2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Telemost Pardubice

Jedným z príkladov úspešnej spolupráce medzi Pardubickým krajom a Prešovským krajom je spolupráca prešovskej elektropriemyslovky s pardubickou SPŠE a VOŠ (Vyšší odborná škola). Školy okrem vzájomných návštev pedagógov a študentov realizujú spoločné projekty, ktorých výsledkom sú napr. učebné pomôcky vyrobené pomocou 3D tlače, alebo účasť spoločného tímu na súťaži NAG IoT (Internet vecí). Aktuálne v rámci mobility Erazmus+ spolu so švédskou Fenix kultur-och kunskapcentrum Vaggeryd školy spolupracujú na výrobe pomôcok pre handicapované deti s využitím 3D tlače. Pri príležitosti otvorenia novej učebne INDUSTRY 4.0 v pardubickej škole sa vo štvrtok 2. mája medzi obidvoma školami uskutočnil telemost. Účastníkmi telemostu boli okrem predstaviteľov oboch škôl aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a hejtman Pardubického kraja Martin Netolický. Spoločnosť im na oboch stranách robili  školskí roboti, ktorí pozdravili prítomných hostí.

 

Mgr. Marek Soták

LEGOBOT

Obchodné centrum Eperia sa 30. 5. 2019 opäť po roku, a už po štvrtýkrát, zaplnilo malými robotmi. Konala sa tu robotická súťaž, ktorú zorganizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v spolupráci s IT Valley Košice a partnermi súťaže OC Eperia Prešov, Eduxe (výhradný  distribútor učebných pomôcok Lego Education) a mestom Prešov. Podujatia sa konalo pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov. Súťažiacich prišli pozdraviť a povzbudiť zástupca primátorky mesta Prešov – JUDr. Vladimír Feľbaba, výkonný riaditeľ IT Valley Košice – Ing. Pavol Miroššay a riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Ing. Slavomír Kožár, MBA. Súťaž LEGObot je určená pre žiakov základných škôl a jej cieľom je vzbudiť záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku.

Šikovní nadšenci malých robotov zo základných škôl si môžu porovnať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,“ uviedol vo svojom príhovore riaditeľ SPŠE Slavomír Kožár.

Súťažilo sa v štyroch zaujímavých kategóriách. Prvou z nich bola kategória Paintbot, v ktorej súťažiaci pomocou robota, ktorý bol zložený z kociek lega, kreslili obrazec podľa predlohy. V druhej kategórii Rescuebot bude úlohou robota prejsť po vyznačenej dráhe, ktorá bude ohraničená mantinelmi, až k predmetu, ktorý je potrebné vrátiť na štartovaciu pozíciu,“ poznamenal porotca Ing. František Rusinko.

Treťou kategóriou, v ktorej tímy mohli súťažiť, bol Speedybot. Úlohou robota bolo prejsť za čo najkratší čas vyznačenú trať.

„Edubot je kategória, v ktorej súťažné tímy budú prezentovať vlastnú robotickú učebnú pomôcku pre výučbu akéhokoľvek predmetu na základnej škole. V tejto kategórii budeme hodnotiť prínos pre systém vzdelávania, technickú náročnosť riešenia a obhajobu samotnej práce,“ vysvetlil Ing. Martin Ambrozy, jeden z porotcov.

26 tímov zo 14 základných škôl zložených z chlapcov i dievčat prevažne z východného Slovenska preukázalo kreativitu, hravosť, ale i nadšenie pre robotiku, mechatroniku i programovanie. Súťažiace tímy boli natoľko šikovné, že sa zapájali do viacerých kategórii naraz. „Sme tu prvýkrát a isto nie posledný. Je to veľmi zaujímavá súťaž, na ktorú sme sa zodpovedne pripravovali. Všetok svoj voľný čas sme venovali nášmu robotovi, ktorého sme prezentovali v kategórii Edubot,“ uviedol jeden zo súťažiacich zo ZŠ Medzany.

My sme sa zapojili do dvoch kategórii, a to Paintbot a Rescubot. Veríme, že sa nám podarí umiestniť na popredných pozíciách ako minulý rok,“ poznamenal ďalší súťažiaci.

Milým osviežením bol aj dievčenský tím Komeňačky, ktorý preukázal, že sa v tejto súťaži a ani medzi chlapcami, zaujímajúcimi sa o malých robotov,  rozhodne nestratí.

Špeciálnu cenu primátorky mesta Prešov za najkreatívnejší nápad v rámci súťažnej kategórie Edubot získal tím 3MMS zo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Najúspešnejšou školou tohtoročnej súťaže LEGObot bola ZŠ Medzany, ktorá získala najvyššie umiestnenia v jednotlivých disciplínach a vyhrala stavebnicu LEGO Mindstorms EV3, ktorú môže využiť v ďalšej príprave na budúcoročnú súťaž.

