2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Minister Eugen Jurzyca ocenil úspešných študentov SPŠE Prešov

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu si 21.11.2011 prevzali najvyššie rezortné ocenenie študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove: Slavomír Kožár, Patrik Sopko, Stanislav Starec, Pavol Vargovčík a študent Gymnázia A. Prídavku zo Sabinova Matej Vargovčík, ktorí pod vedením Ing. Petra Vargovčíka dosiahli mimoriadne úspechy v uplynulom školskom roku.

Za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na majstrovstvách sveta v stavbe a programovaní robotov Robocup 2011 v kategóriach Junior Dance League a Junior Dance Superteam, v ktorých získali zlaté medaily, úspešných študentov ocenil minister školstva Pamätným listom sv. Gorazda. Slávnostné oceňovanie sa konalo už tradične pri príležitosti Dňa študentstva.

Ing. Slavomír Kožár

Stretnutie s podnikateľmi 2011

Dňa 15.11.2011 sa uskutočnilo v zborovni školy tradičné Stretnutie s podnikateľmi, na ktorom sa zúčastnilo bezmála tridsať zástupcov firiem a organizácií, s ktorými škola kooperuje a pedagogickí zamestnanci školy. Hlavným bodom programu bol projekt ESF „Tvorba a implementácia inovatívneho programu Informačné a sieťové technológie“, vrátane prehliadky odborných učební vytvorených v rámci tohto projektu.

Cieľom stretnutia bolo spoločne sa podieľať na profilovaní absolventa školy, udržať priateľské vzťahy, prípadne vytvoriť nové.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Ing. Juraj Budiš

Deň otvorených dverí 2011

Žiaci základných škôl stoja v tomto období pred vážnym rozhodnutím:

„KDE POKRAČOVAŤ V ŠTÚDIU“ po ukončení deviateho ročníka?

Tradíciou na SPŠE sú DNI OTVORENÝCH DVERÍ - DOD. Prvý DOD sa v tomto školskom roku konal 18.11.2011. Záujemcom o štúdium a ich rodičom sme sprístupnili priestory školy a boli sme pripravení poskytnúť čo najviac informácií o študijných odboroch, vybavení školy a kritériách na prijatie. Samozrejme najväčší záujem bol o experimentálny študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Bolo by naozaj krásne, ak by sa nám podarilo záujem o štúdium deviatakov udržať aj v období, keď budú už žiakmi prvého ročníka. Potešilo ma, že väčšina návštevníkov už mala informácie pre uchádzačov o štúdium na našej webovej stránke preštudované a prichádzali s konkrétnymi otázkami. Presvedčili sme ich o tom, že sme dobrou školou? Dúfam, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov.

Som presvedčená, že sa nám podarilo zorganizovať jedno pekné a podnetné predpoludnie a verím, že svoje dojmy budú návštevníci šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi. Vo februári bude už tretí zábavný DOD. Logické hlavolamy, počítačové hry, zábavná elektronika a ďalšie netradičné formy propagácie našej školy umožnia deviatakom spoznať učiteľov a SPŠE aj z inej stránky.

Sledujte stránku školy – získate nové informácie o DOD 2012. Tešíme sa na Vás.

Ing. Judita Sakáčová

Imatrikulácia prvákov

Dňa 16. 11. 2011 sa študenti prvého ročníka zúčastnili slávnostnej imatrikulácie v priestoroch telocvične našej školy. Štvrtáci si pre nich pripravili rôzne súťaže a aktivity a naši prváci si ako správni budúci elektrikári so všetkým poradili. Aj podľa slov samotných prvákov bol ich program premyslený a hlavne vtipný.

Ako povedala Natália Triščíková z I. F triedy: „My, prváci, sme boli privítaní na novej škole tak, ako sa patrí.“

Študentov najviac zaujala vtipná scénka, kde si na vlastnej koži vyskúšali štvrtácke merania. Pochopili, čo ich čaká o pár rokov. Po prísahe vernosti škole dostal každý študent Imatrikulačný list.

Ďakujeme pani profesorka Gajdošovej za organizáciu a štvrtákom za prípravu programu. Na záver chcem popriať prvákom veľa chuti do učenia a veľa správnych rozhodnutí.

Marko Šidlovskýpredseda Žiackej školskej rady

ZENIT v programovaní na SPŠE Prešov - školské kolo 2011/12

V utorok 8.11.2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Účasť našich študentov v tejto súťaži je už tradične vysoká. Opäť sa do nej zapojili študenti všetkých štyroch ročníkov v celkovom počte 47. Charakter úloh bol podobný ako pred rokom. Našli sa medzi nimi ľahšie aj tie ťažšie. 47 mozgov zaberalo na plné obrátky. Konečné výsledky dokumentujú zvyšujúcu sa úroveň nášho školského kola. Absolútnym víťazom v kategórii A sa stal Miroslav Kravec, III. S, v tesnom závese nasledovaný Michalom Jurečkom a Patrikom Sopkom (obaja IV. D). Veľmi kvalitný výsledok dosiahli aj v kategórii B postupujúci do krajského kola Jaroslav Kravec z I. SA a Imrich Štoffa z II. SB. Naši mladí programátori potvrdili, že akákoľvek programátorská úloha je pre nich výzvou. Všetkých zúčastnených obdivujeme, že bojovali až do samého konca a víťazom srdečne blahoželáme.

Ing. Gabriela Mitrová

ZENIT v elektronike

V mesiaci novembri sa uskutočnil už XXVIII ročník súťaže ZENIT v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich žiakov v oblasti elektroniky.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s určenou komisiou, má postupový charakter, školské, krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

V dňoch 9.11.2011 sa konala teoretická časť a 18.11.2011 praktická časť školského kola s týmito výsledkami: (priložená tabuľka)

Do krajského kola ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2011 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove postupujú Slavomír Kožár žiak IV. D triedy a Suchý Lukáš žiak IV. C triedy. Poprajme im teda veľa úspechov, pri úspešnej reprezentácii našej školy na krajskom kole tejto súťaže.

Výsledková tabuľka

Ing. František Kollarčik

Naše aktivity v ŠI v novembri

7.11. Bol premietaný pre študentov 1. VS krátky film s ekologickou tematikou „Znovuzrodenie lesa“. Je to téma s vysokým stupňom spoločenskej naliehavosti, ktorá rovnako rezonuje medzi „zelenými“ aj laikmi, aj keď názory sú často protikladné. Zdá sa, že výstižne to vyjadril indiánsky náčelník pred americkým kongresom keď povedal, že ochrana prírody je kategorický imperatív číslo jeden, lebo keď padne posledný strom a zahynie posledná ryba z peňazí sa nenajeme... Zdá sa, že bližší vzťah k prírode majú chlapci z vidieka, aj keď nemožno povedať, že tým ostatným je jej osud ľahostajný.

21.11 sa ponorilo do víru spoločenského tanca jedenásť tanečníkov. Veríme, že im odhodlanie vydrží po celý dobu trvania tanečného kurzu a že niektorí sa možno prepracujú do Let`s dance.

Florbal v ŠI sa teší stále väčšiemu záujmu a v mesiaci novembri prebehli dva turnaje. 24.1. súťažili medzí sebou prvá VS, kde zvíťazilo družstvo I. A a 28. 11 odhodlane bojovala o víťazstvo druhá skupina, kde zvíťazili známi preborníci z II. SA.

23. 11. sa dvadsať záujemcov o folkovú hudbu zúčastnilo Folkového festivalu Európskej ľudovej balady. Festival sa zrejme nedostal do povedomia verejnosti, lebo aj napriek tomu, že vstup bol zdarma a bolo to jedinečné podujatie, sála nebola zaplnená. Prekvapila nás mnohorakosť výrazu ľudovej balady od clivej ľudovej piesne vo vynikajúcom podaní primáša Šarišanu Ľ. Šimčíka, cez zahraničné folkové songy, kde zabodovala dynamická skupina Poliakov, až po clivé piesne rómskej skupiny „Čierna ruža“, ktorá v závere udrela do strún a roztlieskala celú sálu. Hovorí sa, že všetko najlepšie prichádza na koniec. Záverečné vystúpenie dvoch košických speváčok, ktoré vystupujú s ukrajinskými a ruskými baladami už dvadsať rokov uchvátilo celú sálu a rozozvučalo zabudnuté struny v duši všetkých prítomných. Keby nasledujúci deň 24. 11. nebolo ďalšie zaujímavé podujatie – spoločný ples na ŠOŠ podnikania, určite by sme navštívili pokračovanie festivalu kde mali vystúpiť hostia z Čiech, Poľska a Ukrajiny. Aj keď ples bol propagovaný v dostatočnom predstihu, väčšina tanečníkov si „zabudla“ doniesť spoločenský odev, a tak len vďaka opakovaným telefonátom a zmäkčujúcim podmienkam usporiadateľa sa plesu mohli zúčastniť aj záujemcovia oblečení civilne. Nádherne upravené a vyobliekané dievčatá boli trošku sklamané, ale záujem 47 uchádzačov o ich priazeň ich neskrývane potešil. Dievčatá pripravili vynikajúci program, perfektnú tombolu a hudbu, ktorá každého dvíhala zo stoličiek. Chlapcom sa z plesu ťažko odchádzalo a mnohí sa ešte dlho nemohli preladiť do fázy spánku, takže nočná služba bola tiež dynamická.

30. 11. súťažili tri družstvá v spoločenskej miestnosti v kvíze Slušnejší vyhráva. Jednalo sa o testovanie základných spoločenských spôsobilostí a správania na kultúrnych a športových podujatiach a v reštaurácii. Bolo to obojstranné príjemné a užitočné stretnutie, kde s tesným náskokom zvíťazili chlapci z B III - Hladký, Kalman, Dlugoš.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Tanečný maratón

V piatok 26.11.2011 sme sa zúčastnili triednej akcii na Obchodnej Akadémii v Prešove, kde sa konal tanečný maratón stredných škôl. Podľa vyjadrení spolužiakov bolo super a veľmi sa nám to páčilo. Bola to naša mimoškolská triedna akcia plná očakávania. Dievčatá boli nádherné a šikovné, tancovali v rôznych disciplínách od 9.00 do 14.00 vyraďovacím spôsobom. Posledná hodina bola výberom tých najlepších. Každý z nás si vytipoval svoju favoritku a fandil jej.

Mestská polícia Prešov

Nebojte sa, nič zlé sme neurobili (zatiaľ). To sme sa len v jedno príjemné jesenné popoludnie vybrali na exkurziu na Mestskú políciu v Prešove. Naším cieľom bola návšteva strediska kamerového systému.

Sprevádzal nás pán Slavo Pavelka, veľmi vtipný a zábavný človek. Predstavil nám svojich kolegov, ktorí v stredisku prijímajú telefonáty od občanov, ak sa niečo zlé stane a pomocou kamier monitorujú život nášho mesta.

Bolo zaujímavé sledovať, čo sa práve v danom momente „na sledovaných miestach“ odohráva.

Jeho slová na chvíľu prerušil telefonát. Nedalo sa nepočuť, čo hovoril pracovník Mestskej polície. Vyrozumeli sme, že volal nejaký pán, vraj mu ukradli auto. Keď sa ho opýtali, kde parkuje, nevedel povedať. Vysvitlo, že nie je Prešovčan. Dostal od pracovníka polície pokyny, čo má robiť. Ten začal zisťovať, či auto s ŠPZ Kežmarku, bez ďalších údajov, nie je odtiahnuté. Evidenčné číslo nevedel, pretože ho nepoznal ani majiteľ auta. Bolo zaujímavé sledovať, čo všetko musí pracovník polície zvládnuť. Po chvíli zazvonil telefón opäť. Znovu volal „okradnutý“ pán, ale tentokrát povedal, že auto našiel. Ako nakoniec vysvitlo, zaparkoval na opačnom konci ulice. Nakoniec nám prezradili, že to bol starosta jednej obce pri Kežmarku, kde žije veľmi početná komunita Rómov a samotný starosta je jedným z nich.

Ale práca policajtov nie je vždy iba úsmevná. Niekedy zasahujú s nasadením vlastného života, ako pri nedávnej streľbe na jednom zo sídlisk. Našťastie všetko dobre dopadlo, aj vďaka kamerovému systému.

Teraz už vieme, kde sú kamery umiestnené a ako sa máme správať, aby sme neporušovali pravidlá, za ktoré by sme museli draho platiť.

študenti I.C

Bowling II. F

Dňa 18. novembra sa naša trieda II. F zúčastnila triednej akcie v bowlingovom centre Lineas v skoro plnej účasti.

Počasie bolo síce škaredé a daždivé, no nám to náladu nepokazilo a naďalej sme sa tešili na zábavu.

Pri príchode sme si urobili túto spoločnú fotku a následne sme sa rozdelili do 3 súťažných tímov. Počas hry sme sa zabávali, aj keď súboj bol napínavý.

Tak ako minulý rok, aj tento sa stal víťazom žiak Lukáš Urban. Ďalšími úspešnými hráčmi sa stali Pončák, Hnát a Višňovský.

Táto súťaž sa niesla v atmosfére hesla "fair play".

Všetci odchádzali spokojní a s novými športovými zážitkami. :D

študenti II. F

Exkurzia vo firme APPLIED METERS

Študenti III. F triedy sa 4. októbra 2011 v rámci ekonomickej praxe zúčastnili exkurzie vo firme APPLIED METERS, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou elektromerov.

Máloktorí z nás sme o tejto firme počuli, aj napriek tomu, že na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 10 rokov. Zaujímavým spôsobom nám sprievodca priblížil jej činnosť, kde sme sa dozvedeli, že v konečnom dôsledku na Slovensku sa elektromery iba oživujú a kalibrujú a vyvážajú do blízkych, ale aj vzdialených krajín ako napríklad do Kolumbie.

Zaujímavosťou pre nás bolo aj to, že súčiastky na výrobu elektromerov sa dovážajú z Číny do Indie, kde sa kompletizujú a až následne potom dovážajú na Slovensko. Dozvedeli sme sa aj o možnosti brigádnickej práce, o ktorú má firma záujem z radov študentov.

Zážitky z Indie boli príjemným spestrením tejto exkurzie, ktorá nás obohatila o množstvo odborných, ale aj životných vedomostí. V závere sme skonštatovali, že takáto forma vyučovania je pre nás v každom prípade prínosom a začali sme uvažovať o ďalších firmách, ktoré by sme mohli navštíviť.

Michal Šesták, III. F

Návšteva múzea vín

Víno je nápoj, ktorý sa často nachádza na našich stoloch pri rôznych slávnostných príležitostiach. Posedenie pri pohári dobrého vínka je príjemné. Ktoré víno je dobré? Ktorú značku uprednostniť?

Dozvedieť sa viac o svete vína sme sa my, študenti III. F, rozhodli v čase, keď v škole prebiehal Deň otvorených dverí. Navštívili sme múzeum vín, aby sme sa dozvedeli viac nielen o kvalitách slovenského vína, ale aj vína zahraničných značiek. Odpovede na tieto otázky nám odborne poskytol Ing. Dušan Hažír a previedol nás aj po múzeu, kde sme sa dozvedeli viac aj o histórii výroby vína. Boli sme radi, že nám pomohol rozšíriť si vedomosti aj v tejto oblasti, pretože dobré vínko, v rozumnej miere, je určite liekom.

Kamila Romčová, III. F

Návšteva divadelného predstavenia

V dnešnej dobe mladí ľudia kultúre veľmi neholdujú. Divadelné alebo filmové predstavenia navštevujú stále menej. Práve preto je prekvapivé, ak aj dnes fungujú ochotnícke divadlá a angažujú sa v nich práve mladí ľudia.

Na takomto predstavení sa zúčastnila časť triedy III. F aj preto, lebo jeden zo žiakov našej triedy, Ľubomír Baran, si v hre SVADBA, ktorú napísal a režíroval herec DJZ v Prešove, Ján Ivan, zahral jednu z hlavných úloh. Predstavenie sa konalo v priestoroch DAD-u a oslovilo nielen starších, ale aj mladších divákov. Herci svojimi výkonmi ukázali, že takáto činnosť im je blízka a môžu konkurovať aj profesionálnym hercom.

Možno aj táto akcia triedy vzbudí väčší záujem o tradičné hodnoty a divadlá budú mať stále viac návštevníkov aj z radov mladých ľudí.

Ing. Ljuba Krišová, triedna profesorka III. F

Už nosíme zelenú stužku

Od prvého ročníka nám, študentom IV.C aj našim rodičom, bolo jasné, že svoj vstup do sveta dospelosti chceme osláviť pre nás tak tradičným spôsobom v spoločnosti svojich najbližších a svojich učiteľov, stužkovou slávnosťou. Tri roky ubehli veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali, bol pred name posledný rok. Stužkovú slávnosť sme plánovali na mesiac november, lákal nás magický datum 11.11.2011. Ten nám nevyšiel z viacerých dôvodov, preto nám bol osudný najbližší piatok, 18.11.2011. Svoje čaro mali všetky prípravy predtým, zháňanie pohárov, stužiek, džbánu aj sviečok. Dali nám zabrať aj pečatenie triednej knihy, natáčanie videa, príprava program. Bola pri tom veľká sranda aj kopec nervov. Prejavili sa mnohé naše povahy a talenty. Ale stálo to za to a naša stužková dopadla nad naše očakávania. Bol to magický večer. Hovorí sa, že človek nemôže dospieť zo dňa na deň. Ten večer sa aspoň na chvíľu zdalo, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Bola to chvíľa, na ktorú sme túžobne čakali celé týždne, intenzívne posledné dni. Chvíľa oslavy mladosti. Chvíľa, ktorá nám priniesla zelenú stužku. A práve tá akoby urýchlila proces nášho dospievania. Odrazu sme tam stáli ako mladí ľudia, ktorí vo svojom vnútri po prvý krát cítia ozajstný životný úspech. Zelená stužka nám otvorila bránu do sveta dospelých. Prežili sme krásny večer v spoločnosti našich rodičov a profesorov, zabávali sa spolu do neskorých nočných hodín. Máme na ňu jedinečnú spomienku. Za to sa chceme poďakovať našim milovaným rodičom aj triednej profesorke Mgr. Marta Kožárovej.

Študenti IV.C

Stužková IV. F

Každý rok riešia štvrtáci – maturanti, ten istý problém: rozhodnutie medzi stužkovou slávnosťou, alebo výletom s prenocovaním. Táto dilema neobišla ani IV. F. Ako správni budúci ekonómovia sme spočiatku preferovali výlet, ktorý ponúkal viac muziky za menej peňazí. Čas a odporúčania skúsenejších boli jednoznačne za stužkovú, a tak sme sa nechali presvedčiť.

Generálna príprava sa začala už o 17.00 hod., no napriek tomu, že všetci boli dochvíľni, prejavili sa prvé znaky nervozity. Nevedno kedy, do jedálne Strednej školy podnikania, kde sa konala naša stužková slávnosť, začali prichádzať učitelia, rodičia a partneri, ktorých sme galantne usadili, podľa ich menoviek. Ani sme sa nenazdali, stojíme v rade a vchádzame do sály, kde na nás čakajú stužky. Veľa sme o tejto chvíli počuli, veľa sme o nej premýšľali a každý z nás hľadal to magické, čo na nás čaká. Príhovory aj samotné stužkovanie prebehlo bez nejakého faux pas. Nasledovala prvá časť večere pozostávajúca z dvoch chodov jedál, voľný čas na tanec a konverzáciu pri stole. Že je na rade program, ktorý mal začať oficiálne o 21.00 bolo zjavné už dávno predtým, pretože sála sa bleskurýchle naplnila našimi priateľmi, rodinnými príslušníkmi a všelijakými zvedavcami, ktorý svoju prítomnosť dávali najavo hlavne počas vystúpenia búrlivým aplauzom, a tak dodávali účinkujúcim sebavedomie. Napriek tomu, že program dopadol na výbornú aj napriek našej improvizácii, mnohí sme boli radi, že nám motýliky z brucha odleteli a sála začínala zasa naberať pokojnejšiu, komornú atmosféru. Posledným bodom programu bola čierna kronika, ktorá sa tradične konala o polnoci. Každý jeden z nás si musel v pokľaku na vankúši a so sviečkou v ruke vypočuť úsmevnú kritiku na našu osobu. Ani druhý chod a oficiálne ukončenie programu o tretej hodine ráno nenarušilo výbornú atmosféru, a tak sa mnohí zabávali až do rána.

Žiaci IV. F zistili, že nie dátum 11.11.2011 bol kúzelný. Bola to možnosť prežiť noc s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme 4 roky na rovnakom cieli. Poznať rodičov, spolužiakov a zistiť ako úžasne sa podobajú, rodičia si zasa priradili tváre k menám, o ktorých doma toľko počuli. Zaujímavé bolo pozorovať, ako otec a mama pozerajú na svoje ratolesti, ktoré sa učia slušnému správaniu, a tak pomaličky vstupujú do sveta dospelých.

Stužková je úspešne za nami a nám ostáva len súhlasiť so slovami ktoré sú v texte piesne skupiny Elán: Navždy sa zachová v pamäti stužková ...

Michal Džoganík, IV. F

Meranie telesnej zdatnosti

7. novembra 2011 sa v multipohybovom centre školy konala súťaž telesnej zdatnosti. V tomto roku konštatujeme malú účasť v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. Prvenstvo obhájil študent Novák zo IV.C triedy. Zastúpený bol I. ročník a II. ročník. Je škoda, že žiaci III. ročníka, ktorí využívajú veľmi aktívne školské MPC sa súťaže nezúčastnili.


PaedDr. Eva Buzgová

Finále Excel cup

Dňa 11.11.2011 sa žiaci SPŠE zúčastnili finále obvodného kola florbalového turnaja žiakov SŠ. Turnaj je rozdelený do troch skupín po päť družstiev. Po jednoznačnom postupe zo skupiny boli našimi súpermi tentoraz družstvá Obchodnej akadémie a ZŠ a Gymnázia Sv. Mikuláša. Po výhre nad Obchodnou akadémiou 4:3 sme v zápase s jasným favoritom na postup Gymnázium Sv. Mikuláša dlho držali krok a až za stavu 2:2 dvoma rýchlymi gólmi rozhodli o svojom triumfe 5:2. Celkovo sme sa teda umiestnili na druhom mieste z celkového počtu šestnásť účastníkov. Úspešne družstvo tvorili: Patrik Sopko, Dominik Zboran, Jakub Tančák, Juraj Varga, Jozef Piršč, Ján Pribula, Peter Ladomirjak, Daniel Košč, Tomáš Palenčár, Mikuláš Hudák, Peter Čuha, Juraj Novák, Michal Bodnár a Martin Plučinský.


Mgr. Štefan Dankovič

Zápas roka vo volejbale: učitelia - žiaci

23.11.2011 bol odohraný zápas roka vo volejbale medzi odvekými rivalmi, učiteľmi a žiakmi. Pred začiatkom zápasu sme si chvíľkou ticha spomenuli na Jakuba Nemerguta, reprezentanta školy vo volejbale, ktorý by určite s nami stál na ihrisku nebyť tragickej nehody. Potom sa začal zápas, v ktorom nikto nikomu nič neodpúšťal a každú chybu trestal. Na každej strane boli momenty, ktoré dokazovali, že volejbal nás baví a vieme si vychutnať pekné akcie. Odhodlanie a túžba zvíťaziť na strane študentov však narážala na skúsenosti a taktickú vyzretosť družstva učiteľov, ktorí nakoniec zvíťazili v pomere 3:0. Zápas zorganizoval metodický útvar telesnej výchovy a Zdravá škola.

Zostavy:

učitelia – Ing. Kožár, RNDr. Budišová, Ing. Marcinčinová, Ing. Vook, Ing. Vujčík, Mgr. Dankovič, Mgr. Hudáček

študenti – S. Kožár, D. Jenča, M. Cocuľa, V. Stempák, P. Kaščák, K. Tinath, D. Vaľuš, J. Racek, D. Salamon, M. Pichanič


Mgr. Vladimír Hudáček

Škola podala projekt

Škola sa zapojila do výzvy sprostredkovateľského orgánu pre operačný program vzdelávanie pod názvom Premena tradičnej školy na modernú, ktorej dead line bol 28.11.2011 a podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok projektom Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce. Strategickým cieľom ktorého je inovatívnym vzdelávaním s využitím IKT prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce v procese vyššieho vzdelávania. Tento škola navrhuje dosiahnuť špecifickými cieľmi a k ním prislúchajúcimi aktivitami:

 • Inovovať a skvalitniť proces vzdelávania s využitím IKT podporujúceho kľúčové kompetencie absolventov SPŠE zohľadňujúc potreby trhu práce
  • Implementácia inovatívneho ŠkVP IST zohľadňujúc potreby trhu práce
  • Inovácia výučby odborných predmetov v ŠkVP ELE zohľadňujúc potreby trhu práce
  • Zavedenie IKT do výučby prírodovedných predmetov
  • Zavedenie IKT do výučby cudzích jazykov
 • Odborne pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
  • Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
 • Hodnotenie vzdelávania a informačné aktivity o uplatnení absolventov na trhu práce formou spolupráce školy a podnikateľského sektora
  • Otvorené kariérne dni
  • Podpora súťaživosti a kreatívneho myslenia žiakov v rámci školy i SR
  • Záverečná konferencia projektu

Výška požadovanáho nenavratného finančného príspevku je bezmála 470 000 €


Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI