2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Úspech žiakov SPŠE Prešov na celoslovenskom kole súťaže Robocup

V týždni od tretieho do siedmeho mája 2021 sa uskutočnilo on-line formou celoslovenské kolo medzinárodnej robotickej súťaže Robocup 2021. Stredná priemyselná škola elektrotechnická patrila k tým najpočetnejšie zastúpeným. Zo siedmich kategórií, v ktorých bolo možné súťažiť, projekty našich žiakov súťažili v štyroch.

 

 

Najväčší úspech dosiahli študenti Matej Kandráč (IV.SB), Filip Ondrej (II.C) a Samuel Vargovčík (I.SA) v kategórii Rescue Simulation, kde ako tím !focus (čítaj No Focus) získali 1. miesto a postup na celosvetovú súťaž. Tá sa uskutoční taktiež on-line formou 21. - 28. 6. 2021.

 

 

Čakateľmi na postupové miestenky sú aj členovia tímu Dream team SPŠE v zložení Slavka Triščíková (IV.SA), Patrik Sašina, Michael Kolesár, Adam Strelec (všetci II.C), ktorí v kategórii On Stage skončili na 2. mieste.

 

Výborný úspech dosiahla aj dvojica Filip Ondrej a Martin Baluďanský v kategórii Robotická ruka, ktorí taktiež zvíťazili. Z tejto kategórie sa však na medzinárodnú súťaž nepostupuje.

 

Pekné 3. miesto získali Matej Kandráč s Filipom Ondrejom v kategórii Stopár.

 

Prinášame vám krátke postrehy našich žiakov, ktorí sa súťaže Robocup zúčastnili:

 

„Mne sa súťaž veľmi páčila. Bol to môj prvý rok na tejto súťaži. Určite chcem ísť aj na ďalší rok, pretože sa tam dá veľa naučiť. Hoci má každý tím rovnaké zadanie, každý vymyslí iný inovatívny spôsob, a tak nie je núdza o skvelé nápady a inšpiráciu do ďalších rokov a ďalších projektov.“

Adam Strelec, II.C

 

„Ja som sa súťaže Robocup zúčastnil po prvýkrát a dúfam, že nie naposledy. Počas prípravy na naše vystúpenie v kategórii ON STAGE sme zažili veľa technických problémov, ale vďaka našej tímovej spolupráci sa nám vždy podarilo všetky tieto ťažkosti prekonať. Jedinou nevýhodou bolo, že sa súťaž musela konať z dôvodu pandémie on-line. Bola to veľká zábava pracovať v tíme s tak úžasnými ľuďmi.“

Patrik Sašina, II.C

 

,,Bol som veľmi rád, keď sa povedalo, že sa tohto roku nezruší sútaž, ale že sa to usporiada aspoň prostredníctvom on-line platformy. Sútaže Robocup sa zúčastňujem už piaty rok. Táto súťaž bola pre mňa vždy nesmierne veľkou motiváciou a posúvala ma vpred. Keď sa povedalo, že súťaž bude prebiehať on-line, trochu ma to mrzelo, že nás to oberie o neuveriteľné zážitky počas tejto 4-dni trvajúcej súťaže. No práve naopak. Počas celodenných videohovorov sa rozprávali historky od výmyslu sveta z účastí na medzinárodných kolách tejto súťaže. Vo funkčnosti robotov sa ani tento rok nič nezmenilo, problémy sa kopili a kopili. Aj napriek veľkému časovému nátlaku sme si užili aj tento ročník súťaže Robocup, ktorý sme úspešne zvládli a virtuálne postúpili na medzinárodné kolo do Francúzska."

Filip Ondrej, II.C

 

Úspešným žiakom srdečne gratulujeme.

Ing. Peter Vargovčík, koordinátor súťaže Robocup na SPŠE Prešov

Úspech na celoslovenskej súťaži 3D TLAČ

Súťaž 3D tlač je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovania modelov a následnej 3D tlači objektov, určená pre žiakov stredných škôl. Táto súťaž je realizovaná v rámci projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Tento rok sa konal v poradí 4. ročník súťaže.

 

Našu školu na súťaži reprezentoval žiak Filip Ondrej z II.C triedy. Pre postup do celoštátneho kola musel vyriešiť zadanie, v ktorom bolo potrebné vytvoriť 3D model londýnskeho zdvíhacieho mostu nad riekou Temža, s názvom Tower Bridge. Okrem 3D modelovania bolo potrebné pripraviť súbory k 3D - tlači tohto mostu, kde súťažiaci museli nastaviť optimálne parametre pre 3D tlač. Za ukážky prác zo svojho portfólia mohli súťažiaci získať body navyše.

 

 

Celoštátne kolo sa konalo dňa 29. 4. 2021 on-line formou. Súťažiacim bolo zverejnené zadanie, na vypracovanie ktorého mali časový limit štyri hodiny. Ich úlohou bolo vytvoriť 3D model motora na stlačený vzduch, ktorý pozostával z jedenástich samostatných dielov a spojovacích skrutiek.

 

 

3D modely súčiastok motora museli súťažiaci optimalizovať pre 3D tlač. V niektorých prípadoch technická dokumentácia súčiastok neobsahovala všetky rozmery, a preto súťažiaci volili rozmery tak, aby bola zabezpečená optimálna vôľa alebo presah medzi hriadeľmi a dierami. V poslednej fáze súťažiaci pripravili súbory k 3D tlači komponentov, kde museli správne zvoliť parametre 3D tlače tak, aby komponent spĺňal určité kvalitatívne a pevnostné predpoklady. Ušetrený čas z časového limitu sa prepočítaval na body navyše. V prípade, že súťažiaci mali vypracovanú úlohu v predstihu, mohli získať bonusové body za vytvorenie 3D modelu športového auta Ford Mustang GT.

 

 

Náš Filip Ondrej získal na súťaži celkovo 125 bodov, čím predbehol súťažiaceho na druhom mieste s výrazným náskokom 10 bodov. Medzi ôsmimi súťažiacimi si teda vybojoval zaslúžené prvé miesto. Filipovi k úspechu gratulujeme a držíme mu palce v ďalších súťažiach, v ktorých pravidelne, vzorne a úspešne reprezentuje našu školu.

Ing. Jozef Macej

Celoštátna prehliadka SOČ 2021

Po úspešnej krajskej prehliadke sa žiaci a žiačky SPŠ elektrotechnickej v Prešove zúčastnili celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa konala dištančnou formou v dňoch 27. 4. 2021 – 28. 4. 2021. Celoštátnu prehliadku SOČ organizovali SPŠ stavebná Emila Belluša v Trenčíne a Krajské centrum voľného času v Trenčíne.

 

Naša škola súťažila v piatich kategóriách so šiestimi prácami. V kategórii Informatika nás reprezentovali Patrik Mosorják, Matúš Rastislav Kuzma a Jakub Bednár (všetci IV.SA) s prácou „Dentify“ - moderná zubná ambulancia“ a Ondrej Brendza (IV.SA), Miriam Staneková (IV.F) s prácou „Tvorba webovej aplikácie CANZA“. Obidve práce skončili na štvrtom mieste.

 

Škola mala zastúpenie aj v kategórii Tvorba učebných a didaktických pomôcok, v ktorej nás reprezentovala Daniela Chovancová (IV.F) s prácou „Edukačná platforma – keepCode“. Daniela sa umiestnila na štvrtom mieste.

 

Za odbor Technické a informačné služby nás v kategórii Ekonomika a riadenie reprezentoval Richard Klimko (IV.F) s prácou „Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia“. Richard obsadil konečné štvrté miesto.

 

Ďalšou kategóriou bola Matematika, fyzika, v ktorej nás reprezentoval René Dávid Lesník (IV.SA) s prácou „Kalkulačka obsahov a objemov telies“. René sa umiestnil na štvrtom mieste.

 

V kategórii Elektronika, hardware a mechatronika nás reprezentoval Andrej Tadeáš Bača s prácou „Digitálne riadený oddeľovací transformátor“.

 

Andrej Tadeáš Bača (IV.C) získal top umiestnenie v kategórii Elektronika, hardware a mechatronika. Výsledkom je krásne prvé miesto v tejto kategórii. K jeho úspechu mu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom či profesijnom živote.

 

 

Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich žiakov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Ing. Ondrej Kontura, koordinátor SOČ

Úspech Daniely Chovancovej a Richarda Klimka zo IV. F na celoslovenskej Olympiáde podnikový hospodár - naši žiaci získali 1. a 2. miesto!

 

 

S radosťou Vám oznamujeme, že na základe výsledkov  organizátorov zo dňa 10. 5. 2021 sa naši žiaci umiestnili v TOP 3 v danej kategórii a získali popredné miesta:

 

 1. miesto : Daniela Chovancová, IV.F
 2. miesto: Richard Klimko, IV.F

 

Dňa 27. 4. 2021, utorok, v čase od 9:00 – 12:00 h sa 3 žiaci/maturanti (Richard Klimko, Oliver Omachel a Daniela Chovancová zo IV.F triedy) zúčastnili on-line celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár.

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre žiakov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti žiakov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

 

 • ekonómie,
 • podnikovej ekonomiky,
 • Európskej únie,
 • náuky o spoločnosti,
 • finančnej gramotnosti.

 

Prvé tri miesta v celoslovenskom kole Olympiády sú nasledovné:

 

1

Daniela

CHOVANCOVÁ

Prešov

SPŠ elektrotechnická

2

Richard

KLIMKO

Prešov

SPŠ elektrotechnická

3

Gabriel

ČECH

Levoča

SOŠ služieb

 

Ceny, termín a spôsob odovzdávania cien bude žiakom oznámený osobne organizátorom na ich mailové adresy.

 

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďalšom vzdelávaní!

 

Ing. Jozef Lukáč, PhD., koordinátor Olympiády Podnikový hospodár

 

Ing. Slavomíra Stašková, PhD., prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

 

Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátor Olympiády na SPŠE

Aktivity tried

ŠTVRTÁCI zvyšovali svoju finančnú gramotnosť

 

 

Prostredníctvom Ja Učebnice ekonómie a podnikania sa malo možnosť 146 prihlásených žiakov IV.A, B, C, SA a SB triedy a 30 žiakov IV.F triedy na vzdelávacom portáli spoločnosti Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. - www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať vo finančnej gramotnosti on-line, v pohodlí domova počas celého školského roka 2020/2021 pod vedením ich tútorov – Ing. Pastirovej a Ing. Krišovej. Junior Achievement Worldwide  je 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete. Už viac ako 25 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u ich žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

 

Prostredníctvom daného vzdelávania mohli žiaci:

 

 • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci tútora,
 • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu doma,
 • získať po splnení podmienok (vstupný centrálny test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný centrálny test nad 75%) certifikát o úspešnom absolvovaní podporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku (zoznam podporovateľov je uvedený na stránke www.jaslovensko.sk).

 

Žiaci študovali postupne 15 kapitol:

 

1. kapitola - Čo je ekonómia

2. kapitola - Systém slobodného podnikania

3. kapitola - Dopyt

4. kapitola - Ponuka

5. kapitola - Trhová rovnováha

6. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike

7. kapitola - Stratégia a plánovanie

8. kapitola - Výroba a produktivita

9. kapitola - Pracovná sila

10. kapitola - Marketing

11. kapitola - Financovanie podniku

12. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie

13. kapitola - Úloha vlády

14. kapitola - Ekonomická stabilita

15. kapitola - Medzinárodné ekonomické vzťahy

 

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 17 žiakov IV.A, 28 žiakov IV.B,

21 žiakov IV.C, 28 žiakov IV.SA , 30 žiakov IV.SB a 25 žiakov IV.F triedy. Certifikáty boli žiakom odovzdané on-line spoločnosťou Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. na ich mailové adresy.

 

BLAHOŽELÁME!

PK EKO

Legobot 2021

Sme radi, že aj napriek nepriaznivej situácii sme mohli aj tento školský rok zrealizovať finálové kolo robotickej súťaže Legobot, aj keď v on-line forme. Vieme, že v mnohých ohľadoch mali tímy sťažené podmienky na prípravu, preto si o to viac ceníme snahu všetkých tímov.

 

V súťažnej disciplíne EduBot tento rok súťažili dva tímy - BT Creative (ZŠ Mlynská, Stropkov) a MarPie (ZŠ Mariánska, Prievidza). Nakoľko sa hodnotiacej porote páčili obidva projekty, obidvom tímom bolo udelené prvé miesto

 

V súťažnej disciplíne PaintBot súperili štyri tímy. Keďže každý tím dokázal pomocou robota nakresliť kompletný obrázok, o umiestnení tímov nakoniec rozhodoval čas kreslenia obrázka.

 

Výsledky disciplíny PaintBot sú nasledovné:

 

1. miesto: tím Programmers (ZŠ Nábrežná, Nové Zámky)

2. miesto: tím Medzany1 (ZŠ Medzany)

3. miesto: tím Kovaľ (ZŠ Ľubotice)

4. miesto: tím Kup.bot (ZŠ Kúpeľná, Prešov).

 

Diplomy a vecné ceny budú súťažiacim zaslané na základné školy.

 

Ďakujeme Vám za účasť a prajeme Vám ešte veľa úspechov pri programovaní. Tešíme sa na Vás aj ďalší školský rok.

 

Kategória PaintBot

Obsadené miesto

Názov tímu

Počet bodov

Škola

1.

PROGRAMMERS

150

ZŠ Nábrežná 95, Nábrežná ulica 95, 950 47 Nové Zámky

2.

Medzany1

150

ZŠ Medzany 182, 082 21 Medzany

3.

Kovaľ

150

ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice

4.

Kup.Bot

140

ZŠ Kúpeľná 2, Kúpeľná ul. Č. 2, 080 01 Prešov

 

Kategória EduBot

Obsadené miesto

Názov tímu

Počet bodov

Škola

1.

BT Creative

130

ZŠ Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov

1.

MarPrie

130

ZŠ Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza

Ing. Jozef Macej

Vyhodnotenie súťaže IHRA

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier, ktorá je organizovaná školou UPJŠ v Košiciach. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. Odborná komisia hodnotí vytvorené hry. Súťaž, konaná raz ročne, je otvorená všetkým žiakom, ktorí o ňu prejavia záujem a zapoja sa do tvorby hry, ktorú odovzdajú. Súťaž má celoslovenskú pôsobnosť.

 

V tomto roku sa konalo vyhodnotenie súťaže 24. 4. 2021 on-line formou. Výsledky našich žiakov:

 

3. miesto získali: Patrik Hrabčák, Filip Čmilňák s hrou JetDrifter

 

Ocenenie za špeciálnu grafiku hry v súťaži získali Dávid Kacvinský, Erik Novysedlák s hrou Jumper

 

Ocenenie za najlepšiu stolnú hru v súťaži získal Slávo Vaľko s hrou Šach

 

Všetkým gratulujeme.

Ing. Mária Šandrejová

Súťaž VSD

Dňa 29. 4. 2021 sa konalo finále 14. ročníka VSD tímovej súťaže stredných škôl na tému: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV. Súťaž slúži na podporu odbornosti a kreativity mladých ľudí, ako aj na odhaľovanie elektro talentov.

 

Cieľom tohto ročníka bolo hľadať technické riešenia, ako pri stanovenej kapacite pripojenia domácnosti (MRK – maximálnej rezervovanej kapacite), ktorá je zvyčajne nižšia než celkový inštalovaný výkon spotrebičov, riadiť spotrebu elektriny v domácnosti vrátane nabíjania jedného až dvoch elektromobilov.

 

Súťaž prebiehala historicky prvýkrát vzhľadom na epidemiologickú situáciu on-line. V hodnotiacej komisii boli zástupcovia Skupiny VSE Holding a zástupcovia TU Košice. Novinkou bolo, že súčasťou projektovej dokumentácie muselo byť video, ktoré zachytávalo priebeh prác na projekte. To v on-line finále uľahčilo komisii lepšie vnímať projekt. SPŠE PO reprezentovali: tím Double Energy v zložení Matej Mazúr a Brian Iszóf (obaja III. ročník) a tím Spajkovači - Andrej Tadeáš Bača (IV. ročník) a Dáša Furdíková (II. ročník).

 

Tím Double Energy získal so svojím projektom 3. miesto. Video z vývoja ich projektu:

 

Video projekt

VSD

Dokáž to vo VSE

Poznáme víťazov súťaže pre stredné školy

 

Už po 14-krát zorganizovala Východoslovenská distribučná, a.s. tímovú projektovú súťaž pre študentov partnerských stredných škôl.

 

Veľmi sa tešíme, že napriek komplikáciám dištančného štúdia sa zapojilo 6 tímov z 3 škôl a zaslali nám veľmi kvalitné, kreatívne a originálne projekty. V komisii nám už tradične s hodnotením pomohli aj zástupcovia FEI Technická univerzity v Košiciach.

 

S takýmito študentmi sa o budúcnosť v elektroenergetike nemusíme báť. Ďakujeme za účasť, ste skvelí!

 

A komu môžeme gratulovať?

 

1. miesto – tím Smartboys, SOŠ technická Michalovce

2. miesto – tím Sopia, SOŠ technická Humenné

3. miesto – Tím Double Energy, SPŠ elektrotechnická v Prešove

Cena za originalitu – tím Electricians, SOŠ technická Humenné

 

VSD

English section

Cryptocurrency

 

Cryptocurrency is a digital currency that generally only exists electronically. There is no physical bill unless you use a service that allows you to cash in cryptocurrency for a physical token. You usually exchange cryptocurrency with someone online, with your phone or computer.

 

When and why did cryptocurrency emerge?

 

Hashcash - Developed in the mid ‘90s, Hashcash was one of the most successful pre-bitcoin digital currencies. Many investors consider bitcoin to be the original cryptocurrency. Founded in 2009 by a programmer who goes by name Satoshi Nakamoto. His real identity is still a mystery. As for why did cryptocurrencies emerge, they are designed to work as a medium of exchange.

 

How do people use cryptocurrency?

 

People use cryptocurrency for quick payments, to avoid transaction fees that normal banks charge. Others hold cryptocurrency as an investment, hoping the value goes up.

 

How do you get cryptocurrency?

 

You can buy cryptocurrency through an online exchange platform. Some people earn cryptocurrency through a complex process called “mining,”. “Mining” as a very complicated process that requires an advanced computer equipment which can solve highly complicated math problems. Cryptocurrency is stored in a digital wallet, which can be online, on your computer, or on an external hard drive. If you’re thinking about paying with cryptocurrency, know that it’s different from paying with a credit card or other traditional payment methods. If you need to dispute a purchase, your credit card company has a method which can give you your money back. Cryptocurrencies typically do not have that kind of an option.

 

How can you avoid cryptocurrency scams?

 

One sure sign of a scam is anyone who says you have to pay by cryptocurrency. In fact, anyone who tells you to pay by gift card or cryptocurrency is a scammer. If you pay, there’s almost no way to get that money back.

 

Well known Cryptocurrency brands

 

Bitcoin and Ether are well-known cryptocurrencies, but there are many different, and new ones are continuously being created.

 

Bitcoin – It was the first cryptocurrency to successfully record transactions on a secure network. Currently with the highest value on online market.

 

Ethereum -  Ethereum is there to give users more control of their finances and online data.

 

Dogecoin - Cryptocurrency which emerged in 2013 as a joke. While it was created as a joke, it led to some practicality regarding social media and it’s content.

Tomáš Nosaľ, I.SB

Misia Mars 3 na SPŠE Prešov

V nedeľu 9. 5. 2021 bolo nahrané propagačné video k súťaži Misia Mars 3. Na odkaze www.misiamars.sk sú bližšie informácie.

 

V minulom ročníku Misia Mars 2 sme sa úspešne zapojili a boli sme prezentovať projekt v atómovej elektrárni Mochovce. Tento rok Andrej Tadeáš Bača a Daniela Chovancová pripravili podobný projekt a urobili krátke propagačné video - skyio - Misia Mars 3 SPŠE Prešov.

 

Video Misia Mars 2 a 3 nájdete na youtube, stačí zadať do vyhľadávača: misia mars spse

 

 

Napísali o nás

SPONZORI