2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa tento rok začínal podujatím Festival vedy a techniky AMAVET. Už 24. ročník podujatia sa uskutočnil prezenčne v bratislavskom Aureliu v dňoch 8. – 9. novembra 2021.

 

Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich s 44 vedátorskými projektami.

Celkový počet účastníkov vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120.

 

 

Už piaty rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

 

Za všetkých garantov v otváracom príhovore predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík zdôraznil význam festivalu už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať dnes, pretože to, čo urobíme dnes, sa prejaví v budúcnosti.“

 

 

Súčasťou otvorenia bola aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Študentom sa prihovorili generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Róbert Ševčík, Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Čekan, MultiplexDX, slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie a Marián Giba, predseda AMAVET-u.

 

Na Festivale vedy a techniky sa zúčastnil zo SPŠE Matej Mazúr s projektom: Na ceste k digitálnej mape kosenia. Išlo o projekt z praxe zameraný na digitalizáciu informácií z kosenia v meste Handlová, ktoré realizuje spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o.

 

Festival hodnotím ako dôležitú súčasť vedy a techniky u mladých. Veľkým prínosom bolo, že sa tento rok konal prezenčne.

 

 

Všetky projekty boli zaujímavé. Mňa zaujal výskum, ako získavať CO2 efektívne z ovzdušia a tiež projekt, ktorý riešil efektívnejšie rozpoznávanie obrazov a vstupov pomocou umelej inteligencie. Jeho výsledky slúžia pre robotov, ktorí sa vedia takto lepšie orientovať v priestore. Je super vedieť, že sa tak veľa mladých ľudí zaujíma o vedu a posúva ju ďalej.

 

Viac fotiek nájdete na: https://www.festivalvedy.sk/wp2/galeria/gallery/festival-vedy-a-techniky-amavet-2021-celostatne-finale-sutaze

 

Matej Mazúr, žiak IV.SB

ZENIT v elektronike – školské a krajské kolo

V školskom roku 2021/2022 sa opäť uskutočnila súťaž ZENIT v elektronike. Školské kolo prebehlo prezenčne, pričom súťažiaci absolvovali teoretickú časť a následne si najlepší z nich porovnali praktické zručnosti. Na praktickej časti mali súťažiaci za úlohu navrhnúť, vyrobiť, osadiť a oživiť DPS tester kapacity Li-Ion akumulátorov pripojiteľného k Arduinu.

 

Najúspešnejší súťažiaci:

Kategória A: študenti 3. – 4. ročníka

 

1.miesto Adam Borovička žiak IV.C
2.miesto Brian Izsóf žiak IV.B
3.miesto Milan Kmecík žiak IV.C
4.miesto  Juraj Udič žiak IV.A
5.miesto Patrik Szmolka žiak III.C
6.miesto Filip Ondrej žiak III.C

 

Kategória B: študenti 1. - 2. ročníka

1. miesto

neobsadené

2. miesto

Adrián Choma

žiak II.B

3. miesto

Lukáš Dravecký

žiak II.B

 

 

 

 

Súťažiaci Adam Borovička, Brian Izsóf, Adrián Choma a Martin Modranský našu školu reprezentovali na krajskom kole súťaže, ktoré sa konalo 25. 11. 2021 kombinovaným spôsobom. Teoretickú časť absolvovali dištančne formou online testu, následne praktickú časť v škole pod dozorom v učebniach praxe.

 

 

Všetci štyria súťažiaci z našej školy boli úspešní a postupujú na celoštátne kolo súťaže, ktoré by sa malo konať vo februári 2022.

 

K dosiahnutým úspechom blahoželáme a veríme, že chlapci budú reprezentovať seba a našu školu úspešne aj naďalej.

 

 

Ing. Martin Ambrozy, koordinátor súťaže ZENIT v elektronike

Aktivity tried

Digitálna garáž – vzdelávanie v oblasti otvoreného marketingu - digitálny marketing

V rámci predmetu OTM – Otvorený marketing, mali žiaci IV.F, študijného odboru ITM, možnosť využiť a zlepšiť svoje digitálne zručnosti vďaka projektu Digitálna garáž od spoločnosti Google. Tieto zručnosti sú potrebné vo výuke v danom vyučovacom predmete.

 

Prostredníctvom online školenia v pohodlí domova mali žiaci možnosť:

1. rozvíjať svoju kariéru alebo podnikanie pomocou interaktívnych kurzov, ktoré posilnili nielen ich znalosti, ale aj sebadôveru,

2. objaviť nástroje, ktoré pomôžu ich nápadom, zadaniam a projektom rásť,


3. vyťažiť z dnešnej digitálne doby čo najviac,

4. študovať online 26 tém z oblasti digitálneho marketingu, prostredníctvom video návodov a s použitím praktických príkladov,

5. dozvedieť sa ako efektívne využívať sociálne siete, tvoriť webové videá alebo správne používať vyhľadávacie nástroje,

6. vďaka projektu si zlepšiť svoje zručnosti otvoreného marketingu pre 21. storočie,


7. získať medzinárodne akreditovaný certifikát od spoločnosti Google (80 % úspešnosť výsledku v záverečnom teste).

 

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT, VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová

SAP Overview

 

Dňa 02. 11. 2021 žiaci tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti  školenia SAP ACADEMY - SAP Overview realizované dlhoročnou spoluprácou s IT Valley a Univerzitou PJŠ v Košiciach. Tento softvér založený na systéme klient – server a v začlenení internetu do komunikačného systému patrí v súčasnosti k softvérom najviac používaným na obchodovanie prostredníctvom internetu a riadenie organizácií cez WAN siete. Žiaci získali teoretické vedomosti o vzniku a dôležitosti SAP, o prehľade v systéme SAP a o SAP podnikových informačných systémoch a získali kompetencie v spustení klientskeho programu SAP EA, v prihlasovaní a odhlasovaní v SAP, kompetencie s  popisom obrazovky, prácou s kódmi transakcií, s pohybom zo SAP poľa na pole, s vkladaním dát do jednotlivých polí, s vyhľadávaním dát pomocou match kódov, s prácou s kontextovým menu a s prácou v režimoch, v ovládaní používateľského nastavenia SAP, s možnosťami spracovania dát, s prácou s layoutami (zobrazeniami) v SAP, so základnými nastaveniami systému, realizovanie založenia nových dodávateľov a odberateľov a nakoniec ako používať Workplace.

 

Mali tak možnosť záverečným testovaním z praktickej časti získať certifikát v danej oblasti v prípade výsledku nad 75 %. Certifikát SAP Overview získavajú títo žiaci III.F triedy (21): Adam Peter, Eröš Tomáš, Hodor Slavomír, Holub Marek, Hrib Dávid, Janiga Leo, Jutka Tobiáš, Kužmová Karin, Lešiga Mikuláš, Ligmajer Jozef, Lórenczová Sophia Margita, Lupkovičová Henrieta, Majdák Adam, Melník Daniel, Obešter Dominik, Piskura Ivo, Repčák Michal, Sedlák Marko, Senderák Adrián, Surgent Dávid, Štapinský Tomáš.

 

Certifikáty im budú odovzdané po ich vystavení a podpísaní riaditeľkou školy SPŠE –

Ing. Ivetou Marcinčinovou a dekanom Univerzity PJŠ v Košiciach - Assoc. Prof., RNDr. Romanom Sotákom, PhD.

Srdečne blahoželáme!

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

VZDELÁVAME PRE PRAX!

 

Ing. Vladimíra Pastirová

Finančná gramotnosť mladých

V týždni od 22. novembra do 26. novembra sa konali prvé zo série troch naplánovaných workshopov so zameraním na zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Stretnutia sú určené pre žiakov štvrtého ročníka, no kvôli súčasnej pandemickej situácii sa mohli zúčastniť zatiaľ len žiaci zo IV.B, C a F. Prvý blok bol zameraný na problematiku investovania, ktorú im priblížil Ing. Radoslav HARVAN, team manager PATNERS GROUP SK. Žiakov zaujal najmä osobnými skúsenosťami, konkrétnymi príkladmi, čo sa odzrkadlilo hlavne v záverečnej diskusii, ktorá pokračovala aj po ukončení workshopu.

 

Ing. Ljuba Krišová

Online DOD 2021

Vážení rodičia, milí žiaci!  

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a vedením školy. Vytvorili sme pre Vás online miestnosť, prostredníctvom ktorej Vám poskytneme odpovede na otázky napísané do chatu počas videokonferencie a predstavíme Vám jednotlivé študijné odbory. 

 

Adresu na videokonferenciu Vám zašleme na mail uvedený v registrácii v pondelok 6.12.2021.

 

REGISTRUJTE SA TU !

 

Videokonferencia bude spustená v utorok 7. 12. 2021 od 16:00 h.

 

Program online DOD:
16.00 - 17.30 - Online predstavenie školy a študijných odborov Elektrotechnika a Informačné a sieťové technológie

Ing. Martin Broda, PhD., zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety

Záložka do knihy spája slovenské školy

Tradične aj  v tomto školskom roku Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája školy.

 

Cieľom projektu je pomôcť pedagógom a školským knihovníkom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie literárneho motívu z prečítaného textu.

 

Tento 10. ročník sa niesol v duchu: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

 

Počas celého októbra žiaci našej školy zhotovovali záložky pre partnerskú školu do Nových Zámkov. Žiaci boli naozaj kreatívni a vytvorili záložky rôznych tvarov, pričom použili aj rôzne techniky. Sme nesmierne hrdí, že aj takouto formou podporujeme čítanie.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Jana Pavlišáková

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 23.11. 2021 sa už tradične na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prihlásených žiakov bolo 32, no z karanténnych dôvodov sa ho  zúčastnilo 25 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. Žiaci si overili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostáva z počúvania a čítania s porozumením, praktického ovládania jazyka v kontexte a takisto ústnej časti, kde majú študenti za úlohu vymyslieť krátky príbeh k určenému obrázku.

 

Po sčítaní všetkých bodov obsadili prvé tri miesta žiaci z III.SA triedy. Na prvom mieste sa umiestnil Richard Kuzmišin, druhé miesto patrilo Jakubovi Rochlitzovi, a tretie miesto obsadil Jakub Komanický. Chlapcom gratulujeme k skvelým výsledkom a veríme, že nikto neodchádzal sklamaný. Všetci žiaci si so sebou odniesli minimálne vzácne skúsenosti a na ďalší rok môžu opäť zabojovať o popredné miesta. Richardovi držíme všetci prsty na obvodnom kole, ktoré sa kvôli covid situácii uskutoční online formou 13. januára 2022.

 

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Trieda

Počet bodov max. 75

1. miesto

Richard Kuzmišin

III.SA

70

2. miesto

Jakub Rochlitz

III.SA

69

3. miesto

Jakub Komanický

III.SA

67

 

Mgr. Elena Kožlejová

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Dňa 16. 11. 2021 sa konal 6. ročník Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorú organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Zúčastnili sa ho: S.Šarocká, R.A.Bebková a D.Oboňová, žiačky našej školy z II.F triedy. Veríme, že týždne príprav priniesli pre žiakov mnohé nové informácie, ktoré zužitkujú aj v bežnom, dennodennom živote, minimálne pre svoju vlastnú ochranu. Zároveň žiačky pomohli dosiahnuť ciele kampane Svetového dňa boja proti AIDS. Ďakujeme za účasť.

Mgr. Viktor Mačák, koordinátor Zdravej školy

SPŠE – PO Cup

Milí žiaci,

 

radi by sme Vám predstavili súťaž SPŠE - PO Cup. Ide o aktivitu, kde počas celého školského roka zbierate body a napĺňate tak triedny pohár. Na konci školského roka bude vyhlásená trieda s najväčším počtom získaných bodov. Výhra pre najlepšiu triedu je príspevok 600 € na spoločný triedny zážitok.

 

Body viete získavať za Vašu snahu na aktivitách a súťažiach, na ktorých reprezentujete školu.

 

Vašu aktivitu nahráte cez formulár: 

https://forms.gle/f8yAKxM3EUgNfMQ7A

 

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tento odkaz

 

Veľa šťastia všetkým a hor sa do získavania bodov!

Matej Mazúr, predseda ŽŠR

Výzva na prihlasovanie na žiacke mobility Erasmus+

Týmto otvárame výzvu na prihlasovanie na žiacke odborné stáže v rámci projektu „Buďme pripravení na digitálne vedomosti“, ktorá je určená predovšetkým pre žiakov 3. ročníka zo študijných odborov ELE a IST v rámci odborného vzdelávania a prípravy.

 

V prihláške zadajte krajinu podľa študijného odboru. Vzdelávacie výstupy budú započítané do predmetu Prax.

 

Vyplnené prihlášky a dokumenty odovzdajte skupinovým koordinátorom v termíne do 30. 11. 2021.

 

Ústny pohovor bude prebiehať podľa harmonogramu v termíne od 7. 12. – 10. 12. 2021 a podľa zásad výberových kritérií výberu žiakov na odborné stáže.

 

Zoznam vybraných žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy v sekcii Erasmus+ projekty.

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Súťaž Najlepšia počítačová hra 2021/2022

SPŠE v Prešove vyhlasuje 8. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí vo svojom voľnom čase radi programujú. Programovací jazyk, resp. prostredie tvorby hry si určuje každý sám.

 

Zapojte sa do súťaže a zmerajte si sily v nápaditosti, programovaní, dizajne, pričom vaša hra musí spĺňať tieto kritériá:

 

  • musí byť naprogramovaná tebou
  • musí byť odovzdaná do 23. januára 2022

 

Vyhodnotenie súťaže bude riešené formou ankety žiakmi a učiteľmi našej školy.

 

Najúspešnejšie hry postúpia do súťaže IHRA organizovanej Ústavom informatiky PF UPJŠ v Košiciach.

 

V prípade záujmu sa prihláste u Ing. Šandrejovej (sandrejova@spse-po.sk).


Žiaci štvrtého ročníka, ktorí si vybrali za svoj ročníkový projekt tvorbu hry, očakáva sa, že sa súťaže zúčastnia.

Ing. Mária Šandrejová, koordinátorka súťaže

English section - Young and their “addiction” to PC and social networks

Nowadays young people spend a lot of time on social networks and computer games. For some today’s children it is difficult to go out and spend time with their friends because they can together play online videogames or call and write with each other.

 

Sometimes I have quite often played computer games, and I dare to say that I still play them, and it starts to bother me, but since I have a lot of free time and I don’t have as many friends as I used to spend my free time with, so I play games. I have a younger brother, whom when I still see with cell phone in his hands and whenever I ask him why he doesn’t go out with his friend then he answers that he doesn’t want to.

 

When I was in his age almost every day when the weather was nice, my friends and I went out to play football or something different, but we were out and we were playing, and I am glad that then mobile phones and computer games were not used so often as they are now. It is also like that because development is moving very fast, and many things are starting to get easier and without mobile phone I can no longer imagine daily life. When I walk down the street, I see everywhere how people/teenagers don’t even pay attention to world around them because they have mobile phone in their hands.

 

I would like to let time come back when I was a kid and mobile phones and computers were not at the same level as today, because for many young people who need to spend time with friends and loved ones, and I think it complicates their social life a bit…

Samuel Banas, III.C

English section - Week in Premier League

We bring you the review of the most interesting matches of the week and at the end of this post you can see all the other matches and their outcoms. 10th round brought us some really surprising results. One of them was loss of London club Tottenham Hotspurs over Manchester United. Player of the match was definitely megastar Cristiano Ronaldo. His assisst and beautiful goal contributed to the win 3-0 for Manchester. Another goal for the Red Devils scored Edinson Cavani and Marcus Rashford.

 

Cristiano Ronaldo (36) scoring 1st goal of the match.

 

After these pathetic performances in last few matches, manager of Hotspurs Nuno Espirito Santos was sacked by the club. Hotspurs alredy contacted Antonio Conte as replacement for Nuno, he immediately accepted this offer.

 

Crystal Palace took care of another unexpected result. Leader of competition (Manchester City) welcomed team from middle of the table (Crystal Palace). In this season Crystal Palace has shown us some sympathetic performances. This match was no exception. First goal scored winger Wilfried Zaha. However, right before the end of the first half defender Aymeric Laporte received red card for foul. Due to this fact the hosting player of Crystal Palace Conor Dallagher was able to score one more goal in 88. minute. Final result 2-0 for Crystal Palace. This loss cost Manchester City first place in league.

 

Conor Gallagher (21) celebrating his 3rd goal in this season.

 

These two matches were the most interesting this week. In summary, leader of the table after 10th round is Chelsea and second place comes to Manchester City.

For the school newsletter written by Marko Grešák and Tomáš Greš

SPONZORI