2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Návšteva z firmy Volvo Cars

V pondelok 20. 3. 2023 nás navštívili zástupcovia spoločnosti Volvo Cars, ktorí majú v najbližších 4 rokoch v blízkosti Košíc preinvestovať vyše 1,2 miliardy eur a v prvej fáze výroby zamestnať 3300 ľudí, ďalších približne 12 tisíc pracovných miest vznikne nepriamo. Stretnutia sa zúčastnili aj vedúci odboru školstva PSK PaedDr. Ján Furman a Mgr. Miroslav Vaško, vedúci oddelenia duálneho vzdelávania.

Riaditeľka školy, Ing. Iveta Marcinčinová, predstavila školu, jej smerovanie a úspechy žiakov spolu s odborným prekladom Mgr. Kataríny Kopčák a následne prebehla diskusia o možnosti uplatnenia našich absolventov v rámci spoločnosti. Zástupca riaditeľky pre odborné predmety Ing. Martin Broda, PhD. predstavil návštevníkom jednotlivé študijné odbory a spoluprácu školy s firmami. Návštevníci absolvovali prehliadku školy a jednotlivých laboratórií, kde prebehli aj neformálne rozhovory so žiakmi o ich budúcej kariére a uplatnení na trhu práce. Cieľom stretnutia bolo spoznať profil našich absolventov v odboroch elektrotechnika a informačné a sieťové technológie.

Pri diskusii sme dospeli k záveru, že aj absolventi našej školy sú veľmi dôležití pri kreovaní novej fabriky, pretože svet automatizácie a IoT je neoddeliteľnou súčasťou automobilového priemyslu. Veríme, že vzájomná spolupráca sa bude rozvíjať aj naďalej, a že aj naši absolventi nájdu uplatnenie v spoločnosti Volvo Cars.

Ďakujeme zástupcom firmy Volvo Cars a Prešovskému samosprávnemu kraja za návštevu a možnosť odprezentovať našu školu.

 

Ing. Martin Broda, PhD.

Erasmus + Job Shadowing - Praha

V dňoch 30. 02. 2023 – 03. 03. 2023 sa Ing. Martin Broda, PhD. a Mgr. Ján Vavrek zúčastnili služobnej cesty v Prahe v rámci aktivity Job Shadowing zastrešenej projektom Erasmus+. Náplňou služobnej cesty bola návšteva firiem a škôl za účelom „Job Shadowing-u“ – tzv. tieňovania, ktoré spočívalo v pozorovaní zamestnancov jednotlivých inštitúcií pri ich práci, rozhovoroch so zamestnancami a vedúcimi osobnosťami firiem a škôl, no taktiež „nasávaním“ inšpiratívnych poznatkov, ktoré by boli uplatniteľné pri zlepšovaní edukačného procesu na našej škole.

Prvý deň nás privítala Unicorn University – súkromná vysoká škola zameraná na vzdelávanie v oblasti informačných technológií (najmä vývoj a testovanie softvéru). Škola sa pýši 100 percentnou uplatniteľnosťou svojich absolventov na trhu práce nielen v českých, ale aj zahraničných firmách (Porsche, Google, Microsoft a pod.). V rámci našej návštevy sme mali možnosť zúčastniť sa 2 vyučovacích blokov (vývoj softvéru a kryptografia). Taktiež prebehol príjemný rozhovor s rektorom univerzity, ktorý nám prezradil veľa informácií o fungovaní univerzity.

Druhý služobný deň sme navštívili firmu tesena s.r.o, ktorá sa zameriava výhradne na testovanie softvéru a poskytovaním služieb a riešení z tejto oblasti. Medzi ich klientov patria veľkí hráči z oblasti bankovníctva (Raiffeisen BANK, KB, ČSOB, EquaBank), automobilového priemyslu (ŠKODA) a ďalších odvetví, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je kritický tlak na bezchybne fungujúce softvérové aplikácie. V rámci návštevy sme absolvovali rozhovor s jedným z lead testerov, ktorý nám popísal bežný deň v živote testera, rozprávali sme o používaných vývojárskych a testovacích platformách a aj o možnostiach a úskaliach automatizovaného testovania. Následne sa ujal slova Head of Service Delivery, ktorý nám predstavil klientov, s ktorými firma spolupracuje. Pokračovali sme neformálnym rozhovorom o aktuálnom stave na IT trhu, školstva; veľmi ho zaujala myšlienka ročníkových projektov, ktoré naši štvrtáci realizujú. V poslednej tretine našej návštevy sme sa od pracovníčok personálneho oddelenia dozvedeli, čo si na uchádzačoch (nielen pri osobnom pohovore, ale aj pri písomnej či online komunikácii) všímajú a ako prebieha proces od prvotného kontaktu cez kroky prijímacieho pohovoru samotnej práci vo firme až po prípadné skončenie pracovného pomeru.

