2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Európsky úspech absolventa SPŠE Prešov

euroskills

Už počas pôsobenia v SPŠE sa Jerguš Lejko zúčastňoval rôznych súťaží ako Zenit, Matematický klokan, Olympiáda v anglickom jazyku, Junior Internet, Festival vedy a techniky Amavet s postupom na Vernadsky National Contest v Moskve a mnohých ďalších. Hoci je už Jerguš Lejko absolventom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, a momentálne je už študentom Southampton Solent University, dáva o sebe vedieť svojimi skvelými úspechmi. V decembri sa ako víťaz celoštátneho kola WEB Design v rámci súťaže Zenit vo vedomostiach a zručnostiach z oblasti web developmentu zúčastnil medzinárodnej olympiády Worldskills Europe vo švédskom Gothenburgu.

Náš absolvent súťažil v kategórii web developer, ktorá pozostávala z troch častí – front-end, back-end a CMS. Jerguš nám podal obraz toho, ako to celé prebiehalo: ,,Prvý deň sme mali 8 hodín na vytvorenie aplikácie pre zábavný park. Táto časť bola zameraná na programovanie pre stranu klienta, teda na jazyky HTML, CSS a Javascript. Druhý deň sa niesol v podobnom duchu. Zameriavali sme sa na programovanie na strane servera. Táto časť zahŕňala aj prácu s databázou, ktorú bolo potrebné navrhnúť podľa požiadaviek klienta. Následne nám bol poskytnutý aj SQL súbor s testovacími údajmi. Táto časť bola programovaná v jazyku PHP a výslednú aplikáciu sme spustili na operačnom systéme Ubuntu.”

euroskills-jpg

Náplňou tretieho dňa bolo vytvoriť prezentačnú stránku pre lanové centrum v redakčnom systéme Wordpress. ,,Ráno pred začatím súťaže bola vyžrebovaná téma, ktorú museli všetci súťažiaci použiť. Na zdieľanom serveri sme dostali na výber množstvo pluginov. Podľa vlastného výberu sme mali zvoliť tie, ktoré zaistia bezpečnosť a stabilitu. Na túto časť som sa pripravoval najviac, keďže som predtým žiadne skúsenosti s Wordpressom nemal,” spomína Jerguš.

Po troch dňoch riešenia úloh získal Jerguš Lejko pre Slovensko vynikajúcu striebornú medailu v konkurencii 13 reprezentantov z Fínska, Estónska, Ruska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Portugalska, Belgicka, Litvy, Švédska, Španielska a Veľkej Británie. ,,Bol to nezabudnuteľný zážitok! Vybehnúť na pódium, postaviť sa pred tisícky ľudí a dostať medailu, to sú spomienky, ktoré len tak nestratím. Nakoniec som ako jediný účastník zo Slovenska získal aj medailu za najlepšieho reprezentanta krajiny,” týmito slovami opísal Jerguš svoju veľkú radosť.

Treba poznamenať, že Euroskills nie je len o programovaní a dizajnovaní, ale pozostáva z viacerých kategórií. V slovenskom tíme boli zastúpení aj experti a reprezentanti odborov grafický dizajn, elektronika, mechatronika a floristika. No ako jediný dokázal uspieť len Jerguš. O to viac nás jeho úspech teší a sme na neho hrdí. Želáme Jergušovi mnoho takýchto ocenení a ešte raz gratulujeme.

Mgr. Lucia Liptáková

Úspech absolventa SPŠE v CERN-e

cern-jpg

Nie je žiadnou novinkou, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove napomáha v rozvíjaní a napredovaní talentovaných študentov.

Nebolo tomu inak ani v prípade absolventa Petra Katuščáka, pre ktorého elektronika nebola len vyučovací predmet, ale aj jeho záľuba, ktorej sa venoval aj vo svojom voľnom čase. Aj keď jeho prvé stretnutie s elektronikou prebehlo ešte v základnej škole, naplno sa jeho talent v tejto oblasti rozvinul v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove.

Peter Katuščák sa počas svojho štúdia niekoľkokrát zúčastnil súťaže Zenit. Najväčší úspech sa však dostavil až vo 4. ročníku, keď si po niekoľkonásobnej účasti v celoštátnych kolách vybojoval 1. miesto.

Jeho snaha, úsilie, chuť a odhodlanosť mu priniesli víťazstvo, ktoré bolo výsledkom jeho niekoľkoročnej práce v oblasti elektroniky. Okrem prestížneho prvenstva získal aj benefit, o ktorom sa mladým elektronikom môže iba snívať. Víťazstvo mu umožnilo absolvovať šesťtýždňovú platenú stáž v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) vo švajčiarskej Ženeve, kde pracoval na oddelení vysokofrekvenčných systémov.

Kým väčšina študentov cez leto oddychuje, Peter svoju stáž absolvoval práve v letných mesiacoch a naplno pracoval na merači VF impulzného výkonu. Jeho úlohou bolo navrhnúť dvojkanálový modul, ktorý je kompatibilný so súčasným meračom, avšak so schopnosťou merať aj pulzný výkon.

cern-2-jpg

Počas svojej šesťtýždňovej stáže navrhol a otestoval prototyp, zmeral charakteristiky, vyladil nedostatky a spracoval výrobné podklady pre finálny modul. Ako sa nám podarilo zistiť, Peter mal možnosť pracovať so špičkovým vybavením, v špičkovom tíme a počas svojej stáže si osvojil prácu s programovaním CPLD obvodov (programovateľné logické obvody), ktoré použil aj vo svojom návrhu.

Jeho komunikačné zručnosti sa naplno prejavili v záverečnej prezentácii, počas ktorej odprezentoval svoj projekt všetkým členom oddelenia.

Petrova húževnatosť a vytrvalosť mu nakoniec priniesli vytúžené ovocie. Byť aspoň na chvíľu súčasťou takej prestížnej organizácie, akou je CERN, je naozaj veľkým šťastím a obohacujúcou skúsenosťou.

V súčasnosti Peter študuje v Prahe. Kam povedú jeho ďalšie kroky, je momentálne ťažko odhadnúť, no pevne veríme, že to dotiahne určite ďaleko.

Mgr. Jana Pavlišaková

SPŠE Prešov je stále favoritom

Už niekoľko rokov po sebe v hodnotení INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) v kvalite stredných odborných škôl je SPŠE Prešov stále na popredných miestach medzi slovenskými strednými odbornými školami. Najväčší úspech zaznamenala prešovská SPŠE v školských rokoch 2011/2012 až 2013/2014, kedy v rámci stredných odborných škôl na Slovensku počas troch školských rokov bola v rebríčku top škôl na 1. mieste. V školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 sa medzi najkvalitnejšími strednými odbornými školami nachádza na 2. mieste.

Je potešujúce, že naša škola je svojou kvalitou v rámci slovenských stredných odborných škôl stále na popredných miestach a v Prešovskom kraji je stále favoritom. A čo sa skrýva za jej úspechom?

Jej umiestnenie sa na najvyšších priečkach je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a študijných výsledkov našich študentov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. Dôkazom toho je aj nedávny úspech v súťaži Zenit, kde naši študenti získali 1. miesto v elektronike a výborné druhé miesto v kategórii Web dizajn.

Naši študenti robia dobré meno sebe a škole aj vo svete, kde vďaka svojim vynikajúcim študijným výsledkom majú možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a študijných pobytov v rámci projektu ERASMUS+. Máloktorá stredná odborná škola sa môže pochváliť tým, že jej študent absolvoval šesťtýždňovú stáž v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) alebo tým, že jej absolventi študujú v zahraničí, no stále dávajú o sebe vedieť svojimi skvelými úspechmi.

To, že je naša škola stále na popredných miestach je veľkou zásluhou aj všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese. Ich cieľom je pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách. Keďže spolupracujeme s rôznymi firmami a tým sa snažíme flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce, inovácie sú našou hybnou silou.

V snahe udržať krok v IT oblasti, si v tomto školskom roku prešiel inováciou odbor technické a informatické služby v elektrotechnike. Vznik nového študijného programu v tomto odbore nesie názvom IT manažment procesov a jeho zrod obohatil výučbu o nové predmety. Študenti tak majú možnosť pracovať aj na tvorbe web stránok či venovať sa viac výpočtovej technike a aplikovanej informatike.

Inovatívnosť sa však netýka len výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa snaží pre svojich študentov zabezpečiť čo najlepšie podmienky na štúdium. V minulom roku došlo k niekoľkým úpravám v priestoroch školy a školského internátu. Vykonali sa taktiež sadbové úpravy, ktoré prispeli ku skrášleniu samotného okolia školy. Tým, že sa škola pravidelne zapája do rôznych projektov, má možnosť vylepšovať interiér učební a zabezpečiť v nich čo najlepšie materiálne technické vybavenie.

Teší nás, že z roka na rok je čoraz väčší počet záujemcov zo základných škôl, ktorí sa chcú stať študentmi našej školy, a pevne veríme, že ich bude len pribúdať.

Pre všetkých záujemcov sa preto dňa 28.2.2017 uskutoční Deň otvorených dverí, kedy budú môcť navštíviť prešovskú SPŠE a dozvedieť sa viac informácií o štúdiu a študijných odboroch. Návštevníkom školy budú podané nielen informácie o škole, ale k nahliadnutiu budú aj praktické ukážky zhotovených prác našich študentov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Expert Geniality Show

Je to celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov vybraných ročníkov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže je TALENTÍDA n.o. Bratislava.


Jej hlavným poslaním je

  • vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu,
  • umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

V tomto školskom roku sa zapojilo celkovo 435 škôl z celého Slovenska, súťažilo 9984 mladých ľudí. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 38 žiakov 1. – 4. ročníka. A ako dopadli? Najlepším je Jonáš Dujava z II.SA, skončil 4. v rámci celého Slovenska. Spolu s ním ďalší šiesti – Billý (I.SB) – 14. miesto, Košč (III.SB) – 25., Platko (IV.C) – 31., Michalík (II.A) – 62., Matta (I.SB) – 69., Kobyľan (I.B) – 74. miesto – získali titul TOP EXPERT.

V jednotlivých témach sa 29 súťažiacich umiestnilo v prvej stovke.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

PaedDr. Lucia Ligusová

Obvodné kolo olympiády v cudzích jazykoch

sekera-png

V stredu, 18.1.2017, sa v Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval študent Pavol Baran z II. SA, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

img-20170207-1

Vo štvrtok, 19.1.2017, sa v danej Spojenej škole TŠ uskutočnilo aj obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Náš študent Martin Sekera zo IV.F obsadil výborné 1. miesto a týmto zároveň postupuje do krajského kola. Našu školu Martin úspešne reprezentuje už štvrtý rok v poradí a my mu držíme palce, aby sa mu darilo aj v už spomínanom krajskom kole, ktoré sa uskutoční 18.2.2017 v Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade.

Obom študentom blahoželáme k peknému umiestneniu a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Zahraničné študentky na hodinách angličtiny

zahranicni-s

Najväčšou medzinárodnou študentmi riadenou organizáciou na svete je nepochybne AIESEC. Vďaka nej majú študenti SPŠE takmer každý rok možnosť zažiť spestrenie hodín anglického jazyka vďaka zahraničným študentom, ktorí do vyučovania zakaždým vnesú novú atmosféru. Nebolo tomu inak ani tento rok. V dňoch 26. a 27.1.2017 navštívili našu školu Roxolana Bocalo z Ukrajiny a Sesaria Armina z Indonézie. Študenti sa tak v priebehu dvoch dní od dievčat dozvedeli, čím sú dané krajiny špecifické a mali možnosť porovnať nielen spôsob života, ale aj tradície daných krajín s tými slovenskými. Keďže to všetko, samozrejme, prebiehalo výlučne v anglickom jazyku, pre študentov to bola jedinečná príležitosť, ako spoznať aj inú podobu, prízvuk a výslovnosť jazyka, než na aké sú poväčšine zvyknutí.

Tešíme sa opäť na ďalší rok.


Z reakcií študentov:

„Na besede sa nám páčilo, že to bolo zábavné a že to bolo inou formou vyučovania. Dozvedeli sme sa niečo nové o Indonézii a Ukrajine, o ich zvykoch a tradíciách. Lektorky rozprávali peknou plynulou angličtinou, pekne prezentovali svoju krajinu.“

Tomáš a Ondrej, I.F


„Bolo zaujímavé počuť ľudí z iných krajín a ich prízvuk, zisťovať fakty o iných kultúrach a rozdieloch medzi nimi a našou kultúrou. Lektorky boli veľmi milé a zhovorčivé. Taktiež bolo veľmi dobré, že to neboli profesionálni angličtinári, ale normálni žiaci ako my. Bola to zaujímavá prednáška.“

Zuzana, Samuel, Oliver, I.SB


„Páčilo sa mi, že boli z krajín vzdialených od seba, takže prezentácia bola rôznorodá. Ukázali tým, ako angličtina spája svet a aj ako sa mení vo svete. Tlieskacia hra bola na sústredenie a reflexiu, a tak zapojili hneď všetkých, čo je dôležité.“

Krištof, III.B

Mgr. Jana Feňovčíková

Certifikácia Olymp – mzdy a personalistika

mzdy

V dňoch 16.1. a 17.1.2017 žiaci tretieho ročníka odboru TIS v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti školenia OLYMP – mzdy a personalistika. Mzdový softvér OLYMP (Kros, a. s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu. Postupne žiaci prechádzali jednotlivými časťami daného školenia v priebehu 3 mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti v ovládaní popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky a aby sa im umožnila ďalšia možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto školenia v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Žiaci absolvovali záverečné testovanie z praktickej časti. Certifikát Olymp – mzdy a personalistika získavajú títo žiaci III.F triedy: Simona Fignárová, Maroš Futo, Lucia Klimčová, Tomáš Krišanda, Miroslav Lukáč, Nina Oľhová, Dávid Paločko, Adam Propper, Richard Sabol, Patrik Smetana, Mário Tomkó, Matej Žid.

Ing. Vladimíra Pastirová

Mrazivý január

si-png

Mrazivý január sa nám pomaly skončil a s ním aj posledné zachraňovanie a opravovanie známok pred polrokom. Hneď v úvode mesiaca čakalo na študentov milé prekvapenie v podobe novej informačnej tabule. Starú drevenú tabuľu nahradila moderná LED obrazovka, vďaka ktorej študentom neunikne žiaden dôležitý oznam či upútavka na spoločensko-kultúrne aktivity. V tomto mesiaci sa veľkej obľube tešilo Divadlo Alexandra Duchnoviča, ktorému prišli na chuť najmä naši prváci. Divadelná hra „Posadnutí“ a komédia „Podvodníčky“ zanechali v našich chlapcoch bohatý estetický zážitok a úvahy nad súčasnou spoločnosťou. Keďže nám v januári poriadne snežilo, veľmi častými aktivitami bolo odpratávanie snehu a rozbíjanie ľadu. Chlapci zo severných okresov sa so snehom veru nemaznali a ukázali nám, že tých zopár cm v meste je nič oproti poriadne zasneženým podtatranským dedinám. Kto iný, ako naši prváci, sa zúčastnili interaktívneho kvízu z oblasti IT. Po zodpovedaní všetkých dvadsiatich otázok získal najviac bodov Kristián Kičinka, ktorý zároveň preberá žezlo správcu siete po Dávidovi Ondrušovi. Samozrejme, nechýbali ani športové aktivity. Okrem posilňovania je veľký záujem aj o volejbal. Tento mesiac sa uskutočnil volejbalový turnaj medzi jednotlivými ročníkmi. Zvíťazili skúsenosti nad odhodlaním, čo znamená, že výhru si odniesli naši štvrtáci. Ani pravidelné športové činnosti a zdravé stravovanie nezabránili chrípke, aby nevyhnala našich chlapcov do domácej opatery rodičov.