Ako uviedol jeden z organizátorov Ing. Martin Broda, PhD.: Súťaž LEGObot aj tento rok potvrdila, že je o ňu záujem. Z roka na rok sa súťažiace tímy zlepšujú a zdokonaľujú svojich robotov. Preto sa už tešíme na budúci rok, na LEGObot 2020.“

Súčasťou podujatia bol podpis Memoranda o spolupráci medzi SPŠE a mestom Prešov, ktoré je zriaďovateľom základných škôl na území mesta. SPŠE sa dlhodobo snaží vyhľadávať talenty už medzi žiakmi ZŠ viacerými aktivitami. Okrem JUNIOR akadémie ktorá poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky v podobe kurzov – Programovateľné systémy, Programovanie, LEGO roboty, 3D tlač či Elektronika sú dôležitou súčasťou týchto aktivít aj súťaže pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ v oblasti aplikovanej elektroniky - Elektronika hrou, z anglického jazyka - ELEsparks, či matematiky – ELEKTROmatik. LEGObot dopĺňa paletu súťaží o oblasť robotiky.

Víťazi súťaže Legobot 2019

Mgr. Lucia Liptáková

Zlatý Amos

Zlatý Amos je anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, ktorej cieľom je popularizovať toto povolanie. Mala som tú česť, že v tomto školskom roku študenti prihlásili do tejto súťaže mňa a cez krajské kolo a semifinále som sa spolu s ďalšími piatimi učiteľmi prebojovala do celoslovenského finálového kola.

Finále sa konalo 5. 5. 2019 v Dome kultúry v Pezinku. Súťažilo sa v troch disciplínach. Prvou disciplínou bola videovizitka, v ktorej študenti vysvetľovali, prečo ma do tejto ankety nominovali. Priznám sa, že som sa nedokázala ubrániť slzám dojatia, keď som počula, ako krásne o mne rozprávajú.  Následne som odpovedala na otázky moderátorky večera –  veľmi milej a empatickej Adely Vinczeovej. Najnáročnejšia bola voľná disciplína, ktorú sme spolu s chlapcami z II. B pripravovali niekoľko týždňov. Témou tohtoročného Zlatého Amosa boli svetoví hudobní skladatelia v rôznych žánroch. Našou úlohou bolo pripraviť dvojminútovú historickú romancu o živote Bedřicha Smetanu. Chlapci, ktorí boli ochotní ísť „s kožou na trh“ boli skvelí a aj keď daná úloha bola úplne mimo nášho odboru, mnoho divákov sa o našom programe vyjadrilo veľmi pochvalne. Poslednú disciplínu – odpoveď na otázku malých školákov zo Základnej školy v Kechneci, som zvládla aj vďaka môjmu „fanklubu“ pozostávajúceho zo študentov a priateľov SPŠE.

Aj keď som nezískala titul zlatý Amos, ja i moji chlapci sme získali  omnoho viac: Spoznali sme mnoho úžasných, zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, nadviazali nové priateľstvá. Mali sme možnosť vidieť prácu zvukárov, osvetľovačov, pracovať pod vedením režisérov. V neposlednom rade sme sa i my navzájom lepšie spoznali, prehĺbili a upevnili sa naše vzájomné vzťahy. A čo môže byť krajšie pre učiteľa, ako keď mu študenti povedia: „Pani profesorka, pre nás ste Zlatý Amos aj tak Vy.“

Ďakujem všetkým študentom, vďaka ktorým som bola nominovaná, vedeniu školy, ktoré mi poskytlo plnú podporu, Ing. Henriete Mihalikovej, ktorá mne i študentom pomáhala počas štyroch fyzicky a hlavne psychicky náročných dní a všetkým, ktorí mi držali palce.

RNDr. Anna Budišová

TSME Nitra 2019

Celoslovenská súťaž TSME - technická súťaž mladých elektronikov sa tento rok konala v Nitrianskom Agroinštitúte v rámci výstavy EloSys v dňoch 23. a 24. mája. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Za našu školu súťažili : Brian Izsóf a Šimon Čandík z I.B triedy a Milan Kmecík a Adam Borovička z I.C triedy. Adam Borovička sa tento rok neumiestnil v prvej trojke v školskom kole TSME, ale vzhľadom k predchádzajúcim úspechom v TSME, kde súťažil ako žiak zo základnej školy na našej škole hodnotiaca komisia navrhla, aby sa zúčastnil celoslovenskej súťaže.

 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - v hlavnej (odborný test + praktická časť) a v kategórii prinesených vlastných výrobkov z domu. V hlavnej časti každý súťažiaci dostal odborný test pozostávajúci z 25 otázok s celkovým počtom 50 bodov. V praktickej časti bolo možné získať maximálne 100 bodov. Hodnotila sa funkčnosť (50b), spájkovanie (30b), spájkovanie SMD (10b) a celkový vzhľad (10b). Každý súťažiaci dostal stavebnicu, ktorá obsahovala plošný spoj, súčiastky a schému zapojenia s popisom. V súťaži prinesených výrobkov mohol každý súťažiaci priniesť svoj vlastnoručne zhotovený výrobok. Počet prinesených výrobkov bol 17.


Tento rok súťažiaci zhotovovali trojtónovú sirénu s blikačom. Stavebnicu pre túto súťaž špeciálne vymyslel a pripravil Andrej Tadeáš Bača. Špecialitou bol plošný spoj, kde si každý súťažiaci mohol vybrať pri osadzovaní SMD alebo klasický THT integrovaný obvod. Kto si vybral klasický THT IO, stratil možnosť získať 10 bodov za spájkovanie SMD.
Zhotovené výrobky hodnotila 6 členná komisia. Jej členom bol aj náš žiak Andrej Tadeáš Bača z II.C triedy, ktorý túto súťaž vyhral minulý rok a aj niekoľkokrát počas absolvovania základnej školy. Vo výslednom poradí sa naši študenti umiestnili na popredných miestach. V hlavnej súťaži sa umiestnil Šimon Čandík na 9. mieste, Milan Kmecík na 8. mieste. Brian Izsóf sa umiestnil na 4. mieste a definitívnym víťazom tejto súťaže bol Adam Borovička, ktorý získal 1.miesto. V súťaži prinesených výrobkov sa umiestnil v prvej päťke Brian Izsóf, ktorý doniesol hraciu kocku, ktorú porota umiestnila na 5.miesto.
Ocenený bol aj najmladší súťažiaci a každý súťažiaci, aj ten, ktorý sa ocitol na poslednom mieste si odniesol domov malé ocenenie. Počas celej súťaže medzi všetkými účastníkmi vládol Hamspirit, vďaka nemu sme nadviazali nové kontakty a priateľstvá.

Ján Haluška

Majáles

Historická budova PKO Čierny orol uplynulý piatok, 03. mája 2019 od 18:  hod.  už po

 1. raz otvorila svoje brány prestížnemu PlesuStrednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Na tejto udalosti roka nechýbali známe aj nové  tváre profesorov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov našej školy.

 

Blíži sa 18. hodina a do konca dňa je ešte ďaleko. Všetci, ktorí prijali pozvanie vstúpili do priestorov, kde zástupcovia Žiackej školskej rady SPŠE Prešov v spolupráci s vedením, Nadáciou a Radou rodičov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove organizovali školský ples elektrikárov – Majáles 2019 - tradičný ples elektrikárov venovaný oslave mesiaca máj, v ktorom študenti 4. ročníka končia štúdium na našej škole maturitnou skúškou a lúčia sa so školou a ktorý je vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a na stretnutia, ale aj na vyjadrenie hrdosti na našu školu. Tento rok mal ples viacero zaujímavostí: po prvé, Majáles sa konal v mesiaci máj a po druhé, ak k nemu pripočítame aj 0. ročník, ktorý sa konal v roku 2004, tak oslávil svoje neoficiálne 15. výročie.

Ples posledný krát otvorili úvodným príhovorom naši štvrtáci – Peter Nemergut, študent IV. C triedy, predseda ŽŠR a zástupca študentov v Rade  školy a Lívia Klučerovská, študentka IV. F triedy, členka ŽŠR, v ktorom obaja vyjadrili poďakovanie našej Alma mater.

 

Na danom plese vystúpili v pripravenom programe študenti našej školy. Reprezentanti Slovenska v spoločenských tancoch, študent Patrik Šalamon z II. SB triedy a Sofia Shcherbina z Tanečného štúdia SOUL Prešov, v prvom vstupe zatancovali štandardné a v druhom vstupe latinskoamerické tance. Folklórny súbor Bajerovčan, pod vedením študenta Jozefa Homoľu z II. C triedy, ktorý reprezentuje prevažne folklór Šariša a Zemplína,  predstavil svoje folklórne umenie a lásku k ľudovému tancu svojim programom, do ktorého zaradil aj ľudový tanec s Ing. Martinom Vujčíkom, profesorom školy.

 

Po oficiálnom programe pán riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA  slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. Valčíkom „Na krásnom modrom Dunaji“ pána riaditeľa a koordinátorky ŽŠR, Ing. Vladimíry Pastirovej, boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket, kde sa striedali tanečné kolá školskej hudobnej skupiny Ing. Vladislava Bajúsa, profesora školy - SpeshFloyd a DJ Štefana Hajzuša až do 3. hodiny rannej. Po polnoci čakala na hostí bohatá tombola, ktorú tradične moderovala Ing. Ljuba Krišová, profesorka školy a ktorú zabezpečili členovia ŽSR, Nadácia SPŠE, Odborový zväz SPŠE, Občianske združenie Impulz, školský bufet, študenti IV. F triedy a ich rodičia a študenti školy.

Štrnásty „Ples elektrikárov" bol pre všetkých  príjemným zážitkom a udalosťou, na ktorú sa nezabúda.

Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou zástupcov Žiackej školskej rady a všetkých organizátorov plesu.

„Sme tu už niekoľko rokov a veľmi sa z toho tešíme“ prezradili prítomní rodičia.

„Sme nesmierne radi, že sa môžeme na tomto plese stretnúť so svojou „rodinou“ povedali prítomní absolventi školy.

 

„Boli ste všetci úžasní. Bez vás by tento ples nebol tým, čím je. Ďakujeme!“

 

Ing. Vladimíra Pastirová

Odovzdávanie vysvedčení

Mesiac máj nepatrí iba láske, ale je výnimočným mesiacom pre štvrtákov, ktorých čaká prvá skúška dospelosti – maturita.

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove si touto skúškou prešli od 20. 5. do 24. 5. 2019. Vyvrcholením tohto náročného týždňa bolo slávnostné odovzdávanie vysvedčení, ktoré sa konalo v posledný deň maturitného týždňa v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Tento deň bol výnimočný nielen pre našich štvrtákov, ktorí úspešne ukončili štúdium, ale aj pre ich hrdých rodičov a pedagógov.

V úvode tohto slávnostného aktu odznela štátna hymna Slovenskej republiky a hneď po nej naša školská hymna, ktorej melódiu a slová si naši absolventi ako triedny kolektív vypočuli už poslednýkrát. Ďakovnú reč za študentov predniesol Peter Nemergut, študent 4. C triedy a predseda Žiackej školskej rady. Úprimné slová vo svojom prejave adresovala našim štvrtákom kolegyňa  Ing. Anna Dlugošová a hosť Ing. Štefan Ploskoň, riaditeľ firmy Ploskoň AT. Záverečné  slová  už tradične patrili riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA.

Po slávnostnom akte, kedy si absolventi z rúk svojich triednych profesorov prevzali vysvedčenia o vykonaní maturitnej skúšky, nasledovalo oceňovanie študentov. Aj tento rok riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, udelil  Rad školy, ktorý si odniesli Peter Nemergut a Jonáš Dujava. Ďakovný list za reprezentáciu školy a dlhodobý prínos pri šírení dobrého mena si odniesli Damián Paranič a Adam Valalský. Ani tento školský rok nechýbalo odmeňovanie študentov za vzorný prospech v školskom roku 2018/2019, za vzorný prospech počas 4-ročného štúdia, no taktiež aj  za mimoriadne úspechy v technických, prírodovedných či športových súťažiach.

Všetkým našim študentom blahoželáme k úspešnému ukončenie štúdia a prajeme im veľa šťastia, úspechov a zdaru  v živote.

Mgr. Jana Pavlišáková

Vyhodnotenie Klokana

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej   súťaže na svete  MATEMATICKY KLOKAN.

 

V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnil 22. ročník tejto súťaže a táto jednorazová súťaž prebehla 21. marca 2019 na štyroch svetadieloch v približne šesťdesiatich krajinách. Celkový počet súťažiacich na Slovensku bol 70 929 študentov. Táto matematická súťaž sa snaží nadchnúť pre „ myslenie“ čo najviac študentov. Výhodou súťaže je, že sa do nej môže zapojiť nielen jednotkár či dvojkár. Nájdu sa tam úlohy, ktoré nevyžadujú nadrilované vzorce a postupy, ale „zdravý sedliacky rozum“.

Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo celkovo 154 študentov, z toho 72 študentov prvého a druhého ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet O12 a 82 študentov tretieho a štvrtého ročníka v kategórii Junior O34.  

Zo 171 škôl súťažiacich na Slovensku v kategórii Junior O34 je naša škola na 1. mieste v štáte  a  zo 188 škôl  súťažiacich na Slovensku v kategórii Kadet O12 je naša škola  na 7. mieste v štáte ( viď nasledujúce tabuľky).

Vysvetlenie:
Úspešnosť školy tvorí úspešnosť 10%  najlepších študentov školy a príslušnej kategórie, minimálne však 5 študentov.

  Titul školský šampión (najlepší z celej školy) získal Matej Mazúr z I.SB, ktorý v kategórii Kadet O12 obsadil na Slovensku 4. – 6. miesto s úspešnosťou 95% a per-centilom 99,9%.

 

V kategórii Junior O34 sa najlepšie umiestnil z našej školy  Filip Karniš z IV.SA, ktorý na Slovensku obsadil 8. miesto.

 

Všetkým zapojeným študentom blahoželáme.

Mgr. Mária Solarová

Vyhodnotenie Amavet

ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU usporiadala na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v dňoch 5. – 6. apríla 2019 celoslovenskú súťaž  JuniorInternet  určenú žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov, blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom.

Súťažné práce hodnotili ľudia z úspešných webových projektov a organizácií EU, ktorí okrem hodnotenia aj poradili začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu.  O úspechu projektu rozhodla originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické prevedenie, ale aj responzivita návštevnosť a bezpečnosť.  Našu školu  v rôznych kategóriách reprezentovali študenti:

 

Priezvisko Meno  Kategória Téma

Aleksander Kapera IV.SA   JuniorAPP LiveBack

Daniela Chovancová II.F JuniorAPP Moderný eshop

Samuel Farkaš III.B JuniorAPP NoteTracker

Timotei Adamčík IV.B JuniorAPP Frogo - hra  Android

Jakub Magáč IV.B JuniorAPP Frogo - hra  Android

Kristína Kostkášová II. JuniorTEXT Hlasujem za koniec konzumnej spoločnosti

Alžbeta Hurová IV.SA JuniorTEXT Hlasujem za koniec konzumnej spoločnosti

Radovan Dulák III.F JuniorLEARN Ekonomické pexeso 

Samuel Lang III.F JuniorLEARN Ekonomické pexeso 

Martin Ragan II.SB JuniorWEB Šablóna pre stránku  MAT

Patrik Mosorják II.SA JuniorWEB Šablóna pre stránku  MAT

 

OCENENIE ZÍSKALI:

Aleksander Kapera IV.SA 2. miesto

Samuel Farkaš III.B cena dekana FIT STU

Timotei Adamčík a Jakub Magáč IV.B 3. miesto

Radovan Dulák a Samuel Lang  III.F 2. miesto

 

Prečítajte si krátke zhodnotenie zúčastnených študentov:

 

Aleksander Kapera

"Súťaž JuniorInternet mi dala mnoho skúsenosti hlavne v oblasti prezentácie svojej práce. Skúsená porota mi dala mnohé rady, čo zlepšiť a prejavila svoj záujem o moju aplikáciu LiveBack. Výsledkom bolo umiestnenie sa na druhej priečke, čo mi bolo príjemným potešením. Okrem technických projektov ostatných súťažiacich mohli sme vidieť aj práce z kategórie dizajn a text, ktoré mňa osobne veľmi inšpirovali. Taktiež sme sa zúčastnili skvelých prednášok o tom, ako vyvíjať svoju firmu, ako sa vyvarovať dezinformáciám na internete a o kyber bezpečnosti. Určite každému odporúčam vyskúšať si prezentovať v aule pre 400 ľudí a zúčastniť sa tejto súťaže."

 

Alžbeta Hurová

Pre mňa aj tento rok JI znamenal obrovské množstvo skúseností. Skúseností z oblasti informačných technológií, ale takisto v oblasti tvorby nových produktov a ich následného marketingu a propagácie. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa národného kola, tentoraz v "netechnickej" kategórií a za spätnú väzbu na môj prejav a prezentáciu od skúsených odborníkov. Verím, že mladšie ročníky, ktoré sme tento rok "potiahli" my starší, budú v tejto JI tradícií pokračovať.

 

Kristína Kostkášová

Na JI sa mi veľmi páčilo. Pred slávnostným otvorením súťaže prebiehala prednáška s názvom Byť Cyber Smart sa oplatí. Bolo tam veľa dôležitých, ale aj zároveň zaujímavých informácií týkajúcich sa bezpečnosti na internete. Každý súťažný deň bol rozdelený do blokov,  mohli sme sa zúčastniť rôznych zaujímavých prednášok. Môžem povedať, že aj keď som sa neumiestnila, spoznala som tam veľa  ľudí s rovnakým environmentálnym záujmom, s ktorými som teraz v kontakte. Určite sa ale nevzdám a zúčastním sa Junior Internet aj na ďalší rok.

 

Martin Ragan

Prezentovali sme  projekt v kategórií JuniorWEB, po prezentácii sme  mali možnosť zúčastniť sa rôznych prednášok , aj súťaže  v programovaní - ProFIIT 2019. Celý priebeh súťaže sa uskutočnil v areáli fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Som vďačný za takúto možnosť. Mám viac skúsenosti o priebehu takýchto súťaží a motivovalo ma to k tvorbe nových projektov.

 

Daniela Chovancová

Atmosféra bola na JI2019 veľmi príjemná.  Prekvapilo ma, že každú prácu hodnotiaca komisia pozná a detailne ju otestovala. Na slávnostnom otvorení predseda komisie EÚ predniesol pár viet z textov, ktoré ho najviac zaujali a medzi nimi bol aj útržok z textu mojej spolužiačky Kristíny Kostkášovej, ktorá písala o ZERO-WAST.

 

Samuel Lang

Táto súťaž môže dať súťažiacim do života veľmi veľa nápadov, dokáže sprostredkovať rozhovory so zaujímavými ľuďmi a taktiež spoznať veľa nových ľudí a projektov. Za mňa môže hodnotiť SUPER. Škoda len , že sa nezapája viac ľudí z našej školy. 

Ing. Mitrová Gabriela

Online Eko

ŠTVRTÁCI  zvyšovali svoju ekonomickú gramotnosť

Prostredníctvom Ja Učebnice ekonómie a podnikania malo možnosť 86 prihlásených študentov IV. A, SA a SB triedy pod vedením tútora Ing. Bohuša Popíka, MBA,

62 prihlásených študentov triedy IV. B a C pod vedením tútora – Ing. Vladimíry Pastirovej a 29 prihlásených študentov IV. F triedy pod vedením tútora - Ing. Ljuby Krišovej na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať sa online v pohodlí domova  počas celého školského roka 2018/2019. Prostredníctvom daného vzdelávania mohli:

 

 • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci tútora,
 • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu doma,
 • získať po splnení podmienok do 10. mája 2019 (vstupný centrálny test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný centrálny test) certifikát o úspešnom absolvovaní podporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku (zoznam podporovateľov je uvedený na stránke jasr).

 

Študenti študovali postupne 15 kapitol:

 1. kapitola – Čo je ekonómia
 2. kapitola - Systém slobodného podnikania
 3. kapitola –  Dopyt  
 4. kapitola – Ponuka
 5. kapitola – Trhová rovnováha
 6. kapitola – Podnikanie v trhovej ekonomike
 7. kapitola – Stratégia a plánovanie
 8. kapitola – Výroba a produktivita
 9. kapitola – Pracovná sila
 10. kapitola – Marketing
 11. kapitola – Financovanie podniku
 12. kapitola – Peniaze a finančné inštitúcie
 13. kapitola – Úloha vlády
 14. kapitola – Ekonomická stabilita
 15. kapitola - Medzinárodné ekonomické vzťahy

 

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 12 študentov IV. A, 26 študentov IV. B,  20 študentov IV. C, 26 študentov IV. SA, 25 študentov IV. SB a 15 študentov IV. F triedy. Certifikáty im budú odovzdané triednymi profesormi na slávnostnom ukončení štúdia. BLAHOŽELÁME !

Ing. Vladimíra Pastirová

Máj v ŠI

Aj touto pranostikou by sme mohli charakterizovať májové chvíle v našom internáte. Vonku bolo chladno a daždivo, no  vnútri bola atmosféra dusna až horúca. Keď píšem vnútri, myslím tým najvyššie poschodie, kde sú ubytovaní naši štvrtáci, ktorí sa pripravovali na maturitné skúšky. Dlhé svietenie, posunutá večierka , voňavá káva, či energetické nápoje pomáhali maturantom pri nasávaní veľkého počtu informácií. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok ich čakala rozlúčka so svojou skupinovou vychovávateľkou Mgr. Vierou Barjakovou, s internátnym životom a všetkými peknými chvíľami, ktoré tu zažili počas 4 rokov. V príjemnej rodinnej atmosfére si vychutnali najobľúbenejšie internátne jedlo – pizzu a k nej nejaký ten birell, či colu. Druháci a tretiaci „pričuchli“ k praxi a počas dvoch týždňov zbierali cenné skúsenosti priamo vo firmách a fabrikách. Teší nás, že študentom ponúkajú stále sofistikovanejšie úlohy a pracovné činnosti, pri ktorých môžu zúročiť svoje vedomosti a zručnosti. Nie jeden študent sa nám pochválil vysokou mierou spokojnosti ich dočasných  manažérov s ich prácou. Ani prváci nezaháľali a zúčastnili sa telovýchovno – športového kurzu. Počas  piatich  dní absolvovali rozmanité športové aktivity. Myslím si, že každý si prišiel na svoje či už to bolo plávanie, korčuľovanie, fitness  alebo trochu netradičný bouldering. Komu to nestačilo zúčastnil sa ďalších športových aktivít v školskom internáte medzi ktoré patri kondičné posilňovanie, futsal, basketbal a samozrejme stále viac obľúbenejší outwork.

V závere mesiaca finišoval aj celointernátny turnaj v stolnom futbale, do ktorého sa zapojili takmer všetci študenti ubytovaní v ŠI. Víťazom 1.S bola dvojica F. Halčišák a M. Pekár Hudák, 2.S – D. Polončák a A. Villín, 3.S – P. Kramár a R. Berdis a 4.S – G. Hlinka a Ľ Ščensný. Víťazi jednotlivých skupín si zmerajú svoje sily v zápasoch, ktoré sú naplánované  na mesiac jún.

Na záver by som chcel poďakovať nášmu zástupcovi Ing. Bohušovi Popíkovi, MBA, za spoluprácu a ochotu vždy pomôcť a popriať mu veľa šťastia pri ďalšej sebarealizácii.

Mgr. Tomáš Bosák

Vzdelávanie pre trh práce

Dňa 3. mája 2019 som sa v Hoteli Partizán na Táloch zúčastnil konferencie s názvom Vzdelávanie pre trh práce.

Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov analýzy, ktorá bola zameraná na požiadavky trhu práce a na kvalifikačné štandardy, hlavne odbornosti a zručnosti, ktoré potrebuje pracovník na výkon daného povolania v oblasti IT, elektrotechniky a agro.

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia prepojenia zamestnávateľov so vzdelávacími inštitúciami prostredníctvom OpenLab a workshopy zamerané na tímovú spoluprácu, kreativitu a interaktivitu.

Odniesol som si zaujímavé kontakty zúčastnených osôb, firiem a to, čo ponúkajú. Všetky jednania  boli predurčené na zvýšenie kvality vzdelávania aj na našej škole a verím, že budú úspešne implementované do procesu vzdelávania.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Technická súťaž mladých elektronikov

Oblastné kolo tejto súťaže sa konalo v dňoch od 9.mája do 15. mája 2019 v priestoroch SPŠE v Prešove, zúčastnili sa jej všetci žiaci prvého ročníka.

Cieľom súťaže bolo rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť. Technická súťaž  pozostávala z odborného testu a praktickej stavby súťažného elektronického výrobku, kde sa hodnotila  funkčnosť, kvalita spájkovania, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia výrobku. Výsledné poradie oblastného kola Technickej súťaže mladých elektronikov:

 1. Izsóf Brian B
 2. Čandík Šimon B
 3. Kmecík Milan C

Výhercom blahoželáme a prví traja z technickej súťaže postupujú na celoslovenské kolo súťaže v Nitre konanej 23. - 24.05.2019 v rámci elektrotechnickej výstavy EloSys. Študenti nás budú reprezentovať aj v disciplíne vlastného výrobku z oblasti elektroniky.  Prajeme veľa úspechov.

Ing. Marcinčinová Iveta

Stretnutie majstrov odborného výcviku

Dňa 10.5.2019 som sa spolu s Ing. Ivetou Marcinčinovou zúčastnil 9.stretnutia majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských stredných škôl, ktoré organizuje VSD a.s. Prvá časť stretnutia prebiehala v obci Uloža neďaleko Levoče, kde sme
videli výstavbu nového vedenia vn. Potom sme sa presunuli do Tatranskej Lomnice a lanovkou sme sa dostali až do výšky 2634 m.n.m. na Lomnický štít, čo bolo pre nás veľké prekvapenie a adrenalínový zážitok. Na Skalnatom plese sme ešte urobili exkurziu na stanici
lanovky spojenú s prehliadkou technických zariadení a so zaujímavou prednáškou o histórii a technickom riešení lanoviek na Skalnaté pleso a na Lomnický štít.

Ing. Jozef Harangozo

Účelové cvičenie 1. roč.

Dňa 13. 5. 2019, v čase konania prijímacích skúšok, sme sa s prvákmi vybrali na turistický pochod. Naším cieľom bol Šarišský hrad.  Zameranie tohto účelového cvičenia, pohyb a pobyt v prírode, sme naplnili presunom po cyklochodníku z konečnej MHD na Sídlisku III. do Veľkého Šariša a po krátkej prestávke na samotný Šarišský hrad. Cesta nám trvala asi dve hodiny. Odmenou bol samotný hrad, na ktorom sa stále pracuje, a tiež výhľad na všetky strany. Počasie nám neveľmi prialo, fúkal studený vietor, ale aspoň nepršalo. Pobyt na hrade študenti využili na jeho prehliadku. 1.A trieda stihla aj rozložiť oheň a opiecť slaninu. Účelového cvičenia sa zúčastnilo 130 študentov.

Mgr. Vladimír Hudáček

Akadémia pre riaditeľov

V dňoch 13. – 15. mája 2019 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil už tretí a zároveň posledný modul vzdelávania v Akadémii pre riaditeľov. Modul bol zameraný na Napĺňanie vízie a poslania školy pre 21. storočie.

Odborné bloky viedli špičkoví slovenskí manažéri s veľkým potenciálom lektorovania:

Jozef Ondáš

 • poslanie, vízia, hodnoty, ciele, kultúra,
 • ekosystém školy – stakeholderi a ich očakávania,
 • mapovanie a uvedomenie si aktuálneho stavu, SWOT analýza,
 • stratégia, cestovná mapa k dosiahnutiu vízie a naplneniu cieľov,
 • mať pravdu, správne ciele a motívy často nestačí,
 • princípy a proces riadenia zmeny.

Anežka Karľa – Marková

 • viera v sebazlepšenie,                                                                                  
 • ako sa nastaviť na rast,
 • čaro slovíčka „zatiaľ“.

Jozef Kokoška

 • myslenie cez dizajn,                                                                                     
 • týždňové programovanie, projektové riadenie,
 • životne dôležité ciele,
 • predikujúce a spätné indikátory,
 • preloženie cieľov do projektov.

Súčasťou 3. bloku bola aj obhajoba práce.

Počas recepcie Profesia Days, ktorá sa konala v Žiline, boli slávnostne odovzdané certifikáty o doplnkovom vzdelávacom programe zameraného na rozvoj manažérskeho potenciálu s dôrazom na starostlivosť o ľudské zdroje.

Celá zásluha na vzdelávaní, ktoré nemá na Slovensku obdobu, patrí Profesia s.r.o, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Bedmintonový turnaj

V rámci posledného krúžku športových hier v tomto školskom roku sme v stredu 15. 5. 2019 zorganizovali tretí ročník bedmintonového turnaja SPŠE. Do turnaja sa zapojilo 21 chlapcov, ktorých sme vylosovali do hracieho pavúka.  Na troch zmenšených ihriskách chlapci ukázali, že s bedmintonovou raketou im to ide veľmi dobre a mnoho zápasov bolo veľmi kvalitných a vyrovnaných do posledných okamihov. Do finálovej trojice sa dostali obhajca titulu Juraj Brilla z II.SB, Dávid Mrúz z II.C a Matej Priščák z III.B, ktorí spolu odohrali zápasy každý s každým už na veľkom ihrisku. Titul nakoniec obhájil Juraj Brilla pred Dávidom Mrúzom a Matejom Priščákom. Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pekné športové zápolenia.

Mgr. Štefan Dankovič

Prometeus

Dňa 15. 5. 2019 sme prijali pozvanie na workshop projektu PROMETEUS, kde naši študenti Martin Jaržabek (IV.C)  a Patrik Brindza (III.C) prezentovali svoj prototyp elektrického skútra, ktorý získal hlavnú cenu na súťaži SYGA. Skúter sa tešil obdivu zúčastnených a po prezentácii nasledovalo množstvo zvedavých otázok. Cieľom projektu PROMETEUS (PROMotion of E-mobiliTy in EU regionS), do ktorého je zapojený aj Prešovský samosprávny kraj, je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť elektromobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu.

Ing. Jozef Macej

Účelové cvičenie 2. roč

Dňa 16. 5. 2019 sa študenti II. ročníka SPŠE zúčastnili účelového cvičenia č. 4.  Náplňou  účelového cvičenia bol pohyb a pobyt v prírode, konkrétne turistický výstup na Kapušiansky hrad, poznávanie hradu, orientácia v prírode po vyznačených turistických trasách. Účelového cvičenia sa zúčastnilo 113 žiakov čo predstavuje 64% účasť. Najlepšiu dochádzku 83% mali triedy II.C a II.SA. Veríme, že študenti nadobudnuté poznatky využijú nielen na ďalších školských akciách, ale aj v živote.

Mgr. Štefan Dankovič

Telovýchovno-športový kurz pre študentov I. ročníka

Počas ústnych maturitných skúšok, v dňoch 20. – 24. 5. 2019, sme pre študentov ročníka pripravili telovýchovno-športový kurz. Kurz tvorili nasledujúce aktivity – plávanie, boldering, tenis, loptové hry, fitnes, squash, korčuľovanie, bowling a turistika. Triedy každý deň absolvovali dve aktivity okrem dňa, kedy bola turistika. Novinkou v tomto roku bolo korčuľovanie v PK Aréne, kde sa mnoho študentov postavilo na ľad prvýkrát. V bazéne sme prešli základným a zdokonaľovacím výcvikom, ktorý sme zakončili plávaním 50 m na čas voľným spôsobom. V rámci turistiky sme navštívili Zbojnícky hrad. Trieda I. SA pomáhala pri skrášľovaní mesta v rámci projektu Milujem svoje mesto. Chceli sme takto ukázať študentom možnosti aktívneho trávenia voľného času v meste, v ktorom študujú. Nie všetci však túto možnosť naplno využili, lebo účasť bola 68%. Veríme, že tí, ktorí absolvovali celý kurz, si odniesli len dobré zážitky.

Mgr. Vladimír Hudáček

Milujem svoje mesto

 

V týždni od 20. 5. 2018 do 24. 5. 2019 sa uskutočnil v meste Prešov a jeho okolí celomestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto“.

Tento festival sa konal pod záštitou primátorky mesta Prešov a v spolupráci s iniciatívou Kresťania v Prešove. Cieľom projektu bola dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. A keďže aj nám, SPŠE, záleží na životnom prostredí, neváhali sme a do tejto akcie sme sa zapojili aktívne. V stredu, 22. 5. 2019 študenti 1. SA a 1. F triedy dali nový šat zábradliu na križovatke na Pavlovičovom námestí. Po brigáde každého zúčastneného naplnil dobrý pocit a chuť zapojiť sa aj budúci rok, a tak prispieť ku krajšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

Mgr. Lucia Liptáková

MDD

Stáva sa tradíciou, že začiatkom júna, tento rok na konci mája, sa v telocvični školy stretnú naše ratolesti. Tento rok sme takouto športovo-kreatívnou zábavou oslávili Deň detí vo štvrtok 30. 5. 2019. Pre približne 30 najmenších, menších aj väčších detí boli 3 hodiny popoludní opäť časom stráveným spoločne hrami a športovaním v telocvični so Števom Dankovičom. Páčil sa aj kreatívny kútik, ktorý mala pod dozorom Janka Kollárová. Prestávky medzi skákaním a behaním elektroškriatkovia vypĺňali dopovaním z bohatého pingpongového stola. Najviac chutila pizza a džús, a samozrejme sme nezabudli ani na zaslúžený nanuk.

Ing. Martin Vujčík

English Test Competition

Angličtina je oficiálnym jazykom Spojených národov, Európskej únie a mnohých ďalších medzinárodných organizácií. Je jazykom obchodu, vedy a techniky, diplomacie, reklamy, ale panuje aj vo svete hudby a internetu. To ešte viac umocnilo potrebu bežných ľudí ovládať ju na vyššej úrovni. Naši študenti majú možnosť otestovať si svoje znalosti tohto cudzieho jazyka v niekoľkých súťažiach počas celého školského roka. Jednou z takýchto možností je aj English Test Competition.

Dňa 31. 05. 2019 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorej sa zúčastnili vybraní študenti prvého ročníka s nadpriemernými študijnými výsledkami z anglického jazyka.

Úlohou študentov bolo vypracovať off-line test na počítači, ktorý pozostával zo 60 testových úloh zameraných na širšiu slovnú zásobu, rôzne gramatické javy či frázové slovesá. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodoval čas, za ktorý študenti test vypracovali. Práve toto kritérium rozhodlo o treťom mieste.  

Na prvom mieste sa umiestnil Jakub Gašparovič z I. A, druhé miesto obsadil Boris Karpják z I. SB a na treťom mieste skončil Juraj Baňas z I. SB. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku,aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

V tomto roku sa za Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú prihlásili 4 tímy a to pod názvom:

Drucik -  Ing. Jozef Harangozo, Mgr. Štefan Dankovič, Ing. Martin Ambrozy a Ján Haluška

Elektrónky - PaedDr. Lucia Ligusová, Mgr. Emília Čulková, Ing. Peter Fritz a Mgr. Tomáš Bosák

Elektródy – Jakub Vitališ, Boris Ištok, Lukáš Jackanin a Andrej Tadeáš Bača

IT tulipán – Richard Skokan, Martin Jakubec, Juraj Brilla a Gabriel Svat.

Najazdené kilometre tímov SPŠE Prešov: celkovo 1 141,61 km, bicykel 986,88 km, pešo 52,72 km auto 0,00 km a MHD 102,00 km. Všetky tímy najazdili spolu 336 jázd a skončili na 137 mieste v Slovenskej republike.

Mgr. Lucia Liptáková

SPONZORI