo IV. SA, Viktor Patrik, Baranok Branislav, Bartko Tomáš, Birkner Ivan Juraj, Gvozdiak Tomáš, Hoger Alex, Nosaľ Tomáš, Pasierb Samuel  zo IV. SB.

Ocenenie riaditeľky školy za úspešnú reprezentáciu školy v odborných súťažiach a šírenie dobrého mena školy si odniesli Bartoš Frederik, Andraščík Rastislav zo IV. A, Brinko Samuel zo IV. B, Závada Lukáš, Makovický Adam, Tsimprakis Miron zo IV. C a Viktor Patrik zo IV. SB.

Výnimočným ocenením bolo odovzdanie Ďakovného listu za veľmi dobré študijné výsledky,  reprezentáciu školy v technických súťažiach a dlhodobý prínos pri šírení dobrého mena školy, ktorý si s hrdosťou odniesli Martin Modranský zo IV. C, Krištof Bajus, Matej Straka a Marek Štofánik zo IV. SA.

Záverečné slová patrili pani riaditeľke Ing. Ivete Marcinčinovej, ktorá zaželala našim absolventom veľa úspechov a úspešné vykročenie do novej etapy života.

Mgr. Jana Pavlišáková

Študentská vedecká a odborná činnosť 2024

Dňa 14. 5. 2024 sa konala na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom v Prešove, súťaž ŠVOČ – Študentská vedecká a odborná činnosť. Cieľom súťaže je motivovať študentov k vedeckej práci a podporovať ďalšie vzdelávanie. Účastníci súťaže prezentujú svoj projekt pred členmi vedeckej obce, vďaka čomu získavajú cennú spätnú väzbu k svojej práci.

Súťaže ŠVOČ 2024 sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí sa do súťaže prihlásili so svojimi ročníkovými projektmi. Samuel Darák vyrobil zariadenie pre automatizovaný chov zvierat. Mozog zariadenia – mikrokontrolér zabezpečuje dávkovanie potravy v presne nastavený čas, kontroluje stav vody v napájadle, v prípade poklesu teploty sa zapína elektrický ohrev a v prípade letných horúčav je aktivované vetranie. Aj po konštrukčnej stránke zariadenie vyniká rôznymi „zlepšovákmi“, ktoré uľahčujú chovateľom čistenie. Za svoju prácu získal Samuel Darák 1. miesto v sekcii Stredoškolská odborná práca.Myron Tsimprakis a Adam Makovický sa do súťaže prihlásili so zariadením na recykláciu filamentu. Dali si za cieľ vyrobiť zariadenie, ktoré dokáže recyklovať plastový odpad z 3D tlačiarní. Rozdrvený plast zariadenie taví a vyrába plastový drôt – filament, ktorý je opäť možné použiť pre 3D tlač. Pri tvorbe tohto zariadenia sa museli vysporiadať s rôznymi konštrukčnými problémami a nebolo to veru jednoduché. Na súťaži získali ako uznanie cenu predsedu Slovenskej zváračskej spoločnosti.

Našim žiakom gratulujeme k fantastickým výsledkom a ďakujeme z vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Štvrtáci zvyšovali svoju ekonomickú a finančnú gramotnosť!

Prostredníctvom Učebnice ekonómie a podnikania sa malo možnosť 172 prihlásených žiakov IV. A, B, C, SA, SB a IV. F triedy na vzdelávacom portáli spoločnosti Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. - www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať v ekonomickej a finančnej gramotnosti on-line, v pohodlí domova  počas celého školského roka 2023/2024 pod vedením ich tútorov – Ing. Pastirovej a Ing. Krišovej.  Junior Achievement (JA) Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Junior Achievement Worldwide je už štvrtý rok po sebe v prvej desiatke najvýznamnejších mimovládnych organizácií vo svete. 

Junior Achievement Worldwide je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2023 za rozvoj mladých ľudí!

Prostredníctvom daného vzdelávania mohli žiaci:

  • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad,
  • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
  • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
  • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci tútora,
  • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu doma,
  • získať po splnení podmienok (vstupný centrálny test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný centrálny test nad 75 %) certifikát o úspešnom absolvovaní podporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku (zoznam podporovateľov je uvedený na stránke www.jaslovensko.sk).

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 20 žiakov IV. A, 28 žiakov IV. B,  21 žiakov IV. C, 26 žiakov IV. SA , 29 žiakov IV. SB a 27 žiakov IV. F triedy.

Certifikáty boli žiakom odovzdané on-line spoločnosťou Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. na ich mailové adresy. Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

Aktivity tried

Školský výlet III.B

Dňa 17. 5. 2024 až 19. 5. 2024 sa žiaci III.B triedy zúčastnili  školského výletu v GMC Bárka v Juskovej Voli. V tejto lokalite sme už tretíkrát, chodíme tam od prvého ročníka.  Počasie nám prialo. Opäť sme si dobre zašportovali na multifunkčnom ihrisku, okúpali v potoku,  prešli sme sa okúzľujúcou jarnou prírodou, v ktorej nás podvečer sprevádzali srnky a líška.

Po športových výkonoch sme si zamaškrtili na sviečkovej či guláši a spolu strávili príjemný víkend.

Ing. Gabriela Mitrová, žiaci III.B

Účelové cvičenie II. ročník

Žiaci II. ročníka sa v piatok 3. 5. 2024 zúčastnili účelového cvičenia. Turistickým pochodom sa presunuli z Prešova zo Starej Dúbravy na Kapušiansky hrad. Cieľom účelového cvičenia bola orientácia v teréne podľa turistických značiek a zlepšenie fyzickej kondície. 

Turistický pochod si žiaci užili. Prispelo k tomu aj krásne slnečné počasie.

Mgr. Jozef Gmitro

Silná ruka SPŠE ( armwrestling)

V priebehu dvoch dní 16 – 17.5. 2024 sa počas veľkých prestávok uskutočnila silová súťaž v pretláčaní pravou rukou. Zúčastnilo sa na nej 25 žiakov v troch váhových kategóriách do 70kg, do 80kg a nad 80kg. Umiestnenie vo váhových kategóriách podľa poradia:

  Do 70kg Do 80kg Nad 80kg
1. miesto Ľaš Samuel IV.B Švec Peter III.C Rakáš Adrián II.SB
2. miesto Baranovský Peter II.A Jurčo Julián III.C Švec Peter III.C
3. miesto Pustay Matúš I.SC Ľaš Samuel IV.B Seman Martin I.SC

Vo vypätých a dramatických súbojoch plných testosterónu  chlapci ukázali,  čo sa v nich skrýva. Všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na ďalšie zápolenia v nasledujúcich ročníkoch. Fanúšikom ďakujeme za skvelú súťažnú atmosféru. 

Mgr. Viktor Mačák

Telovýchovno-športový kurz 1.ročník

Počas ústnych maturitných skúšok, v dňoch 20. – 24. 5. 2024, sme pre študentov I. ročníka pripravili telovýchovno-športový kurz. Kurz tvorili nasledujúce aktivity – plávanie, bouldering, tenis, loptové hry, fitnes, squash, korčuľovanie, bowling a turistika. Triedy každý deň absolvovali dve aktivity okrem dňa, kedy bola turistika. Novinkou v tomto roku bolo korčuľovanie v PWG Aréne, kde sa mnoho študentov postavilo na ľad prvýkrát. V rámci turistiky sme navštívili Malkovskú hôrku s krásnym výhľadom na naše mesto. Veríme, že tí, ktorí absolvovali celý kurz si odniesli len dobré zážitky, a tak trochu zregenerovali od bežných povinností v škole. Počas celého týždňa sa telovýchovného kurzu zúčastnilo chvályhodných  84 % žiakov.

Mgr. Viktor Mačák

Online diskusia – Tvoja EÚ

28. mája 2024 sa trieda 1.SC zúčastnila v rámci vzdelávacieho portálu Zmudri  online diskusie so žiakmi z celého Slovenska, ktorá bola organizovaná pri príležitosti 20.výročia vstupu Slovenska do EÚ. Študenti si mohli vypočuť zákulisné príbehy tých, ktorí boli osobne pri rokovaniach o vstupe, ale aj o tom, ako to vnímali novinári, či o tom, ako sa žije mladej študentke, ktorá sa do EÚ už narodila. Medzi diskutujúcimi boli: Vladimír Šucha – vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Radovan Geist – novinár, analytik Euractiv, Lenka Vrláková – študentka filozofie a francúzskej filológie Univerzity Palackého v Olomouci, moderovala Eva Frantová – reportérka SME.  Z dostupných informácií sa mohli všetci zúčastnení zamyslieť, či vnímajú EÚ mladí ako prínosnú a v čom im zmenila život a možnosti.

Mgr. Iveta Kovaľová

DofE – Cvičná expedícia

Expedičná sezóna v programe DofE sa rozbehla naplno. Pre tých, ktorým DofE nič nehovorí, máme krátke vysvetlenie, ako funguje program DofE. 

DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov. Ak chce mladý človek získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu - DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent / zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

Cvičnú expedíciu v oblasti Vydumanec – Borkút absolvovalo 18 žiakov SPŠE, ktorí boli rozdelení do troch tímov. Skautíci, Opekači a Team1 SPŠE absolvovali dvanásť kilometrovú túru začínajúcu na Vydumanci a končiacu v Borkúte. Dofáci si vyskúšali, aké je to kráčať s ťažkým batohom naloženým stanom, spacím vakom, karimatkou a pod. Cvičnú expedíciu sme zvládli i keď nechýbali otlaky, husia koža v noci či menšie nedobrovoľné zachádzky. Všetci sa už tešíme na kvalifikačnú expedíciu v oblasti Slanských vrchov, ktorá ešte viac preverí odhodlanie, kondíciu i tímového ducha.

Mgr. Tomáš Bosák

SPONZORI