2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rozhovor mesiaca s Ing. Štefanom Ploskoňom

ploskon1-jpgploskon-at

Meno Ing. Štefana Ploskoňa sa spája so značkou PLOSKON AT, ktorá už od roku 1990 pôsobí na trhu. Je riaditeľom firmy, ktorá je zameraná na automatizačnú techniku – výrobu a predaj prvkov automatizačnej a regulačnej techniky a konštrukčnú činnosť v oblasti automatizačnej a regulačnej techniky. Táto prešovská spoločnosť má svoje zastúpenie aj na iných svetadieloch, ako sú Európa, Amerika, Afrika, Ázia a Austrália.

Všestranná činnosť Ing. Štefana Ploskoňa sa prejavuje aj pravidelnou účasťou na rôznych konferenciách, workshopoch a publikačnej činnosti. Je aktívnym členom predstavenstva prešovskej regionálnej komory SOPK a jedným z podnikateľov, ktorí spolupracujú aj s našou školou – SPŠE Prešov. No s jeho menom sa však spája aj udelenie niekoľkých patentov.

 

 • Pán inžinier Ploskoň, môžete nám predstaviť Vašu firmu?

Firma PLOSKON AT má už 28-ročnú históriu. Momentálne v nej pracuje 18 zamestnancov. Sme výborný kolektív. Na začiatku svojej činnosti bola jej výrobným programom automatizačná technika v celom spektre. Teraz vyrábame iba senzory rôznych princípov. V ponuke máme aj senzory s mikroprocesormi, pre zvýšenie ich úžitkovej hodnoty. Máme za sebou už zopár úspechov a poznajú nás na každom kontinente.

 • Aká bola Vaša pôvodná predstava o podnikaní v čase jej založenia?

Nehľadal som predstavu pri zakladaní firmy. Snažil som sa robiť to, čo ma baví. Niektoré plány sa však nesplnili, ale iné, aj neplánované ciele už máme dosiahnuté.

 • Vyrábate svoje výrobky na Slovensku alebo v zahraničí?

Zamestnanci by možno chceli, aby sme vyrábali, najmä teraz v zime, na slnečnom Karibiku, ale zatiaľ vyrábame iba v Prešove.

 • Čo máte nové v rámci vývoja a výskumu?

Snažíme sa prísť na trh s novými riešeniami, ale naši zákazníci nás rozptyľujú svojimi požiadavkami ☺. Preto sa snažíme plniť ich želania, samozrejme, z oblasti automatizačnej techniky. Zatiaľ to ide.

 • Kto sú zamestnanci Vašej spoločnosti?

Najčastejšie absolventi Vašej školy. Predovšetkým sú to poctiví, cieľavedomí a pracovití ľudia.

 • Aké odborné a ľudské kvality musia spĺňať Vaši novoprijatí zamestnanci, teda aj absolventi SPŠE?

Musia chcieť robiť a musia sa chcieť učiť nové veci. Cennejší je pre nás človek, ktorý chce a je schopný sa neustále zdokonaľovať, ako ten, ktorý je už „dokonalý“.

 • Mali ste nejaký vzor, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil Váš život a kariéru?

Veľmi veľa ľudí  malo a má na mňa vplyv. Ja sa pozitívnym vplyvom nebránim. Boli to rodičia, veľké množstvo pedagógov, priatelia, ale aj ľudia, ktorých stretnem, aj keď na malú chvíľu.

  ploskon2-jpg
 • Čo všetko sa skrýva za Vaším úspechom?

Je to tak dobré skryté, že to ani ja nevidím ☺. Hlavne schopnosť nevzdávať sa. Niekedy je to možno pracovitosť alebo možno aj lenivosť. Niekedy sa pracovitosť s lenivosťou u mňa tak sporia, že mi to lezie na nervy.

 • Aké je Vaše životné krédo, ktorým sa riadite?

Nehľadať prácu, ktorá ma baví, ale nájsť zábavu v tom, čo robím.

 • Máte nejaký odkaz pre našich študentov pri začiatkoch budovania ich vlastnej kariéry?

Mladí ľudia majú často lepšie nápady ako ja. Bojím sa radiť iné, než to, aby sa snažili odniesť si čo najviac vedomostí zo školy. Keď budú dostatočne múdri, poradia si sami a lepšie.

 • Čo by ste popriali SPŠE do budúcnosti pri príležitosti jej 65. výročia?

Celému kolektívu pracovníkov, ale aj študentom, veľa zdravia a spokojnosti v živote.

Mgr. Ivana Kurtyová

Vo Švédsku ako doma

partnerska-sk

Vďaka projektu 3D Techniques sme sa už druhý rok po sebe vybrali na ďaleký sever navštíviť našu partnerskú školu – Fenix kultur-och kunskapcentrum – vo švédskom mestečku Vaggeryd. Tentoraz bolo naším cieľom skompletizovať nami navrhnuté učebné pomôcky a rozšíriť si obzory v oblasti 3D modelovania.

Naša výprava pozostávala zo študentov IV. C triedy – Ján Škvara, Daniel Gordan, Tomáš Jure, Marko Krivánek, Tadeáš Kmecik, Patrik Foriš a pedagógov – Ing. Jozef Macej a Ing. Martin Ambrozy. Naše vyučovacie a školiace aktivity prebiehali od 4. 12. do 8. 12. 2017. Počas pobytu sme sa priučili niečomu o modelovaní 3D objektov v programe Solid Works a 3Ds Max. Zúčastnili sme sa hodiny 3D modelovania spolu s miestnymi študentmi. Výstupom týždenného pobytu vo Švédsku boli zostavené učebné pomôcky, ako generátor striedavého napätia, ručne nabíjaná baterka, kyvadlo a robotické rameno. Okrem 3D modelovania a stavby učebných pomôcok bolo naším cieľom budovať dobré vzťahy s českou a švédskou partnerskou školou, vidieť švédsky vzdelávací systém v praxi, spoznávať kultúru a krajinu. Naši švédski kolegovia pre nás prichystali malý výlet na miestnu farmu, kde sme sa mohli tvárou v tvár postaviť majestátnym losom. Bol to pre nás veľký zážitok.

Do ukončenia projektu 3D Techniques nám ostáva ešte jedno stretnutie v partnerskej SPŠE a VOŠ v Pardubiciach, v marci 2018, na ktoré sa, samozrejme, veľmi tešíme. Až do konca projektu budeme postupne na stránku projektu www.3dtechniques.eu pridávať návody na stavbu navrhnutých učebných pomôcok ako aj videá z absolvovaných mobilít.

Ing. Jozef Macej

Junior Freshhh

junior-freshhh

Je to prírodovedná súťaž, ktorú organizuje nadnárodná Skupina MOL. Na Slovensku je vyhlasovateľom a zároveň organizátorom hry spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a uskutočňuje sa prostredníctvom webovej stránky www.junior.freshhh.sk.

V dňoch 9. – 22. 11. 2017 prebehla online časť 5. ročníka súťaže. Do hry sa zapojilo deväť trojčlenných tímov študentov IV. SB triedy a jeden tím študentov II. SA triedy našej školy. Pri riešení úloh si precvičili a prehĺbili vedomosti z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis. Počas toho počítali, programovali, vyhľadávali na internete, pýtali sa. Využívali všetky možné spôsoby, ako sa dostať k informáciám. Úlohy boli veľmi zaujímavé, netradičné a obohatili ich nielen po obsahovej stránke. Veľmi dôležitá bola tímová práca, správne rozdelenie úloh a dochvíľnosť. Ich snaha priniesla úspechy. Štyri zo zapojených tímov: <titans/> (členovia: Viktor Hriseňko; Peter Nižník; Jozef Cipa), 2B || !2B (členovia: Daniel Košč; Benedikt Feťko; Ľubomír Druga), if(MPT==JF){MPT=WIN}(členovia: Martin Baran; Tomáš Popík; Patrik Huba), !false (členovia: Marek Feťko; Mária Hrehová; Martin Fujda) skončili medzi 5 najúspešnejšími tímami spomedzi tímov v kategórii stredných a odborných škôl a postúpili tak do prezenčného finále súťaže pre SOŠ/SPŠ.

Finálové kolá súťaže Junior Freshhh sa konali v Slovnafte 13. 12. 2017. Počas dňa súťažilo z celkového počtu 444 zapojených tímov 5 najlepších tímov zo stredných odborných a priemyselných škôl. Z našej školy sme mali zastúpenie štyroch tímov. V úvode finálových kôl riešili študenti praktickú konštrukčnú úlohu – zostrojenie autíčka na balónový pohon. Statočne sa s ňou popasovali, aj keď výsledok nebol taký, ako si žiadali. Počas ďalších kôl riešili úlohy z fyziky, matematiky, geografie a chémie, ktoré boli súčasťou spoločenskej hry „ Tankuj tu“. Za správne výsledky dostávali body a tie menili za financie vo forme galónov. Za ne si kupovali čerpacie stanice po celom Slovensku a za každú dostávali osobitné tantiemy. Medzi súťažnými kolami sa študenti zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku firmy Slovnaft a následne boli otestovaní kolom úloh, čo si pamätali zo zaujímavej prehliadky. Poslednou súťažnou disciplínou bola prezentácia tímu, počas ktorej mali predstaviť svoju myšlienku, ktorou by zatraktívnili svoju čerpaciu stanicu pre čo najširšiu klientelu.

Po konečnom sčítaní bodov naše tímy obsadili 1., 2., 4. a 5. miesto a odniesli si domov veľmi zaujímavé vecné ceny. Víťazom sa stal tím, ktorý to mal aj vo svojom názve, if(MPT==JF){MPT=WIN}. Víťazom  aj všetkým účastníkom gratulujeme.

Mgr. Marta Kožárová

Študenti vyučujú seniorov

studenti-vyucuj

Občianske združenie Impulz, v spolupráci s mestom Prešov, organizovalo „Senior akadémiu“, ktorá sa konala pravidelne vo štvrtky, od 19. októbra do 7. decembra 2017. Zúčastnilo sa jej 13 seniorov z troch denných centier v Prešove.

Výučba bola zameraná na prácu s OS Windows, kancelárskym balíkom Microsoft Office a bezpečnú prácu s internetom. Tieto hodinové stretnutia prebiehali v príjemnej atmosfére, seniori boli vždy milí a snaživí a boli spokojní s prácou študentov. Všetci účastníci kurz úspešne ukončili a stali sa absolventmi 1. modulu Senior akadémie. Svoje získané znalosti si utvrdili prostredníctvom záverečného zadania. Po úspešnom zvládnutí sa im prihovoril riaditeľ školy – Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý bol aj prítomný pri odovzdávaní certifikátov o úspešnom absolvovaní. A aby toho nebolo málo, vyučujúci študenti seniorom pripravili vlastnoručne pripravenú príručku „Základy práce s PC“, v ktorej bolo zhrnuté všetko učivo, ktoré sme preberali na všetkých ôsmych stretnutiach. Nakoniec nás požiadali, aby sme nestratili naše odhodlanie a aby sme v novom roku pokračovali v kurzoch Senior akadémie. My sme sa rozhodli, že budeme nielen pokračovať, ale aj rozšírime portfólio ponúkaných kurzov. Dúfame, že sa do nich prihlási stále viac a viac záujemcov.

Kolektív IMPULZ, o. z.

MS – Študentské trénerské centrum

studentske-tr

Dňa 15. 12. 2017 som sa ja, Matej Hakoš (študent 3. ročníka), zúčastnil výberového konania programu pod záštitou Microsoftu – Študentské trénerské centrum.

Náplňou tohto programu je školiť študentov celého Slovenka v zručnostiach balíka Office, programovania, sietí a prezentačných schopností. Súčasťou programu je aj letná škola, ba dokonca aj stáž v Microsofte. 

Na výberové konanie bolo pozvaných 46 študentov z celého Slovenska. Našou úlohou bolo predstaviť prezentáciu o sebe, v ktorej sme vyjadrili názor, prečo chceme byť účastníkmi v danom programe. Z celkového počtu porota vybrala 25 študentov, ktorí budú školení. Som rád, že aj ja som bol medzi úspešnými študentmi. Teším sa na spoluprácu s firmou Microsoft.

Matej Hakoš, III.SB

Kurz programovateľných systémov

kurz-programova

V rámci JUNIOR Akadémie prebehlo prvé kolo stretnutí Kurzu programovateľných systémov. Kurzu sa zúčastnili žiaci základných škôl z Prešova a okolia. Samotné stretnutia s celkovým obsahom 16 hodín prebehli v pracovnej atmosfére. Žiaci sa naučili pracovať s vývojovým prostredím SCRATCH a tiež s doskou CodeBug. Počas stretnutí na základe nadobudnutých vedomostí tvorili žiaci aj vlastné programy, ktoré patričným spôsobom rozsvietili displej, rozozvučali bzučiak a rozblikali svetielka na stavebnici.

Výsledkom kurzu bol certifikát, ktorý je potvrdením ich pracovného nasadenia a zároveň kreativity počas jednotlivých stretnutí. Žiaci si tieto potvrdenia prebrali dňa 14. 12. 2017 osobne z rúk pána riaditeľa SPŠE, Ing. Slavomíra Kožára, MBA.

Ing. Ondrej Kontura

Mikuláš zavítal do SPŠE

mikulas-jpg

V stredu ráno, 6. decembra 2017, zavítal do našej SPŠE svätý Mikuláš spolu s anjelikmi a čertíkmi. Svätý Mikuláš je patrón detí a patrí medzi najobľúbenejších svätých. Mikuláš, čerti a anjeli obchádzali triedy a obdarovávali dobré „detičky a pedagógov“ SPŠE sladkými salónkami. Mikuláš však obdaril salónkou, čertík sadzou pomazal a anjelik úsmevom odmenil len tých študentov, profesorov a zamestnancov školy, ktorí v tento deň mali na hlavách červenú mikulášsku čiapku. A kto nemal a pekne zaspieval, či zarecitoval básničku, dostal sladkú odmenu. Ako prvý bol navštívený a obdarovaný pán riaditeľ školy – Ing. Slavomír Kožár, MBA. Vedenie školy  prijalo  netradičnú  návštevu ako príjemne ozvláštnenie dňa. Následne Mikuláš a jeho štyria spolupracovníci navštívili sekretariát, hospodárske a mzdové oddelenie a informátorku školy. Ďalej začal Mikuláš postupne  navštevovať jednotlivé triedy.

Prišiel so svojimi pomocníkmi do našej školy, lebo počul, že táto škola už 65. rokov vychováva a je patrónom úžasných „detí“. V tento deň tu na neho čakali mnohí jeho fanúšikovia, ktorých spoznal podľa červenej čapice na hlave. A ako tak pozeral, bolo ich v škole neúrekom. Profesorov  upozornil, aby nezabudli,  že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.

A to bol ďalší zvláštny deň v SPŠE venovaný všetkým študentom, profesorom a zamestnancom školy Žiackou školskou radou.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočná besiedka 2017

vianocna-besi

V posledný školský deň tohto kalendárneho roka, 22. 12. 2017, sa v priestoroch telocvične školy konala naša tradičná Vianočná besiedka, ktorá sa niesla v duchu relácie Všetko, čo mám rád alebo SPŠE, ktorú máme radi.

Moderátorky programu – Mgr. Ivana Kurtyová a študentka Simona Fignárová, privítali všetkých prítomných a zároveň aj hostí programu – Ing. Juditu Sakáčovú a Christophera Johna Gleavesa.

Hostia nášho programu rozprávali rôzne zaujímavosti o ich vianočných tradíciách a vtipné príhody zo svojho pôsobenia v SPŠE, ktorá slávi už 65. rok svojej existencie. Program Vianočnej besiedky bol obohatený príspevkami, ktoré pripravili naši študenti pod vedením svojich pedagógov.

V úvode programu nám študenti 4. ročníka predstavili jednotlivých pedagógov školy a ich tanečné kroky. Vianočné zvyky a tradície nám svojím koledovaním a vinšovaním priblížili študenti 1. ročníka. Školská skupina Spesh Floyd vystúpila s novou hudobnou verziou našej školskej hymny a v závere programu zaspievali pár vianočných piesní. A opäť boli aktívni naši štvrtáci, ktorí nám zinscenovali rozprávku Popoluška, ale v modernom a humornom podaní. Záverečné slovo patrilo riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, ktorý všetkým prítomným poprial pekné vianočné a novoročné sviatky.

Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí sa zapojili do tohtoročnej prípravy Vianočnej besiedky a dodali jej ten správny vianočný a sviatočný nádych.

Mgr. Ivana Kurtyová

SPŠE vianočná kvapka krvi

vianocna-kvap

Potreba krvi je veľká. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. ŽŠR v spolupráci so školským internátom SPŠE a Národnou transfúznou stanicou Prešov organizovala dňa 21. 12. 2017 v priestoroch našej školy darovanie krvi. Pri príležitosti 65. výročia založenia školy a Dňa boja s rakovinou sa už po štvrtýkrát konalo darovanie krvi od našich študentov, pedagógogov aj nepedagogických zamestnancov školy, ktorého sa mohli zúčastniť všetci vo veku od 18 rokov. Na túto akciu nezabudli ani naši bývalí študenti a v tento deň prišli do našej školy darovať krv.

Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, za ktorý všetkým študentom, absolventom školy a pedagógom, ktorí prejavili záujem o darovanie krvi, ďakujeme.

Tento humánny čin v školskom roku 2017/2018 podporilo reálne 68 osôb, z toho mohli uskutočniť odber krvi u 55 študentov a 7 pedagógov, u 6 študentov po úvodných vyšetreniach sa odber nemohol zrealizovať.

Ing. Vladimíra Pastirová

Mikulášska nálada v ŠI

skolsky-inter

Chuť športovať chlapci nestrácajú ani v týchto zimných mesiacoch. Halový futsal patrí medzi veľmi obľúbené aktivity našich študentov. Tentokrát si medzi sebou zahrali druháci a tretiaci. Nešlo o výsledok, ale o radosť z pohybu a hry.

Mesto Prešov v spolupráci s firmami Lear Corporation a Spinea zorganizovalo v nedeľu podvečer, 3. 12. 2017, už 3. ročník  Mikulášskeho behu mestom. Z nášho ŠI sa ho zúčastnilo 6 chlapcov. Najúspešnejším z nich bol Damián Polončák, ktorý odbehol trať v dĺžke 6 km a do cieľa dobehol medzi prvými.

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si prváci zmerali svoje vedomosti v súťažno-zábavnom kvíze 5 proti 5. Otázky sa týkali práve tohto sviatku a najlepšie vedomosti preukázalo družstvo s kapitánom M. Kuzmom.

Mikuláš s čertom zavítali aj do nášho ŠI. Stretli sa s chlapcami v ŠJ pred večerou a po odrecitovaní krátkej básničky alebo odspievaní pesničky ich odmenili sladkosťami. Táto milá tradícia vyčarí všetkým úsmev na tvári. Mikuláš nezabudol obdarovať ani pani kuchárky. Študenti 4. ročníka navštívili Súkromný školský internát s cieľom rozbehnutia vzájomnej spolupráce v oblasti IT a športu. Po úvodnom stretnutí naši kolegovia vyjadrili požiadavku pomoci pri správe webu, strihania videí a servisu PC, s čím im študenti v rámci svojich možností pomohli.

Študenti 1. ročníka odboru ELE a TIS sa zúčastnili odborného kvízu, pri ktorom si rozšírili svoje obzory a vedomosti. Najviac bodov získal O. Pavlovský z I. B.

V rámci systematického zlepšovania kvality poskytovaných služieb bol vybudovaný v okolí ŠI nový murovaný plot, ktorý nahradil starý plechový. Inovatívne zmeny nastali aj v interiéri budovy ŠI, v ktorej bola nainštalovaná úplne nová rozhlasová stanica s FM tunerom a MP3. Vďaka nej sa zlepší komunikačný kanál a dostupnosť dôležitých oznamov a informácií. Darovanie krvi je skutočným darom života, ktorý môže zdravý jedinec  poskytnúť iným, ktorí sú chorí alebo po úrazoch. Je to bezpečný, prospešný a jednoduchý  humánny krok. Vianočnou kvapkou krvi, ktorá sa v našej škole každoročne opakuje, chlapci z ŠI vyjadrili svoju solidaritu s tými, ktorí túto drahocennú tekutinu potrebujú. Všetkým srdečne ďakujeme.

Mgr. Tomáš Bosák

Novoročné prianie

prianie

Aktivity tried

Vianočné trhy na Mikuláša

vianocne-trhy

V deň svätého Mikuláša, 6. decembra 2017, sme spolu s triednym profesorom navštívili vianočné trhy v centre mesta. Prehliadku vianočných stánkov sme si spríjemnili chutným detským punčom, na ktorý nás pozval náš triedny. Sme radi, že aj v období adventu sme mohli utužiť vzťahy, byť spolu a pritom zažiť atmosféru vianočných prešovských trhov.

Kolektív I.B

Bowling

bowling-1-c-jpe

Trieda I. C sa dňa 11. 12. 2017 zúčastnila bowlingovej hry v hoteli Lineas. Keďže mala celá trieda zľavu, strávili tam dve a pol hodiny. Krásne strávený čas pri spoločenskej hre prispel k vzájomnému spoznávaniu sa. Spoločne, ako študenti I. C, sme si hru veľmi užili a tešíme sa na ďalšie školské akcie.

Vladimír Stračiak, I. C

Laser Game

laser-gamee-1f

Partia spolužiakov z I. F triedy Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov si prišla odohrať dve tímové hry plné akcie a napätia. V súboji sa ocitli 2 tímy „Kočeny“ vs. „Heads“. V prvej hre sa viac darilo „Kočenám“, no v druhej hre sa karta obrátila a prvenstvo si vybojovali „Heads“.

Kolektív I.F

Vianočná atmosféra

vianocna-atmosf

K vianočnej atmosfére mesta patria aj tradičné vianočné trhy. Navštívili sme ich aj my. Bolo cítiť nielen vône vianočných dobrôt, ale aj pohodu a pokoj medzi ľuďmi, ktorí sa tu zastavovali a rozprávali. Chýbalo nám len vŕzganie snehu pod nohami. Spoločné foto pod koňom nám bude pripomínať, ako sa meníme, lebo o rok sme tu všetci zas.

Kolektív I. SA

Za vianočnou náladou

vianocne-trhy-2

Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Prešove patria už niekoľko rokov k neodmysliteľnej súčasti adventu. Preto sa išla naša trieda II. SB spoločne s triednou učiteľkou Mgr. Luciou Liptákovou v deň sv. Mikuláša, 6. 12. 2017, nadýchať vianočnej nálady trhov. Za necelú polhodinku sme si poprezerali všetky stánky, kto chcel, kúpil si aj niečo malé pod zub či malú drobnosť pre príbuzných pod stromček. Pomyselnou bodkou bola už len fotografia v „stromoradí“ umelých jedličiek, ktoré sme všetci obohatili. Táto triedna akcia sa nám veľmi páčila a určite si ju zopakujeme aj o rok.

Erik Wittner, II. SB

Prechádzka po vianočných trhoch

vianocne-trhy

Dňa 13. 12. 2017 sme sa my, III. A trieda, rozhodli ísť po vyučovaní poprechádzať sa po vianočných trhoch. Atmosféra bola príjemná, detský punč či horúca čokoláda zahriali naše skrehnuté prsty. Škoda len, že ešte nenapadol sneh, no snáď aj ten príde. Ale to už akosi patrí k tradícii našich vychádzok v tomto predvianočnom období. Príjemne sme sa pripravili na Vianoce.

Kolektív III. A

Prešovské vianočné trhy

vianocne-trhy-3

Dňa 14. 12. 2017 sa naša trieda III. B vybrala na prešovské vianočné trhy. Vianočné trhy, tak ako každý rok, sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc každého Prešovčana. Vianočnú pohodu a vôňu punču bolo cítiť už zďaleka. Množstvo rozličných stánkov a výzdoba mesta nás očarili. Len toho snehu mohlo byť viac. Zahriali sme sa teplým čajom a poobzerali sme si všetky stánky. Veríme, že na ďalší rok sa tam opäť stretneme.

Dávid Greš, III. B

Zdobenie vianočného stromčeka

.jpg

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Blíži sa čas Vianoc, a preto, tak ako každý rok, aj v tomto roku sme si 13. 12. 2017 splnili milú tradíciu Vianoc a postavili v našej triede III. F nádherný vianočný stromček. V tejto vianočnej atmosfére sme sa pri zdobení stromčeka zabavili a sme radi, že farebný stromček nám každý deň v týždni príjemne spestrí vyučovanie, dozdobí a zútulní našu triedu.

Annamária Kohanová, III.F

Nový rok 2018

novy-rok-2018

Futsalový turnaj SPŠE

futsal-jpg

V priebehu novembra a decembra 2017 napísal už tretiu kapitolu futsalový turnaj SPŠE. Opäť medzi sebou o post najlepšej futsalovej triedy súťažilo 16 tried školy. Veľkým prekvapením tohto ročníka bolo vypadnutie dvojnásobných víťazov zo IV. SB, ktorí ostali na štíte neskorších finalistov z II. A. Mnoho zápasov rozhodoval jeden gól, čo svedčí o veľkej vyrovnanosti družstiev a prepracovanej taktike. Veľmi pekne zahrali prvácke triedy, keď až tri postúpili do druhého kola. Naopak, všetky štyri štvrtácke triedy vypadli už v prvom kole. Víťazom turnaja sa napokon stala favorizovaná III. C, ktorá vo finále zdolala II. A v pomere 2:0. Tretie miesto obsadila III. SA. Už teraz sa tešíme na v poradí štvrtý ročník populárneho turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Svetový deň boja proti AIDS

aids-jpg

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Preto sme sa aj my, v Škole podporujúcej zdravie, rozhodli venovať tejto téme prostredníctvom prednášky, ktorá sa konala 4. 12. 2017 na hodinách etickej výchovy v SPŠE. Prednášajúci Ing. Eduard Malatinec oboznámil študentov prvého a druhého ročníka s problémom AIDS, poskytol im vedomosti o tejto chorobe, upozornil na jej šírenie a najmä na prevenciu, ktorá je nesmierne dôležitá. Cieľom nielen tejto prednášky, ale aj celej kampane tohto svetového dňa je demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS a zamerať pozornosť spoločnosti na túto problematiku.

Mgr. Lucia Liptáková

Mikuláš pre elektroškriatkov

mikulas-pre-n

Mikuláš ani tento rok nezabudol na našich menších aj väčších „elektroškriatkov“. V piatok, 8. 12. 2017, prišiel pozrieť, porozprávať, ale hlavne odovzdať sladký balíček. Mikuláš si na pomoc priviedol aj dvoch anjelov a čertíkov. Detičky boli spočiatku trochu zarazené, ale po chvíli sa osmelili a postupne si po odmenu prišli všetci. Popoludnie potom pokračovalo hrami v telocvični a kreatívnymi aktivitami v šatni. Tradične veľký úspech zožalo zdobenie perníkov. Deti večer odchádzali vybehané, vyskákané a hlavne s úsmevom na tvári.

Každým rokom sa na stretnutie s Mikulášom teší viac a viac škriatkov. Tento rok by to už boli aj dve menšie triedy. To je pre nás povzbudzujúce, že nám vyrastá aspoň pár nových budúcich študentov.

Veľké poďakovanie za prípravu balíčkov a aktivít pre deti patrí hlavne Mgr. Majke Solárovej, PaedDr. Lucii Ligusovej a Zuzke Vaňovej. Rovnako aj nášmu Mikulášovi (Adam Hnat) a jeho hosteskám (Simona Fignárová, Lucia Klimčová, Lívia Klučerovská a ...).

Ing. Martin Vujčík

Príbeh úspešného manažéra

pribeh-uspes

Úspechy sa striedajú s neúspechmi ako zima s letom. K úspechom vedie tisíc a jedna cesta. Každý príbeh úspešného človeka je špecifický. A koniec koncov pre každého človeka znamená úspech niečo iné. Niekto sníva o pokojnom rodinnom živote, niekto sa chce slniť na pláži a iný zase zarábať milióny.

Mladí ľudia sa radi inšpirujú príbehmi úspešných ľudí. A takúto možnosť sme mali aj my na hodine manažérstva, 8. decembra 2017. Príbeh úspešného manažéra a podnikateľa, Ing. Štefana Ploskoňa, majiteľa firmy Ploskon AT, s. r. o., nám formou besedy poodhalil, ako premýšľať, aby sme sa stali úspešnými ľuďmi.

Svoj príbeh venoval úspechu, jeho významu, pokračoval svojimi skúsenosťami s dosahovaním cieľov, venoval sa motivácii a zaujímavými trikmi a príkladmi nám ukázal, ako ovplyvňovať ľudí pri riadiacej činnosti.

Svoj príbeh doplnil o zaujímavé rady: 1. Myslieť vo veľkom. 2. Vzdelávať sa. 3. Robiť to, čo nás baví a má zmysel. 4. Naučiť sa riešiť krízové situácie. 5. Nikdy sa nevzdávať.

Pán Ploskoň záverom povedal, že cestu k úspechu máme ešte len pred sebou a je len na nás, akú cestu si zvolíme.

Veríme, že naša cesta bude tá správna a potom, možno raz, my budeme niekomu rozprávať svoj príbeh úspechu.

Michal Pacinda, IV.F

Odovzdávanie certifikátov SAP OVERVIEW

odovzdavanie-c

Dňa 11. decembra 2017 si v zborovni školy 23 študentov III. F triedy slávnostne prevzalo Certifikát SAP OVERVIEW  v ovládaní základného modulu popredného svetového softvéru na súčasnom trhu v oblasti  školenia SAP ACADEMY, a to za prítomnosti riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, MBA, zástupcu školy, Ing. Bohuša Popíka, MBA, vedúcej predmetovej komisie EKO, Ing. Ljuby Krišovej a vyučujúcej a školiteľky SAP Overview, Ing. Vladimíry Pastirovej.

Ing. Vladimíra Pastirová

Exkurzia v ZVL AUTO, s. r. o.

exkurzia-zvl-jp

Dňa 13. 12. 2017 sa naša trieda III. F spolu s našou pani profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme ZVL AUTO, s. r. o.

Na začiatku exkurzie nás oboznámili s BOZP a výrobným procesom podniku formou úvodného vstupu. Po úvodných slovách nás poverený zamestnanec – pán Havrila, sprevádzal počas celej exkurzie výrobným podnikom. Vysvetľoval nám jednotlivé procesy, časti, činnosti podniku, oboznámili sme sa s politikou kvality, výrobnou a marketingovou úlohou podniku. A veru, bolo čo sledovať. Na záver sa za nás všetkých pánovi Havrilovi poďakovala naša predsedníčka triedy a my sme sa vrátili späť do školy, uvedomujúc si dôležitosť nášho vzdelávania sa.

Annamária Kohanová, III.F

O putovný pohár SPŠE

volejbalovy-tu

Aj tento rok sa tesne pred vianočnými sviatkami, 19. 12. 2017, konal už štvrtý ročník volejbalového turnaja O putovný pohár SPŠE. Opäť sa potvrdilo, že ide o skvelú predvianočnú aktivitu, ktorá sa už napevno usadila v športovom kalendári školy. Dramatických výmien, doplnených kvalitnými smečmi a nepriestrelnými blokmi bolo naozaj neúrekom. Tento rok potvrdili úlohu favorita turnaja študenti prvého ročníka, vystužení piatimi hráčmi prešovského Miradu. Svoje schopnosti potvrdili aj absolventi a tretiaci, ktorí obsadili druhé a tretie miesto. Štvrté miesto patrí tento rok štvrtákom a piate miesto obsadili opäť po roku tentokrát už druháci. V peknej vianočnej atmosfére sme strávili príjemné volejbalové chvíle.

VÝSLEDKY

Mgr. Štefan Dankovič

Vianočná kapustnica

vianocna-kapu

Vianoce sú považované za najkrajšie sviatky a pre každého z nás symbolizujú niečo iné. Niekto si ich nevie predstaviť bez voňavých medovníkov, iný zase túži  po chvíľach pokoja v kruhu rodiny.

Čaro Vianoc zavítalo aj do SPŠE, a to 21. decembra 2017, v podobe tradičnej kapustnice. Krásne prestreté stoly, vôňa kapustnice či vianočné piesne, to všetko len umocnilo predvianočnú atmosféru, ktorú bolo cítiť všade navôkol. Smiech a dobrá nálada boli dôkazom toho, že toto tradičné posedenie, ktoré je predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov, má naozaj svoj význam.

Vianoce – výnimočný čas, ktorý nás aspoň na malú chvíľu núti spomaliť, zamyslieť sa, obrátiť späť a možno zhodnotiť svoj osobný či pracovný život. No najdôležitejšie je to, aby sme ho strávili v kruhu tých, ktorých máme radi.

Mgr. Jana Pavlišaková

SPONZORI