2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rozhovor mesiaca s Ing. Mariánom Zorkovským

siemens-png

Siemens AG je najväčšia konglomerátna spoločnosť. Jej medzinárodné vedenie sídli v Berlíne a v Mníchove. Siemens na Slovensku tvorí 6 spoločností a 8 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Keďže sa naša škola aktívne zapája do súťaže SYGA organizovanej spoločnosťou Siemens a vďaka spolupráci sa naši pedagógovia zúčastňujú rôznych školení, oslovili sme osobnosť, ktorá je úzko spätá s touto spoločnosťou.

Ing. Marián Zorkovský pracuje v manažérskej pozícii spoločnosti Siemens od roku 1995. Ako vedúci pracoviska vývojového centra pre healthcare v Košiciach vedie projektové tímy venujúce sa vývoju softvéru pre medicínske prístroje Siemens.

rozhovor-png
 • Ako ste sa dostali k IT?

Pôvodne som chcel byť lesníkom. No osud to zmenil a študoval som na strednej priemyselnej škole, kde  ma jeden z našich učiteľov, pán Ing. Cais, veľmi inšpiroval témou telekomunikácie. Bol to extrémne náročný učiteľ, ale spravodlivý, dobrý odborník z praxe a ľudsky veľmi prístupný. Na vysokú školu, Elektrotechnickú fakultu vtedajšej Vysokej Školy Technickej v Košiciach, som nastúpil s vedomím, že po 2. ročníku určite prestúpim do Prahy na ČVUT, kde sa dali študovať telekomunikácie. Ale v tom čase sa na našej fakulte otváral nový študijný odbor počítače a informatika, a to rozhodlo. Prvé skúsenosti s programovaním potvrdili, že softvér bude určite moja špecializácia. Tušil som, že je to perspektívny odbor, veľmi zaujímavý a od tej  doby som v tejto oblasti profesionálne činný.  

 • V čom vidíte silnú stránku IT?

IT  sa stal absolútne univerzálny odbor, ktorý nielen dopĺňa, ale aj nahradzuje tradičné odbory. Dnes bez IT neexistuje žiaden technický odbor, ba čo viac, IT preniká do každodenného života ľudí a sociálnych vzťahov – do vzdelávania, zdravotníctva, umenia, zábavy – jednoducho do každého odboru. Na IT ma fascinuje to, že jeden, zdanlivo jednoduchý, ale geniálny princíp – t. j. digitalizácia informácií a  spracovanie digitálnych údajov, pomocou vcelku jednoduchého, ale silne  univerzálneho zariadenia, akým  je  počítač, umožňuje takmer v neobmedzenom rozsahu riešiť obrovské množstvo vecí a problémov. A ak človek vie vyvíjať softvér, tak sa vie uplatniť nielen v IT, ale aj v akejkoľvek oblasti, kde sa IT uplatňuje.

 • Ako si spomínate na začiatky Vašej profesionálnej kariéry?

Po ukončení štúdia v spomínanom odbore som dostal príležitosť pracovať vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline. Vo vtedajšom Československu to bolo jedno z mála špičkových pracovísk s prístupom k najnovším informačným technológiám, informáciám a odborným poznatkom. Nebolo to také samozrejmé, ako to máme dnes, pretože na mnohé technológie bolo uvalené embargo, takže  prístup k nim bol prakticky nemožný. Pracoval som ako softvérový inžinier a vyvíjal softvér pre vtedy najmodernejšie počítače. Viac  by sa dalo dosiahnuť už iba v západnej Európe či v Amerike. Na toto obdobie spomínam veľmi rád. Boli sme veľmi dobrá partia – tím mladých ľudí, prevažne absolventov univerzít, veľmi motivovaní a zanietení do práce. Toto prostredie bolo a dodnes mi je inšpiráciou pre riadenie košického tímu pre softvérový vývoj  firmy Siemens Healthineers, kde pôsobím ako vedúci pracoviska viac ako 20 rokov.

 • Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Veľkou výzvou bolo pre mňa, keď som v roku 1995  dostal ponuku z firmy Siemens Program and Software Engineering, naštartovať pobočku v Košiciach. Kým som do tejto doby pracoval viac-menej v technických pozíciách, nové miesto predstavovalo naučiť sa a zvládnuť majstrovstvo manažmentu, prevziať veľkú zodpovednosť za svojich  ľudí, zaistiť pre nich dostatok zaujímavej a hlavne atraktívnej práce, naštartovať spoluprácu so zahraničnými partnermi atď. Veľkou výzvou bolo naučiť sa od piky po nemecky a využívať tento jazyk ako obchodnú reč. Za úspech považujem, že som toto všetko zvládol. Dnes vediem veľké pracovisko špičkovej medzinárodnej a technologickej  firmy. A dokonca sa mi to podarilo tak, že to bolo v súlade s mojou rodinou, s ktorou som veľmi šťastný a vďačím jej za to, že ma podporovala.

rozhovor-mesiac
 • Je pre Vás práca aj poslaním? V čom vidíte zmysel svojej práce?

Postupom času sa naše pracovisko v Košiciach zameralo na  vývoj softvéru pre medicínske zariadenia, ako sú napríklad počítačový tomograf, magnetická rezonancia, ultrazvuk a pod. Ide o špičkovú techniku pre diagnostikovanie závažných ochorení, pričom ich včasné odhalenie mnohokrát zachráni ľuďom život. Spolu s mojimi spolupracovníkmi vidíme a vnímame to, ako priamo súvisí naša práca, nás softvérových inžinierov, so zdravím a životom ľudí. Keďže spolupracujeme s medicínskymi pracoviskami, vidíme pacientov, ktorí aj vďaka našej práci môžu byť kvalitne vyšetrení a včas diagnostikovaní. Takéto prepojenie všetkých nás – technikov, inžinierov, IT-čkárov, s medicínou silne motivuje. Dáva nám to zmysel a stimuluje nás  sa neustále zlepšovať, inovovať či  hľadať sofistikovanejšie riešenia. Máme šťastie i výhodu, že to môžeme zažiť a profesionálne  prispievame k tým najlepším medicínskym zariadeniam, aké kedy ľudstvo vymyslelo.

 • Vo svojom voľnom čase sa venujete aj homebrewingu. Ako ste sa dostali k tejto netradičnej záľube? Mohli by ste nám o tom prezradiť viac?

Je zaujímavé, že toto hobby vyhľadáva veľa IT-čkárov a aj tí najlepší, ozajstní šampióni, víťazi degustačných súťaží, ktorých poznám, sú zamestnanci IT firiem. Ja mám rád dobré pivo, ktoré však vymizlo masovou veľkoprodukciou tzv. europív. Dnes je situácia iná, ale pred desiatimi rokmi nebolo možné na Slovensku dostať pivo typu Ale, Stout alebo IPA či pšeničné pivo Weizen. Zo svojich ciest po Európe som ich poznal a vedel, že sú to skvelé nápoje, a tak som si dal otázku, či sa dá vyrobiť pivo v domácich podmienkach. Zistil som, že sa dá, a nielen to. Je to vlastne životný štýl. Jestvujú rôzne komunity, súťaže, ochutnávky, vzdelávacie podujatia, festivaly a pod. Že je to partia zaujímavých ľudí, ktorých spája nielen dobré pivo a kultúra jeho pitia, ale aj celý tento životný štýl. Vyrobiť dobré pivo je ozajstné majstrovstvo a umenie a  je to aj veľká výzva. Človek potrebuje veľa vedomostí, výbavu, ale aj trpezlivosť, skúsenosť a šťastie, ale dá sa to. Homebrewing je vynikajúci v tom, že sa dá experimentovať a aj preto, tzv. domovariči robia naozaj excelentné pivá. Dnes už varím menej ako inokedy. Nakoniec, už jestvuje veľa kvalitných remeselných pivovarov. Ale občas – a to je potom veľká slávnosť – navarím a teší ma, ak to priateľom či rodine chutí.

