2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Účelové cvičenie

Študenti prvého ročníka absolvovali dňa 26.6.2012 účelové cvičenie č. 2 v Borkute. Pracovali na 5. stanovištiach podľa plánu. Zo 163 žiakov bolo prítomných 126 (77,30%). Najlepšiu účasť dosiahla trieda I. C (96,3%), I. A – 89,29% účasť, I. B – 85,71% účasť, I. SB – 73,33% účasť, I. SA – 63,33% účasť a I. F – 50% účasť. Poveternostné podmienky boli priaznivé, preto činnosti prebiehali podľa plánu a v troch disciplínach: v topografii, streľbe zo vzduchovky a v hode granátom na výkon.

Dosiahnuté výsledky:

Streľba:

Plný počet bodov 15, dosiahli: Palčák I. A, Šima I. A, Tomčo I. A, Balco I. B, Drab I. B, Skuba I. B, Bujňák I. C, Kľoc I. C, Fedorik I. SB

Hod granátom na výkon:

1.Franta Tomáš I. C52m
2.Timura Lukáš I. C48m
3.Kalný Martin I. F46m
4.Lukáč Adrián I. F46m
5.Olejár Vladimír I. A45m

Topografia:

určenie vzdialenosti Borkút – železničná stanica – 4,5 km správne určili: Kmec Tomáš I. C, Pánik I. SA, Timko Ján I. SA, Poník Martin I. F, Hudák Mikuláš I. F

PaedDr. Eva Buzgová

Súťaž VSE pre 2. ročník

Dňa 12. júna 2012 sa uskutočnil už 5. ročník vedomostnej súťaže, ktorú organizuje spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (VSE).

Súťaže sa zúčastnili študenti II. A a II. B triedy našej školy. Okrem študentov našej školy sa súťaže zúčastnili aj študenti ďalších štyroch partnerských škôl spoločnosti VSE.

Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej.

Teoretická časť:

Na teoretickej časti študenti riešili vedomostný test, ktorý pripravili zástupcovia VSE. Test obsahoval otázky, príklady, doplňovačky a schémy z oblasti elektrotechniky a energetiky.

Praktická časť:

Tí žiaci, ktorí najlepšie a zároveň najrýchlejšie vyriešili test, postúpili do druhého kola. Praktická časť súťaže bola zameraná na praktické merania z elektrotechniky.

Celkové výsledky:

Víťazmi súťaže sa stali študenti, ktorí získali najviac bodov z obidvoch častí súťaže. Za svoje vedomosti a zručnosti získali od VSE hodnotné dary – mobilný telefón, multimediálny prehrávač a fotoaparát.

miestopriezviskomenotriedatestpraktická časťspolu
1.Rúra DávidII. A36,51551,5
2.MertaJakubII. A37,51350,5
3.StrenkRadoslavII. B3213,545,5

Táto súťaž je len jednou z aktivít, ktoré VSE realizuje na našej škole. K ďalším patria praktická súťaž pre vyššie ročníky, exkurzie, praxe, či odborné konzultácie. Vzájomne prospešná spolupráca trvá už od roku 2007.

Ing. Jozef Harangozo

Jedna lastovička jar nerobí

Ale Patrik Pčolka, čerstvý maturant priniesol nielen jar, ale nekončiace leto do svojho milovaného Zamaguria. Patrik patrí do hrdej stavovskej rodiny zeležničkarov, a keď sa dopočul, že sa budú v ich kraji robiť reštrikčné opatrenia v doprave, rozhodol sa konať. Občas mi rozprával o svojich zámeroch v hluku nočných služieb, ale bola som skeptická k tomu či smelé chlapčenské myšlienky môžu vzdorovať buldozéru byrokracie a „objektívnych príčin“. Keď po maturite prišiel s úsmevom oznámiť, že všetko vyšlo, mali sme veľkú radosť. Patrik najprv dôrazným internetovým zaklopaním oslovil starostov okolitých obcí, či vedia čo sa v dopravnom systéme chystá a či s tým súhlasia. Následne inicioval ich stretnutie za okrúhlym stolom, na ktoré prišla aj prednostka obvodného úradu a europoslankyňa v jedenej osobe p. Zita Pleštinská. Aby jeho argumenty mali potrebnú váhu, dal si Patrik námahu a priebežne monitoroval počty ľudí migrujúcich za prácou, na lekárske vyšetrenia a za celkom obyčajnými vecami obyčajného človeka. Jeho smelým chlapčenským myšlienkam dodali pevné kontúry ľudia s rozhodujúcimi kompetenciami a právomocami na kľúčových hospodárskych postoch, ktorý s ním vždy jednali na partnerskej úrovni. Priestor na obhajobu svojich zámerov dostal aj v televízií. Tak uzrel svetlo sveta projekt integrovanej dopravy a keď sa k nemu pridali aj mestá Kežmarok a Poprad zrodil sa Euroregión Goral s veľkým turistickým potenciálom. Patrikova triedna učiteľka nebola nadšená z častých absencií Patrika Pčolku ani vtedy keď argumentoval, že reprezentuje školu. V jeho prípade padlo zrnko vzdelania na úrodnú pôdu a môžeme smelo predpokladať, že z neho vyrastie budúca charizmatická osobnosť regiónu.

PhDr. Valéria Capeková

Jún v školskom internáte

Dňa 4.6.2012 absolvovali milovníci folklóru koncert vďaky v kine SCALA.

5.6. 2012 sa uskutočnil medziskupinový futbalový zápas a 11.6. 2012 volejbalový turnaj výchovných skupín.

6.6.2012 si dvanásti žiaci 1. a 3. ročníka dali repete Ťapákovcov v DaDe.

Veľkej popularite sa teší podujatie Dni mesta Prešova. Najväčším kultúrnym zážitkom bola svetelná šou na historických budovách, kde kulisu magického mesta dotvárali obrazy jeho dávnych, zašlých čias premietaných na „plátnach“ budov a nevšednú scenériu dotvárali povrazolezci na námestí pred kostolom. Bol to nádherný zážitok.

V našom domácom kine sme 7.6.2012 premietli dokument „Zomieranie v hojnosti“, ktorý poskytol závažnú výpoveď o stave súčasného sveta a o tom, že materialistických spôsob myslenia mocenskej a ekonomickej elity západného sveta predstavuje nepredstaviteľnú hrozbu pre prírodu a ľudské zdravie. Hospodárskymi hrami na burze a GMO ohrozujú ekosystémy a rôznorodosť rastlín, ktorá je kľúčová pre našu potravinovú bezpečnosť. Zástancovia GMO argumentujú tým, že geneticky modifikované organizmy pomôžu vyriešiť problém hladu. Nie je to pravda a napríklad v Argentíne, ktorá je najväčším výrobcom GMO deti zomierajú od hladu lebo rodičia nemôžu nakúpiť dostatok potravín. Sme radi, že naši chlapci majú veľký záujem o sociálne témy, že k nim vedia zaujať správny hodnotiaci postoj a sami dávajú návrhy na nové aktivity z tejto oblasti.

13.6.2012 sme s fanfárami privítali víťazov odbornej súťaže, ktorú vyhasili VSE. Šikovní druháci v nasledujúcom poradí : D. Rúra, J. Merta a R. Strenk získali prvé tri miesta.

Chlapci z internátu sa najviac tešili na záverečnú tanečnú rozlúčku so školou, ktorú výborne organizačne zvládli z hľadiska hudby, pohostenia aj kultúrneho programu. Úlohou moderátora bol poverený Š. Filičko, ktorý získal 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v KICKBOXE a predpokladali sme, že pre dievčatá bude mať veľkú záujmovú hodnotu. Dievčatá však napriek prísľubu neprišli a situáciu chlapci narýchlo zachránili – pri všetkej počestnosti – zavolaním call girls cez mobil. Prekvapilo ma, že chlapci si nedali pokaziť náladu a v kruhových tancoch odskákali náročné takmer spartakiádne zostavy. Napriek tomu nám bolo ľúto zmareného úsilia. V týchto aktivitách sa určite oplatí pokračovať a nabudúce vám prezradíme ako na to. Verejnú pochvalu sme udelili: J. Birkovi, J. Janickému a M. Knapikovi za dobrovoľné darcovstvo krvi, a keďže väčšina chlapcov v treťom ročníku už dovŕšila vek 18 rokov veríme, že ich budú masovo nasledovať.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Exkurzia v REGADE

Bolo príjemné popoludnie a my sme sa spolu s triednou vybrali na exkurziu do Regady. Využili sme možnosť, že otec nášho spolužiaka Šimona tu pracuje, a tak sme jeho prostredníctvom mali možnosť poznať aj inú stránku života, nielen to naše vysedávanie nad knihami.

Na vrátnici nás milo privítali, rozdelili do dvoch skupín a vyrazili sme. Dozvedeli sme sa, že spoločnosť existuje od roku 1998, zaoberá sa výrobou a predajom elektrických servopohonov s priemyselnými armatúrami, elektromagnetických ventilov, pneumatických prvkov a regulátorov tlaku plynu.

A potom sme mali možnosť presvedčiť sa na vlastné oči, ako to funguje v praxi. Veľké haly, veľké hlučné stroje, poloautomaty i automatická výroba... Možno si niektorí z nás uvedomili, akú cenu má vzdelanie.

Každému z nás sa zapáčilo niečo iné, každý z nás si našiel niečo, čo ho núti aspoň trochu porozmýšľať...

Výlet II. SA

21. a 22. júna sme sa zúčastnili výletu v Lesnici. Keďže to bol náš prvý dvojdňový výlet, veľmi sme sa tešili. Po dosť strastiplnej a takmer štvorhodinovej ceste sme konečne došli na miesto. Triedna nás vyhnala takmer okamžite na túru. Veľmi sa nám to nepáčilo, ale po chvíli sme už obdivovali krásy Pienin. Večer sme si zahrali volejbal a futbal, pri ohníčku upiekli špekáčiky a nechýbala ani chlapčenská minidiskotéka. Škoda, že ďalší deň celé dopoludnie pršalo, a tak sme výlet predčasne ukončili. Ale aj tak bolo fajn.

študenti II. SA

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Na podnet našej triednej učiteľky Mgr. Miroslavy Gajdošovej sme sa rozhodli trochu sa kultúrne vzdelávať. V divadle Alexandra Duchnoviča sme 6. júna navštívili predstavenie Ťapákovci. Predstavenie bolo fascinujúce, veľmi zaujímavé a hlavne komické. Boli sme radi, že sme mali možnosť vidieť túto komédiu, hoci sa nám tam zo začiatku nechcelo veľmi ísť. Určite však môžeme povedať, že máme zvládnutú jednu maturitnú otázku zo slovenského jazyka. Ťapákovci sú rodinou lenivcov, ktorí nie sú schopní zmeniť svoj život. Celé dni trávia posedávaním a rozprávaním. Toto dielo má v sebe veľké poučenie aj pre nás: „Nič nie je bez práce, ani koláče.“ Určite sme strávili čas príjemne a neľutujeme voľný večer.

Peter Bindas, III. A

Bowling III. C

Bowling je šport, ktorý aj na Slovensku najmä v posledných rokoch zachvátil všetky generácie. Lákadlom je často zdanlivá jednoduchosť. Veď hodiť bowlingovú guľu, ktorá sa kotúľa po hladkej dráhe takmer sama, nemôže byť nič zložité. Ale len na prvý pohľad. Tak sme si šli overiť svoje bowlingové schopnosti do Bowlandu v Ľuboticiach.

trieda III. C

Školský výlet

Trieda III. F sa v tomto školskom roku rozhodla zorganizovať školský výlet mimo Prešova, v prekrásnej prírodnej scenérii Kopytovskej doliny. Eco camp Zlaté kopyto je bývalý pioniersky tábor a tak sme si mohli užiť chatky, oheň a slnko, ktoré nás mimochodom sklamalo práve v najnevhodnejší čas. Okrem športu sme sa totiž rozhodli sami si uvariť guláš na ohnisku v kotlíku. Hoci po celý čas pršalo, nakoniec sa nám vydaril a všetci sme boli nadmieru spokojní. Spoločná opekačka, gitara, spev určite pomohlo utužiť kolektívneho ducha. Takto sme sa spoznali aj z inej strany, nielen na vyučovacích hodinách a bolo to veľmi príjemné. Spomienky na posledný školský výlet nám pomôžu zvládnuť ťažké maturitné obdobie, ktoré nás čaká v nasledujúcom roku.

Ing. Krišová Ljuba

Výsledky klasifikačnej porady

V pondelok 25. júna sa konala klasifikačná porada za druhé klasifikačné obdobie šk. roka, pozrime sa na výslednú štatistiku.

Z celkového počtu 562 žiakov, z toho 12 dievčat v 21 triedach, prospelo s vyznamenaním 82 žiakov, t.j. 14,59 %, veľmi dobre prospelo 136 žiakov, t.j. 24,20 %, prospelo 328 žiakov, t.j. 58,36 % a neprospelo 14 žiakov, t.j. 2,49 % a 2 žiaci neboli klasifikovaní. Uvedené študijné výsledky poukazujú na mierne zhoršenie skoro vo všetkých spomenutých ukazovateľov okrem neprospievajúcich voči minulému šk. roku. Prekvapujúco 6 neprospievajúci sú z 2. ročníka, nie je to dobrý jav, pretože vo vyšších ročníkoch pribudnú náročné odborné predmety s nárokom na systematické štúdium a logické myslenie. Odbornosť určite nemožno stavať na slabých základoch. Priemerný prospech školy je 2,18, čo je 2 stotiny horšie ako pred rokom.

Najlepšie priemery dosiahli triedy:
I. SA – 1,78; I. SB – 1,82; II. SB – 1,92; I. C – 2,01; II. B – 2,02

Najhoršie priemery dosiahli triedy:
IV. A – 2,75; III. A – 2,51; IV. B – 2,43; I. F – 2,39; II. F – 2,32

Čo mňa neteší je počet zameškaných hodín, ktorý bol 34 748 čo predstavuje 62,05 hodín na žiaka. Počet neospravedlnených hodín 115, čo predstavuje 0,21 hodín na žiaka. Sú to neradostné čísla. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet ospravedlnených hodín stúpol o 3 778 hodín a za dva roky stúpol o 7 732 hodín, pričom počet neospravedlnených hodín klesol o 39 hodín, za dva roky klesol tento počet o 49.

Najmenej zameškaných hodín bolo v triedach:
IV. B – 22,83; IV. F – 36,17, I. B – 52,86; I. A – 53,11; II.B – 55,96

Najviac zameškaných hodín bolo v triedach:
I. F – 82,30; I. C – 74,81; III. A – 72,59; II. SA – 71,38; III. S – 70,38

Zaznamenali sme aj niekoľko porušovaní vnútorného školského poriadku, čo sa prejavilo 7 známkami 2. stupňa.

Niekoľko čísel k naším čerstvým absolventom, teda k maturitným skúškam. Reč čísel o našich absolventoch v externej časti je pozitívna, pretože:

SJL 65,8 %percentil 73,9
MAT 52,7 %percentil 62,7
ANJ 71,1 %percentil 97,1
NEJ 55,8 %percentil 81,1

z celkového počtu 132 štvrtákov ústne maturovali všetci. Zo SJL 2,10, ANJ 1,99, NEJ 2,42, praktická časť odb. predmetov 2,36, teoretická časť odb. predmetov 2,67, teda priemerná známka z povinných predmetov bola 2,30 čo predstavuje zlepšenie oproti minulému roku o 0,33 a z dobrovoľnej mat. skúšky z MAT nastalo zlepšenie o 0,09 na 1,39.

Žiaľ celkovo 9. neprospeli z niektorej časti maturitných skúšok a teda budú maturovať v septembri.

Ing. Slavomír Kožár

RAD SPŠE PREŠOV

Na návrh pedagogickej rady školy za mimoriadne študijné výsledky a reprezentáciu školy riaditeľ školy udelil RAD SPŠE PREŠOV v šk. rok 2011/2012 študentom:

Michal Jurečko

 • osobnosť s výnimočným talentom v oblasti programovania
 • úspechy v súťažiach na úrovni Slovenska: Top expert, Profiit, SOČ

Slavomír Kožár

 • výrazná osobnosť s výnimočným talentom vo všetkých oblastiach
 • úspechy v súťažiach na úrovni Slovenska: Top expert, Genius Logicus, Maxitest, ZENIT v elektronike, Technická myšlienka roka, SOČ, NAG
 • úspechy v súťažiach na úrovni Európy: Euroskills 2010
 • úspechy v súťažiach na úrovni Sveta: Robocup 2011
 • držiteľ najvyššieho ocenenia - Pamätnej medaily sv. Gorazda udeľovanej MŠVVaŠ SR

Pavol Vargovčík

 • osobnosť s výnimočným talentom v oblasti programovania
 • úspechy v súťažiach na úrovni Slovenska: ZENIT v programovaní, Technická myšlienka roka, SOČ
 • úspechy v súťažiach na úrovni Európy: Euroskills 2010
 • úspechy v súťažiach na úrovni Sveta: Robocup 2011
 • držiteľ najvyššieho ocenenia - Pamätnej medaily sv. Gorazda udeľovanej MŠVVaŠ SR

Ing. Slavomír Kožár

Fotosúťaž Klimatické zmeny

V rámci Energetického dňa v Prešovskom kraji sa uskutočnila fotografická súťaž zameraná na ekológiu pod názvom. Klimatické zmeny – naša výzva. Víťazom sa stal žiak I. SB Matej Dujava, ktorý vyhotovil cyklus fotografií s danou tematikou. Fotografie výstižne doplnil citátmi. Na druhom mieste sa umiestnil žiak III. S triedy Martin Főldeš s fotografiou s názvom Sekčov – apokalypsa.

RNDr. Anna Budišová

Majstri Slovenska v hádzanej

Študenti našej školy Lukáš Urban (II. F), Martin Kalný (I. F) a Tomáš Franta (I. C) sa stali, ako členovia družstva mladších dorastencov Tatrana Prešov, majstrami Slovenska v hádzanej. Blahoželáme!

Ľubomír Rešovský

Workschop onkologickej výchovy

V dňoch 14.-17.júna Liga proti rakovine pripravila posledný workshop školského roka 2011/2012 pre študentov a vyučujúcich Onkologickej výchovy. Konal sa v Bratislave a bol spojený s každoročnou akciou AVONU - pochodom proti rakovine prsníka.

V rámci odborného programu sme sa na workshope venovali témam zdravej výživy, jej významu v prevencii onkologických ochorení a i opačnému extrému nezdravého stravovania - poruchám príjmu potravy. Ďalšia sekcia sa venovala špecifikám hospicovej starostlivosti a liečbe bolesti, no a s prichádzajúcim letom sme nezabudli ani na potrebu hovoriť o rizikách slnečného žiarenia.

Na workshope bola tiež vyhodnotená súťaž Ligy proti rakovine vyhlásená na októbrovom stretnutí škôl v rámci Týždňa proti rakovine. Študenti zapojení do súťaže prezentovali svoje práce a najlepšie z nich boli slávnostne vyhodnotené a odmenené. Našu školu reprezentovali študentky II.F, Zuzana Pavlišáková a Anna Smetanová.

Mgr. Katarína Šmičeková

Energetický maratón

Podujatie „Maratón energetickej efektívnosti 2012“ sa uskutočnilo na našej škole dňa 20.6.2012. Pripravili ho pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Košiciach a je súčasťou celoeurópskej kampane „Sustainable Energy Week 2012“.

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva „ŽIŤ ENERGIOU“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pomocou tejto hry sa študenti stali majiteľmi elektrární na jeden deň a ukázali, ako efektívne vedia vyrábať a dodávať elektrinu mestám a štátom.

Uhlie, ropa, odpadky, urán a obnoviteľné zdroje energie, ako vyriešiť narastajúci dopyt po energii a zmenšujúce sa zásoby zdrojov energie? To boli najčastejšie otázky, ktoré museli riešiť. Účastníci hry získali atraktívnou formou prehľad o tom, ako funguje trh s energetickými surovinami a zároveň mali šancu zdokonaliť si svoje manažérske schopnosti.

Maratón začali 25 žiaci v piatich skupinách, do finále postúpili najlepší z každej skupiny: Andrej Dopirák, III. B, Lukáš Figura, III. B, Patrik Petrík, III. A, Marek Knapik, III. C, Ľubomír Baran, III. F.

Najlepším strategickým hráčom sa stal Ľubomír Baran z III. F.

Ing. Iveta Marcinčinová

AOP - absolventi 2006/2007

Naši absolventi, ktorí maturovali v školskom roku 2006/2007 absolvovali dňa 20.6.2012 aktualizačnú odbornú prípravu (AOP), čím si predĺžili platnosť osvedčení na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických vrátane bleskozvodov na ďalších 5 rokov.

Ing. Juraj Budiš

Energetický deň VSE

Dňa 20.6.2012 sa v rámci Energetického dňa VSE v Prešovskom kraji uskutočnili aj na našej škole série prednášok. Prezentujúcimi za VSE boli Ing. Natália Tomášová, vedúca úseku Marketing, ktorá prezentovala projekt Zelená budúcnosť (úvod a následne video o projekte) a Ing. Richard Pieger, vedúci odboru Rozvoj spoločnosti, ktorý mal prednášku o projekte Elektromobilita.

Následne po prezentáciách bola ukážka jazdy na elektromobile.

Ing. Juraj Budiš

Beh olympijského dňa

22. jún 2012 v predvečer 30. výročia vyhlásenia novodobých OH sa uskutočnila masová akcia pre veľkých aj malých – Beh olympijského dňa. Tentoraz počasie nebolo naklonené bežcom, ale napriek tomu bola masová účasť. Za školu reprezentovali žiaci Dugas z I. C v disciplíne starších žiakov na 1500m. Len o vlások mu uniklo 3. miesto. Bodovali sme v disciplíne dorastencov, v behu na 3000m obsadil žiak Halaga z III. B 2. miesto. Obidvom súťažiacim vyslovujeme srdečné blahoželanie.

PaedDr. Eva Buzgová

Športový deň – florbal, futbal

Dňa 28.6., deň pred odovzdaním vysvedčení, sa stretli 8-členné vybrané družstvá všetkých tried 3.ročníka, aby si zmerali sily a svoju šikovnosť v poslednom turnaji vo florbale a futbale v tomto školskom roku. Turnaj vo futbale sa hral na asfaltovom ihrisku. Zahral si každý s každým a víťazom sa stal výber III. F triedy. Na druhom mieste skončil výber III. B a tretia bola trieda III. A. Turnaj vo florbale sa hral v telocvični a tu sa víťazom stala trieda III. B, druhá bola III. A a na treťom mieste skončil výber III. C. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Mgr. Vladimír Hudáček

SPONZORI