2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Celoštátne kolo SOČ 2017

Ako to už býva zvykom, aj v tomto školskom roku naša škola mala zastúpenie na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala v rozmedzí 26. – 28. 4. 2017 v škole nesúcej meno po slávnom priekopníkovi z oblasti telegrafie, bezdrôtovej telegrafie, rádiového prenosu, autora mnohých patentov z tejto oblasti a touto školou je Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

soc-png

Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriách s počtom troch prác. V kategórii Elektronika a hardware nás reprezentovali Jozef Török zo IV.C triedy s prácou Multifunkčné prenosové zariadenie a študenti Jozef Ferko z triedy IV.SB a Juraj Stekla z triedy IV.SA s prácou Domácnosť ovládaná inteligentným zrkadlom. V kategórii Informatika nás reprezentoval Marek Gogoľ, študent IV.B triedy s prácou Super Admin.

Práve spomínaný Marek Gogoľ dosiahol až na zlatú priečku v kategórii Informatika. K jeho úspechu mu gratulujeme.

Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť v celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Ing. Ondrej Kontura

Hlavná cena v súťaži SYGA 2017

syga-2017-jpg

Býva to už viac-menej zvykom, že sa každý rok snažíme zabojovať v súťaži SYGA (Siemens Young Generation Award), ktorú organizuje spoločnosť Siemens. Tento rok sa v dňoch 20.4. až 21.4.2017 konal v Bratislave, vo vedeckom centre Aurelium, už 14. ročník tejto súťaže. Hlavnou témou bola digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby.

Do súťaže sa zapojili študenti III.C triedy – Ján Škvara a Martin Hricov, s projektom „Automatizovaný e-shop“, pod vedením Ing. Jozefa Maceja. Hlavnou myšlienkou projektu bolo s využitím PLC od spoločnosti Siemens vyrobiť prakticky využiteľný model baliacej linky na železiarsky tovar. S baliacou linkou môžu komunikovať zákazníci cez webovú stránku a odosielať na baliacu linku svoje objednávky tovaru. Teda z pohodlia vášho domova môžete ako zákazník cez internet objednať požadovaný tovar, napríklad skrutky alebo matice. Po vyplnení fakturačných údajov je vaša objednávka odoslaná na baliacu linku, kde operátor spustí automatizovaný proces balenia. Po nadávkovaní tovaru zo zásobníkov a zabalení škatule vám objednávka príde domov poštou. K objednávkam má prístup cez webovú stránku ekonóm, ktorý môže vystavovať faktúry, meniť ceny tovarov, viesť skladovú evidenciu, objednávať tovar a iné. Samozrejme, že o baliacu linku sa musí ktosi starať a riešiť poruchy. To je prácou administrátora, ktorý môže opäť cez internet kontrolovať stav linky a prípadne čosi nastaviť.

Prípravy na súťaž začali už niekedy na začiatku školského roka, avšak intenzívne sa na projekte pracovalo od januára. Môžeme s hrdosťou povedať, že na projekte bol odvedený obrovský kus práce a porotu sme vo finále presvedčili hlavne komplexnosťou riešenia problému. Samozrejme, že mať zaujímavý a dobre vypracovaný projekt je možno len polovicou úspechu v súťaži. Druhou polovicou je samotná prezentácia práce a tú zvládli naši študenti bravúrne.

Okrem hlavnej ceny a nových odborných poznatkov z oblasti PLC sme si zo súťaže odniesli množstvo zážitkov. Finále sa totiž konalo vo vedeckom centre Aurelium, kde môžete nájsť stovky interaktívnych zariadení na demonštrovanie fyzikálnych zákonov, a tak sa môžete hravou formou naučiť niečo z mechaniky, optiky, magnetizmu akustiky a iných oblastí. Večer pre nás organizátori prichystali návštevu zábavného centra Questum, kde sa prevádzkujú skupinové interaktívne hry typu Escaperoom.

Na záver chcem za náš súťažný tím vyjadriť vďačnosť spoločnosti Siemens, pretože súťaž bola na vysokej úrovni, bola výborne zorganizovaná a každý zo zúčastnených sa určite cítil príjemne. Budeme robiť všetko preto, aby sme nesklamali a aj na budúci rok sa určite prihlásime do tejto súťaže znova, aby sme ukázali, čo v nás drieme.

Ing. Jozef Macej

Súťažná prehliadka počítačových hier IHRA

pc-hry-jpg

V tomto školskom roku organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už piaty ročník súťaže IHRA. Je to súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie hier môžu autori použiť akýkoľvek programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. Hry môžu byť vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. Je možné súťažiť aj s hrou, ktorá už bola prezentovaná, avšak autori pokračovali v jej vývoji ďalej a dosiahli nové výsledky. Jedinou podmienkou je kreatívne zakomponovanie loga UPJŠ v súťažnej hre.

Pred mesiacom odoslalo 7 zaregistrovaných študentov našej školy svoje vlastné počítačové hry do tejto súťaže a v stredu, 26. apríla 2017, na súťažnej prehliadke IHRA na pôde košickej UPJŠ prezentovali svoje práce Tomáš Berdis zo IV.SA, Samuel Biroša, Henrich Hanušovský z III.SA, Slavomír Baňas z II.A, Michal Breškovič z II.B a Adam Futaš z II.C. Hodnotiacu komisiu najviac zaujala práca Henricha Hanušovského z III.SA triedy, ktorý sa umiestnil vo veľkej konkurencii na krásnom 2. mieste. Ostatní naši chlapci boli ocenení diplomami. Všetkým srdečne blahoželáme.