 • Naša škola aktívne spolupracuje so spoločnosťou Siemens. Ako vy hodnotíte spoluprácu s našou školou?

Spolupráca škôl s firmami a naopak je absolútne nevyhnutná vec pre rozvoj oboch partnerov. Niekedy je ťažké pocítiť priamy dopad takejto iniciatívy a spolupráce. Mnohé firmy sa domnievajú, že okamžite či v krátkom čase  budú mať nových zamestnancov. Nie, nie je to tak. Je  to viac spoločenský príspevok oboch partnerov ku skvalitneniu vzdelávania. Áno, dostaví sa ten efekt, že absolvent bude vyhľadávať technológie, na ktorých vyrástol, ale omnoho väčší efekt vnímam to, že vôbec, naša mládež je motivovaná pracovať s najnovšími technológiami, naučí sa im rozumieť. A to ju motivuje  dlhodobo v tejto oblasti pracovať. Vediac, že to majú doma a nemusia nikam za prácou odchádzať. Toto veľmi chýba študentom a mladým ľuďom.

 • Čo by ste odkázali našim študentom v začiatkoch budovania ich vlastnej kariéry?

Aj v súvislosti s predchádzajúcou odpoveďou, chcem povzbudiť študentov, aby využívali všetky možnosti na rozšírenie svojho vzdelania. Vaša škola je v tomto excelentná a je otvorená na akýkoľvek typ spolupráce, ktorý zvýši úroveň a kvalitu vzdelávania. Je potrebné, aby sa študenti do toho zapojili a využili tieto možnosti na maximum, lebo je to vec, o ktorú sa zaujímajú budúci zamestnávatelia. My – firmy vieme, že podmienky na to sú, že spolupracujeme so školami, a preto veľmi zaváži u študenta, absolventa – uchádzača o miesto, čo robil počas školy aktívne, samostatne a nad rámec svojho študijného programu. Nech sú študenti aktívni, iniciatívni už počas školy, nech sa zapájajú do súťaží a podujatí. To všetko ich skvalitní a pootvára im dvere hocikde na svete. Iba dobré vedomosti, skúsenosti a nič iné. No takisto netreba zabudnúť na cudzie jazyky. Nepostačí sa iba dorozumieť anglicky, treba vedieť sa v tomto jazyku presadiť, presvedčiť partnerov či ovplyvniť ich  napr. o výhode svojho návrhu resp. riešenia. Je potrebné vedieť dobre anglicky a každý ďalší  jazyk je veľkou výhodou. Sám rozprávam 3 jazykmi a vždy mi to veľmi pomohlo. 

 • Aké odborné a ľudské kvality musí spĺňať uchádzač o prácu v spoločnosti Siemens?

Ak to vymedzím na náš odbor – vývoj softvéru a zvlášť vývoj  pre medicínske zariadenia, tak človek musí byť technologicky zdatný a hlavne otvorený pre nové veci a dlhodobé, trvalé  vzdelávanie, a to v celom rozsahu súčasných i prichádzajúcich technológií. Odbor  IT si to dnes  takto vyžaduje a iba ten uspeje, kto k tomu takto pristúpi. Naša práca nie je prácou jednotlivca, ale celého projektového tímu. Človek má byť otvorený, komunikatívny a asertívny, má byť stotožnený s tímom, s jeho cieľom a maximálne prispievať k jeho dosiahnutiu. Prirovnal by som to k futbalu či hokeju. Všetci hráči sa usilujú o spoločné víťazstvo a robia preto ako jednotlivci maximum. I v tomto sa musí človek neustále rozvíjať. Veľmi dôležité je chápať a rozumieť tej oblasti, v ktorej pracujeme. Ak  vyvíjam softvér pre počítačový tomograf, mal by som o tom niečo vedieť, t. z. na akom princípe funguje, ako a kto s ním pracuje. Tak lepšie pochopím, ako navrhnúť a vyvinúť softvér, lebo lepšie rozumiem, k čomu a komu vlastne bude slúžiť. Keďže pracujeme v medzinárodnom prostredí, často používame anglický jazyk či už v bežnej, pracovnej či spoločenskej komunikácii. Vo firme budujeme a staráme sa dôsledne o veľmi dobrú firemnú kultúru. Sme otvorení, úprimní, tolerantní, slušní, rešpektujeme a vážime si jeden druhého. Aj tieto vlastnosti sú rovnako dôležité, ako je dobrá znalosť technológií, programovacích jazykov či rôznych IT nástrojov.

 • Aké skúsenosti máte s našimi absolventmi?

Poznajúc podmienky na Vašej škole, vedenie a čiastočne aj kolektív pedagógov, som presvedčený, že Vaša škola je vynikajúca a stále má – a to je veľmi dobré – snahu si vysokú  úroveň udržať či zlepšovať sa. Máme viacero kolegov – absolventov Vašej školy, ktorí dlhodobo u nás v Košiciach pôsobia. Patria bez akýchkoľvek pochybností k našim špičkám,  kľúčovým odborníkom a sami osobne  potvrdzujú to, čo som vyššie uviedol.

 • Naša škola v tomto roku oslavuje 65. výročie. Čo by ste jej popriali do budúcnosti?

Aby fungovala najmenej ďalších 65 rokov a naďalej vychovávala takých vynikajúcich ľudí,  akých vo firme od vás  máme.

Ďakujeme za rozhovor.

Mgr. Jana Pavlišaková

Slávnostné oceňovanie pedagógov SOČ

ocenenie-pedago

V utorok, 19. júna 2018, sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov pri príležitosti 40. výročia Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Ocenených bolo 44 pedagógov z celého Slovenska. Jedným z nich bol aj náš kolega Ing. František Moyzes, ktorý prevzal z rúk JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu a vynikajúcu prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže a od Mgr. Michala Němca, riaditeľa ŠIOV, pamätnú Plaketu za zásluhy o rozvoj talentov pri príležitosti 40. výročia SOČ.

ocenenie-pedago

Ing. František Moyzes sa so SOČ stretol už na predchádzajúcom pôsobisku na VSOŠL Prešov, kde ako konzultant viedol úspešných riešiteľov súťažných prác. V tejto činnosti pokračoval aj v našej škole, kde zároveň začal pôsobiť ako metodik SOČ školy. Organizoval školské kolá v tejto súťaži viac ako 20 rokov a zabezpečoval podmienky a požiadavky pre úspešných postupujúcich študentov. Zároveň bol počas celého tohto obdobia členom krajskej komisie SOČ, kde zabezpečoval spolu s ostatnými členmi organizovanie SOČ v rámci PSK. Počas dvoch rokov aktívne riadil činnosť SOČ v kraji ako predseda krajskej komisie a zároveň aj ako člen celoštátnej komisie SOČ. Úspešne organizoval v SPŠE Prešov regionálne kolo a desať ročníkov krajského kola SOČ. Bol niekoľkokrát členom Odbornej hodnotiacej komisie (OHK) v regionálnych a krajských kolách a viac ako desať rokov bol členom alebo predsedom OHK na celoštátnej prehliadke SOČ. Napriek tomu, že v súčasnosti v predchádzajúcich činnostiach už nepôsobí, odovzdáva skúsenosti mladším a svojimi radami prispieva pri organizovaní súťaže SOČ na rôznych úrovniach. Pre lepšiu informovanosť o SOČ v rámci kraja aj v súčasnosti udržiava v činnosti informačnú web stránku pre sočkárov Prešovského kraja na základe podkladov od krajskej komisie SOČ.

SOČ, ktorá oslavuje 40. výročie svojho vzniku, je podľa ministersky školstva, vedy, výskumu a športu, Martiny Lubyovej, mohutným, štandardným a historickým pilierom rozvoja tvorivosti a vedy v slovenskom školstve.

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť. Učí študentov experimentovať, bádať, používať logické postupy, riešiť vlastné nápady, pracovať s odbornou literatúrou, ale tiež prezentovať svoje schopnosti v odborných teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach. V neposlednom rade tu získavajú potrebné sebavedomie. Práve k takejto činnosti smerujú študentov ich konzultanti. Ak študent zvíťazí nad svojou pohodlnosťou a začne sa v oblasti SOČ realizovať, už to je výhra hodná ocenenia. V našej škole je každoročne niekoľko veľmi úspešných riešiteľov prác SOČ pod vedením mnohých obetavých konzultantov a študenti dosahujú úspechy na všetkých úrovniach súťaženia.

PaedDr. Lucia Ligusová

Významní hostia na pôde školy

tecko

V utorok, 12. 6. 2018, poctila našu školu významná návšteva. Na pôdu našej školy zavítal Daniel Giebel, prezident spoločnosti T-Systems, a Jozef Ondáš, zakladateľ T-Systems v Košiciach a generálny riaditeľ v rokoch 2006 – 2011. Stretnutia sa zúčastnil riaditeľ školy – Ing. Slavomír Kožár, MBA, ďalej zástupca riaditeľa – Ing. Martin Broda, PhD., a Mgr. Emília Čulková.

tsystems-png

Cieľom stretnutia bolo predstaviť našu školu a rozvinúť spoluprácu medzi spoločnosťou T-Systems a našou školou. Na úvod stretnutia prebehla krátka prezentácia našej školy, predstavenie študijných odborov a strategických cieľov školy. Zaujímavá bola diskusia o stave školstva na Slovensku, tiež informácie o aktuálnej spolupráci a možnostiach jej rozšírenia v budúcnosti. Následne prebehla exkurzia po škole, pričom hosťom sme predstavili naše odborné učebne, laboratória, serverovňu a navštívili sme aj vybrané hodiny, kde prebehli aj bezprostredné rozhovory so študentami školy v anglickom jazyku.

Hostia ocenili vybavenie našej školy a možnosť absolvovať prehliadku aj priamo na vyučovacích hodinách. Stretnutie bolo ukončené s prísľubom rozvoja ďalšej spolupráce, ktorá bude prínosná pre obe strany a pomôže zlepšiť úroveň našich absolventov hlavne v IT zručnostiach.

Ing. Martin Broda, PhD.

LEGObot 2018

legobot-1-jpg

Dňa 14. 6. 2018 sa pod záštitou primátorky mesta Prešova, Ing. Andrey Turčanovej, uskutočnila v priestoroch OC Eperia v Prešove súťaž Legobot. Organizátorom súťaže je Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov a združenie IT Valley Košice. Partnermi súťaže boli OC Eperia Prešov, EDUXE (výhradný dodávateľ LEGO edukačných produktov na Slovensku) a mesto Prešov. Bol to už tretí ročník a v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sme zaznamenali nárast počtu kvalitných súťažiacich aj z iných miest a regiónov Slovenska.
Jej hlavným poslaním je:

 • vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku,
 • motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu,
 • umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,
 • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

 

Tento rok sa do súťaže zapojilo 16 dvojčlenných tímov, zložených zo žiakov 5., 6., 7., 8. alebo 9. ročníka základných škôl. Súťažiaci prišli z mesta Prešova, jeho blízkeho okolia, ale aj z Košíc, či dokonca až z Prievidze. Členovia tímov boli najmä chlapci, deviataci, ktorí súťažili už v minulých ročníkoch. Súťaženie prebiehalo v 4 disciplínach: EduBot, PaintBot, RescueBot, SpeedyBot.

legobot-2-jpg

Porota rozhodla, že najúspešnejšou školou tohtoročnej súťaže LEGObot bola ZŠ Sibírska z Prešova, ktorá získala najvyššie umiestnenia v jednotlivých disciplínach a získala stavebnicu LEGO Mindstorms EV3, ktorú môže využiť v ďalšej príprave na budúcoročnú súťaž. Žiakov do tejto súťaže pripravovali učitelia ZŠ Sibírskej: Mgr. Saskia Oľhová a Mgr. Vladimír Vančo.
Špeciálnu cenu primátorky mesta Prešov za najkreatívnejší nápad získal tím Mariánska zo ZŠ v Prievidzi za svoj projekt pirátskej lode, ktorú prezentovali v kategórii EduBot.

Detailné výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách nájdete v priloženej výsledkovej tabuľke. Na záver pripájame aj odkazy na články uverejnenév Prešovskom Večerníku.

Výsledková listina zo súťaže

Článok z Prešovského Večerníka (15. 6. 2018)

Článok z Prešovského Večerníka - výsledky (18. 6. 2018)

Ing. Martin Broda, PhD.

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

slavnostne

Dňa 29. 6. 2018 sa všetci študenti a pedagógovia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove stretli na školskom dvore, kde slávnostne ukončili školský rok 2017/2018 – 65. rok v histórii školy.

V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky a následne zneli známe slová našej školskej hymny. Lívia Klučerovská, študentka III. F triedy, sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým pedagógom za ich celoročnú prácu pri vzdelávaní a výchove študentov. Zároveň sa so svojimi spolužiakmi, ktorí už netrpezlivo vystávali v zástupe za svojimi triednymi učiteľmi, rozlúčila pred odchodom na prázdniny.

slavnostne

Na záver sa slova ujal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. V prejave zhodnotil školský rok 2017/2018 – jeho úspechy, ale aj negatíva, ktoré sú výzvou pre budúci školský rok. Svoje slová vďaky adresoval pedagógom, ktorí sú súčasťou SPŠE. Súčasne vyjadril nádej, že v septembri sa na školskom dvore opäť všetci stretneme, oddýchnutí, plní sily a elánu.

Posledné okamihy slávnostného ukončenia tohto školského roka patrili oceňovaniu úspešných študentov za ich výchovno-vzdelávacie výsledky a súťaže.

Po odovzdaní vysvedčení z rúk triednych učiteľov sa študenti plní očakávania rozbehli na prázdniny.

Mgr. Ivana Kurtyová

Hurá na prázdniny!

skolsky-int

Posledný mesiac v tomto školskom roku sa blíži ku koncu. Sú pred nami dva mesiace nič nerobenia a oddychu. Ale pred tým, ako sa rozídeme na prázdniny, máme pred sebou posledné skúšania a písomky.

Aj v tomto období si chlapci našli čas, aby vybehli do centra mesta, kde sa v prvý júnový týždeň už každoročne konali Dni mesta Prešov. Prehliadku folklórnych súborov, vystúpenia žiakov ĽŠU a hudobných skupín ukončila vo štvrtok večer prešovská kapela Helenine oči.

Horúce počasie vylákalo našich prvákov na návštevu Aquaparku Delňa. Príjemné prostredie a šantenie na toboganoch im pomohlo aspoň na chvíľu zabudnúť na školské povinnosti.

V dňoch 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018 počas Národného týždňa charity sa konali  okrem zbierky potravín aj besedy v kaviarni Viola. Jednej z besied na tému Život so závislosťou sa zúčastnili aj chlapci z 1. skupiny. Keď sa človek posunie za neviditeľnú hranicu, za ktorou sa končí možnosť návratu do stavu bežného konzumenta, uviazne v pasci závislosti. Vtedy začína riešiť, ako si drogu zohnať, kedy ju užiť, kde na ňu vziať peniaze, všetko ostatné je pre neho nepodstatné. O týchto, ale aj iných problémoch rozprávali jednotliví  prednášajúci.

V stredu, 13. 6. 2018, naši  študenti navštívili divadelné predstavenie Podvodníčky v Divadle Alexandra Duchnoviča. Bláznivá komédia, v ktorej peniaze vládnu svetom a dajú sa získať nielen poctivou prácou, ale aj účasťou v rôznych súťažiach či reality show. Pre jeden z takýchto spôsobov sa rozhodnú aj dve mladé ukrajinské devy. Hra Podvodníčky súčasnej ukrajinskej autorky je plná neočakávaných zvratov, komických situácií i prekvapivého rozuzlenia. Všetci, ktorí sa tohto predstavenia zúčastnili, odchádzali z divadla s úsmevom na perách a s konštatovaním – bolo to super.

Posledné dni v ŠI boli pracovné. Chlapci sa balili a upratovali izby. Mnohým z nich prišli pomôcť baliť aj rodičia, pretože za tých desať mesiacov si tu podonášali nie malé množstvo vecí.

Radosť z blížiacich sa prázdnin bolo vidieť v posledných dňoch na ich tvárach. Tešili sa už len na to, ako dostanú do rúk vysvedčenie a rozídu sa domov. Prajeme im krásne zážitky z prázdnin a aby sme sa v septembri v zdraví všetci opäť zišli.

Iveta Vinklerová

Súťaž VSD pre študentov nižších ročníkov

sutaz-vsd

V spolupráci s VSD sa dňa 11. júna 2018 uskutočnil už jedenásty ročník vedomostnej súťaže pre študentov 1. a 2. ročníka našej školy. Vedomostnej súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny sa tento rok zúčastnilo 177 študentov z tried I. SA, SB, F a II. A, B, C.

Vedomostná súťaž pozostávala z dvoch kôl. Študenti v prvom kole riešili vedomostný test, ktorý zahŕňal otázky s výberom odpovedí, doplňovačky, kreslenie schém, fázorových diagramov a riešenie príkladov.

Desať najúspešnejších riešiteľov prvej časti postúpilo do druhého kola súťaže. Ich úlohou bolo navrhnúť schému zapojenia schodiskového osvetlenia a následne zapojiť obvod. Zapojenie pozostávalo z dvoch schodiskových spínačov (radenie č. 6), svetelného zdroja (žiarovka), FLEXO šnúry a ďalšieho elektroinštalačného materiálu. Hodnotila sa funkčnosť, kvalita, vzhľad a čas.

Súčet bodov získaných z vedomostného testu a praktickej časti rozhodol o víťazoch súťaže. Na prvých troch miestach sa tento rok umiestnili študenti:

 

 1. miesto – Samseli Matej (II. C)
 2. miesto – Machala Matúš (II. C)
 3. miesto – Cenker Peter (II. C)

 

Víťazom k dosiahnutým výsledkom a hodnotným cenám blahoželáme.

Ing. Iveta Marcinčinová

Aktivity tried

Terapia poznania na Sigorde

.jpg

V dňoch 21. – 22. 6. 2018 sa naša trieda I. C zúčastnila školského výletu na Sigorde. Počas týchto dní sme podstúpili „terapiu poznania“ a upevnili sme tak svoje vzťahy s celým kolektívom. V priebehu výletu sme hrali rôzne loptové hry a na záver dňa sme sa spoločne zišli na opekačke, pri ktorej nechýbala dobrá nálada a spev.

Tomáš Sikora, I. C

Dva dni zábavy a hier

sportove-hr

Dňa 22. 6. 2018 a 27. 6. 2018 sme si pripravili spoločné triedne akcie. Pozreli sme si filmový príbeh o živote stredoškolákov – Ja Simon, súťažili sme v bowlingu a zrelaxovali sme pri športových hrách. Teraz už len netrpezlivo čakáme na letné prázdniny. Dovidenia v septembri.

Kolektív I. F

Jún plný aktivít

isb-copy-png

Začali sme natieraním zábradlia pred školou počas triednickej hodiny v stredu – 13. júna 2018. Najprv sme očistili zhrdzavené časti zábradlia a potom sme natreli tmavomodrou farbou tri diely zábradlia. Aby sme sa nezašpinili, obliekli sme si pracovné plášte a na ruky natiahli ochranné rukavice.

V piatok – 22. júna 2018, sme navštívili spolu so spolužiakmi z I. F triedy filmové predstavenie „Ja, Simon“. Z tematiky filmu sme mali spočiatku obavy, ale ukázalo sa, že zbytočne. Bol to veľmi pekný film o problémoch a vzťahoch tínedžerov, vzájomnom pochopení, podpore a porozumení. A tiež o tom, ako povedať svojim priateľom a rodinným príslušníkom, že nedokážem ľúbiť rovesníka opačného pohlavia.

Keďže pri OC Max sme nenašli vhodný priestor na športové aktivity, tak sme si ich užili v utorok – 26. júna 2018, v športovom areáli ZŠ na Májovom námestí v Prešove. Rozdelili sme sa na 4 skupinky podľa záujmu a zahrali sme si futbal, posilnili svaly na cvičebnom náradí, zahádzali sme si loptu a frisbee. Počasie nám prialo, a tak sme sa vyšantili do vôle. Poslednou júnovou triednou aktivitou bola návšteva Krajského múzea v Rákociho paláci v Prešove. V stredu – 27. júna 2018, sme si pozreli všetky expozície múzea. Najviac sa nám páčilo v expozícii hasičskej techniky, kde sme videli staré hasičské automobily a mohli sme zatrúbiť na poplach.

Kolektív I. SB

Výstup na Kalváriu

kalvaria-2-b

Dňa 26. júna 2018 sa kolektív II.  B triedy spolu so svojím triednym profesorom – Ing. Petrom Gašparikom, zúčastnili mimoškolskej akcie – výstup na Prešovskú kalváriu. Študenti mali možnosť stráviť príjemné chvíle spoznávaním krás, prírody a panorámy Prešova, neformálne sa rozprávať so svojím „triednym“, čo utužuje kolektív triedy, ale aj prehlbuje vzťah so svojím učiteľom. Takáto udalosť mala celkovo pozitívny vplyv na triedu a dúfame, že v blízkej dobe si podobnú udalosť zopakujeme.

Kolektív II. B

Bowlingová hra

bowling-2-b-png

Dňa 28. 6. 2018 sme sa ako trieda zúčastnili skvelej mimoškolskej aktivity – bowlingu v Bowland Ľubotice. Prežili sme jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru s naším triednym profesorom – Ing. Petrom Gašparikom, a dokázali sme si, že sa vieme baviť a je nám fajn aj mimo priestorov školy. Už teraz sa tešíme, že si oddýchnutí po prázdninách v novom školskom roku podobnú udalosť zopakujeme.

Kolektív II. B

Výlet do Kysaku

.jpg

Dňa 21. 6. 2018 sme sa my, II. C trieda, vybrali na koncoročný výlet do rekreačného strediska Kysak-Brezie. Stredisko sme navštívili už minulý rok, rovnako pri príležitosti ukončenia školského roka. Páčilo sa nám tam natoľko, že sme túto destináciu navrhli aj tento rok nášmu triednemu profesorovi, Ing. Jozefovi Macejovi, ktorý súhlasil. Ako druhý profesor konajúci dozor bola naša obľúbená profesorka matematiky – Mgr. Marta Kožárová. Výlet sa začal vo štvrtok, po ukončení vyučovania, odchodom vlaku zo Železničnej stanice v Prešove. Po príchode do Kysaku sme si museli odšliapať nemalý kus cesty do daného strediska, kde sme sa hneď mohli najesť, ubytovať a plne sa začať venovať športovým aktivitám, ako bol volejbal, futbal či basketbal. Po tom, čo sa začalo stmievať, sme založili oheň a naše spoločné opekanie sa mohlo začať. Ku večeru sme sa rozhodli zakončiť už tak dosť náročný a dlhý deň diskotékou, ktorú nám tam pripravili. Hneď po príchode sa prejavili naše tanečné vlohy a okamžite všetky školy, ktoré tam boli taktiež na školskom výlete, pochopili, kto bol skutočným pánom parketu. Po tak veľmi nami nechcenom konci diskotéky sme sa už museli vybrať do našich chatiek, v ktorých sme boli poväčšine štyria až piati.  Ráno sme si už len oddychovo zahrali volejbal, zbalili si všetky veci, vypratali chatky, opiekli sme posledné špekáčiky a klobásy, aby sme neboli hladní na ceste domov a vybrali sme sa vlakom do Prešova. Rovnako, ako minulý rok, sme si náš koncoročný výlet užili naplno a odchádzali sme síce unavení, uťahaní, ale spokojní a so spomienkami, ktoré si ešte dlho budeme pripomínať.

Marek Blaňár, II. C

Prechádzka na Kalváriu

kalvaria-2-c

Dňa 26. 6. 2018, v utorok, sme mali možnosť my, II. C trieda, spoločne s naším profesorom –Ing. Jozefom Macejom, vybrať v našom okolí nejaké zaujímavé či zábavné miesto, ktoré by sme navštívili. My sme sa rozhodli spraviť si príjemnú prechádzku, ktorá začínala pri našej škola a končila na samom vrchu Prešovskej kalvárie. Po celý čas prechádzky nám svietilo slnko a bolo veľmi príjemne. Mali sme čas porozprávať sa a pripomenúť si celý školský rok a hlavne, ako rýchlo zbehol. Trošičku nám dalo zabrať strmé stúpanie na Kalváriu a mnoho schodov, avšak všetko sa nám to okamžite vynahradilo, keď sme vyšli na vrch ku kostolu a vyskytla sa pred nami krásna panoráma celého Prešova. S výhľadom pred nami sme na Kalvárii chvíľu pobudli a zjedli si naše desiaty. Keď sme sa vracali, cestou sme sa zastavili na malé osvieženie v podniku Harley-Davidson, kde sme si poväčšine dali nejakú vychladenú limonádu.

Martin Kľučár, II. C

Pod Kamenickým hradom

.jpg

Dňa 22. 6. 2018 sme sa ako trieda vypravili na výlet. Išli sme prespať do ubytovne, ktorá sa nachádza pri oblasti Lúčky-Potoky. Náladu nepokazilo ani škaredé počasie, ktoré trvalo do obeda a občas aj vykuklo slnko. Doobedňajšie aktivity boli hlavné športové, či už volejbal alebo futbal. Po obede sme sa išli pripraviť na výstup na Kamenický hrad. Po náročnej túre sme si konečne mohli oddýchnuť v izbách. Večer nás čakala skvelá opekačka, náladu nám dotvárali naši skvelí spolužiaci, ktorí hrali na gitare. Tento výlet slúžil fantasticky na utuženie kolektívu, či už medzi nami alebo pedagógmi. Špeciálne poďakovanie si zaslúži najmä pani profesorka RNDr. Daniela Tekeľová a taktiež aj náš triedny – pán Ing. Ondrej Kontura, ktorí sa o nás postarali.

Kolektív II. F

Zaslúžený výlet na Drienici

vyletiisb-png

Posledné písomky, uzatváranie známok, ale aj školské výlety patria neodmysliteľne ku koncu školského roka. My sme si vybrali ako koncoročný výlet jednodňový pobyt na chate Marcela v neďalekej dedinke – 10 minút od Sabinova – Drienici. Krásna príroda, čistý vzduch a nádherný výhľad nám určite spríjemnili posledné chvíle, kedy sme druhákmi v strednej škole. Čas sme si vyplnili rôznymi aktivitami, ako napríklad opekaním, hraním kariet či spievaním pesničiek pri ohni. Na výlete sme, samozrejme, neboli sami. Trávili ho spolu s nami triedna profesorka – Mgr. Lucia Liptáková a pani profesorka Mgr. Jana Feňovčíková. Odmenou bola pre nás – ako dobrú triedu,  domáca bublanina od triednej profesorky. Výlet sme si teda určite užili, vzťahy v triede utužili a dúfame, že na takýto výlet pôjdeme aj o rok, možno aj o niečo skôr.

Erik Wittner, II. SB

Prírodné krásy Sigordu

vyletiiia-png

Aj tentokrát sme si za miesto školského výletu vybrali lokalitu s množstvom prírodných zaujímavostí a turistických vychádzok. Po Kopytovskej doline a Drienici to bol 22. 6. 2018 Sigord. Zaujímavosťou tejto oblasti je najmä Kokošovská dubina,  národná prírodná rezervácia  (1965) v správe štátnej ochrany prírody Prešov. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kokošovce. Objektom ochrany sú dubové porasty svetoznámeho kokošovského duba (varieta duba zimného). Potešila nás aj úprava vodnej nádrže Sigord, kde sa znova bude dať člnkovať a kúpať. Na našom koncoročnom výlete bolo super, ale už sa tešíme na letné prázdninové dni.

Kolektív III. A

Športové dni III. B

sportove-ak

Posledné dni v tomto školskom roku sme sa rozhodli stráviť športovými aktivitami. Najprv sme sa 27. 6. 2018 vybrali schladiť sa v PSK aréne v Prešove, aby sme sa trochu pokorčuľovali.  Neboli sme tu prvýkrát. Na svoje si prišli profesionáli v korčuľovaní, ale aj začínajúce hviezdy. Druhý deň nás privítali bowlingové dráhy v bowlingu Pri trati. Najprv nesmelo, ale potom s o to väčším zápalom pre hru sme obsadili štyri dráhy. Vynikajúce hody sa striedali s tými slabšími. Ale víťazmi sme boli nakoniec všetci.

Kolektív III. B

Zhubné kulty a sekty – beseda

beseda-3-f-jpg

„Realita je tým, čím je, nie tým, čím chceme, aby bola.” (Frank Zappa)

 

Teambuildingové akcie v našej triede III. F sa nesú aj v znamení zaujímavých a poučných besied s odborníkom. Naša triedna profesorka – Ing. Vladimíra Pastirová, nám zorganizovala 12. 6. 2018 v rámci triednickej hodiny ďalšiu takúto besedu, a to s pani Mgr. Szirmaiovou, PhD., z CPPPaP na tému Zhubné kulty a sekty.

Na začiatku hodiny nám dotyčná pani položila otázky typu: Čo teda s tým, keď nejde o slobodné rozhodnutie človeka? Keď je psychickou manipuláciou nejakého vodcu a jeho totalitného spoločenstva o svoju slobodu v duchovnom živote oberaný bez toho, aby s tým súhlasil a uvedomoval si to? Kam siahajú hranice našej tolerancie voči takémuto správaniu? Sekty predsa neporušujú žiadne zákony (aspoň podľa nášho súčasného zákonodarstva) – je však ich správanie morálne? A ako spoznáme, že ide o deštruktívne spoločenstvo a psychickú manipuláciu?

V snahe hľadať odpovede na tieto otázky nám táto beseda ponúkla aspoň základné informácie o deštruktívnych sektách. Uvedomili sme si, že tento problém je pre nás stále málo známy a podceňovaný vo svojich možných (niekedy, bohužiaľ, aj katastrofálnych) dôsledkoch. Pochopili sme, že vedieť viac, pochopiť súvislosti a dokázať povedať „NIE“, je základným princípom prevencie aj pomoci. Jedna z mála možností ochrany a pomoci sebe aj svojim blízkym je naša  informovanosť.

Táto triednická hodina bola veľmi zaujímavá a poučná a našu iniciatívu a záujem pochválila aj prednášajúca pani Mgr. Szirmaiová, PhD.

Martina Staneková, III.F

V korunách stromov

.jpg

Tohtoročný školský výlet sme absolvovali dňa 22. 6. 2018 spolu s našou triednou profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, a pánom profesorom Chrisom Gleavesom do Bachledovej doliny.

Navštívili sme Chodník v korunách stromov, kde sme sa miernym stúpaním dostali zo zeme až do výšky 24 m priamo ku korunám stromov. Počasie nám aj napriek nie veľmi priaznivej predpovede celkom prialo. Trasa o dĺžke viac ako 1234 m nás previedla druhovo pestrým lesom. Úplne si nás získal výhľad z 32 metrov vysokej veže, vďaka ktorej sme mali výhľad na štíty Belianskych Tatier, unikátnu scenériu Pienin i malebné Zamagurie, kde nás prekvapil adrenalínový pohľad nadol cez pochôdznu sieť a kde sme si urobili jedinečné fotografie. Stali sme sa súčasťou lesného života a súčasťou korún stromov.

Po zostupe sme si všetci v Bachledovej doline objednali teplý čaj a vybrali sme sa na Spišský salaš, kde sme si spoločne objednali neskorší obed. V priateľskej atmosfére sme sa vracali objednaným autobusom domov.

Kolektív III. F

Na Šarišskom hrade

sarissky

Spolu s našou triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, sme sa aj napriek nie veľmi teplému počasiu vybrali dňa 27. 6. 2018, vo štvrtok, absolvovať pešiu túru na Šarišský hrad a podporiť tak touto našou aktivitou Olympijský deň na školách 2018. Hore na hrade sa pracovalo, my sme si trošku zakopali loptou, porozprávali sme si cestou tam aj späť zaujímavé príbehy a znova sme sa trošku viac o sebe dozvedeli.

Kolektív III. F

Pekné prázdniny

pekne-prazd

Silnoprúdari na stretnutí

stretnutie-siln

Dňa 4. 6. 2018 sa v Poprade uskutočnilo už 8. stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov, ktoré organizuje VSD, a.s., Košice. Účastníkmi stretnutia boli učitelia z viacerých partnerských škôl, za našu školu boli na tomto stretnutí Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga.

Hlavnou témou stretnutia boli informácie k procesu obnovy distribučných zariadení vo forme prezentácií. Po týchto prezentáciách sme sa presunuli do archívu v priestoroch klientskeho centra VSD v Poprade, kde sme sa oboznámili s procesom digitalizácie všetkých údajov o klientoch a zmluvách pre celé východné Slovensko. Ďalšou časťou stretnutia bola ukážka prác na výstavbe sietí vn a nn v Tatranskej Lomnici. Táto časť stretnutia sa neuskutočnila v celom rozsahu, pretože ju prerušil silný dážď. Poslednou časťou stretnutia bola návšteva Bachledovej doliny.

Ing. Jozef Harangozo

Deň detí v SPŠE

mdd-copy-png

Po roku opäť MDD. Aj keď 1. jún bol už skôr, my sme si Deň detí spravili vo štvrtok, 7. 6. 2018. Tri hodiny boli pre našich najmenších opäť časom stráveným spoločne hrami a športovaním v telocvični školy. Páčil sa aj kreatívny kútik, ktorý, ako vždy, pripravila Mgr. Majka Solárová. Vyskákaným a vybehaným detičkám najviac chutilo občerstvenie a zaslúžený nanuk.

Ing. Martin Vujčík

Krajské kolo v atletike

atletika-2-jpg

Traja naši reprezentanti sa po víťazstvách v obvodnom kole postavili 8. 6. 2018 na štart Krajského kola v atletike žiakov a žiačok stredných škôl pre školský rok 2017/ 2018. Súťažili v štyroch disciplínach. Postup na majstrovstvá Slovenskej republiky si vybojoval Michal Palenčár (IV. SB) v behu na 110 m prekážok. Vo svojej druhej disciplíne, v skoku do výšky, obsadil 2. miesto.

atletika-1-jpg

Na peknom 2. mieste v hode oštepom skončil aj Martin Ragan (I. SB). V tvrdej konkurencii guliarskych reprezentantov SR na 4. mieste skončil Jozef Verbovanec (II. A). Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Vladimír Hudáček

Oficiálna pracovná návšteva v Pardubickom kraji

po pardubice

V dňoch 13. – 15. 6. 2018 Oddelenie cezhraničnej spolupráce Odboru cezhraničných a iných programov EÚ Úradu Prešovského samosprávneho kraja zorganizoval oficiálnu pracovnú návštevu v družobnom Pardubickom kraji. Delegáciu PSK tvorili MUDr. Peter Bizovský, MPH, podpredseda PSK,  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK,  PaedDr. Ján Furman, vedúci Odboru školstva Úradu PSK, Mgr. Miloslav Repaský, podpredseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, člen Výboru regiónov EÚ, Ing. Slavomír Kožár, MBA, riaditeľ SPŠE Prešov, a PhDr. Diana Dinis Chudíková, PhD., z Oddelenia cezhraničnej spolupráce.

Program návštevy bol pestrý a bohatý na stretnutia, pretože prebiehali separátne podľa poslania jednotlivých členov delegácie, ale aj spoločné jednania, na ktorých boli zhrnuté výsledky separátnych stretnutí.

Na stretnutí s vedúcim Odboru školstva Pardubického kraja – Mgr. Martinom Kissom, bola spolupráca medzi našou školou a elektrotechnickou priemyslovkou v Pardubiciach deklarovaná ako vzorová a na základe tohto modelu by mali fungovať spolupráce aj v iných odboroch obidvoch krajských úradov.

Na spoločnom stretnutí s riaditeľom pardubického krajského úradu – Ing. Jaroslavom Folprechtom, kde obidva krajské úrady podporili myšlienku podpisu Memoranda o spolupráci medzi školami na najbližšom jesennom stretnutí županov, maximálnej podpory jednotlivých aktivít spolupráce medzi našimi školami, ako aj vytvorenie robotického telemostu medzi županmi.

Zaujímavé bolo aj neformálne stretnutie s námestníkom hejtmana Pardubického kraja, Michalom Kortyšom, alebo radným, Ing. Ladislavom Valtrom, MBA, kde boli definované pozitívne, ale aj negatívne chápané činnosti v obidvoch krajoch. 

Navštívili sme aj českú pýchu – mesto Litomyšl, desaťtisícové mesto, ktoré žije kultúrou, architektúrou a históriou. Ten, kto sa v ňom neprechádzal, kto nenavštívil jeho historické, ale aj moderné stavby, galérie a záhrady, neuverí, čo môžu radní páni mesta zariadiť. Potvrdilo to aj stretnutie so starostom mesta – Radomilom Kašparom, kde sme sa nestačili diviť.

Vo večerných hodinách sme sa zúčastnili 60. ročníka slávnostného otváracieho koncertu Smetanova Litomyšl v priestoroch nádvoria zámku v prevedení Pražského filharmonického zboru a Českej filharmónie. Po skončení koncertu nasledovalo v zóne VIP veľmi zaujímavé neformálne stretnutie s hejtmanom Pardubického kraja – JUDr. Martinom Netolickým, PhD. Kde jedna z tém bola aj tlačová beseda prezidenta Českej republiky, na ktorej pálil červené trenírky.

pardubice-png

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Študenti TIS na exkurzii

glunz&jensen

Dňa 13. 6. 2018 sa naša trieda III. F spolu s našou pani profesorkou Ing. Vladimírou Pastirovou zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme GLUNZ & JENSEN,  s. r. o., na Košickej ulici v Prešove.

Na úvod exkurzie nás obliekli do reflexných viest pre návštevníkov a oboznámili s históriou a výrobným procesom podniku. Po úvodných slovách nás pán Cvengrosch, Assistant of Production Manager, ktorý nás sprevádzal, oboznámil s celým riadením podniku, vysvetľoval a komentoval nám jednotlivé procesy, časti, činnosti. Veľký dôraz kládol na našu bezpečnosť počas celej prehliadky. Na konci exkurzie sme sa pýtali rôzne otázky, ktoré nás ešte zaujímali (prijímací pohovor, mzdové ohodnotenie, aké zručnosti a vedomosti sa vyžadujú a pod.), poďakovali sme dotyčnému pánovi a spoločne sme sa vrátili do školy. A čo sme sa vlastne dozvedeli?

Firma GLUNZ&JENSEN, s. r. o.,  je dánska spoločnosť vyrábajúca stroje pre polygrafický priemysel. Založili ju dvaja kamaráti, ktorí už nechceli byť len radovými zamestnancami. Vznikla v roku 1973 v Dánsku. V roku 2005 vznikla jej jediná pobočka na Slovensku, a to práve v Prešove.

Spoločnosť Glunz & Jensen, s. r. o., má sídlo v Ringstede a výrobné pobočky ešte v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Svoje výrobky dodáva globálnym firmám ako Agfa, Creo, Fuji, Heidelberg a Kodak.

V Prešove má táto firma približne 100 zamestnancov a dokopy vo všetkých výrobných závodoch v Dánsku, USA, Taliansku a v Číne cca 300 zamestnancov.

exkurzia-stud

Vďaka tejto exkurzii sme mohli vidieť využitie nášho študijného zamerania v praxi, dôležitosť predmetov, zručností a vedomostí, ktoré sa učíme, mohli sme vidieť, aká dôležitá je práca každého jedného zamestnanca, lebo tá tvorí samotný podnik.

Kolektív III. F

Výročná konferencia CISCO Netacad 2018

netacad-png

V dňoch 14. – 16. 6. 2018 sa v priestoroch konferenčného centra SAV hotela Academia v Starej Lesnej uskutočnila 18. výročná konferencia programu CISCO Netacad na Slovensku a v Čechách. V programe konferencie bol prezentovaný aktuálny stav programu v oboch krajinách, zmeny v kurikulách a certifikácii. Jedným z hlavných motívov konferencie bol zdôraznený nedostatok vzdelaných odborníkov v IT oblasti všeobecne (cca 10000 na Slovensku a 25000 v Čechách), ale hlavne v oblasti sieťovej bezpečnosti v súvislosti z rozvojom IoT. Tu sa predpokladá nárast počtu pracovných miest do roku 2020 na trojnásobok súčasného stavu. Veľký dôraz v programe bude v nasledujúcom období kladený práve na vzdelávanie v tejto oblasti prostredníctvo kurzov Cyber Security. Technická odborná časť konferencie sa zamerala na inovácie v oblasti sieťového hardvéru, ako nové prepínače Cisco Catalyst rady 3000 a 9000, vývoj a nasadenie softvérovo definovaných sietí (SDN) a poskytovaní sieťových služieb Network as a Service (CISCO Meraki).

Časť programu konferencie bola venovaná zhrnutiu aktuálneho stavu projektu IT Akadémia 21. storočia. Okrem aktuálne prebiehajúcich aktivít boli prezentované aj aktivity plánované v nasledujúcom období.

Tak, ako na každej konferencii, aj v tomto roku sa účastníci konferencie mohli zúčastniť v piatok večer neformálneho stretnutia pri spoločenských aktivitách.

Ing. Martin Vujčík

Zasadnutie Digitálnej koalície

digkoal

Dňa 19. 6. 2018 sa v aule Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnilo spoločné rokovanie predstavenstva a výkonného výboru Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania.

Hlavní spíkri:

 • Peter Pellegrini, predseda vlády SR a predseda Predstavenstva Digitálnej koalície,
 • Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície,
 • Branislav Ondruš, št. tajomník MPSVaR SR,
 • Rastislav Chovanec, št. tajomník MH SR,
 • Mario Schrenkel, generálny tajomník služobného úradu, MŠVVaŠ SR,
 • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku,
 • Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a predseda Výkonného výboru Digitálnej koalície,
 • Robert Redhammer, rektor STU, hostiteľ zasadnutia.
digitalna-koali

Na stretnutí jednotliví spíkri urobili odpočet doterajších záväzkov a definovali nové. Všetky komentáre k záväzkom a budúcim záväzkom smerujú k potrebám trhu – primerané digitálne zručnosti zamestnancov. Ale tie sa nenaplnia bez digitálnej transformácie vo výučbe v stredných školách.

Z príspevkov vyplynuli priority digitálnej transformácie:

 • Industry 4.0 (digitálne riadenie výrobných procesov, inteligentný priemysel),
 • Automotiv (firmy zapojené do návrhu, vývoja, výroby, marketingu a predaja motorových vozidiel),
 • e Goverment (digitálne služby pre občana),
 • Podpora výučby digitálnych zručností.

Na rokovaní pri odpočte záväzkov vystúpil ako jediný za štátne odborné školy Slovenska riaditeľ školy s témami:

 • spolupráca SPŠE so ZŠ,
 • nutnosť reštrukturalizácia odborov 25 IKT a 26 ELE,
 • definovanie nového záväzku – potreba vzniku nového študijného odboru s pracovným názvom „Industry 4.0“, ktorého aktuánosť v súčasnosti je viac ako opodstatnená, vyzval firmy k definovaniu potrebných technológií do výučby a vyzval ďalšie školy k spolupráci pri tvorbe ZPD pre nový študijný odbor.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Exkurzia v strojovni DPMP

v-strojovni-dpm

Študenti III. A triedy sa dňa 19.  6. 2018 zúčastnili exkurzie v strojovni  Dopravného podniku mesta Prešov. Na exkurzii boli počas 2. až 4. vyučovacej hodiny, kde boli oboznámení so zariadením strojovne. Študenti videli vybavenie starších a nových typov trolejbusov. Oboznámili sa s trakčnými motormi s výkonom 100 kW, s pomocnými motormi na pohon vzduchotechniky, s elektronikou riadenia, s brzdnými odporníkmi. V nových  trolejbusoch sa na pohon zadnej nápravy už používa trojfázový asynchrónny motor s frekvenčnou reguláciou otáčok. Na streche týchto trolejbusov sú umiestnené striedačové skrine pre výrobu trojfázového 400 V napätia. Obhliadka priestorov bola sprevádzaná odborným výkladom kvalifikovaného pracovníka. Exkurziou sa upevnili teoretické vedomosti študentov, ktorí odchádzali spokojní s tým, čo videli.

Ing. Mária Sláviková

Digitálna garáž – certifikácia

Študenti III. F triedy v spolupráci so spoločnosťou Google a pod vedením vyučujúcej predmetu PXA – Ing. Vladimíry Pastirovej, využili možnosť zlepšiť svoje digitálne zručnosti vďaka projektu Digitálna garáž.

Projekt Digitálna garáž je určený každému, kto má záujem zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach, ktoré môže využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj.

digitalna-gar

Prostredníctvom bezplatného online školenia sa tak naučili vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac. Študovali online 23 tém z oblasti digitálneho marketingu, a to prostredníctvom video návodov a s použitím praktických príkladov.

Dozvedeli sa, ako efektívne využívať sociálne siete, tvoriť webové videá, alebo správne používať vyhľadávacie nástroje. Vďaka projektu si tak mohli zlepšiť svoje zručnosti pre 21. storočie. Po jeho úspešnom absolvovaní mali možnosť získať certifikát od spoločnosti Google.

digitalna-gar

Certifikát od spoločnosti Google získalo 23 študentov III. F triedy: Gurský, Makara, Nutár, Staneková, Vaňo, Maček, Klučerovská, Drobňák, Hrabovecký, Džavoronok, Kmec, Janičová, Jarčuška, Babinčák, Kocúrek, Kertés, Dargoň, Šintaj, Ducár, Varga, Vavrek, Mútňan a Kohanová.

Ing. Vladimíra Pastirová

Účtovanie projektov ERASMUS+

Stretnutie sa uskutočnilo 26. 6. 2018 na PSK, zúčastnili sa ho účtovníčky a rozpočtárky z PSK a účtovníčky 13 škôl, ktoré majú projekty ERASMUS+.

Oboznámili nás so zmenou zákona o účtovníctve 523/2004, § 22 a § 17. Nakoľko nás v januári z PSK usmernili k účtovaniu zdrojov 13O5 a 11O5 ako príjmy a výdavky účtu 222 a účtovať na projektovom účte 221, po vzájomnej dohode na PSK dospeli k záveru, že kvôli prehľadnosti  a kontrole čerpania rozpočtových a samostatne rozpočtovaných prostriedkov treba projekty Erasmus+ preúčtovať na účty 221 (z 222). Prvým krokom je v účtovnom rozvrhu  vytvoriť nové účty na preúčtovanie. PSK vydá nové rozpočtové opatrenia (mínusom 222) a (plusom 221), aby sme mohli preúčtovať aj opravu rozpočtu.

Čo sa týka zdroja 41 – spolufinancovanie,  nevyčerpané prostriedky majú byť preúčtované z projektového účtu na výdavkový, odtiaľ sa na projektový budú presúvať len vo výške čerpania.

Pri zdroji 72a bude vydané mínusové rozpočtové opatrenie a nové rozpočtové opatrenie so zdrojom 41, tak isto je potrebné preúčtovať čerpanie zo 72a mínusom na 41 plusom. Darované finančné prostriedky budú vrátené na účet školy, treba zmeniť darovaciu zmluvu – účel použitia, aby ich škola mohla využiť.

Usmernili nás aj k postupu účtovania po ukončení projektu v prípade, že refundácia z agentúry príde ešte v danom účtovnom roku a taktiež v prípade, že príde až v ďalšom účtovnom roku.

Anna Krivdová

Filmové predstavenie Jurský svet

jursky-svet-p

„Pred štyrmi rokmi nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný park Jurský svet, až dovtedy kým sa samotným exponátom nepodarilo utiecť. Vo finále jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias opustili ostrov poslední ľudia a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorom.“

Film Jurský park – zánik ríše si pod vedením triednych profesorov Ing.  Vladimíry Pastirovej, Ing. Ondreja Konturu, Ing. Tibora Rolanda a Mgr. Jána Vavreka mohli pozrieť triedy III. F, II. F, II. SA a III.SA v deň ich triednych aktivít – 27. 6. 2018, vo štvrtok, v CINEMAX Prešov v 3D prevedení a v slovenskom dabingu.

Tento film bol výnimočný aj tým, že sa v ňom objavilo viac jašterov ako v prvej časti alebo v akomkoľvek diele Jurského sveta. „My sme sa, samozrejme, tešili na svojich obľúbených hrdinov – T-Rexa, Brachiosaura alebo Velociraptorov, ale tiež aj na druhy, ktoré sme ešte nikdy nemali možnosť vidieť. Určite stálo za to prísť sa na nich do kina pozrieť.“

Ing. Vladimíra Pastirová

SPŠE skrášlilo svoje okolie

okoliespse-copy

Po úspešnej akcii Milujem svoje mesto, ktorá sa konala v mesiaci máj a ktorej cieľom bola dobrovoľnícka pomoc pri úprave Prešova, sa študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej rozhodli v skrášlení a upratovaní pokračovať. Vrámci triednických a popoludňajších hodín si mnohé triedy vybrali lokalitu Prešova alebo okolie našej školy, kde mohli byť užitoční a prispieť svojou aktivitou ku krajšiemu životnému prostrediu. Celkovo sa zapojilo do aktivity 8 tried, a to: I. A – planírovanie plochy vedľa posilňovne, I. SB – natieranie zábradlia pred budovou školy, I. SA – úprava terénu pri workoutovom ihrisku, II. SB – očistenie a maľovanie zábradlia pred budovou školy, II. SA – upratovanie Lanového centra a splavu na Sídlisku III, III. C – zber odpadkov na Rusínskej ulici, III. SB a III. F – natieranie zábradlia pred budovou školy. Všetkým zapojeným triedam ďakujeme a veríme, že takýchto aktivistov z našej školy bude čoraz viac.

Mgr. Lucia Liptáková

SPONZORI