Poslednou inštitúciou, ktorú sme v Prahe navštívili bola SPŠE Ječná. Škola je koncepčne podobná tej našej. Jej študenti taktiež dosahujú skvelé výsledky študijného, ale aj reprezentačného charakteru. Zástupca školy nás nechal nahliadnuť do vyučovacieho procesu (elektrotechnické merania, počítačové siete, databázové systémy a tvorba webových stránok), ale ukázal nám aj ďalšie vybavenie školy – dielne, jazykové učebne či jedáleň s pôvodnými (pri rekonštrukcii objavenými) historickými freskami. Vyučujúci všetkých navštívených hodín boli veľmi milí, ochotne sa delili o svoje zážitky, pohľadom na vyučovací proces a know-how, vyučujúci elektrotechnických meraní prejavili veľký záujem spolupracovať s našou školou. Zástupca riaditeľa bol tejto myšlienke taktiež veľmi naklonený a dúfame teda, že im ich pohostinnosť a ochotu budeme môcť už čoskoro oplatiť.

Pracovná cesta bola síce náročná a vyčerpávajúca, čo nám ale nezabránilo si vymedziť čas aj na návštevu pamiatok hlavného mesta (Vyšehrad, Orloj, Karlov most), alebo využiť možnosť návštevy technického múzea a vidieť tak na vlastné oči lietadlo, na ktorom Louis Blériot preletel ako prvý človek ponad La Manche v stroji ťažšom ako vzduch, či ohromnú parnú lokomotívu, pri ktorej sa aj p. Vavrek cítil so svojou výškou 187 cm ako dieťa. Nenechali sme si ujsť ani príležitosť zúčastniť sa súkromnej exkurzie vo firme Prusa Research známej výrobou 3D tlačiarní.

Keďže sme boli obaja plní inšpirácie, dojmov a zážitkov, tak nás nevyviedla z miery ani porucha rušňa na ceste späť. Svietilo slnko, vonku bolo príjemne teplo a 500 m prechádzka na stanicu v Kraľovanoch nám po dlhom sedení vo vlaku prišla celkom vhod.

Veríme, že množstvo získaných tipov a informácií sa nám podarí implementovať do vyučovacieho procesu a taktiež zlepšiť chod našej školy na rôznych úrovniach, aby sme sa všetci mali lepšie, boli spokojnejší, múdrejší, efektívnejší, aktuálnejší...no skrátka IN.

Mgr. Ján Vavrek

Záverečné stretnutie projektu VALT v Pardubiciach

Projekt VALT (Visual aids to make learning/teaching easier), financovaný z európskeho programu Erasmus+, sa pomaly blíži k svojmu koncu. Prichádza čas bilancovania. Projekt začal v roku 2020 a z plánovaných dvoch rokov trvania bol predĺžený na tri roky, pretože počiatky projektu komplikovala pandémia COVID-19. V projekte boli okrem nás zapojené stredné školy z Českej republiky, Bulharska, Grécka, Švédska a Francúzska. Počas týchto troch rokov sme so zahraničnými partnermi vytvorili desiatky edukačných videí z rôznych oblastí, absolvovali sme celkovo päť mobilít v zahraničí a raz sme pre partnerov usporiadali projektové stretnutie u nás, na Slovensku. Na zahraničných mobilitách sa striedalo celkovo jedenásť žiakov našej školy, ktorí sa aktívne zapájali do tvorby výstupov projektu. Záverečné stretnutie projektu VALT sa konalo 20. 3 až 24. 3. 2023 v Českej republike, na SPŠE a VOŠ Pardubice. Zúčastnili sa na ňom žiačky z 3.F triedy – Renée Anita Bebková, Dorota Oboňová, Soňa Šarocká a žiaci tried 3.B a 3.C – Oliver Sabol a Myron Tsimprakis. Žiakov na mobilite sprevádzali Ing. Patrik Jacko, PhD. a Ing. Jozef Macej PhD.

V minulosti sme so SPŠE a VOŠ Pardubice úspešne zrealizovali dva projekty zamerané na 3D tlač.  Preto sa do Pardubíc radi vraciame. Cítime sa tam ako doma. Prvý deň mobility pozostával z oficiálneho uvítania na škole a prehliadky školy. Boli vyhlásené témy edukačných videí, ktoré mali žiaci spracovať do konca projektového týždňa. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín a práca mohla začať. Popoludní, cestou zo školy, nás domáci vzali na prehliadku centra mesta.

V utorok sme mali príležitosť nahliadnuť do výroby elektronických zariadení vo firme Foxconn. Videli sme, ako sa vyrábajú tlačiarne pre firmu HP alebo switche pre firmu Cisco. Z firmy Foxconn sme sa presunuli do Pardubického zámku. Veľkou atrakciou pre turistov sú pávy prechádzajúce sa voľne po nádvorí zámku. Na zámku nás okrem peknej architektúry zaujala najmä zbrojnica, v ktorej si návštevníci mohli vyskúšať repliky historických zbraní a brnenia.

V stredu sme vycestovali na celodenný výlet do Prahy. Navštívili sme Pražský hrad, Karlov most, Staromestské námestie a samozrejme Václavské námestie. Na návštevu Prahy sme mali ideálne podmienky. Prialo nám počasie a nachádzali sme sa tam mimo turistickej sezóny. Vo štvrtok žiaci pokračovali vo videotvorbe. Práca sa striedala so vzdelávacími aktivitami, pri ktorých si mohli zahraniční žiaci vyskúšať, aké to je sedieť v českej školskej lavici. Pre účastníkov mobility boli pripravené krátke kurzy 3D modelovania, spracovania fotografií po fotení pred zeleným kľúčovacím plátnom a kurz montáže komponentov počítača. Žiaci sa zúčastnili aj hodiny angličtiny, kde rozprávali o sebe a svojich krajinách.

Piatok bol posledným dňom mobility. Žiaci prezentovali svoje videá, ktoré sa im podarilo popri bohatom programe včas dokončiť. Témy videí pre túto mobilitu boli: tvorba mobilných aplikácií, pulzne-kódová modulácia, číslicové obvody, spájkovanie a hardvérové vybavenie osobného počítača. Školy participujúce na projekte sú rôzneho zamerania, a preto spolupráca na týchto videách bola pre žiakov po odbornej stránke obohacujúca. Ak k tomu pripočítame prácu v medzinárodných tímoch, komunikáciu v anglickom jazyku a cestovanie do cudziny, získame týždeň plný nových poznatkov, skúseností a priateľstiev. Po zhodnotení projektového týždňa a záverečnej ceremónii spojenej s odovzdávaním certifikátov o účasti, vydali sme sa na cestu domov.

Praktickým prínosom projektu je bezpochyby množstvo digitálneho obsahu, ktorý je voľne prístupný širokej verejnosti na webstránke projektu www.vamlte.eu . Každá jedna mobilita bola zdokumentovaná vo forme videa, článkov a tiež vo forme prezentácií, pomocou ktorých sa informácie šírili ďalej medzi žiakmi našej školy. Počas dní otvorených dverí na SPŠE Prešov sa naši žiaci delili s návštevníkmi o svoje skúsenosti z mobilít v zahraničí.

Je čas za projektom VALT urobiť pomyselnú bodku. Spomienky a medzinárodné priateľstvá však budú pretrvávať aj naďalej. Záverečné poďakovanie patrí Európskej únii, ktorá financuje program Erasmus+.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Výsledky krajskej prehliadky SOČ 2023

Po školskom kole SOČ sa študenti našej školy zúčastnili krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutočnila po troch rokoch v prezenčnej forme   dňa 21. 3. 2023 v priestoroch SOŠ ELBA v Prešove. Z našej školy sa jej zúčastnili 19 študenti s 10 prácami.

Práce našich študentov aj v tomto  ročníku potvrdili svoje kvality pri realizácií projektov. To sa ukázalo v odbore 11 Informatika, kde žiaci obsadili popredné priečky v podobe druhého miesta. Taktiež v odbore 12 Elektronika, hardvér a mechatronika obsadili naši študenti prvé miesto. Ostatní súťažiaci obsadili štvrté miesto.

V odbore Informatika získali prvé miesto žiaci - Jakub Džačovský, Simona Dobrovičová, Simona Dravecká a Soňa Korchňáková zo IV.SA triedy s prácou „JpowerS3“. Táto práca vznikla v spolupráci s firmou „ComAp“ .

Pacienti v nemocniciach sa nesmierne spoliehajú na lekárov, ich vedomosti a skúsenosti. No na čo sa okrem vedomostí spoliehajú lekári? 

V dnešnej dobe sú neodmysliteľnou súčasťou lekárstva aj rôzne prístroje, ktoré musia byť v prevádzke 24 hodín denne. Výpadok napájania by mal katastrofické následky na pacientov v nemocnici. Práve preto vzniká potreba záložného zdroja elektrickej energie. Ale čo keď sa aj táto záloha nebodaj pokazí alebo sa minie palivo v dieselovom generátore? Práve tu nachádzame dokonale využitie našej aplikácie. Tá dokáže technikovi z pohodlia pracovne sprostredkovať všetky informácie o napájaní a upozorniť ho na prípadné poruchy. Celkovo je táto webová aplikácia veľmi dôležitým nástrojom na zabezpečenie prevádzky nemocnice.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi na krajskej prehliadke SOČ sú Filip Ondrej a Patrik Sašina zo  IV. C triedy, ktorí v kategórií Elektronika, hardvér a mechatronika obsadili prvé miesto s prácou „Autonómny robot Záchranár“.

Roboti záchranári sú určení na pohyb v neprístupnom/nebezpečnom prostredí pre človeka.

Podstatou práce bolo vytvorenie plne autonómneho robota. Robot je nútený orientovať sa v priestore len na základe senzorov alebo kamery, ktorou disponuje. Na základe získaných informácií o prostredí sa musí rozhodnúť, akú operáciu má vykonať. Na docielenie tejto autonómnosti študenti využili rôzne senzory ako touch, laser, gyroskop, fototranzistory, optickú bránu a programovateľnú kameru Pixy2. Touch senzory napríklad slúžia na detekovanie, či robot do niečoho nenarazil. Postranné laser senzory  určujú vzdialenosť možných stien, alebo iných prekážok na pravom a ľavom boku robota. Hlavnú riadiacu jednotku robota predstavuje Arduino Mega PRO. Celý robot je originálne navrhnutý, aby spĺňal naše požiadavky. Všetky dosky plošných spojov boli navrhnuté v programe EAGLE, zároveň celá 3D konštrukcia bola navrhnutá v programe Autodesk Inventor.

Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2023, ktorá sa uskutoční prezenčne 25. – 28. apríla 2023. Organizátorom súťaže je SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre.

Všetkým zúčastneným študentom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ ďakujem za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chcem zaželať všetkým postupujúcim do celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia a úspechov.

Ing. Ondrej Kontura

Súťaž VSD 2023 v Košiciach

Vo štvrtok, 30. 3. 2023 sa uskutočnilo finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s. v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach. Súťaž bola tematicky zameraná na alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest. Súťažné tímy z partnerských stredných škôl vo svojich projektoch navrhli rôzne spôsoby získavania elektrickej energie zo slnečného žiarenia, tečúcej vody, rozdielu tepla a chladu, pohybujúceho sa závažia a podobne. Zostrojili funkčné modely alternatívneho zásobovania individuálnych odberných miest elektrinou, pričom využili získanú elektrickú energiu na svietenie, napájanie iných spotrebičov, alebo na nabíjanie batérií pre neskoršie využitie.

Žiaci našej školy – Daša Furdíková, Erik Franko a Róbert Gomboš zo IV.C triedy sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Prezentovali svoj projekt –  Táborový zdroj (prenosná elektráreň). Je zhotovená tak, aby sa dala ľahko prenášať, mala kompaktný - praktický obal, odolný voči nepriaznivému počasiu a prostrediu. Má vydržať prevádzku v exteriéri aj interiéri. Bude nasadená v rôznom prostredí, teréne, na chate, v lese, v snehu, aj na lodi a podobne. Malá elektráreň tzv. powerbanka získava elektrickú energiu z fotovoltického panelu, z ručného generátora, z akumulátora v aute, z dostupnej verejnej siete, alebo z iného dostupného zdroja. Energiu ukladá do dvoch batérií a zároveň napája DC/AC menič s výstupom 230V pre bežné spotrebiče. Zariadenie má 3 USB výstupy na nabíjanie, odkladací priestor na mobily,  fotoaparáty a podobne. Doplnkom je aj zabudované FM rádio, audio vstup, vstavané reproduktory, stereo zosilňovač, osvetlenie s PWM reguláciou. Vstavané Arduino sleduje niektoré parametre zdrojov, teplotu, vlhkosť a ladenie staníc FM. Praktická odolná konštrukcia umožňuje v sebe uložiť a prenášať solárny panel, generátor zo starej akumulátorovej vŕtačky,  ktorý sa otáča pomocou ručnej kľuky, predlžovaciu šnúru na 230V, káble pre solárny panel a generátor. Dve akumulátorové batérie sa dajú vyberať, preniesť aj mimo elektráreň, poslúžia na osvetlenie, pre elektrické ručné náradie, spájkovačku a podobne. Vnútro elektrárne obsahuje aj sadu náradia, súčiastok na opravu a údržbu v teréne. Všetko potrebné sa dá vyberať a umiestniť aj mimo elektráreň. Prepojovacie káble sa dajú prakticky pripojovať a predlžovať. Konštrukcia je modulová a umožňuje robiť zmeny, výmeny častí aj vylepšenia toho, čo tam je.

Súťažný tím našich žiakov zo IV.C mal názov Roveri a mali aj primerané oblečenie Skautov. Práve pre skautské akcie v prírode, mimo dostupných energetických sietí je určený „Táborový zdroj“.  Za druhé miesto v súťaži dostali okrem diplomov aj tri mobilné telefóny Samsung Galaxy A13.

Atmosféra na súťaži je vždy priateľská, s výborným pohostením a servisom. Každý účastník dostáva praktický darček. Okrem toho sa dávala aj cena za zaujímavý nápad. Tento rok to bolo za praktický gravitačný generátor osvetlenia. Všetkým zúčastneným ďakujeme, gratulujeme a prajeme maturantom úspešne ukončiť štúdium.

Ján Haluška a Ing. Patrik Jacko, PhD.

Exkurzia na výstavu AMPER 2023

Tento rok sa nám konečne naskytla možnosť vycestovať do Brna na známu výstavu AMPER.

Naša cesta sa začala poobede 21. 3. 2023.  Cestu nám spríjemňoval výhľad na slovenskú prírodu, ktorá nám niekoľkokrát vyrazila dych. Po 6 hodinách cesty sme  úspešne dorazili do 2. najväčšieho českého mesta.

Ráno 22. 3. 2023 sa nieslo v duchu očakávaní, ktoré sa našťastie vyplnili. Na výstave boli tí najlepší z najlepších vo svojom obore a bolo to skutočne poznať. Dozvedeli sme sa o nových pokrokoch v robotike, elektromobilite, automatizácii, kybernetickej bezpečnosti a silnoprúdovej elektroinštalácii. Videli sme napríklad aj robotického psa Spot od Boston Dynamics, priehľadný dotykový elektroluminiscenčný displej, najnovšie modely priemyselných riadiacich a embeded systémov, univerzálne stroje na výrobu plošných spojov, voľne sa pohybujúce dopravníkové plošiny na základe elektromagnetickej indukcie, ultrazvukovú zváračku i röntgenový prístroj na kontrolu súčiastok.

Exkurziu sme zakončili výdatným obedom v Slavkovskom pivovare, ktorý bol skrytým pokladom v malom nenápadnom mestečku. Cesta tam aj späť ubehla bez problémov a veríme, že v budúcnosti bude možnosť opäť vycestovať na toto zaujímavé a obohacujúce podujatie.   

Ing. Martin Ambrozy

Automobilový priemysel a ekológia v mestách Žilina a Ostrava

Odchodom z parkoviska pod pravoslávnym kostolom ráno o 7:00 hod. sa žiaci pod vedením pedagogického dozoru (Ing. Kollarčík, Ing. Seňava, Mgr. Kožárová a Ing. Pastirová) plne klimatizovaným autobusom spoločnosti Eurovan, s. r. o. a skúseným vodičom - pánom Kacvinským, začala pre triedy II. A, B a C v dňoch od 22. 03. – 24. 03. 2023 zaujímavá 3-dňová exkurzia – technická tour do sveta priemyslu a ekológie v mestách Žilina  a Ostrava. Cestu spríjemňovali pohľady na zasnežené vrcholy Vysokých  a Nízkych Tatier, Malej Fatry, hradu Strečno, rieky Váh a ďalších krásnych kútov našej krajiny, ktoré boli v ďalších dňoch obohatené o krásy krajiny Českej republiky.

Exkurzia bola orientovaná trasou: Vodné dielo Žilina - Kia Motors Slovakia, s. r. o., Žilina - Hornícke múzeum Landek, Ostrava Vítkovice - Veľký svet techniky, Dolní Vítkovice - Múzeum Liptovskej dediny Pribylina. Jednotlivé  exkurzie boli realizované odborníkmi, ktorí podávali úžasné informácie v každej zo svojich oblastí. Zážitky, dojmy, fakty, informácie, emócie podložené fotografiami, zostanú v pamäti všetkých zúčastnených na dlhé obdobie.

Ubytovanie v mestách Žilina a Ostrava - Vítkovice, spoznávanie okolia a kultúrnych pamiatok počas voľných chvíľ, doplnili exkurzie o chvíle vzájomného spoznávania sa a oddychu.

Za zrealizovanie exkurzie a jej samotné uskutočnenie patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na tejto 3-dňovej tour podieľali: vedeniu školy, Ing. Mitrovej, všetkým realizátorom jednotlivých navštívených podnikov, pedagogickému dozoru a samotným žiakom jednotlivých tried, ktorí svojim vzorným správaním reprezentovali svoju školu a poukázali na jej dobré meno. Ďakujeme.

pedagogický dozor

MDŽ v SPŠE

8. marec patrí ženám a na tie sa nezabúda ani na našej škole. Tradičné posedenie 3K (káva, koláčik a kvietok) v zborovni pri príležitosti MDŽ potešilo naše ženy  v pondelok 13. 3. 2023. Ako zástupca mužskej časti kolektívu som bol odmenený úsmevom a milým slovom. Som rád, že si aspoň takouto formou pripomíname tento sviatok na pôde našej škole.

Ing. Martin Vujčík

Maturitné skúšky

V čase od 14. 3 - 16. 3. 2023 prebehla externá časť a písomná forma internej časti MS. 174 štvrtákov si v utorok overilo svoje poznatky zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu nasledoval anglický jazyk, kde si úroveň B1 zvolilo 60 žiakov a úroveň B2 si zvolilo 114 žiakov. Ako posledná prebehla matematika, ktorú si vybralo 125 žiakov.

Pevne veríme, že s výsledkami tejto časti MS budú všetci spokojní a svoje štvorročné úsilie a vedomosti naplno preukážu pri ústnej maturitnej skúške koncom mája.

Mgr. Jana Pavlišáková

Športová noc na SPŠE

V piatok 17. 3. 2023 to na SPŠE žilo športom. Zhruba dvadsať učiteľov a priateľov školy sa zišlo na športovej akcii, kde sme si zmerali sily v bedmintone, volejbale, basketbale, spikeballe, stolnom tenise, šípkach či stolnom futbale. Veľmi pozitívne hodnotím výkony a výdrž nežnejšieho pohlavia či už pri volejbale, ale predovšetkým pri basketbale a bedmintone. Keď nám už predsa dochádzali sily, energiu sme si doplnili výborným borščom a šalátom. Niektorí vydržali športovať do neskorých nočných hodín a pokračovali aj nasledujúce ráno. Premiérový ročník sa  nadmieru vydaril a dúfame, že o rok prilákame ešte viac športových nadšencov.

 

 

Mgr. Štefan Dankovič

Okresné kolo v basketbale

Dňa 20. 3. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili finále okresného kola v basketbale stredných škôl. Chlapci mali možnosť si schuti zabehať a zahrať si jednoduchý basketbal. Hosťujúca škola podujatia SPŠ strojnícka, Súkromná športová stredná škola ELBA a Gymnázium J.A.D. Raymana poriadne preverili naše postupové ambície, avšak tretí menovaný tím po napínavom zápase úspešne dovŕšil svoje ťaženie a zdolal všetky tímy. Verím, že s rovnakými súpermi sa ešte stretneme a budeme lepšie pripravení, keďže vieme, čo od nich budeme môcť čakať. Našim žiakom -  Š. Šarišský, T. Mikolaj, B. Mathia, L. Janiga, O. Oľšavský, M. Herstek, F. Varchol, T. Solár blahoželáme ku krásnemu druhému miestu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Viktor Mačák

Odpoludnie s matematikou a slovenčinou

Dňa 23. marca 2023 v čase od 15.00 - 17.00 hod. prebehlo prvé online stretnutie so žiakmi základných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na našej škole. Túto jedinečnú možnosť využilo vyše 100 uchádzačov.

Odpoludnia sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Cieľom takýchto stretnutí je žiakom ukázať oblasti a typy možných úloh zo slovenského jazyka a matematiky, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť na prijímacích skúškach. Na každé stretnutie je potrebné  prihlásiť sa zvlášť.

Už teraz sa tešíme na ďalšie online stretnutie.

Mgr. Jana Pavlišáková

DOD vo firme Diebold Nixdorf

Minulý týždeň, v stredu 22. marca, sa skupina 15 žiakov z našej školy zúčastnila exkurzie v IT firme Diebold Nixdorf v Košiciach. Žiaci mali možnosť vidieť moderné technológie, ktoré sa používajú v bankovom sektore a v oblasti spracovania dát. Okrem toho mali možnosť diskutovať s odborníkmi a získať cenné rady pre svoju budúcu kariéru v oblasti IT. Exkurzia bola pre žiakov veľmi inšpiratívna a vzdelávajúca. Boli sme ohromení modernými technológiami a inovatívnymi riešeniami, ktoré v tejto firme vznikajú. Videli sme, ako sa pracuje s rôznymi softvérovými nástrojmi a ako sa využíva technológia IoT. Návšteva nás utvrdila v tom, že práca v IT je v dnešnej dobe nevyhnutná a veľmi perspektívna. Sme radi, že sme mali túto príležitosť a tešíme sa na ďalšie podobné návštevy.

Krištof Bajus, III.SA

Matematický klokan

„25. ročník“ – pod týmto poradovým číslom sa tento rok konala medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

V pondelok 27. marca 2023 čakalo na našich žiakov 60 minút a 24 úloh rôznej obťažnosti. Matematické vedomosti a zručnosti si v tento deň na našej škole preverilo v kategóriách Kadet O12 a Junior O34 spolu až 146 súťažiacich. Výsledky  budú zverejnené organizátorom súťaže TALENTÍDA, n.o. najneskôr 18. apríla 2023.

Mgr. Jana Kollárová

Preťahovanie lanom

Od 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023 prebiehala v škole silová súťaž v preťahovaní lanom. Oddych a desiatu cez veľké prestávky vystriedala hrubá sila a mozole na rukách. Postupne sa do piatkového finále prebojovali 4 triedy zastupujúce svoje ročníky. Ukážka sily v priamom prenose prilákala aj značné množstvo povzbudzujúcich divákov, ktorí sa postarali o fantastickú atmosféru. Takmer 450 kg živej váhy v niektorých družstvách dokonale otestovalo pevnosť nášho lana. Najviac „pary“ mali chlapci z II.A, ktorí sa stali celkovými víťazmi. Druhé miesto obsadila III.SA, tretie miesto IV.A a štvrtá skončila I.B. Sme radi, že sa nikto nezranil a tešíme sa, čo prinesie ďalší ročník súťaže.

Mgr. Tomáš Bosák

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu počítačovú hru školského roka 2022/2023

Výsledky súťaže na základe internetového hlasovania:

 1. Matej Straka III.SA s hrou Lost in Forest– 28 hlasov
 2. Tomáš Nosaľ, Samuel Pasierb, Marko Olejník SB s hrou SPSE Adventure– 25 hlasov
 3. Dávid Jančuš, Martin Štefanko SB s hrou Robo Invasion At Our School – 8 hlasov
 4. Marek Ilčík, Kristian Kapec IV.SB s hrou LightsOut – 8 hlasov
 5. Oleksandr Shabaldas I.SA s hrou Pixel Hero's Adventure – 7 hlasov
 6. Miroslava Sinaiová SB s hrou UNIbot – 6 hlasov
 7. Anežka Ladižinská, Miška Šoltysová, Marek Rakoš, Adam Sabol a Richard Maxin II.SB s hrou Rocket Verze – 6 hlasov
 8. Michal Tynik 2.SB s hrou RollaBall – 2 hlasy

Ako každoročne, hry sú zaregistrované do súťaže IHRA organizovanej Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. Je to celoslovenská prehliadka hier v rámci ZŠ, SŠ a VŠ. Záverečná prehliadka sa uskutoční v stredu 19. apríla 2023 prezenčnou a tiež online formou. Držme palce našim žiakom.  

Ing. Mária Šandrejová

English section - Do you know what ChatGPT is?

ChatGPT - Generative Pre-trained Transformer - is a state-of-the-art language model developed by OpenAI. It is trained on a massive dataset of internet text, allowing it to generate highly human-like text.

Another exciting application of ChatGPT is in the field of language translation. By training ChatGPT on large datasets of multilingual text, it can learn to translate between languages with a high degree of accuracy.

In addition to these applications, ChatGPT can also be used for text summarization, text completion, and even creative writing. The possibilities are endless!

ChatGPT was released on 30th November 2022 . For such a short period of time, experts valued it at 29 billion $ up to this day. 

One of the most interesting uses for ChatGPT is in the field of natural language processing (NLP). With its ability to understand and respond to human language, ChatGPT can be used to create chatbots, automated customer service agents, and other NLP applications.

The advantages of using GPT in digital marketing include:

 • Efficiency: GPT can generate a large amount of content quickly and with minimal human input, which can save time and resources for digital marketing teams.
 • Personalization: GPT can be fine-tuned to generate content that is tailored to specific audiences and contexts, which can make the content more relevant and engaging.
 • Innovation: GPT can generate new and unique content that can be used to stand out from competitors, which can help to increase brand awareness and engagement.

Some of the primary disadvantages of using a ChatGPT for customer service is the potential for the chatbot to provide inaccurate or misinformed answers. Since the GPTs are trained through trial and error, they are only as accurate as the data and algorithms they are based on.

GPT could also be used in phishing, fake news or misleading way. It is important to keep in mind the ethical considerations when using GPT to generate content for digital marketing.

As ChatGPT continues to improve and evolve, so we can expect to see even more innovative uses for this powerful language model. So, stay tuned for future updates and developments in the world of ChatGPT.

Thank you for reading the ChatGPT newsletter!

Daniel Dobrovič, III.B

Easter holiday

Easter is one of the most important holidays in Slovakia. It is a time when families and friends come together to celebrate Jesus Christ and his resurrection.

One of the traditions of Easter in Slovakia is egg colouring. This tradition dates back to ancient times and symbolizes renewal and new life. Eggs are dyed in different colours and patterns and then given as gifts to family and friends.

In addition to egg colouring, various types of cakes and sweets are traditionally baked in Slovakia. Popular sweets include mazanec and poppy seed roll and typical meals such as Easter bread, egg cheese, smoked ham and beetroot with horse raddish. Traditions with whipping girls with willow whips and pouring water on them are also very popular on Easter Monday.

Easter is also associated with religious ceremonies and services. Believers gather in churches and pray for their loved ones and for peace in the world. On Good Friday, the so-called Way of the Cross is held in Slovakia, which symbolizes the suffering and death of Jesus Christ.

During Easter, various folk events and exhibitions are traditionally organized in Slovakia. Visitors can learn various crafts, such as making traditional Easter eggs or weaving baskets.

Overall, Easter in Slovakia is a very important holiday that brings families and friends together and reminds us of values such as love, reconciliation and hope. It is a time when we can separate ourselves from the fast pace of everyday life and focus on the most important things in life.

Filip Poradský, I.SA

SPONZORI