Stupne víťazov sú len tri, avšak vždy zvíťazí každý, kto sa aspoň pokúsi vyhrať. V tejto súťaži to nie je ľahké, lebo súťažiaci musia vymyslieť, vytvoriť a prezentovať svoju vlastnú počítačovú hru, čo si vyžaduje hodiny usilovnej práce pri počítači.

Ing. Mária Hedvigová

ENERSOL SK

ener-jpgenersol-2-jpg

Dňa 11. až 12. apríla 2017 sa dvaja naši študenti zúčastnili 7. ročníka celoštátneho kola súťaže Enersol SK v Senici. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných študentov stredných škôl. Taktiež rozvíja tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti študentov. Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.

enersol-1-jpg

V hlavnej kategórii sa na 7. mieste umiestnil Kristián Knapík z II.A triedy s prácou „Energetický audit školy“. V tvorivej kategórii sa na 7. mieste umiestnil Jakub Kubica zo IV. SB triedy s prácou „Solárna elektráreň“. Do medzinárodného kola postúpilo prvých päť prác. Práce v jednotlivých súťažných kategóriách boli vypracované na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí minimálny rozdiel bodov medzi jednotlivými miestami.

Ing. Mária Sláviková

JUNIOR akadémia v PROGRAMOVANÍ a ROBOTIKE

junior-akadem

Budúcnosť patrí mladým. A preto sa snažíme otvoriť brány našej školy nielen našim študentom, ale aj žiakom základných škôl. A to nielen počas Dní otvorených dverí, ale aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre túto vekovú kategóriu. V tomto školskom roku si záujemcovia mohli vybrať kurz elektroniky, robotiky alebo programovania.

V mesiaci apríl bola ukončená JUNIOR akadémia pre žiakov základných škôl v časti Programovanie a Robotika. Každý kurz bol realizovaný v rozsahu 16 hodín na rôzne zaujímavé témy a konal sa vždy raz týždenne popoludní na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Prešov.

V časti Programovanie sa v priebehu piatich stretnutí žiaci oboznámili so základmi algoritmizácie a vytvárali rôzne programy v prostredí Scratch hravou a zaujímavou formou. Ďalšie dve stretnutia boli venované tvorbe záverečných projektov a na poslednom ôsmom stretnutí prezentovali účastníci svoje záverečné projekty, ktorých cieľom bolo ukázať, ako zvládli absolventi JUNIOR akadémie programovanie hier.

V časti Robotika sa žiaci zoznámili s LEGO robotmi Mindstorm EV3 a naučili sa základy programovania, pričom vytvorili programy, ako robot detektor, robot zberač kontajnerov alebo robot vyhľadávač. Oboznámili sa tiež s fungovaním jednotlivých senzorov robota, ktoré boli používané pri riešení rôznych úloh.

Kurzy JUNIOR akadémie sa absolventom páčili a podľa väčšiny splnili ich očakávania. V záverečných dotazníkoch sme od nich dostali tipy na zlepšenie. Z ich strany by bol záujem i o základy programovania v profesionálnych programovacích jazykoch. Na záver boli každému účastníkovi JUNIOR akadémie odovzdané certifikáty o jej absolvovaní. Dúfame, že získané vedomosti pomôžu účastníkom v rozvíjaní ďalších odborných kompetencií v oblasti programovania a robotiky.

Ing. Mária Hedvigová, Ing. Martin Broda, PhD.

Majáles 2017

majales-jpg

Píše sa rok 2017, je 28. apríla, 18:00 hod. a do konca dňa je ešte ďaleko. Skupina pedagógov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prišli do očarujúcich a historických priestorov PKO Čierny orol na večer, kde sa niečo deje. Vstúpili do priestorov, kde Žiacka školská rada SPŠE Prešov pod vedením koordinátorky ŽŠR – Ing. Vladimíry Pastirovej, organizovala už 12. ročník školského plesu elektrikárov – Majáles 2017.

Hostia, ktorí prijali pozvanie tak vstúpili do priestorov PKO, aby si spoločne vychutnali s podporou dokonalej tanečnej zábavy pod vedením majstra diskoték Štefana Hajzuša alias DJ Piťa tento magický večer.

Tradičný ples elektrikárov venovaný oslave mesiaca máj, v ktorom študenti 4. ročníka končia štúdium v našej škole maturitnou skúškou a lúčia sa so školou, ako aj myšlienke oživiť rozlúčkové maturitné plesy a vytvoriť priestor na stretnutie pedagógov, študentov našej školy, predovšetkým študentov 4. ročníka, absolventov, rodičov a priateľov školy sa otvoril programom, ktorý pre hostí pripravila Ing. Vladimíra Pastirová. Program bol netradične rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa predstavila choreografiou tanečná skupina Speshdance a študenti SPŠE. Po tanečnej choreografii svoje umenie hry na saxofón predstavil Štefan Hajzuš ml.. Po oficiálnej prvej časti programu pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, MBA, slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. Po úvodnom tanci pána riaditeľa a pani zástupkyne, Ing. Judity Sakáčovej, boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket.

Program sa ukončil po večeri druhou časťou, v ktorej vystúpil folklórny súbor Vranovčan pod názvom Parchovanský čardáš, kde členom tohto telesa je aj študent našej školy Mark Berta. Tento súbor patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. V súčasnosti tento súbor môžete vidieť v najnovšom počine folklórneho tanečného divadla s názvom Zbohom, dňa 17. 9. 2017 v DJZ Prešov. O polnoci všetkých čakala bohatá tombola.

Dvanásty „Ples elektrikárov“ bol pre všetkých príjemným zážitkom a udalosťou, na ktorú sa nezabúda. Svedčí o tom aj plný tanečný parket, kde sa striedali tanečné kolá až do 3. hodiny rannej. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou Žiackej školskej rady.

Ing. Vladimíra Pastirová

Náboj

.jpg

Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Prebieha súčasne v Bratislave, Košiciach, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakove, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti, Veszpréme a Edinburghu. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť. Našu školu v piatok, 7.4.2017, v tejto súťaži reprezentovali v kategórii seniori študenti – Matej Pončák (IV.C), Daniel Košč (III.SB), Benedikt Feťko (III.SB), Viktor Hriseňko (III.SB) a Jonáš Dujava (II.SA). Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa snažili vyriešiť čo najviac príkladov. Nešlo iba o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, naopak, úlohy spravidla vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. Boli netradičné, napomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie, na svoje by si prišli aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Bola to pre našich študentov nová skúsenosť. V konkurencii ďalších 50 gymnázií sa ako jediný tím z odbornej školy umiestnili na slušnom 16. mieste.

Mgr. Marta Kožárová

Diecézne kolo Biblickej olympiády

biblicka-olymp

Dňa 26. 4. 2017 odcestovalo družstvo našej školy v zložení: Marek Palko (II.A), Adam Guzan (I.C) a Marek Feťko (I.SA) do Košíc, kde reprezentovali našu školu v Diecéznom kole Biblickej olympiády.

V silnej konkurencii 13 družstiev zo stredných škôl z celej Košickej arcidiecézy preukázali svoje vedomosti z vybraných biblických kníh v 6 kolách súťaže. Medziiným aj hrali scénku na tému vybraného biblického textu. Po napínavom boji si odniesli diplom za krásne 3 miesto, k čomu im gratulujeme.

Sr. Zdenka – Helena Štrbová

ROBOCUP 2017

robocup-jpg

Študenti SPŠE Prešov – Samuel Guláš a Štefan Olenočin z I.C triedy, sa v dňoch 6. – 8. apríla 2017 zúčastnili ako tím na celoslovenskej súťaži ROBOCUP 2017 v Martine na Gymnáziu V. P. Tótha. Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov.

Zástupcovia našej školy sa zúčastnili v kategórii Záchranár po čiare – RescueLines vlastným návrhom robota. Aj napriek ich snahe sa im nepodarilo umiestniť na popredných miestach v danej kategórii. Odniesli sme si však cenné skúsenosti a nápady do podobných súťaží v oblasti robotiky.

Ing. Martin Broda, PhD.

Microsoft pre školstvo

microsoft-jpg

V dňoch 26. – 27. 4. 2017 sa uskutočnila v Košiciach už 14. konferencia Microsoft pre školstvo, kde sa všetko točilo o digitálnej (ne)transformácii školstva. Diskutovalo sa, ale najmä sa hľadali cesty, ako proces digitálnej transformácie dobre naštartovať, realizovať a manažovať.

Prvý deň vystúpili okrem hostiteľov, ktorých zastupovala Marcela Havrilová, riaditeľka spoločnosti pre vzdelávanie, s témami: Microsoft novinky pre školy a Vráťme experiment do prírodných vied, aj generálny riaditeľ sekcie informatiky MŠVVaŠ SR – Martin Janáček, s predstavou ministerstva ako partnera škôl pri digitálnej transformácii. Ďalej vystúpili učitelia úspešnej IT komunity so svojimi projektmi a IT riešeniami vo svojich školách. Veľmi zaujímavý bol príspevok S dátami len bezpečne od Romana Tuchyňu z Microsoftu v súčinnosti s General Data Protection Regulation (GDPR), teda nariadením Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je platné od 28. 5. 2018. Na záver dňa sa uskutočnila panelová diskusia Ako meniť školu v digitálnej ére ?, ktorej sa zúčastnil aj riaditeľ školy.

microsoft-jpg

Druhého dňa konferencie sa zúčastnil aj Mgr. Ján Vavrek. Pokračovanie konferencie bolo venované Windowsu 10 – možnosti správy aktualizácií v školskom (korporátnom) prostredí a v neposlednej rade aj informáciám o propagovanom update, ktorý bude na zariadenia s WIN 10 postupne distribuovaný v týchto dňoch. Ďalší vstup pojednával o vhodnosti zvážiť požiadavky na IT učebne pred nákupom samotného hardvérového vybavenia. V poslednom bloku bol prezentovaný program MS OneNote, ktorý ako súčasť balíka MS Office ponúka veľmi zaujímavé funkcie, ktoré by bolo zaujímavé nasadiť aj v našej škole.

Po oficiálnej časti prebehli neformálne rozhovory a na ich základe sa naša škola posunula opäť o krok bližšie k nasadeniu plnohodnotného balíka Office 365 na zariadeniach v škole, ako aj v domácnostiach učiteľov a študentov a mnoho ďalších návrhov spoločných projektov...

Veríme, že informácie, ktoré sme na konferencii získali, nám pomôžu udržať krok s modernými trendmi vo vzdelávaní a umožnia nám zlepšiť funkčnosť a kondíciu IT vybavenia v našej škole.

Mgr. Ján Vavrek, Ing. Slavomír Kožár, MBA

Apríl v ŠI

skolsky-inter

Bowling patrí medzi veľmi atraktívne teambuildingové aktivity. Hneď v úvode mesiaca si naši študenti zmerali sily práve v tejto disciplíne. Gule sa kotúľali, kolky sa uhýbali a miestnosťou sa rozlieval úprimný škodoradostný smiech z nepodarených hodov. Noblesnú chuť výhry aj trpké porážky chlapci zapili kofolou a išlo sa späť do internátu.

Okrem bowlingu študenti v mesiaci apríl absolvovali aj niekoľko zápasov vo futsale a silový dvojboj v školskej posilňovni. Disciplíny v silovom dvojboji sme prispôsobili želaniam našich chlapcov, ktorí súťažili v kľukoch na bradlách a výdrži v zhybe. Nie každý môže vyhrať, no všetci zúčastnení boli odmenení chutnými proteínovými tyčinkami.

Kultúrno-spoločenské aktivity nás v tomto mesiaci priviedli do kina, divadla aj galérie. Niektorí chlapci si vedia film viac vychutnať vo dvojici s nežnejším pohlavím, iní zase nedajú dopustiť na pánske jazdy a kvalitné akčné filmy. Milovníci humoru navštívili výstavu kresleného humoru Zlatý súdok v Šarišskej galérii v Prešove, kde mohli vidieť satirické karikatúry znázorňujúce zhubné následky požívania alkoholu.

Veľmi veľkej obľube sa tešia aj odborné prednášky z oblasti IT, Webelement, ktoré sa uskutočňujú v prešovskom klube Wave. Veľmi dobré prezentačné schopnosti a vysokú úroveň odbornosti preukázal J. Cipa z III.SB, ktorého prišli podporiť viacerí prváci z internátu. Podobná udalosť sa konala v Christianii, išlo o one man show absolventa SPŠE J. Jendrichovského.

V závere mesiaca študenti navštívili vysokoškolský festival Unipofest, na ktorom ich zabávali známe slovenské kapely ako Gladiátor, Hex, či Helenine oči. Chlapci si atmosféru hudobného festivalu vychutnali naozaj naplno a vytancovaní, s vykričanými hlasivkami, sa vrátili späť do internátu.

Študenti sa konečne dočkali aj nového pc v spoločenskej miestnosti a predovšetkým novej laserovej tlačiarne, ktorá nahradila reklamovaný kus. Novinkou je aj pripojenie pc v spoločenskej miestnosti do internátnej siete.

Mgr. Tomáš Bosák

Som absolvent školy, čo ďalej?

beseda-o-absolv

Často sa stáva, že po ukončení strednej školy absolvent nemá relevantné informácie, aké má práva, možnosti a povinnosti voči štátu.

Dňa 7.4.2017 študenti 4. ročníkov absolvovali besedu s pracovníčkami ÚPSVaR. Boli oboznámení s aktuálnou legislatívou, ktorá je potrebná pri ukončení štúdia – zdravotná poisťovňa, podmienky, kedy vzniká povinnosť hlásiť sa na úrade práce, možnosti vyhľadávania zamestnania ap. V aktívnej diskusii študenti predkladali konkrétne rodinné a zdravotné situácie, v ktorých sa nachádzajú, a hľadali sa možnosti, ktoré môžu absolventi využiť. Diskutovalo sa aj o podmienkach a špecifických situáciách, ako sú brigády v zahraničí a štúdium na vysokej škole, rodinné prídavky a iné.

Myslím, že beseda bola plodná, poskytla dostatočné množstvo informácií pre našich štvrtákov, budúcich absolventov, a pomohla im zorientovať sa v spleti zákonov a povinností.

Ing. Anna Dlugošová

Návrat absolventa SPŠE – Mareka Galoviča

prednaska-ma

Je to veľký dar, keď sa úspešný absolvent školy aspoň na chvíľu v nej zastaví a podelí sa o svoje životné skúsenosti nielen s pedagógmi, ale aj s jeho nasledovníkmi. A takýto dar sme dostali vo štvrtok, 27. apríla 2017, kedy nás navštívil minuloročný absolvent našej školy Marek Galovič, ktorý teraz žije a pracuje v Kanade ako vývojár webu špecializujúci sa na analýzu údajov.

Na začiatku 4. vyučovacej hodiny sa do odbornej učebne OUE zhromaždil výber študentov zo všetkých ročníkov študijného odboru Sieťové a informačné technológie, aby si mohli vypočuť Marekovu prednášku. Tá bola zameraná na webové technológie, databázy na webe a spracovanie veľkých dát, tzv. big data. Marek ju rozdelil do dvoch častí. V prvej sa zameral na objasnenie problémov pri vývoji veľkých webov v spolupráci s databázami. Druhá časť bola zameraná na matematiku, presnejšie na algoritmy na spracovanie veľkých objemov dát v reálnom čase. Celkovo sa našim študentom táto prednáška veľmi páčila.

Ďakujeme teda Marekovi Galovičovi za jeho dar v podobe prezentácie svojich pracovných vedomostí a skúseností a prajeme mu veľa úspechov v jeho náročnej a zaujímavej práci.