Veľmi nás teší, že v školskej jedálni pribudol šalátový pult, kde si zamestnanci aj študenti môžu dopriať chutné ovocno-zeleninové šaláty. K zmenám došlo aj v učiteľskej sekcii, kde pribudli nové stoly a stoličky, čo sa odzrkadlilo na estetickej stránke. Neustále monitorovanie stravovania v školskej jedálni a pravidelné zasadnutia stravovacej komisie prispievajú k skvalitňovaniu stravovacích služieb.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Utužovanie kolektívu na ľade

korculovanie

Novopostavená PSK aréna v Prešove na našu triedu nemusela dlho čakať. Už v decembri sme sa rozhodli, že ju chceme ísť vyskúšať. Určili sme si presný čas, čo bol piatok na poslednej hodine a šup rýchlo korčuľovať. Niektorí spolužiaci boli spočiatku ustráchaní a báli sa, nakoľko na korčuliach ešte nikdy nestáli. Keď už si konečne obuli korčule a vstúpili na ľad, bolo to pre nich niečo úplne nové, nevyskúšané, ale veľmi sa im to zapáčilo. Tí, čo už korčuľovať vedeli, im s učením sa korčuľovať smelo pomohli a nenechali ich v tom samých. Samozrejme, boli aj prvé pády, niektoré krkolomnejšie, iné zas len nepatrné. Po prvýkrát to zožalo veľkú slávu, a preto sme sa rozhodli, že si to zase zopakujeme. Druhýkrát to už bolo zase o niečom inom, lebo smelší korčuliari si so sebou vzali hokejky a hrali proti sebe. Pozerať sa na ten laický hokej bola fakt zábava, hneď človek mohol vidieť, kto je s hokejom zžitý a kto práve len začína. Ale aj napriek tomu sa všetci veľmi snažili a hru brali ozaj vážne. Aj v januári to už bolo pár piatkov, čo sme takto príjemne strávili poobedie. Osobne takéto aktivity veľmi oceňujem, pretože práve na takýchto akciách sa človek najviac zblíži so spolužiakmi a navyše si aj zacvičí, čo je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Dúfame, že sa to bude opakovať.

Marek Horenský, II.B

Naša stužková slávnosť

stuzkova-sla

Dňa 27.1.2017 o 18:00 hod. sa každá dušička študenta IV.A triedy – študijného odboru elektrotechnika, rozjasala od radosti, pretože nastala slávnostná chvíľa – odovzdávanie zelených stužiek dospelosti.

Príprava na stužkovú slávnosť nás stála veľa síl a starostí, lebo každý z nás cítil zodpovednosť voči tejto významnej udalosti. Najskôr sme sa sústredili na tvorbu programu, snažili sme sa byť originálni a jedineční, iba tak by sme sa vryli do pamäti profesorov, rodičov a kamarátov.

V konečnom dôsledku sa podarila organizácia, ale i príprava programu. Všetci pozvaní profesori, rodinní príslušníci a kamaráti prišli pozrieť maturantov do reštaurácie Šport na Solivare v Prešove, kde sa konala naša stužková slávnosť. Každý bol plný očakávaní.

Oficiálna časť prebehla slávnostne a dôstojne, program bol veľmi pestrý, každý si prišiel na svoje. Hostia boli svedkami rôznych scénok, tancov a videí. Ľudia sa smiali, bavili a tlieskali. Celý priebeh dopadol nad naše očakávania. Všetkým hosťom by sme sa chceli poďakovať za účasť a príjemnú atmosféru.

Jozef Dvorožňák, IV.A

Guľovačka

Keď zima pomaly ale isto prichádza a všetko je už pod prikrývkou snehu, tak sme sa rozhodli využiť toto zimné januárové počasie a 24.1.2017 sme sa vybrali vyblázniť na školský dvor.

Začali sme nesmelou guľovačkou, ktorá prerástla v zimné zápasenie. Veď pád na bielu snežnú perinu nebolí. Na konci sme boli červení, poriadne premrznutí. Obed s horúcim čajom po guľovačkovom zápasení bol vynikajúci. Stálo to zato.

Kolektív IV.B

Maratón písania listov

Amnesty International organizuje každý rok v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra) Maratón písania listov na celom svete. Cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov a predstaviteľky jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín. Je možné napísať listy aj priamo tým, ktorých práva sú porušované.

V tomto školskom roku od 7. do 21. decembra 2016 sa na Slovensku konala jedna z najväčších medzinárodných udalostí na svete na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných či utláčaných ľudí.

Zapojili sme sa aj my. Napísali sme 256 listov, ktorými sme podporili väzňov svedomia z celého sveta, za čo nám v januári Amnesty Internatinal zaslali ďakovný list.

PaedDr. Lucia Ligusová

Certifikácia Omega – podvojné účtovníctvo

omega

V januári žiaci IV.F na hodinách účtovníctva absolvovali záverečné testovanie riešením súvislého účtovného príkladu, od založenia firmy až po účtovnú závierku, prostredníctvom účtovného softvéru Omega pre podvojné účtovníctvo. Úspešní riešitelia – Balhová Tímea, Matejov Matej a Mazák Martin, získavajú certifikát Omega – podvojné účtovníctvo firmy Kros, a. s.

Ing. Ljuba Krišová

English Test Competition

english-test-co

Súťaž English Test Competition je založená na originálnych testoch anglického lektora Richarda Swalesa. Zapojiť do nej sa môžu všetci žiaci a ako jediná spája nezávislé certifikovanie so súťažou na medzinárodnej úrovni. Ako každý rok, aj tento rok dostalo priestor pre testovanie 12 vybraných žiakov prvého ročníka, ktorí boli označení ako jedni z najlepších v rámci všetkých tried. Dňa 26.1.2017 v PP učebni si mohli títo žiaci otestovať na počítačoch svoje znalosti anglického jazyka v prvom z dvoch testov, ktorý pozostával z gramatických úloh z viacerých okruhov. Druhá časť testovania sa uskutoční v marci a na konci školského roka všetci žiaci obdržia certifikát za absolvovanie tejto súťaže. Držíme im palce!

Mgr. Jana Feňovčíková

Bedmintonový turnaj SPŠE

bedminton-jpg

Koncom školského polroka, 30.1.2017, sme v našej škole otvorili ďalšiu športovú kapitolu, konkrétne bedmintonovú. Zorganizovali sme prvý ročník bedmintonového turnaja pre našich študentov. Na našu radosť sa prihlásilo 24 chlapcov a 6 dievčat, ktorí vo svojich kategóriách odohrali krásne zápasy. Žiaci sa ukázali ako veľmi odhodlaní a snaživí, čo nás do ďalších rokov veľmi teší. Medzi dievčatami dominovala trieda IV.F, ktorej dievčatá obsadili prvé tri miesta v poradí Michaela Ličáková, Soňa Varkondiová a Tímea Balhová. Medzi chlapcami dominoval reprezentant školy Adam Novák zo IV.SA pred Matejom Mikušom z I.F a Jakubom Pigom zo IV.SB. Všetci si hlavne schuti zahrali a verím, že budúci ročník bude ešte úspešnejší.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI