2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pedagóg a žiak PSK 2017

pedagog-a-zi

Dopoludnie 26. júna 2017 sa na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove nieslo v čarovnom duchu. Pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 sa už po 9. krát uskutočnilo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, MUDr. Petra Chudíka, slávnostné odovzdávanie ocenení Sophista pro regione – pre najúspešnejších stredoškolských pedagógov, a ocenenia Lux mentium – najúspešnejším žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Slávnostné udeľovanie ocenení bolo spojené s kultúrnym programom, po ktorom boli všetci hostia pozvaní na čašu vína.

Veľmi nás teší, že v zástupe dvadsiatich najúspešnejších pedagógov stála aj naša kolegyňa – Mgr. Viktória Poliaková, ktorej meno je už 48 rokov späté so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Prešove. Mgr. Viktória Poliaková je stredoškolskou pedagogičkou slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a celý svoj profesionálny život zasväcuje výchove a vzdelávaniu mladých. Bola a stále aj je pilierom pedagogického zboru. Jej osobnosť vyzdvihuje precíznosť, zodpovednosť a spoľahlivosť. Aktívne sa podieľala na tvorbe školského vzdelávacieho programu, zachytávajúc nové trendy a nové požiadavky vo výučbe slovenského jazyka a literatúry. Zaslúžila sa aj o popularizáciu školy v regióne ako spoluautorka publikácií a autorka mnohých článkov o škole. Jej ľudský a profesionálny prístup je pre kolegov a žiakov každodennou inšpiráciou.

A aké pocity mala naša kolegyňa, Mgr. Viktória Poliaková, keď z rúk predsedu PSK preberala ocenenie najúspešnejších pedagógov?

„Toto ocenenie som vôbec nečakala, ale som vďačná, že ho mám. Bola som dojatá. Veľa vecí si človek až v takejto chvíli uvedomí a rekapituluje. Po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove v roku 1969 som nastúpila učiť SJL a RUJ na SPŠE Prešov a ostala som jej verná dodnes. Považujem to za šťastie alebo akýsi dar možno vyššej moci. Šťastena mi priala aj v tom, že som mala okolo seba dobrých ľudí, ktorým dodnes vďačím za cenné rady a skúsenosti. Čas overil aj to, že poriadok a disciplína sú základnými atribútmi pedagogickej práce.“

Čo pre ňu znamená práca pedagóga a aký zmysel vidí vo výchove mladých ľudí?

„Povolanie pedagóga bolo mojím snom a životným cieľom. Opäť som mala šťastie, že sa mi splnil. Práca učiteľa znamená pre mňa radosť aj zadosťučinenie z úspechov mojich študentov v prítomnosti aj minulosti. Často a pri rôznych príležitostiach ich stretávam. Na rozdiel odo mňa ma poznajú, prihovoria sa. Mám dobrý pocit, že nezabúdajú na svoju školu a učiteľov. Sú to slušní ľudia a uplatnili sa v spoločnosti. Uvedomím si, že hádam aj ja som k tomu aspoň troškou prispela. Práca s mladými ľuďmi ma obohacuje a v mojom veku dodáva životnú energiu. Napriek generačnému rozdielu snažím sa pochopiť ich názory, zmýšľanie, reakcie a pomáhať im. Nič sa na tom dodnes nezmenilo. Jednoducho mala som a stále mám túto prácu rada. Počas mojej pedagogickej praxe sa vyskytli rôzne situácie. Pri ich riešení som sa snažila postupovať ľudsky a spravodlivo.“

V čom je vzdelávanie a výchova dnešnej mládeže iná v porovnaní s minulosťou?

„Výchova a vzdelávanie dnešnej generácie je, podľa mňa, odrazom spoločenských pomerov. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale skúsenosti dokazujú, že mladí ľudia sú obrazom svojich rodičov, učiteľov a tým, čo ich obklopuje. Na rozdiel od staršej generácie, ktorú som učila, sú mladí ľudia dnes smelší vo vyjadrovaní svojich názorov, niektorí sebavedomejší, ale aj menej úctivejší. Oproti minulosti musíme viac skúmať príčiny ich správania, ktoré viac súvisia s ich rodinným zázemím a konzumným spôsobom života. V každej dobe je výchova, najmä mladých ľudí, náročná. Myslím si, že spoločným menovateľom pri nej by mal byť, predovšetkým, osobný príklad dospelých, humánny prístup, pochopenie. Vyhnúť by sme sa mali prehnanému mentorovaniu a poučovaniu, čo mládež väčšinou odmieta.“

Radosť z ocenenia našej kolegyne máme všetci. Želáme si, aby aj naďalej bola členom nášho pedagogického kolektívu SPŠE Prešov. Prajeme jej, nech aj naďalej pristupuje k výchovnovzdelávaciemu procesu s láskou, ktorá sa jej neraz vráti v podobe uznania a úspechu jej študentov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Odborná stáž študentov III.SB v Bournemouth

anglicko-3-sb

V rámci projektu Educating for life, educate for preactice (ELEP) 15 študentov III.SB triedy ako 4. turnus – INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE vykonávalo v čase od 2.6.2017 do 26.6.2017 odbornú stáž v meste Bournemouth vo Veľkej Británii spolu s triednou profesorkou Mgr. Martou Kožárovou a vyučujúcou ANJ, Mgr. Emíliou Čulkovou.

Sprostredkovateľská agentúra Training Vision LTD im zabezpečila zamestnanie vo firmách, ktoré boli väčšinou zamerané na servis PC (AT TECH, TK Laptop, PC Connect). Ich náplňou bola profylaktika, skladanie PC, inštalácia softvéru, diagnostika softvéru, testovanie diskov a RAM, opravy notebookov a stolných počítačov, tlačiarní, výmena hardvérových komponentov, inštalácia ovládačov a správa sietí. Vo firme GK Mobile získali nové zručnosti so servisom mobilných telefónov (inštalácia softvéru, výmena batérií a obrazoviek, batérií, reproduktorov, mikrofónov, základných dosiek). Všade bola samozrejmosťou komunikácia so zákazníkmi, nielen o odborných problémoch.

Vo firme Furniture Direct sa dvaja študenti venovali správe a zlepšovaniu webových stránok v Magento CMS, pridávanie produktov do e-shopu.

S prístupom študentov k povinnostiam na jednotlivých pracoviskách boli ich nadriadení veľmi spokojní. Vysoko hodnotili úroveň ich odborných vedomostí a schopnosť ľahko získavať nové zručnosti.

Počas troch týždňov sa okrem zručností z oblasti informačných technológií zdokonalili v jazyku, ktorý je v dnešnej spojenej Európe tak potrebný. Pomôže im to pri štúdiu v našej škole, ale aj v budúcom zamestnaní, ktoré sa im možno aj vďaka tomuto projektu bude hľadať ľahšie.

anglicko-3-sb

Nezanedbateľným prínosom praxe je aj osobnostný rast študentov, keďže sa museli v rôznych situáciách rozhodovať sami, zodpovedať za seba, pracovať v medzinárodnom tíme bez vedenia ich učiteľov.

Bohaté zážitky sme získali vo voľnom čase nielen počas víkendov, ale skoro denne po pracovnej dobe. Spoločne strávený čas výrazne ovplyvnil formovanie kolektívu, charakterov a obohatil ich znalosti v oblasti spoločenských aj geografických reálií. Skvelá animátorka Giulia pripravila pre študentov kultúrne aj športové aktivity (spoločenské hry, kino, bowling, volejbal na pláži, minigolf, mestské záhrady, kultúrne večery so študentmi iných krajín atď.), sprevádzala nás na víkendových poznávacích výletoch, za čo jej patrí naša veľká vďaka.

Bournemouth je krásne kúpeľné mesto. Spoznali sme jeho pamiatky, strategické miesta. The Square bolo našim orientačným stredom, miestom každodenných stretnutí. Bournemouth Pier spolu s plážami poskytovali miesto na športy, grilovačky, ochutnali sme ich The best Fish and Chips. Obdivovali sme kostoly v centre aj na periférii, mestskú radnicu, ktorá pripomína skôr zámok. Typický anglický štýl domov, ktoré vyzerajú, „akoby ich jedna mater mala“. Tehlové fasády, niektoré lepšie, iné horšie udržiavané. Navštívili sme ich krásne parky, ktorých je tu neúrekom. Počas víkendov sme spoznávali miesta mimo mesta. Navštívili sme krásnu prírodnú oblasť Jurassic Coast, miesto, ktoré nevynechá žiaden turista. Prešli sme si útesy Hengistbury Head s úžasnými výhľadmi na všetky svetové strany. Bez problémov sme zvládli Londýn, jeho historické pamiatky, overili sme si znalosti z reálií získané na hodinách angličtiny.

Celú stáž študenti zhodnotili pozitívne a uvítali by možnosť pokračovať v práci vo firmách aj v budúcnosti.

Ďakujeme vedeniu školy, že sme dostali príležitosť pozitívne sa posunúť v každej z týchto oblastí a dúfame, že podobnú šancu dostanú aj ďalší študenti, ktorí svojou prácou a správaním dokážu sebe, svojim učiteľom a rodičom, že si to zaslúžia.

Mgr. Marta Kožárová

Trojtýždňový pobyt III.F v Sofii

bulharsko1-jpg

Naši študenti III.F triedy sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnili od 2.6.2017 do 26.6.2017 trojtýždenného pobytu v hlavnom meste Bulharska – Sofii. Pobyt bol zameraný na odborné vzdelávanie a prípravu stredoškolských študentov, ktorí si jeho absolvovaním odskúšali teoretické poznatky vo svojom odbore TIS v praxi. Študenti boli bulharskou spoločnosťou Bulgaria Gateway rozdelení do šiestich firiem, kde museli preukázať nielen svoje poznatky zo študijného odboru, ale aj jazykové znalosti, pretože komunikačným jazykom medzi nimi a tútorom, ktorý ich mal na starosti a ktorý im prideľoval úlohy v daných firmách, bola angličtina.

Vo firmách ako ETN Bulgaria Gateway, Energon, Tendenz, Woodward a Bery Group pracovali študenti s MS Office, tvorili webové stránky v html jazyku, evidovali a uskladňovali tovar prijatý na sklad, alebo vytvárali elektronickú knižnicu vstupných údajov pre výrobu citlivých komponentov do dopravných a vojenských lietadiel.

bulharsko2-jpg

Víkendy sa niesli v znamení poznávania Bulharska. Počas neho sme navštívili pohorie Vitoša, na ktorého úpätí leží Sofia. Boli sme v starobylom meste Plovdiv, v ktorom sa nachádzajú zrúcaniny rímskeho amfiteátra a dostali sme sa aj do letoviska Primorsko, ktoré leží pri Čiernom mori.

Študenti absolvovaním pobytu v zahraničí získali takzvané Europasy, potvrdené zamestnávateľom, u ktorého praxovali, a certifikáty od bulharskej sprostredkovateľskej spoločnosti. Oba dokumenty im pomôžu v budúcnosti ľahšie sa uplatniť na trhu práce.

Mgr. Ján Bajúsz, Ing. Ljuba Krišová

LEGObot 2017

legobot

Dňa 15. júna 2017 sa od 9:30 v OC MAX v Prešove uskutočnilo finálové kolo robotickej súťaže LEGObot, ktorej organizátorom bola Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov. Súťaž podporili IT Valley Košice, mesto Prešov, LEGO education a OC MAX Prešov.

Na otvorení súťaže sa zúčastnil aj riaditeľ IT Valley Košice – Ing. Pavol Mirossay, a viceprimátor Prešova, Ing. Štefan Kužma, ktorí prispeli svojimi povzbudivými príhovormi a zapriali súťažiacim veľa úspechov počas celej súťaže. Záver tohto otvorenia patril robotickému členovi SPŠE, a to robotovi NAO, ktorý súťaž zároveň aj odštartoval.

V tejto súťaži si dvojčlenné družstvá zo základných škôl zmerali sily v 4 súťažných disciplínach (Edubot, Speedybot, Findcolotbot, Paintbot). Do súťaže sa zapojilo 20 súťažných tímov z 8 základných škôl, hlavne z okolia Prešova, ale mali sme aj zastúpenie z Prievidze. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí zo základných škôl o štúdium v oblasti robotiky, IT technológií a rozvíjať kreatívne myslenie.

legobot-jpg

Súťaž bola doplnená aj sprievodnými aktivitami vo forme prezentácie prác študentov našej školy. Okoloidúci sa mohli zoznámiť s robotom NAO a Poppy a zabaviť sa na prekážkovej dráhe pri ovládaní robota pomocou tabletu. Taktiež mohli naživo vidieť prácu 3D tlačiarne a odniesť si malý suvenír vytlačený pomocou 3D tlače.

Absolútnym víťazom súťaže sa stala Cirkevná základná škola v Sabinove, ktorej tímy sa umiestnili v jednotlivých disciplínach na najlepších pozíciách a odniesli si hlavnú cenu v podobe stavebnice LEGO Mindstorm. Celkové výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách sú zverejnené na webovej stránke legobot.spse-po.sk/vysledky-sutaze.

Ďakujeme všetkým tímom za účasť v súťaži a tešíme sa na Vás opäť pri ďalších súťažiach organizovaných Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Prešove.

Ing. Martin Broda, PhD.

Network Academy Games 2017

nag-2017-jpg

V piatok, 23.6.2017, sa opäť na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnilo národné kolo súťaže NAG 2017, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií naši študenti nesklamali a po minuloročnej prestávke si tento rok vykonfigurovali medailovú pozíciu. 3.miesto v kategórii HS3 (družstvá SŠ – 22 družstiev) obsadili naši už absolventi Tomáš Berdis a Dávid Alexovič zo IV.SA. Obaja tiež súťažili v kategórii UNI (VŠ a SŠ jednotlivci – 17 súťažiacich), kde obsadili pekné 7. a 8. miesto (iba SŠ 5. a 6. miesto). Tretiaci tento rok získavali hlavne skúsenosti a na budúci rok očakávame znovu útok na popredné pozície. V kategórii HS3 obsadilo družstvo tretiakov – Peter Nehila a Lukáš Purdeš z III.SA – 9.miesto.

Celkové výsledky súťaže NAG 2017 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/podujatia/nag2017/vysledky

Ing. Martin Vujčík

SPŠE na Dňoch mesta Prešov 2017

dni-mesta-png

V dňoch 5. až 11. júna 2017 sa v Prešove konali Dni mesta Prešov. Aj naša škola sa v pondelok od 14-tej do 18-tej hodiny prezentovala v rámci pešej zóny na Hlavnej ulici, kde sme mali svoj stánok. Pešia zóna počas týchto dní ožila bohatým a zaujímavým kultúrnym programom, remeslami, hrami a zábavou. Dni mesta Prešov 2017 boli súčasťou osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove.

.jpg

Naša škola vo svojom stánku predstavila práce našich študentov, našu školu a jednotlivé odbory, pričom okoloidúcich zaujali hlavne možnosti nových technológií, a to 3D tlač alebo robotizácia. SPŠE zastupoval Ing. Jozef Macej, Ing. Martin Broda, PhD. a vybraní študenti. Návštevníci mohli vidieť našich robotov (Poppy-ho a Nao-a) a naživo sledovať proces 3D tlače, pričom si mali možnosť odniesť aj malý suvenír vyrobený pomocou 3D tlačiarne. Študenti našej školy prezentovali tiež svoje práce zo súťaží, ktoré boli pre verejnosť veľmi pútavé a zaujímavé.

Ing. Martin Broda, PhD.

IT Fitness Test 2017

V období od 4.4.2017 až do 30.6 2017 bol opätovne prístupný test na overenie IKT zručností slovenského národa. Už tradične sa do tejto aktivity zapojila aj naša škola, pričom oproti predchádzajúcim ročníkom testovania sme v tom aktuálnom zaviedli dve novinky – hodnotenie vypracovaného testu známkou a vyhlásenie školskej súťaže IT Fitness 2017. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: výsledky kolektívov a výsledky jednotlivcov. V oboch sa vyhodnocovala dosiahnutá úspešnosť pri vypracovaní testu. Účasť študentov v testovaní dosiahla 92 %.

V kategórii kolektívov boli porovnané dosiahnuté priemerné úspešnosti tried v jednotlivých ročníkoch. V kategórii jednotlivcov boli vyhodnotené úspešnosti jednotlivých účastníkov testovania s nasledovnými výsledkami. Víťazi boli ocenení vecnými cenami.

Celková priemerná úspešnosť študentov našej školy bola 53,04 %, čo je o viac ako 10 % lepšia ako priemerná úspešnosť respondentov tohto testu na Slovensku.

Všetci, ktorí sa prihlásili pod hlavičkou SPŠE Prešov a overili si svoje IKT zručnosti vyplnením testu pre stredné školy, prispeli svojím dielom k výsledkom, ktoré našu školu úspešne reprezentujú. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity ústretovo zapojili.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Súťaž VSD pre študentov nižších ročníkov

V spolupráci s VSD sa dňa 20. júna 2017 uskutočnil už desiaty ročník vedomostnej súťaže pre študentov 1. a 2. ročníka našej školy. Vedomostnej súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny sa tento rok zúčastnilo 177 študentov z tried I.SA, SB, F a II.A, B, C.

Vedomostná súťaž pozostávala z dvoch kôl. Študenti v prvom kole riešili vedomostný test, ktorý zahŕňal otázky s výberom odpovedí, doplňovačky, kreslenie schém, fázorových diagramov a riešenie príkladov.

Desať najúspešnejších riešiteľov prvej časti postúpilo do druhého kola súťaže. Ich úlohou v druhom kole bolo navrhnúť schému zapojenia a následne pripojiť svetelný zdroj (žiarovku) k sieti pomocou jednopólového spínača (radenie č. 1) a FLEXO šnúry.

Súčet bodov získaných z vedomostného testu a praktickej časti rozhodol o víťazoch vedomostnej súťaže. Na prvých troch miestach sa tento rok umiestnili študenti:


1. miesto …… Dávid Pacovský .......... II.A

2. miesto …… Matej Voľanský ......... II.A

3. miesto …… Michal Lipka .............. II.A


Víťazom k dosiahnutým výsledkom a hodnotným cenám blahoželáme.

Ing. Anton Varga

Rozbehnime naše školy!

MÚ EKO zapojil našu školu do projektu – Rozbehnime naše školy, ktorého cieľom je naučiť mladých ľudí v stredných školách základom rozbiehania nápadov.

rozbehnisa-png

Do projektu sa zapojili triedy odboru TIS (I.F, II.F a III.F) pod vedením Ing. Vladimíry Pastirovej, trieda II.B pod vedením Mgr. Márie Solárovej, trieda I.B pod vedením Ing. Petra Gašparíka a trieda I.C pod vedením Ing. Jozefa Maceja, spolu cca 140 študentov.

Na hodinách ekonomiky alebo v rámci triednických hodín v miestnostiach s dataprojektorom, reproduktormi a pripojením sa na internet tak vyučujúci predstavili projekt a zabezpečili premietnutie videa všetkým študentom priamo zo stránky rozbehnisa.sk/student. Cieľom bolo nasmerovať mladých ľudí na rozbehnisa.sk/student. Tam študenti, ktorí mali záujem zapojiť sa do projektu, vyplnili krátku prihlášku, v ktorej sa formálne posúdil ich záujem, a bol im odovzdaný R! ťahák.


Následne študenti majú možnosť získať zdarma nasledovné služby:

1. plný prístup do základného Rozbehni sa! kurzu. Po ukončení základného kurzu aj plný prístup do plného Rozbehni sa! kurzu.

2. v prípade záujmu účasti na biznis fórach v inovatívnych firmách a úspešných startupoch, kde budú mať možnosť svoj nápad konzultovať. Prvý cyklus biznis fór sa bude organizovať na jeseň 2017. Spolupráca je dohodnutá s firmami, ako je Google, Websupport, Neulogy, Martinus.sk, Sli.do a ďalšími. Táto možnosť sa ponúkne pre 100 nápadov.

3. V prípade potenciálu nápadu budú pozvané vybrané nápady do inkubačného programu Rozbehni sa! Ten trvá 2-3 mesiace a pozostáva z individuálnych konzultácií, odborného mentoringu, podpory pri vytvorení prototypu, testovacieho webu a kampane. Cieľom je otestovať nápad v malom a získať prvých zákazníkov. Aktuálna kapacita je 10-20 nápadov a prebehne v lete 2017 a následne v zime 2017.


Individuálne sa projekt vyhodnotil vyplnením krátkeho formulára Ing. Vladimírou Pastirovou a spätnou väzbou nám bola zaslaná informácia, koľko študentov sa registrovalo na rozbehnisa.sk/student.

Do projektu sa zapojilo 61 študentov našej školy, z toho 30 prvákov, 30 druhákov a 1 tretiak. V priebehu budúceho školského roka nás realizátor daného projektu – Juraj Kováč, bude informovať, koľko z našich študentov prejde základným kurzom a prihlási sa aj do ďalšej časti.

Ing. Vladimíra Pastirová

KOŽAZ

kozaz-jpg

V dňoch 27.6.2017 – 29.6.2017 sa študenti III. ročníka SPŠE zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Náplňou práca v prvý deň bola turistika vo Vysokých Tatrách, konkrétne výstup na Zamkovského chatu. Študenti si vyskúšali orientáciu podľa turistických značiek a dozvedeli sa niekoľko zaujímavostí o Tatrách. Bohužiaľ, sklamala účasť, ktorá bola iba 10,63 %. Druhý deň bol venovaný zdravotníckej príprave, ktorú nám prednášali a názorne ukázali zdravotníčky zo Slovenského červeného kríža. Študenti sa dozvedeli dôležité informácie o stavoch ohrozujúcich život, stabilizovanej polohe, resuscitácii a mali možnosť si to názorne vyskúšať. Účasť študentov v tento deň bola trocha lepšia, a to 48,38 %. Tretí deň sme strávili na strelnici Marakaňa blízko Prešova. Študenti boli rozdelení do 12 družstiev po troch, aby sme podporili aj súťaživosť a tímového ducha. Vybrali si aj tímové mená. Pracovali na dvoch stanovištiach. Na topografii si vyskúšali určovanie vzdialenosti daného bodu na mape, zorientovanie mapy podľa svetových strán a precvičili si aj znalosť značiek. Najlepšie vedomosti preukázal tím ,,Cazzo“ v zložení Tomáš Popík, Michal Palenčár a Benedikt Feťko z III.SB. Druhou aktivitou bola športová streľba zo vzduchoviek. Na tomto stanovišti boli študenti oboznámení s bezpečnostnými zásadami pri streľbe, časťami vzduchovky, spôsobe mierenia a správneho postoja a, samozrejme, vyskúšali si aj streľbu na terč. Najpevnejšiu ruku v tejto časti preukázali študenti Stanislav Mitra, Jozef Meľuch a Kristián Sokol z III.SB, ktorí v súčte bodov dosiahli 113 bodov z možných 150. Najlepším jednotlivcom bol ale študent III.F triedy René Janický s nástrelom 44/50. Opäť sklamala účasť študentov, ktorá bola 29,03 % a počas troch dní v súčte nepresiahla hranicu 30 %. Je len na škodu, že študenti ignorovali tieto, si myslím, zaujímavé aktivity, a verím, že v budúcom šk. roku to bude lepšie.

Mgr. Štefan Dankovič

Koniec roka v ŠI

skolsky-inte

Záver roka sa nezadržateľne blíži a s ním spojené aj bilancovanie. Mesiac jún ubehol naozaj veľmi rýchlo a priniesol so sebou posledné aktivity a zážitky v školskom internáte, v tomto školskom roku. „Internatistov“ nám v júni ubudlo v dôsledku odchodu štvrtákov, projektu Erasmus a povinnej praxe. Aj napriek tomu tí, ktorí ostali v ŠI, stihli množstvo zaujímavých aktivít. V priebehu mesiaca študenti pravidelne navštevovali DAD, podarilo sa im navštíviť predstavenia La musica, Fantázia, Pytačky Medveď. Pekné slnečné dni vyhnali futbalistov na školský dvor, kde sa odohralo niekoľko futbalových zápasov, prevažne medzi prvákmi a druhákmi. Nehral sa len futbal na šk. dvore, ale aj v spoločenskej miestnosti za stolom. Teší nás, že naše pozvanie na turnaj v stolnom futbale prijali dievčatá spolu so skupinovým vychovávateľom zo SOŠ podnikania. Prekvapenie sa nekonalo, vyhrali naši chlapci, ktorí nie sú pri športových aktivitách žiadni gentlemani. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí poctivo a usilovne zbierajú plastové vrchnáky, ktoré odovzdávajú do 101 Drogérie. Vzhľadom na voľnejší režim v škole a uzatvorenie známok mali naši študenti viac času na rôzne spoločenské aktivity. Študentom prajeme pekné prázdniny a kolegom príjemné dovolenky.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Beseda o šikane

beseda-o-sika

Dňa 16.6.2017 mala naša trieda besedu s Mgr. Janou Štofaňákovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na tému Šikana. V rámci besedy sme mali možnosť vidieť aj video, v ktorom boli znázornené reálne prípady šikany, ktoré sme následne kategorizovali do niekoľkých stupňov (1-5). Druhá časť besedy bola venovaná kyberšikane, ktorá viedla k diskusii o prípadoch z nášho prostredia. Celé toto stretnutie viedlo k tomu, aby sme my nešikanovali iných a aby sme sa my nedali šikanovať.

Marek Barnovský, I.B

Pod Bikošom

.jpg

Dňa 23.6.2017 sa trieda I.B zúčastnila školského výletu vo vonkajšom areáli bufetu Marakaňa medzi Prešovom a Veľkým Šarišom. V nádhernej prírode pod Bikošom vzduch začal rozvoniavať vábivou vôňou opekačky, pretože študenti začali súťaž o najchutnejšie upečenú maškrtu. Po vynikajúcej maškrte nás čakali rôzne športové hry, ktoré sa predĺžili až do popoludňajších hodín. Celý tento školský výlet bol organizovaný triednym profesorom Ing. Petrom Gašparikom a Ing. Petrom Fritzom. V závere výletu sme mohli vidieť v priamom prenose strelné testy policajných zložiek, ktoré boli prevádzané na vedľajšej strelnici. Študenti spolu so svojimi profesormi tak prežili príjemný deň, ktorý bol nielen zábavný a chutný, ale viedol aj k upevneniu a posilneniu kolektívu v triede.

Ing. Peter Gašparik

Kysak – Brezie

kysak-1-c-jpg

Vo štvrtok, 22. júna 2017, sme sa my, I.C trieda, s naším triednym profesorom Ing. Jozefom Macejom spoločne s triedou II.C a profesormi Ing. Martinom Ambrozym a Ing. Františkom Kollarčikom vybrali na koncoročný výlet do rekreačného strediska Kysak – Brezie, kde sme mali stráviť jednu noc v chatkách. Cesta začala príchodom na železničnú stanicu v Kysaku, do ktorej sme sa dopravili vlakom. Ďalej sme pokračovali po turistickom chodníku až do samotného areálu. Po príchode sme sa mohli začať venovať športovým aktivitám, predovšetkým volejbalu a futbalu. Vyčerpaní a hladní sme si večer spríjemnili spoločným opekaním klobás a špekáčikov na ohni. Náročný deň sme zakončili nočnou diskotékou. Nasledujúce ráno sme začali s upratovaním chatiek, dopiekli sme posledné klobásky a vybrali sa späť do Prešova unavení, uťahaní, ale plní skvelých zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Marek Blaňár I.C

Opekačka v prírode

opekacka-jpg

Koniec školského roka je spojený so školskými výletmi. Aj naša trieda I.F sa rozhodla dňa 23.6.2017 zorganizovať takýto výlet v spolupráci s naším triednym profesorom Ing. Ondrejom Konturom a profesorom Ing. Františkom Rusinkom. Všetci sa tešili, no v piatok ráno nás čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe búrky a dažďa. Aj napriek prekážkam sme sa stretli na Sídlisku III. Boli sme veľmi prekvapení na mieste stretnutia, nakoľko došlo k zlepšeniu počasia o 180°. A tak sme sa presunuli k bufetu Marakaňa. Spolužiaci pripravili pahrebu, drevo a rozložili oheň. Počas opekania a času strávenom v mieste výletu došlo k utuženiu kolektívu, spoznaniu charakteru a vlastností spolužiakov. Po ukončení sme odchádzali s príjemnými pocitmi a dojmami domov.

Kolektív I.F

Triedy I.SA a I.SB na paintballe

paintball-1-sapaintball-1-sb

V rámci školského výletu, dňa 23. júna 2017, sme si zahrali hru Paintball vo Vyšnej Šebastovej, ktorá overila nielen naše fyzické schopnosti, ale aj tímovú prácu a komunikáciu. Súperili sme proti sebe v 8-členných tímoch a zažili kopec zábavy, pričom viacerí z nás mali možnosť po prvýkrát sa zúčastniť na podobnej akcii.

Kolektív I.SA a I.SB

Beseda o rasizme

rszms

V utorok, dňa 6.6.2017, sme na triednickej hodine mali zaujímavú a stále aktuálnu prednášku na tému Rasizmus. Prednášajúca nám objasnila a priblížila tento celosvetový problém, čo môžeme definovať pod týmto pojmom, ako sa rasizmus prejavuje a kto je vlastne rasista.

rasizmus-2-f-j

Poukázala na to, že sa s ním často stretávame na ulici a často si to ani neuvedomujeme. Či už je to náš postoj k Rómom, černochom, rôznym menšinám, alebo keď zbadáme moslima, hneď máme o ňom len tú najhoršiu mienku. A ako vyriešiť ten problém? Zhodli sme sa všetci, že je to jednoznačne TOLERANCIA. Takže buďme k sebe tolerantní a rešpektujme sa navzájom.

Martina Staneková, II.F

Zážitkový splav rieky Hornád

splav-rieky-ho

Dňa 23. júna 2017 sa uskutočnil náš dlho očakávaný školský výlet, na ktorý sme sa celá II.F trieda spolu s našou triednou profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, a pánom profesorom Ing. Marcelom Hockickom už dlho tešili.

Zaujala nás už skôr ponuka Slovenského skautingu, ktorá našej škole ponúkla účasť už na III. ročníku projektu Za jednotky dole vodou..., zameraného na rozvoj teamovej spolupráce, zodpovedného prístupu k úlohám, či telesnej zručnosti.

Absolvovali sme zážitkový splav rieky Hornád, ktorý začal v obci Malá Lodina a z kajakov sme vystúpili v obci Trebejov. Po príchode na miesto štartu sme boli inštruktormi zo Slovenského skautingu oboznámení o zásadách bezpečnosti, záchrane, ako sa riadi samotný kajak a aká je technika záberu pádlom, teda s inštruktážnym minikurzom kanoe a následne sme sa rozdelili do člnov. Splav aj s menšou prestávkou na občerstvenie trval viac ako 4 hodiny. Splav, ktorý bol pre nás menším dobrodružstvom, sme si aj napriek rannému nepriaznivému počasiu užili, zabavili sa, posilnili našu teamovú spoluprácu a niektorí z nás sa osviežili nešťastným pádom do vody. O bezpečnosť nás všetkých bolo po celý čas postarané certifikovanými inštruktormi, ako aj profesionálnym výstrojom, ako plávacie vesty, kvalitné člny. V cieli sme sa inštruktorom splavu všetci poďakovali potleskom a s dobrou náladou sme sa vrátili vlakom domov.

Kolektív II.F

Kalvária – Ekopark

kalvaria-2-f

Kolektív II.F spolu s našou triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, a spolu s našimi 4-nohými slečinkami sa dňa 27.6.2017, v utorok ráno o 09:00 hod., vybral na výlet smer Kalvária – Ekopark, aby sme tak mohli ukázať tieto krásne časti nášho mesta spolužiakom z triedy, ktorí ich ešte nenavštívili. Prešovská kalvária je komplex barokových kaplniek a kostola, nachádzajúci sa na pahorku na západnom okraji Prešova. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska. Vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období rekatolizácie, z iniciatívy Spolku umierajúceho Krista. Prešli sme celým komplexom, ktorý okrem Kostolíka sv. kríža tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty, Kaplnka svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín.

EKOPARK – chránený prírodný výtvor je súčasťou areálu Holá hora, založený v roku 1820 Matejom Sennowitzom, ako botanická záhrada pre študijné účely študentov a pestovanie ohrozených druhov rastlín východoslovenského regiónu v západnej časti mesta Prešov. Je to alokačné pracovisko, kde sme mohli vidieť rôzne zvieratká – poníky, kozy, ovce, rôzne druhy sliepok, ryby, žaby, hady a iné menšie zvieratá, opičiu rodinku, mačiakov zelených, opice Lilu a Lola. Nás však najviac zaujali koníky.

Kolektív II.F

Piráti z Karibiku

V novom dobrodružstve Jack Sparrow mal opäť raz smolu a musel čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu kapitánovi Salazarovi, a jeho posádke duchov... Najnovšie dobrodružstvo pirátov si naša trieda II.F spolu s triednou profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, mohla dňa 29.6.2017 vychutnať vo formáte 2D alebo 3D v kine Cinemax Prešov. Predposledný deň v tomto školskom roku sme teda zažili vo svetle dobrodružstva a úžasných filmových efektov.

Kolektív II.F

Krásy našich veľhôr

vysoke-tatry

V upršaný piatok, 23.6.2017, sme sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Cestou každý rozmýšľal, čo si počneme v takom počasí. No po vystúpení z vlaku v Štrbskom Plese sa ukázalo aj slnko. A tak sme mali nádej, že na ceste na Popradské Pleso nezmokneme.

Výlet sme prežili pri peknom počasí, krásnej scenérii majestátnych Tatier a s dobrou náladou. Vysoké Tatry nikdy nesklamú a každý sa vrátil domov s peknými spomienkami na krásy našich veľhôr.

Kolektív II.SB

Dvojdňová zabáva

laser-game-2-slaser-game-2-s

Posledné dni školského roka sú veľmi príjemné. Nikto nás neskúša, nemusíme robiť domáce úlohy, dokonca nejdeme do školy, ale za zábavou. V utorok, 27.6.2017, sme si zmerali sily medzi sebou v narábaní s bowlingovou guľou a vo štvrtok, 29.6.2017, sme si zahrali v Korali Laser Game. Čo bolo zaujímavejšie? Ťažko povedať.

Kolektív II.SB

Klub učiteľov informatiky

klub2-jpg

V stredu, 7.6.2017, som sa zúčastnila stretnutia Klubu učiteľov informatiky. Toto stretnutie bolo zamerané na dátovú analytiku a vyučovanie informatiky. Keďže v dnešnej dobe sa vytvára a ukladá denne veľké množstvo údajov, vzniká potreba analýzy získaných údajov, aby sa zistené nové poznatky mohli využiť v ďalších oblastiach nášho života. Na túto tému odzneli na stretnutí štyri príspevky. Ako prvá vystúpila Ing. Mariana Hurná z Mestského úradu Prešov, ktorá hovorila o vizualizácii otvorených údajov na internetových stránkach mesta Prešov a o prepojení datasetov s webom. Prof. Ing. Ján Paralič, PhD. z Centra hospodárskej informatiky (CHI) FEI TUKE hovoril o obsahu dátovej analytiky a doc. Ing. Peter Butka, PhD. a Ing. František Babič, PhD. nám ukázali prakticky ako importovať údaje do R studia a zobraziť časť z nich vo forme stromu. Po krátkej prestávke vystúpila Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, ktorá nám predstavila nástroje dátovej analytiky dostupné na internete.

klub1-jpg

Tematiku dátovej analytiky uzavrel PaedDr. RNDr. Ján Guniš, PhD. vysvetlením pojmu Benfordov zákon a jeho využitím v praxi.

Ing. Mária Hedvigová

Deň detí SPŠE

mdd-png

Štvrtok popoludní, 8.6.2017, bol pre našich najmenších opäť časom stráveným spoločne hrami a športovaním v telocvični školy. Deťom sa páčil aj kreatívny kútik, ktorý ako vždy pripravila Ing. Mária Solárová. Vyskákaným a vybehaným detičkám najviac chutil zaslúžený nanuk.

Ing. Martin Vujčík

Do práce na bicykli

do-prace-na-b

Bicyklová doprava to nemá na Slovensku jednoduché. Chýbajúca infraštruktúra, častá netolerantnosť zo strany šoférov či pozeranie sa na ľudí využívajúcich dve kolesá „cez prsty“, to všetko je v našej krajine stále každodennou realitou. Napriek tomu sa v máji vydalo do slovenských ulíc 8531 registrovaných účastníkov, ktorí prispeli k tomu, že o bicyklistoch sa počas tohto mesiaca hovorilo viac ako kedykoľvek predtým. Hovorilo sa aj o tíme zo SPŠE v Prešove s názvom Drucik. Tím bol zložený zo štyroch členov: František Babinčák, Jozef Harangozo, Štefan Dankovič a Ján Haluška. Uskutočnili sme spolu 168 jázd, čo je najviac v Prešove. Spolu je to 573, 98 km. Dňa 12.6.2017 prišlo nášmu tímu poďakovanie za účasť v kampani Do práce na bicykli 2017. Okrem spomínaného súťažného tímu do školy jazdili aj ďalší bicyklisti a prispeli k dobrej veci.

V mene celého organizačného tímu tejto kampane by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu účasť v tomto ročníku súťaže. Aj vďaka Vám prekonala najväčšia akcia podporujúca rozvoj cyklistickej dopravy všetky doterajšie rekordy a upozornila celé Slovensko na to, že cyklistická komunita je v našej krajine naozaj veľká a mala by sa jej venovať omnoho väčšia pozornosť zo strany kompetentných.

http://www.nechajmeautodoma.eu/do-prace-na-bicykli-1/rocnik-inovacii-a-rekordov-sumar-kampane-dpnb-2017/

https://www.dopracenabicykli.eu/mesto/presov

Prajem Vám veľa krásnych a bezpečných kilometrov na bicykli.

Ján Haluška

Pomaturitné stretnutie v SPŠE

pomaturitne-s

Dňa 16.6.2017 sa uskutočnilo pomaturitné stretnutie po 43 rokoch bývalých študentov 5.P triedy Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, pre pracujúcich, v odbor 26-61-6 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky – súvislého nedeleného päťročného štúdia v školských rokoch 1969 – 1974.

Na stretnutie sme si pozvali trocha zaspomínať aj našu bývalú triednu učiteľku pani Ing. Hnátovú a nášho bývalého učiteľa energetiky – pána Ing. Stanislava Gobana.

Vlado Jedinák

Beh olympijského dňa

.jpg

Dňa 22.6.2017 sa traja študenti SPŠE zúčastnili Behu olympijského dňa na Fakulte športu Prešovskej univerzity. V kategórii dorastencov v konkurencii 23 pretekárov obsadil Tomáš Duháň z I.F časom 10:03 skvelé 1. miesto a Radoslav Berdis z I.A časom 10:36 tretie miesto. Kategóriu juniorov obsadilo síce len 9 štartujúcich, ale potešilo nás výborné 2. miesto Jozefa Angeloviča z III.SA triedy časom 10:35. Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Štefan Dankovič

Projekt My Machine

my-machine-proj

Projekt s názvom My Machine – Od detských snov ku skutočným vynálezom zastrešuje Karpatská nadácia, ktorá nás pred časom oslovila, či by sme mali záujem vyrobiť pre škôlkarov ich vysnívanú myš-špióna. Chlapci z II.C – Maroš Novysedlák, Samuel Falat a Peter Nemergut, sa dali do práce a onedlho bola myš hotová.

V pondelok 26.6.2017 sme sa teda zúčastnili výstavy v Kulturparku v Košiciach, kde boli predstavené prototypy zariadení. Deti z materských škôl si mohli prvýkrát vyskúšať svoje vysnívané vynálezy. Deťom tento projekt priniesol veľa radosti a našim študentom cenné skúsenosti, z čoho sa tešíme. Verím, že aj v budúcnosti sa zúčastníme ďalších projektov, ktoré pomôžu rozvíjať talenty našich študentov.

Ing. Martin Ambrozy

WIRE 2017

konferencia-wir

V dňoch 28. – 30.6.2017 sa v Košiciach konala prestížna medzinárodná konferencia s názvom WIRE 2017 (Week of Innovative Regions in Europe 2017 – Týždeň inovatívnych regiónov v Európe 2017). Táto konferencia sa konala pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Európskou komisiou (DG Research and Innovations). Témou tohto ročníka boli dopady digitalizácie a s tým súvisiace výskumné a inovatívne aktivity, spoločenské výzvy, podpora dialógu medzi politikmi, priemyslom a akademickou obcou.

Ako jediná stredná škola na Slovensku sme dostali príležitosť prezentovať sa na tomto podujatí spolu s rôznymi firmami, hlavne z oblasti IT. Odbornej technickej, ale aj širokej verejnosti, sme prezentovali možnosti 3D tlače, pochválili sme sa našimi vlastnými učebnými pomôckami, ako napríklad CPLD kit a analógový kit, ktoré sa nám úspešne podarilo zaradiť do výučby odborných predmetov.

Vďaka tomuto podujatiu sme sa zviditeľnili nielen lokálne, ale aj medzinárodne, pretože náš stánok navštívilo niekoľko zaujímavých zahraničných hostí. Medzi nimi bol aj profesor egyptskej univerzity, ktorý ocenil našu prácu a tiež sa nám prostredníctvom fotiek a videí pochválil s projektmi jeho študentov.

Ing. Jozef Macej

SPONZORI