Ing. Mária Hedvigová

Medzinárodná štúdia PISA 2018

pisa-jpg

Program medzinárodného testovania žiakov je výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. PISA sa realizuje od roku 2000 pravidelne každé tri roky. Slovensko sa zapojilo v roku 2003. Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Testovanie obsahuje „trendové“ úlohy, ktoré sú vo všetkých cykloch rovnaké, čo umožňuje sledovať vývoj žiakov v čase. Doménou v PISA 2018 bude čitateľská gramotnosť. Aj naša škola dostala ponuku zúčastniť sa tejto aktivity. 63 študentov našej školy absolvovalo 26. apríla 2017 testy, výsledky ktorých pomôžu pri tvorbe vzdelávacích koncepcií štátu. Testovanie bolo anonymné a v záverečnom hodnotení sa prejaví ako umiestnenie Slovenska v medzinárodnom meradle.

Mgr. Vladimír Hudáček

Aktivity tried

Návšteva Krajského múzea

krajske-muzed

Dňa 4.4.2017 sme sa my, trieda I.C, aj s naším triednym profesorom, Ing. Jozefom Macejom, vybrali počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny na exkurziu do Krajského múzea v Prešove, ktoré sídli v nádherných priestoroch Rákocziho paláca. V múzeu sme si mohli pozrieť historické expozície, ktoré nám bližšie priblížili vývoj mesta a regiónu alebo aj ľudovú kultúru, ako napr. Dejiny čipkárstva v Soľnej bani a Salašníctvo na Šariši. Najviac času sme napokon strávili pri zbierke historickej hasičskej techniky a hasičskej výzbroje, kde sa nám každou chvíľou zatajoval dych pri pohľade na tak staré, ale stále majestátne, stroje. Po ceste späť do školy sme celú náučnú exkurziu zakončili zastávkou na zmrzline.

Marek Blaňár, I.C

Za jednotky dole vodou

aka-png

Kolektív triedy II.F zaujala ponuka Slovenského skautingu, ktorí našej škole ponúkli účasť už na 3. ročníku projektu Za jednotky dole vodou zameraného na rozvoj teamovej spolupráce, zodpovedného prístupu k úlohám či telesnej zručnosti študentov a zapojili sa do daného projektu formou zážitkového a výukového splavu rieky Hornád z Malej Lodiny do Trebejova spolu s inštruktážnym minikurzom kajak/kanoe na jednom mieste počas školského výletu, dňa 23. júna 2017.

Ide o výukový projekt, kde sa zapojení účastníci veľa naučia a kde je o bezpečnosť všetkých účastníkov po celý čas postarané certifikovanými inštruktormi, ako aj profesionálnym výstrojom, ako plávacie vesty, kvalitné člny. V danej forme je zahrnuté zapožičanie všetkého potrebného výstroja + poistenie účastníkov (úraz + majetok a zodpovednosť za škodu na zverených veciach) + fotografie a videa z akcie.

Kolektív II.F

Hádzanári na okresnom kole druhí

hadzaana-jpg

V hale Hotelovej akadémie Prešov sa odohralo 3.4.2017 okresné kolo v hádzanej. Naši študenti, ako vicemajstri Slovenska, boli horúcim kandidátom na víťaza, čo začali potvrdzovať tromi jednoznačnými výhrami proti školám: Gymnázium J.A. Raymana, Gymnázium sv. Moniky a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej. Žiaľ, jediná prehra s Gymnáziom, Konštantínova nás odsunula na druhé nepostupové miesto. Za dosiahnutý úspech študentom blahoželáme a veríme, že o rok potvrdia svoju dominanciu a potešia nás postupom na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v hádzanej.

Študenti, ktorí nás reprezentovali: Jaroslav Hugec, Tomáš Popík, Daniel Matisko, Oliver Olejár, Samuel Pirožek, Richard Tomaš, Mikuláš Vernarský, Tomáš Cerula, Gabriel Vaňo.

Mgr. Jozef Gmitro

Silový dvojboj – I. kategória

silovy-dvojboj

Dňa 3.4.2017 MÚ TEV organizoval súťaž v silovom dvojboji, do ktorej sa zapojili študenti I.F, II.A a II.C. Víťazom sa stal Ondrej Harviľák z I.F, ktorý dominoval v disciplíne tlaky súpaž. V disciplíne zhyby nadhmatom bol najlepší Adrián Čonka z II.A. Blahoželáme.

VÝSLEDKY

PaedDr. Eva Buzgová

Zábavná hodina literatúry

zabavna-hodin

To, že naši chlapci majú pred literatúrou rešpekt a z pravopisu skôr strach, je dávno známe. Aby naše hodiny slovenského jazyka a literatúry neboli len vždy odstrašujúce, tak sme v utorok, 4. apríla 2017, urobili v I.B triede z tradičnej hodiny literatúry netradičnú. Na vyučovaciu hodinu sme si pozvali pani Gabrielu Futovú, známu slovenskú spisovateľku, ktorá svoju literárnu tvorbu venuje deťom. Gabriela Futová v priebehu 45 minút si s nami zaspomínala na svoje detské časy i na stredoškolské roky. Prezradila nám, ako sa dostala k písaniu, čo ju pri literárnej tvorbe motivuje i to, aké knihy vypĺňajú jej poličky. Táto nezvyčajná hodina literatúry bola pre chlapcov naozaj zaujímavá. Veríme, že rozhovor s pani spisovateľkou bol pre študentov motivujúci a odkryl niektoré tajomstvá, ktoré literatúra ukrýva.

Mgr. Ivana Kurtyová

Arduino Day

arduino-day-jpg

V technickej knižnici TUKE sa 5.4.2017 konal prvý ročník Arduino Day, na ktorom sa zúčastnili aj naši pedagógovia – Ing. Martin Vujčík, Ing. Ondrej Kontura, Ing. Peter Gašparík a Ing. Martin Ambrozy. Taktiež toto podujatie zaujalo aj niekoľkých našich študentov. Všetky prednášky a workshopy mali spoločnú črtu, IoT – Internet of Thinks, čo v preklade znamená pripojenie zariadení na internet prostredníctvom arduina, raspberry Pi alebo iných modulov a následný zber a spracovanie dát na vzdialených serveroch a ovládanie týchto zariadení. Medzi prednášajúcimi boli dokonca aj naši absolventi – Matúš Selecký a Maroš Jakubčo. Na výstave prác sme sa stretli s ďalším absolventom Samuelom Dancákom, ktorý prezentoval projekt s názvom Volant k PC riadený arduinom. Okrem toho bolo na výstave aj mnoho ďalších zaujímavých prác.

Trend IoT pomaly zasahuje aj nás, a preto ja veľmi pravdepodobné, že sa v blízkej dobe stretneme s týmto pojmom aj u nás na vyučovacích hodinách.

Ing. Martin Ambrozy

Basketbalisti SPŠE 2. najlepší v kraji

baaaaasketbal-j

Študenti reprezentujúci našu školu v basketbale si stanovili vysoký, ale nie nereálny, cieľ na tento rok, ktorým bol postup do krajského kola. Svoj cieľ si začali plniť jednoznačným postupom v obvodnom kole, ktoré sa hralo v telocvični SPŠ stavebnej. Postupne sa stretli s tímami: Gymnázium sv. Moniky, Gymnázium JAR, SZŠ Sládkovičova a domácim tímom zo SPŠ stavebnej. So všetkými súpermi sa im podarilo hladko vyhrať, čo ich radilo do role favorita vo finále okresného kola, ktoré sa hralo 6.4.2017 v telocvični Gymnázia, Konštantínova 2. Vo finále okresného kola dokázali opäť poraziť všetkých súperov (Gymnázium sv. Moniky, Gymnázium, Konštantínova 2, Obchodná akadémia). Zápasy mali vysokú úroveň a po tesných víťazstvách si naši študenti zabezpečili postup do krajského kola, ktoré hostila Spojená škola v Sabinove. Študenti okrem reprezentácie našej školy SPŠE bojovali aj za náš okres Prešov. Celkovo bolo 8 tímov reprezentujúcich svoju školu a zároveň aj okres. Tímy boli rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín. V našej skupine boli školské tímy reprezentujúce okresy Levoča, Bardejov a Sabinov. Do finále postupovali víťazné tímy skupín. Je výborné, že práve našej škole sa podarilo umiestniť na prvom mieste skupiny, ktoré si vybojovali tromi jednoznačnými víťazstvami. Vo finále krajského kola ich čakala ťažká prekážka v podobe školy z Popradu (Gymnázium, Kukučínova), ktorá má triedy s basketbalovou špecializáciou. Žiaľ, Gymnázium, Kukučínova sa nám už zdolať nepodarilo a po prvej prehre po desiatich zápasoch sme sa stali vicemajstrami Prešovského kraja. Za dosiahnutý úspech študentom blahoželáme. Študenti, ktorí nás reprezentovali: Prokopič Jakub „C“, Miščík Juraj, Biroš Samuel, Piga Jakub, Pankúch Andrej, Demko Róbert, Vavrek Peter, Matisko Daniel, Purdeš Lukáš, Hanušovský Henrich, Paľo Martin.

Mgr. Jozef Gmitro

Silový dvojboj – II. kategória

silovy-dvojboj

Študenti III. a IV. ročníka si zmerali svoje sily dňa 6. apríla 2017. Medzi najlepšími sa podelili o prvé miesto v obidvoch disciplínach študenti III.A triedy: Hrušecký Jakub a Ličák Gabriel. Chlapcom sa darí od I. ročníka. Blahoželáme.

VÝSLEDKY

PaedDr. Eva Buzgová

Záplava žltých narcisov

zaplava-zlty

Škola podporujúca zdravie spolu s Ligou proti rakovine aj tento rok podporila akciu s názvom Deň narcisov 2017. Pre tých, ktorí mali záujem, boli pripravené 7. 4. 2017 vo vestibule školy malé žlté narcisy. Usmievavé dievčatá – Tímea Balhová a Soňa Varkondiová zo IV.F, pripínali tieto symboly nádeje záujemcom na odev. Táto akcia sa každoročne uskutočňuje za účelom pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Veríme, že aj my, či už študenti alebo zamestnanci školy, sme urobili dobrý skutok a aspoň takouto formou pomohli ľuďom trpiacim touto chorobou. Všetkým, ktorí prispeli, patrí slovo ďakujem.

Mgr. Lucia Liptáková

ENTER session

aasd

Dňa 11.4.2017 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v budove knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove uskutočnila konferencia ENTER session 2017 s témou Kreatívny priemysel. Diskusia prebiehala v troch diskusných paneloch:

  1. Entercreative – diskusný panel o kreatívnom priemysle s medzinárodným zastúpením: Ernesto Vilar a Farley Millano z Portugalska, Ben L. J. van Os z Holandska, Linda Kass a Kimmo Rautanen z Fínska.
  2. Kreatívny priemysel na Slovensku – diskusný panel o stave prípravy Centier kreatívneho priemyslu na Slovensku so zastúpením Martin Pechovský – líder startupova rozvoja kreatívného priemyslu pre mesto Banská Bystrica, Vladimír Kmeť – poradca ministerstva kultúry SR pri príprave kreatívnych centier a Daniela Olejárová – venuje sa oblasti strategického riadenia kultúry a podieľa sa na koordinácii podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
  3. Kreatívny priemysel v Prešovskom regióne – diskusný panel o potrebách a ponuke kreatívneho priemyslu v Prešovskom regióne so zastúpením Miroslav Tásler – hudobník IMT SMILE a občiansky aktivista, Vladimír Moško – programový riaditeľ klubu wave a Janette Langová – organizátorka kultúrnych, športových a charitatívnych eventov v Prešove.
enter-session-p

Aj naša škola má svoju pomyselnú hviezdičku uplatnenia sa v rezonujúcej spoločenskej téme – Kreatívny priemysel.

V rámci tejto konferencie veľmi zaujímavé a verím, že aj prínosné, bolo stretnutie s Karolom Kocúrom – head of software development, a Marekom Lavčákom – project manager, obidvaja z firmy T-systems, ktorí prijali pozvanie a 12.4.2017 navštívili školu, kde bola definovaná predstava a jednotlivé kroky pre naplnenie ďalšej spolupráce medzi školou a T-systems.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

OK vo futbale

ok-vo-futbale-j

Dňa 12.4.2017 sa naši študenti zúčastnili Obvodného kola vo futbale. V skupine sme mali za súperov SZŠ sv. Bazila Veľkého a Hotelovú akadémiu, Prešov. V prvom stretnutí proti zdravotníkom sme dominovali v pomere 4:0. Keďže ale Hotelová akadémia v ich vzájomnom súboji vyhrala 5:0, potrebovali sme hotelierov zdolať. Bohužiaľ, aj napriek jasnej prevahe a nastrelenej žrdi sme nedokázali skórovať a z postupu do ďalšieho kola sa tak tešil náš súper. Chlapci ale ukázali potenciál, ktorý sa hádam prejaví už budúci rok. Družstvo SPSĚ tvorili: Fabian, Michňák, Duhaň, Berdis, Kramár, Bednár, Bochnovič, Kertys, Kendra, Staš, Angelovič, Bača, Marhevský, Migaš, Nižnik.

Mgr. Štefan Dankovič

Silový päťboj 2017 – VI. ročník

silovy-patbo

V termíne od 17. apríla 2017 do 25. apríla 2017 prebehli triedne kolá súťaže telesnej zdatnosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: prváci a druháci (300 študentov) – mladší dorastenci, a tretiaci a štvrtáci (250 študentov) – starší dorastenci. Študenti si vylosovali poradie, odvážili sa, vypočítali 50% a 75% svojej hmotnosti na disciplínu tlak súpažne, zhyby na hrazde, trojskok do diaľky z miesta, sed-ľah minútový test a tricepsové kľuky. Dvaja najlepší z každej triedy postúpili do finále školského kola, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2017 v školskej posilňovni. V 1. kategórii bol najlepší študent II.SA, Alexovič. V 2. kategórii na prvom mieste skončil študent III.A, Ličák. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

VÝSLEDKY_1VÝSLEDKY_2

PaedDr. Eva Buzgová

Reforma školstva

min-jpg

Dňa 20.4.2017 sa v odpoludňajších hodinách na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnilo pripomienkové stretnutie k pripravovanej reforme v školstve. Stretnutia sa zúčastnilo niekoľko riaditeľov SŠ, zástupcovia odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja a Milan Ftáčnik – člen expertného tímu zodpovedného za reformu školstva.

Stretnutie bolo vedené v konštruktívnom dialógu, kde základom debát bol dokument Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, v ktorom sa popisuje bezmála 70 cieľov, ktoré by mal dosiahnuť štát v oblasti školstva v období nasledujúcich 10 rokov.

reforma-png

Čo dodať na záver? Hovorí sa o najväčšej reforme školstva, aká tu kedy bola. Počet splnených cieľov, ktorých podstatný počet je systémový a žiaduci, je podmienený dvoma faktormi: politickou vôľou a financiami, ktoré musia natiecť do školstva. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet riaditeľa SPŠE.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Správna rada IT Valley

doplnok-jpgdaa

Dňa 20.4.2017 sa vo vedeckej kaviarni TUKE uskutočnilo zasadnutie správnej rady IT Valley, ktorej členom je aj riaditeľ školy.

Program stretnutia:

  • prehľad plnenia záverov,
  • prehľad hospodárenia,
  • žiadosti o vstup do združenia,
  • aktuálny stav zduženia,
  • prehľad aktivít zduženia,
  • rôzne.
itvalley-jpg

Nás môže tešiť, že medzi podporované aktivity združenia v oblasti Vzdelávanie 2017 bola zaradená aj súťaž LEGObot 2017, ktorá je naplánovaná v mesiaci jún.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

OK vo volejbale

volejbal-obvodn

V priebehu marca a apríla naši volejbalisti opäť úspešne reprezentovali školu. Obvodného kola sa zúčastnili najprv 1.3.2017, keď dominovali vo svojej skupine. V konkurencii Gymnázia, Konštantínova, Prešov, SŠ Ľ. Podjavorinskej a SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov nenašli premožiteľa a zvíťazili vo všetkých troch súbojoch. Vo finálovej skupine 7.4.2017 sme mali za súperov opäť GK2 a Gymnázium sv. Moniky. Opäť sme jednoznačne dominovali. Vo finále nám bolo súperom Gymnázium sv. Moniky, ktoré sme rovnako ako v skupine zdolali 2:0 na sety a postúpili sme do krajského kola. To sa odohrávalo 20.4.2017 v Starej Ľubovni. V skupine sme najprv zdolali družstvo z Popradu v pomere 2:0 na sety a prehrali sme s neskorším víťazom zo Starej Ľubovne 0:2. V súboji o celkovo tretie miesto sme prehrali s Humenným 0:2 na sety. Škoda zranení a chorôb niektorých dôležitých hráčov, určite by sme aspoň v súboji o bronz dokázali viac. Za výkon by som sa chcel poďakovať celému družstvu a špeciálne Dávidovi Brillovi zo IV.SB, ktorý príkladne reprezentoval školu počas štyroch rokov a bol tým správnym kapitánom. Družstvo SPŠE tvorili: Brilla, Piga, Prusák, Široký, Tokarčík, Repka, Kapera, Jackanin, Barnovský, Rusnáček.

Mgr. Štefan Dankovič

Girl's Day 2017

girls-day-jpg

Dňa 27.4.2017 sa tradične všetky dievčatá SPŠE z odboru Informačné a sieťové technológie zúčastnili Girl's Day, tento rok v medzinárodnej firme IBM s pobočkou v Košiciach.

Girl's Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách. Jeho cieľom je poukázať na atraktívnu stránku IT sféry a hlavne na to, že to nie je oblasť len pre mužov. Vo firme IBM sme mali možnosť zistiť viac ohľadom analýzy dát, testovania softvérov a o programovaní v praxi. Najviac nás však zaujalo príjemné pracovné prostredie a taktiež otvorená komunikácia s kolektívom IBM. Bola to skutočne vydarená akcia a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Alžbeta Hurová, II.SA

Obvodné kolo v atletike

atletika-obvodn

Družstvo školy (20 študentov) sa dňa 28.4.2017 zúčastnilo postupovej súťaže v atletike. Na krajské kolo postúpili Michal Palenčár (III.SB) v disciplíne skok do výšky (1. miesto – 170 cm), v behu na 110 m prekážok (1. miesto – 18,25 s), Jozef Verbovanec (I.A) v disciplíne vrh guľou (11,74 m).

Z ďalších výsledkov treba spomenúť 3. miesto Martina Bendíka zo IV.SB v behu na 800 m s výkonom 2:12,26 min., 3. miesto Juraja Komorníka z III.B v skoku do výšky s výkonom 155 cm, 3. miesto Daniela Krištofa z III.B v skoku do diaľky s výkonom 579 cm, 3. miesto Samuela Biroša z III.SA v behu na 200 m s výkonom 24,59 s. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a v krajskom kole prajeme veľa úspechov.

PaedDr. Eva Buzgová

Medzitriedny florbalový turnaj

florbalovy-tur

Už šiestu kapitolu napísal v priebehu marca a apríla medzitriedny florbalový turnaj. V tomto roku sme trocha zmenili hrací systém. Do turnaja sa prihlásilo 16 tried, ktoré boli vyžrebované do pavúka s prihliadnutím na minuloročné výsledky. Turnaja sa zúčastnilo celkovo asi 90 študentov školy. Odohralo sa spolu 16 zápasov, ktoré priniesli veľa zaujímavých momentov a napínavých situácií. Veľa zápasov sa rozhodlo v posledných sekundách, či dokonca v predĺžení. Príjemne prekvapili študenti III.SB, ktorí ukázali, že to vedia aj s futbalovou loptou, keď obsadili tretie miesto. Ďalšími postupujúcimi do semifinále sa stali III.B, IV.C a II.C. Semifinále patrilo vcelku jednoznačne favorizovanej IV.C a III.B. Súboj o tretie miesto pre seba rozhodla III.SB až v predĺžení. Finálový zápas bol veľmi dramatický, rozhodovali malé detaily. Po polčase a priebežnom skóre 7:2 pre III.B nastal v druhom polčase skvelý obrat chlapcov zo IV.C, ktorí tesne pred koncom vyrovnali na 8:8 a v predĺžení strhli víťazstvo na svoju stranu. Verím, že tradícia turnaja sa zachová aj do budúcnosti a môžeme sa tešiť na ďalšie pekné okamihy pri florbale.

VÝSLEDKY

Mgr. Štefan Dankovič

Medzitriedny volejbalový turnaj

volejbalovy-tu

Volejbal sa pomaly stáva najpopulárnejším športom v našej škole. Preto sme začali aj s tradíciou organizovania populárnych medzitriednych turnajov, ktoré už majú v našej škole viacročnú tradíciu. Do prvého ročníka sa prihlásilo 12 tried a zhruba 80 študentov, ktoré sme losovali do pavúka. Hralo sa na dva víťazné sety do 15 bodov, prípadný tretí do 10. Ako sa ukázalo, v zápasoch väčšinou dominovali družstvá vystužené reprezentantmi školy a nedošlo ku veľkým prekvapeniam. Z prvých dvoch kôl a deviatich stretnutí vzišli tri triedy, ktoré sa zúčastnili finálového turnaja. Trieda IV.SB v nich potvrdila úlohu favorita turnaja, keď v oboch stretnutiach zvíťazila 2:0 na sety. Boj o druhé miesto bol dramatickejší, keď II.B porazila IV.C tesne v troch setoch. O pekné volejbalové momenty nebola núdza a už teraz sa tešíme na druhý ročník turnaja.

VÝSLEDKY

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI