2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SPŠE opäť medzi najlepšími školami

cache-1600x1600

To, že má Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove šikovných študentov, svedčí aj skutočnosť, že vzdeláva a vychováva mladých ľudí, ktorí majú po jej absolvovaní otvorené dvere na univerzitách v rôznych oblastiach, ale aj na trhu práce. Práve kritéria ako uplatniteľnosť na trhu práce, výsledky externej formy maturitnej skúšky z matematiky, slovenského a anglického jazyka či  už zapájanie  sa študentov do rôznych projektov, súťaží a prehliadok, nás už niekoľko rokov drží v rebríčku  hodnotenia stredných  odborných škôl Slovenska v top trojke.

Podľa aktuálneho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý bol zverejnený 15. 11. 2018, sa môžeme pýšiť 2. miestom.

Skutočnosť, že patríme k najlepším stredným odborným školám na Slovensku, nás nesmierne teší, ale zároveň motivuje posúvať naše hranice stále vpred.

Mgr. Jana Pavlišáková

Digitálna koalícia ocenila študentov SPŠE Prešov

foto-stuzkova

Stredná  priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa dlhodobo radí medzi najlepšie školy v oblasti informačných technológií, elektrotechniky so zameraním na priemyselnú informatiku, počítačové systémy, energetiku a v manažmente IT procesov. Podporuje talentovaných študentov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží či projektov, a tým robia dobré meno nielen sebe, škole, ale aj Slovensku. Dôkazom toho je aj nedávna reprezentácia a umiestnenie našich študentov – absolventov  v Číne, ktoré neostalo nepovšimnuté. Študenti prezentovali projekt  s názvom Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici, ktorý uspel aj na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017.

Účasť na prestížnej medzinárodnej súťaži China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC)  priniesla  Sebastianovi  Ivanovi a Jakubovi Feckovi  nielen krásne 2. miesto, ale aj ocenenie vo forme diplomu a medaily, ktoré  im udelila  Digitálna koalícia Slovenska a IT  Asociácia Slovenska na Slovakia Tech Forum Expo 2018, ktorý sa konal 9. novembra 2018 v Košiciach. Získané ocenenie prevzal osobne riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Ing. Slavomír Kožár, MBA, z rúk Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Jana Pavlišáková

Prvé miesta v Prešovskom kraji

foto-zenit-v-el

Dňa 27. 11. 2018 naši študenti bodovali na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, ktoré sa konalo na pôde Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Jednalo sa už o krásny 35. ročník tejto súťaže. Súťažiaci mali za úlohu vyriešiť 30 otázok z teórie a následne navrhnúť, osadiť a oživiť plošný spoj elektronickej hracej kocky.

Tento rok bol pre našu školu veľmi úspešný, keďže Peter Nemergut zo IV.C a Andrej Tadeáš Bača z II.C získali prvenstvo, každý vo svojej kategórii. Chlapci postupujú na celoštátne kolo súťaže, ktoré sa bude konať vo februári v Banskej Bystrici. Srdečne im gratulujeme k úspechu a veríme, že našu školu úspešne budú reprezentovať aj na celoštátnom kole.

Ing. Martin Ambrozy

Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní

V dňoch 21. 11. 2018 a 22. 11. 2018  sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Spolu súťažilo 40 študentov.

zenit2-0-jpg

V kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka)  uspeli: 2. miesto Jonáš Dujava a 3. miesto Daniel Timko zo IV.SA triedy.

V kategórii B (študenti 1. a 2. ročníka) uspel  na 2. mieste Martin Nálepka z II.SA triedy.

zenit1-0-jpg

V kategórii Webdeveloper našim študentom patria prvé tri priečky:

  1. Adam Valalský IV.SB, ktorý nás bude reprezentovať na celoštátnom kole vo februári v Banskej Bystrici
  2. Damián Paranič IV.SB
  3. Samuel Farkaš III.B

 

V kategórii Grafik sa úspešne umiestnila na 2. mieste Daniela Chovancová z II.F triedy.

Všetkým súťažiacim ďakujeme  a tešíme sa na nich opäť v ďalšom školskom roku.

Ing. Gabriela Mitrová

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník

amavet-png

Festival Amavet sa konal v bratislavskej Inchebe v dňoch 8. a 9. 11. 2018. V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku to bolo jedno z hlavných podujatí, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci programu festivalu sa konajú aj diskusie s vedcami  a s víťazmi festivalu – Science Talks. Tentoraz boli hosťami okrem iných, aj naši dvaja bývalí študenti Jakub Fecko a Sebastian Ivan.

Na výstavisku bolo možné vidieť skoro 80 projektov. V kategórii elektrina a mechanika získal Andrej Tadeáš Bača z II.C triedy špeciálnu cenu v technických disciplínach od Grow with Google. Blahoželáme!

Ján Haluška

Deň otvorených dverí v SPŠE Prešov

hdimgcd873fdadc

Trubi, śvici, bľika...  

Aj takto by sa dal nazvať jeden z najúspešnejších Dní otvorených dverí v SPŠE Prešov, ktoré sa už tradične konajú  v mesiaci november.

Do jej priestorov sme v utorok 20. 11. 2018 pozvali širokú verejnosť nielen z Prešova, ale aj z jeho širšieho okolia. A že to bol naozaj úspešný DOD, svedčí aj počet 401 žiakov základných škôl, ku ktorým treba prirátať ich učiteľov a rodičov. Chceli sme ukázať, že „dvere“ sú k nám pre každého otvorené a to najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie sa na našej škole.

hdimgcd873fdadc

Idea  tohtoročného novembrového DOD bola vyjadrená slovami - Chceme predstaviť naše študijné odbory a získať žiakov, ktorí majú záujem nielen o elektrotechniku a o informačné technológie, ale aj o IT manažment procesov, ktorí sú tvoriví a vnímaví. Sme si vedomí,  že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a veríme, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.

Prví návštevníci prichádzali už krátko po ôsmej.  Zástupcovia riaditeľa školy Ing. M. Broda, PhD., Ing. B. Popík, MBA a Mgr. M. Soták poskytovali informácie o študijných odboroch, vybavení školy, predpokladaných kritériách prijatia na štúdium pre nasledujúci školský rok a odpovedali na zvedavé otázky žiakov a ich rodičov. Vo vybraných odborných učebniach a laboratóriách pedagógovia-odborníci spolu so študentmi predstavili celú škálu študijných odborov a zameraní. V každom z týchto priestorov mali návštevníci možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o konkrétnom odbore.

Samozrejme, najväčší záujem bol o študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Tento je v posledných rokoch mimoriadne populárny. Škola sa môže  popýšiť spoluprácou s poprednými IT firmami. To zaručuje úzku spätosť vzdelávania s praxou, čoho dôkazom bola účasť zástupcov firmy T-Systems,  prezentujúcej  spoluprácu so školou a tiež  prezentáciou  firmy s možnosťou pomaturitného štúdia. Myslíme si, že prezentované videofilmy, ukážky konkrétnych softvérov a hardvérov používaných vo výučbe urobili veľmi dobrý dojem tak na žiakov ako aj na ich rodičov.

Odbor ELEKTROTECHNIKA so zameraním na elektroenergetiku mal svoj stánok v odbornej učebni, v ktorej boli prezentované rôzne učebné pomôcky, napr. plazmová guľa, vysokonapäťový odpojovač, inteligentný merací systém a iné. Súčasťou predstavenia odboru bolo vystúpenie „kúzelného fyzika“ spolu s prezentáciou spoločnosti VSD, a. s., s ktorou škola už dlhodobo spolupracuje. Na školskom dvore budovy č. 2 zástupcovia VSD, a. s. predstavili merací voz a elektromobil, ktoré priťahovali záujem návštevníkov. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sme sa presvedčili aj teraz, pretože návštevníci mali najväčší záujem o interaktívne ukážky a prezentácie študentov SPŠE. K takým patrila aj prezentácia študijného odboru elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku doplnená o ukážky moderných učebných pomôcok vrátane 3D tlačiarne a výrobkov z 3D tlače. Súčasťou interaktívnych činností bolo tiež programovanie LEGO robotov či využitie elektrických obvodov, ktoré si návštevníci mohli zapojiť na stavebnici Analógový kit.

V laboratóriu informačných technológií učitelia a študenti SPŠE pripravili prezentáciu študijného odboru elektrotechnika v oblasti počítačové systémy, ktorý je zameraný na konštrukciu PC systémov s dôrazom na spoluprácu v PC sieťach. Okrem prezentácie a kvízových úloh sa záujemcovia mohli zoznámiť s humanoidným robotom Nao.

Návštevníkov tiež zaujal nový školský vzdelávací program IT MANAŽMENT PROCESOV v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike. Študenti pripravili prezentáciu o úspešných absolventoch školy a aktivitách, ktoré realizujú v rámci štúdia svojho odboru. Svoje manažérske zručnosti získavajú a rozvíjajú prácou v reálnych projektoch, ako napr. správa občianskeho združenia.

V oddychovej zóne sa záujemcovia dozvedeli o skúsenostiach našich študentov zo zahraničných stáží a mohli si pozrieť videá o škole a jej aktivitách. Potešila nás skutočnosť, že väčšina návštevníkov už mala informácie pre uchádzačov o štúdium na našej webovej stránke preštudované a prichádzali s konkrétnymi otázkami. Presvedčili sme ich o tom, že sme dobrou školou? Dúfame, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov. Poprosili sme ich o pár písomných postrehov a tie boli zaujímavé:

  • Páčilo sa mi to, bolo to parádne.
  • Výborné zorganizované, príjemný prístup, odborný výklad, ochota, profesionálna úroveň.
  • Mohli sme si vyskúšať niektoré veci v praxi, dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o škole aj o súťažiach, do ktorých sa môžu zapájať už žiaci základných škôl.
  • Páčilo sa mi, že študenti a učitelia boli ochotní a odpovedali na naše otázky. Skúsil som si aj spájkovať a bavilo ma to.

Určite sa nad týmito postrehmi zamyslíme. Čo dodať? Máme za sebou vydarený deň, ktorý, dúfame,  prinesie svoje ovocie v podobe šikovných študentov v budúcom školskom roku.

Všetkým, ktorí sa z nejakých dôvodov nemohli nášho DOD zúčastniť, odkazujeme:

  • Sme tu pre vás a môžete si dohodnúť návštevu našej školy aj v iných termínoch.
  • Sledujte stránku spse-po.sk, kde sa môžete dozvedieť zaujímavosti zo života školy a v časti PRE UCHÁDZAČOV nájdete informácie o podmienkach na prijatie a iné dôležité fakty.
  • Pripravujeme ďalší DOD vo februári 2019.

V SPŠE Prešov vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.

PaedDr. Lucia Ligusová

Naša Imatrikulácia alebo naše čarovné dopoludnie

spsecringe-jpg

Kde bolo - tam bolo, jedného novembrového dňa sa na našej škole udialo čarovné dopoludnie s názvom Imatrikulácia.

„Kde bolo, tam bolo, kde hromy – blesky bili, kde sa plošné spoje len tak povaľovali, kde čas, ktorý máme, sú peniaze, ktoré nemáme, kde už niekoľko rokov stojí jedna škola. Možno taká obyčajná, možno trochu neobyčajná, ale každopádne niekoľkokrát vyhlásená a uznaná ako najlepšia  stredná odborná škola na Slovensku. Na tejto škole vládne už niekoľko rokov kráľ, ktorý  je veľmi múdry a ktorý má  rád  múdre študentské hlavičky. A tak si každý rok vyberá z veľkého množstva  múdrych hlavičiek – len tie najlepšie, ktoré príjme na svoju školu, aby mu spríjemnili ťažkou manažérskou prácou naplnené dni. Tieto hlavičky sa časom zmenia na vzdelané hlavy odborníkov, učencov a vzdelancov, ktorí opustia kráľa a pôjdu hľadať šťastie do sveta trhu práce a vysokých škôl.“

foto-imatrikula

Takto sa začalo imatrikulovanie našich prvákov, ktorých sprevádzali do sveta študentov našej školy členovia Žiackej školskej rady spolu s pánom zástupcom riaditeľa školy, Mgr. Marekom Sotákom, školskou hudobnou skupinou  Speshfloyd, Jozefom Homoľom a Davidom Mrúzom  z II. C  prostredníctvom programu, ktorý si pre nich pripravili.  

Ale čo by to bolo za Imatrikuláciu bez riadneho pasovania?  Prváci tak zdolávali úlohy, ktoré si pre nich pripravili študenti 4. ročníka  jednotlivých študijných odborov. Rozžiarené úsmevy boli dokonalým výsledkom snahy organizátorov danej Imatrikulácie.

Prváci si vypočuli DESATORO SPŠE a následne, po prečítaní a vyzvaní, svojou prísahou zložili slávnostný sľub.

Triedni profesori, boli vyzvaní k tomu, aby usmerňovali svojich prvákov na ceste k ich dospelosti, aby zvládli ďalšie náročné úlohy, aby ich túžby iba márnym snom neostali a aby ich snahou bolo ukázať im, aká je dôležitá spolupráca triedneho profesora a jeho študentov počas celých 4 rokov štúdia.

Odovzdaním imatrikulačných listov a sladkej pozornosti rytierom Rádu elektrikárov a ich prevzatím, sa tak stali  neoddeliteľnou časťou najlepšej a najkvalitnejšej NAŠEJ ŠKOLY - Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Záverom zaznela Hymna SPŠE v podaní skupiny Speshfloyd a naši študenti 1. ročníka v sprievode svojich triednych profesorov sa po skončení slávnostnej Imatrikulácie presunuli do Cinemax Prešov na filmové predstavenie – Bohemian Rhapsody.

Ing. Vladimíra Pastirová

Olympiáda v anglickom jazyku

foto-olympiad

Každoročne sa v SPŠE koná olympiáda v cudzích jazykoch, ktorej cieľom je rozvíjať záujem o štúdium cudzích jazykov, poskytnúť talentovaným študentom možnosť porovnať úroveň svojich jazykových znalostí s ostatnými a získať tým motiváciu k ďalšiemu štúdiu. Keďže anglický jazyk sa postupne stal jediným cudzím jazykom na škole, tohtoročná olympiáda bola prvýkrát zameraná iba na jeden cudzí jazyk.

Dňa 13. 11. 2018 si teda vybraní študenti všetkých ročníkov mohli otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka v školskom kole súťaže, ktorá sa stále teší veľkej obľube. Jej úlohou je testovať vedomosti a zručnosti z daného jazyka nad rámec učebných osnov, preto sú úlohy nastavené tak, aby ich úspešne vyriešili  iba tí najlepší.

Školského kola sa zúčastnilo 24 žiakov. Súťaž pozostáva z písomnej časti, kde sa preverujú jazykové kompetencie súťažiacich (počúvanie a čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka v kontexte) a z ústnej časti, v ktorej sa hodnotí komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň, rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Komisia v zložení – Mgr. Miroslava Gajdošová, Mgr. Emília Čulková a Mgr. Jana Feňovčíková na záver vyhodnotila všetky testy a ohodnotila všetky ústne prejavy žiakov, ktoré boli ako každý rok veľmi kreatívne a nápadité. Po sčítaní všetkých bodov sa z víťazstva tešil študent Peter Maník z II.SA, ktorý preukázal najkomplexnejšie vedomosti vo všetkých jazykových zručnostiach. Na druhom mieste skončil minuloročný víťaz Branislav Bilý z III.SB a tretí bol Oliver Olejár zo IV.SA.

Víťazom srdečne blahoželáme a Petrovi Maníkovi prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom či krajskom kole.

Mgr. Jana Feňovčíková

Novembrový čas v ŠI

foto-novembrovy

V novembri vrcholí jeseň, ktorá nám nadelila hŕbu zlatožltého lístia. V rámci pracovnej výchovy sa niekoľkokrát študenti nášho internátu zapojili do jesenného upratovania v okolí školy a ŠI.

Dňa 06.11. 2018 sa študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove zúčastnili v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na vzdelávacom predstavení ,,Kúzelná fyzika". Jednotlivé experimenty pána Michala Figuru boli v tomto pásme vybrané tak, že nielen zábavnou formou môžeme vnímať fyzikálne deje okolo nás, ale aj neočakávaným dejom priamo vidieť fyziku ako vednú disciplínu, ktorá dokáže priniesť fyzikálne ,,kúzlo" aj v bežnej praxi. Študenti  mali možnosť vidieť ako fungujú na veciach, vyrobených z jednoduchých materiálov, zákonitosti fyzikálnych javov. Návšteva tohto podujatia splnila svoj účel, nakoľko bola pozitívne ohodnotená študentmi. 

ABC – Centrum voľného času usporiadalo  v utorok 13. 11. 2018 sálový futbalový  turnaj pre ŠI, na ktorom sa zúčastnili aj študenti ubytovaní v našom školskom internáte. Svojimi krásnymi výkonmi vybojovali pohár víťazov medzi piatimi družstvami.

V tomto mesiaci prebehlo aj prvé klasifikačné hodnotenie našich prvákov a  ZRPŠ . Teší nás, že všetci naši prváci úspešne absolvovali prvý štvrťrok. Rovnako ich adaptačný proces v ŠI prebieha bez väčších problémov.

Dňa 14. 11. 2018 študenti nášho ŠI navštívili divadelné predstavenie – Domov. Je to divadelná hra zo súčasnosti. Čo znamená domov?  Komédia o Rusínoch a východe, ale aj o každom a pre každého, kto  niekedy z domu túžil utiecť, kto sa niekedy vo svojom živote aspoň na čas stal súčasťou nejakého domova a zaujal aspoň jednu z rolí: rodič, dieťa, súrodenec, manžel... Hra plná humorných situácií sa študentom veľmi páčila.  

Pekné šaty, dobrá hudba, spoločenské správanie, to je ples v ŠI pri SOŠP. Niekoľkoročná tradícia, ktorá našim chlapcom ponúka možnosť nadviazať nové priateľstvá. Tento rok 20. 11. 2018 na 14. ročníku študentského plesu  zastupovali náš internát  tretiaci a prváci. Zábava bola skvelá, chlapci sa s dievčatami vytancovali k obojstrannej spokojnosti. Okrem tancovania nechýbal ani program dievčat z SOŠP, rýchle hry, tombola či ocenenie kráľa a kráľovnej plesu. Za kráľa plesu bol už tradične vyhlásený študent SPŠE. Tohto roku svojím tancom najviac zaujal Marek Barnovský a užil si sólový tanec s kráľovnou plesu. Chlapci si pochutnali  na výbornom guľáši, ktorý po tanečnom výkone padol vhod.  Bolo to veľmi príjemné odreagovanie od školského režimu.

Na celoškolskej akcii – volejbalový zápas profesori proti študentom dňa  21. 11. 2018 sa zúčastnili študenti nášho ŠI aktívne aj pasívne ako diváci.

Ing. Henrieta Mihaliková

Aktivity tried

Návšteva Britského centra v Prešove

foto-navste

Tento mesiac 29. 11. 2018 sme sa s pani triednou profesorkou Mgr. Gajdošovou zúčastnili exkurzie v pobočke knižnice P. O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici, ktoré mnohí poznajú aj pod názvom Britské centrum. Toto oddelenie inojazyčnej literatúry ponúka v súčasnosti svojim návštevníkom literatúru písanú v anglickom jazyku, avšak v budúcnosti je plánované rozšírenie publikácií aj o iné cudzie jazyky ako napr. nemeckú, francúzsku či španielsku literatúru.

Z výkladu pani knihovníčky sme sa dozvedeli, že si z danej knižnice môžeme vypožičať krásnu literatúru, odbornú literatúru, školské učebnice, slovníky v anglickom jazyku, alebo si len tak prečítať anglické noviny a časopisy.

Niektorí z nás už priamo po výklade využili možnosť požičať si knihy, ktoré nás najviac zaujali.

Kolektív I. B

Novembrový bowling

foto-novembrovy

Bowling je vraj hra pre relax a oddych. Študenti z I. SA sa 21.11. 2018 rozhodli spolu so svojím triednym profesorom Mgr. Štefanom Dankovičom tento mýtus zbúrať. V priestoroch hotela Lineas sa im to svojou súťaživosťou a zápalom pre hru nepochybne podarilo. Víťaz však môže byť len jeden a z piatich tímov zvíťazil ten v zložení – Branislav Stanko, Dalibor Gira, Daniel Demko, Róbert Kopčan a p. profesor Štefan Dankovič, ktorí spolu zaznamenali 456 bodov. V súťaži jednotlivcov sa zadarilo Maxovi Pirohovi, ktorý nazbieral krásnych 137 bodov.

Branislav Stanko, I.SA

Exkurzia do výrobne hostií

picture1-pngpicture2-png

Utorok 27. novembra 2018 bol deň, kedy do Prešova prišla pani Zima na bielom koni. A v tento krásny biely deň žiaci II.SB triedy s duchovnou sestričkou Máriou Šarišskou a triednou profesorkou Ing. Máriou Hedvigovou mali vzácnu príležitosť vidieť výrobu hostií. Hostie pre celé Slovensko vyrába prešovská výrobňa na Kmeťovom stromoradí iba z vody a hladkej múky. Výrobný proces sa začína vymiesením cesta, ktoré sa pečie v špeciálnych strojoch. Upečené pláty cesta sa musia pred rezaním zvlhčiť. Narezané hostie, malé i veľké, hrubé i tenké, sa pred balením do krabíc ešte skontrolujú, aby sa k spotrebiteľovi, slovenským farnostiam, dostali iba bezchybné výrobky. Vo výrobni pracujú predovšetkým duchovné sestry. Aj touto cestou im za chvíle strávené v priestoroch výrobne srdečne ďakujeme.

Kolektív II.SB

Navždy sa zachová v pamäti stužková ...

foto-stuzkova

Aj na našej stužkovej slávnosti odznela táto  kultová pieseň od slávnej skupiny Elán, ktorá sa konala 23. 11. 2018 v PKO Čierny orol v Prešove. Svoje čaro mali všetky prípravy predtým - zháňanie pohárov, stužiek, džbánu aj sviečok. Kopu nervov nás stálo natáčanie videa, príprava programu či pečatenie triedneho tabletu. A to nehovoríme o našich tanečných pokusoch ... V mnohých z nás sa prejavili netušené vlastnosti a schopnosti, o ktorých sme doteraz nevedeli. Ale stálo to za to a naša stužková dopadla nad všetky očakávania.

O zelenej stužke sa hovorí, že otvára bránu do sveta dospelých. Prežili sme neopísateľný večer v spoločnosti našich rodičov a profesorov, zabávali sa do neskorých nočných hodín. Zato, že bola taká magická, neopísateľná, jedinečná, chceme poďakovať hlavne našim rodičom a v neposlednom rade aj  triednej profesorke L. Ligusovej.

Kolektív IV.A

Okresné kolo v stolnom tenise

foto-ok-v-stoln

Dňa 7. 11. 2018 sa družstvo chlapcov našej školy zúčastnilo na stolnotenisovom turnaji študentov  stredných škôl, ktorý sa konal v telocvični ZŠ Sibírska v Prešove. Naše družstvo po dvoch víťazstvách v základnej skupine postúpilo do finálovej skupiny. Tu obsadili pekné tretie miesto. Školu reprezentovali Dávid Dujava, Tibor Macko (III.C) a Matej Mikuš (II.F). Blahoželáme k dosiahnutému výsledku.

Mgr. Vladimír Hudáček

Prednáška spoločnosti ESET u nás na škole

foto-eset-jpg

Vo štvrtok 8. 11. 2018 sa uskutočnila pre študentov školy (prvý a druhý ročník v odbore informačné a sieťové technológie) zaujímavá prednáška od firmy ESET, kde zástupkyňa tejto spoločnosti prezentovala pútavé novinky a ukážky z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Študenti a profesori sa mohli dozvedieť o aktuálnych útokoch a možnostiach prevencie pred škodlivým softvérom. Boli prezentované aj detekčné metódy využívané v antivírusových produktoch a nové techniky využívajúce umelú inteligenciu resp. metódy strojového učenia sa. Sme radi, že sme mohli na našej pôde privítať spoločnosť ESET a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri rozvoji výučby kybernetickej bezpečnosti na škole.

Ing. Martin Broda, PhD.

SLOVAKIA TECH Expo Forum 2018

screenshot-2018

V dňoch 8.a 9. 11. 2018 v Košiciach uskutočnila sa konferencia SLOVAKIA TECH Expo Forum 2018.

1. deň konferencie bol venovaný témam SMART industrySMART energy.

- úvod patril vizionárovi a futuristovi nemcovi Nilsovi Mullerovi, ktorý v interaktívnej prezentácii predstavil „the world in 2028“,

- minister hospodárstva SR Peter Žiga predstavil Akčný plán vlády pre smart industry,

- zaujímavá bola panelová diskusia na tému: Môže byť inteligentný priemysel riešením, ako zachrániť Slovensko pred budúcnosťou Detroitu?,

- potlesk na otvorenej scéne zožal absolvent našej školy Rado Danilák, ktorý sa vo svojej prednáške venoval Integrovanej automatizácii vo svojej firme TACHYUM,

- následná panelová diskusia sa venovala Novým technológiám, ktoré zvyšujú konkurencie-schopnosť slovenských firiem,

- podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil Inovácie v energetike vo vzťahu k udržateľnému životnému prostrediu.

2. deň konferencie bol venovaný smart carrer

- úvod patril téme: Budúcnosť práce a vzdelávania vo 4. priemyselnej revolúcii, ktoré interpretoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredseda výkonného výboru Digitálnej koalície SR Mário Lelovský,

- špeciálnym bodom programu bolo odovzdávanie cien za reprezentáciu Slovenska na China Adolescents Science and Technology Innovation Contest 2018, ktoré z rúk podpredsedu vlády prevzal riaditeľ školy pre absolventov školy Sebastiana Ivana a Jakuba Fecka. Študenti v Číne prezentovali svoj projekt Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici, s ktorým získali striebro,

- veľmi zaujímavá bola interaktívna prezentácia futuristu taliana Frederica Pistono s témou „Roboti vám ukradnú prácu, ale je to v poriadku: ako prežiť ekonomický kolaps a byť šťastný“,

- posledná panelová diskusia sa venovala téme: Keď ľudí nahradia roboty, ostaneme bez práce?.

screenshot-2018

Všetky prednášky, prezentácie, vízie a panelové diskusie tejto konferencie poukazovali kam sa bude uberať inteligentný priemysel v blízkej budúcnosti. Je našou povinnosťou v primeranej podobe informovať o nových trendoch našich študentov.

Video záznam jednotlivých prednášok, prípadne aj celý priebeh konferencie môžete si pozrieť na: https://slovakiatech.sk/livestream/

Fotografie z podujatia nájdete tiež na webovej stránke : https://slovakiatech.sk/fotogaleria/

Ing. Slavomír Kožár, MBA

SAP Overview

akademia-sap-lit-valley-koslogo-png

V dňoch 12. 11. a 13. 11. 2018 študenti tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov - Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti  školenia SAP ACADEMY - SAP Overview. Tento softvér založený na systéme klient – server a v začlenení internetu do komunikačného systému je v súčasnosti najviac používaný na obchodovanie prostredníctvom internetu a riadene organizácií cez WAN siete. V priebehu 3 mesiacov študenti postupne prechádzali jednotlivými časťami daného školenia a nadobudli tak vedomosti, zručnosti a znalosti  v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu. Získali teoretické vedomosti o vzniku a dôležitosti SAP, o prehľade v systéme SAP a o SAP podnikových informačných systémoch a získali kompetencie v spustení klientskeho programu SAP EA, v prihlasovaní a odhlasovaní v SAP, kompetencie s  popisom obrazovky, prácou s kódmi transakcií, s pohybom zo SAP poľa na pole, s vkladaním dát, s vyhľadávaním dát pomocou match kódov, s prácou s kontextovým menu a s prácou v režimoch, v ovládaní používateľského nastavenia SAP, s možnosťami spracovania dát, s prácou s layoutami (zobrazeniami) v SAP, ako tlačiť v SAP a ako používať nápoveď. Mali tak možnosť záverečným testovaním z teoretickej a praktickej časti získať certifikát v danej oblasti. Certifikát SAP Overview získavajú títo študenti III. F triedy (18): Michal Bačinský, Patrik Eliaš, Ondrej Harviľák, Tibor Jackanin, Patrik Jakab, Samuel Lang, Šimon Letkovský, Martin Paľo, Peter Partila, Michal Piňko, Imrich Remeta, Mário Spišák, Daniel Suvák, Marek Špireng, Jakub Varga, Dávid Vaščák, Boris Velička a Adam Volko.

Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

e - Deň

screenshot-2018

Dňa 13. 11. 2018 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra (IPC) na Hlavnej 139 v Prešove konal 2. ročník konferencie na podporu elektromobility „e-Deň“, realizovanej v rámci medzinárodného projektu PROMETEUS.

Hlavným cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondami s cieľom podporiť elektromobilitu, ktorá predstavuje udržateľnosť, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu.

Podpora elektromobility musí prekonať dve hlavné prekážky: obtiažna dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti.

Pozvanie do panelovej diskusie s názvom Ekonomické aspekty elektromobility s témou „Zvyšovanie efektivity a úspornosti pri výrobe a využívaní alternatívnych zdrojov pri rastúcich cenách energií a pohonných hmôt“, dostala aj SPŠE ako významná vzdelávacia inštitúcia Slovenska. V hodinovej diskusii riaditeľ školy predstavil školu, študijné programy a venoval sa aj implementácii nových technológií, alternatívnych pohonov a zdrojov do výučby budúcich elektrotechnikov vzhľadom na potreby budúceho trhu.

screenshot-2018screenshot-2018screenshot-2018

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Finále OK vo futsale

foto-futsal-jpg

Vo finále Obvodného kola 13. 11. 2018 pokračovali naši chlapci vo výborných výkonoch. Po víťazstvách nad Obchodnou akadémiou 3:2, Elbou  6:3 a GK2 4:1 sme v rozhodujúcom zápase so SPŠ Strojníckou prehrali tesne 2:3. Chlapci obsadili krásne 2. miesto, k čomu im srdečne blahoželáme. Školu reprezentovali: Kertys, Varga, Slaninka, Fabián, Berdis, Kramár, Kolarčík, Kendra, Homoľa  a Duháň.

Mgr. Štefan Dankovič

Certifikácia školy

V dňoch 15. 11. 2018 a 16. 11. 2018 sa na našej škole konala certifikácia školy v rámci normy ISO 9001:2015 Politika kvality školy a CSN 01 0391:2013 Politika spoločenskej zodpovednosti školy.

Pri politike kvality školy sa preveroval  riadiaci proces, pedagogický proces a hospodársko-administratívny proces. Za jednotlivé procesy sú zodpovední zástupcovia riaditeľa školy – za riadiaci proces Ing. Martin Broda, PhD., za pedagogický proces Mgr. Marek Soták a za hospodársko- administratívny proces Ing. Bohuš Popík, MBA.

Mimo procesov boli hodnotené aj činnosti Žiackej školskej rady, Rady školy a činnosti školského internátu. Proces auditu prebehol na základe dostupných informácií, počas auditu bola preskúmaná dokumentácia zavedenia systému. Zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality je v súlade s aplikovanými požiadavkami referenčnej normy bez zistených nezhôd. Audítor odporúča škole pokračovať v platnosti certifikátu ISO 9001:2015. Pri politike spoločenskej zodpovednosti sa preskúmala dokumentácia a zavedenie systému v rámci pohovorov so zainteresovanými stranami (zástupcovia riaditeľa, členovia Žiackej školskej rady, predsedkyňa Rady školy a vychovávatelia).

.jpg.jpg

Ing. Bohuš Popík, MBA

Volejbalový zápas profesori vs študenti

foto-volejbalov

Dňa 21. 11. 2018 sa pri príležitosti Dňa študentstva  konal v SPŠE tradičný volejbalový zápas medzi profesormi a študentmi školy. Už po šiesty raz dominovala mladosť a dravosť nad skúsenosťou. Profesori ale nepredali kožu lacno a bojovali až dokonca. V zápase plnom pekných volejbalových okamihov sa z víťazstva predsa len tešili študenti v pomere 2:1 na sety. Víťazom gratulujeme a porazeným prajeme veľa šťastia v budúcom roku.

Mgr. Štefan Dankovič

SPŠE na podujatí VSD - Zaži energiu pre základné školy

SPŠ elektrotechnická sa v rámci spolupráce so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. zúčastnila na jej podujatí Zaži energiu, ktoré je organizované pre žiakov vyšších ročníkov (7. až 9. ročník) na vybraných základných školách. Tentoraz sa podujatie konalo 23. 11. 2018 na základnej škole v Šarišských Michaľanoch a na ZŠ Sibírskej v Prešove.

zazi-energiu-1

V telocvičniach týchto škôl i na parkovisku pred budovami „vyrástli“ stanovištia. Študenti SPŠ elektrotechnickej spolu s vyučujúcim predstavili naše odbory, ktoré sa dajú u nás študovať a ukázali žiakom zo základných škôl zaujímavé výrobky zo súťaži a učebné pomôcky z oblasti elektroenergetiky. Pracovníci VSD, a. s. predstavili Východoslovenskú distribučnú, a. s. ako zamestnávateľa. Zamestnanci predviedli žiakom prácu elektrikárov, ukázali im s akým náradím pracujú pri odstraňovaní porúch na diaľkových vedeniach. Aby žiaci neboli len poslucháčmi, zapojili ich aj do súťaže v skladaní elektrického obvodu podľa schémy. O tom, že fyzikálne zákony sa dajú demonštrovať aj vtipnou formou nás opäť presvedčil Michal Figura na stanovišti Kúzelná fyzika.

Keďže považujeme spoluprácu s firmami a základnými školami za kľúčovú, veríme že aj takéto akcie pomáhajú zvyšovať záujem žiakov ZŠ o štúdium a prácu v oblasti elektrotechniky a IT technológií. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou VSD a žiakov ZŠ radi uvidíme na našich súťažiach, ktoré realizujeme pre ZŠ resp. u nás na škole v rámci vzdelávacích kurzov JUNIOR akadémie.

Ing. Martin Broda, PhD.

Finančná gramotnosť pedagogických zamestnancov

picture1-png

V tomto mesiaci sa zrealizoval projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Cieľom bolo poskytnúť pedagogickým zamestnancom školy vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a podnikavosti. Konkrétnymi aktivitami sme chceli naplniť vízie, ciele a poslanie programu školy podporujúcej finančnú gramotnosť zamestnancov.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

Je zameraná tak, aby riešila celospoločenskú osvetu vo vzťahu  k fungovaniu jednotlivca a rodiny v ekonomickej sfére, pochopeniu bohatstva a chudoby, hodnotovej orientácii, k peniazom,  k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi, osobným a rodinným modelom zabezpečenia osobných potrieb.

Vzdelávanie prebehlo v súlade s výzvou MŠ, rešpektovaním metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl a spôsobu implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho procesu stredných odborných škôl vo vzťahu k zodpovedajúcemu stupňu vzdelania. Workshopy boli realizované v dvoch blokoch lektormi z oblasti bankovníctva a finančného poradenstva  pod vedením Ing. Radoslava Onderišina, obchodným vedúcim OVB Allfinanz a. s.

V prvom bloku sa lektori venovali témam:  Človek vo sfére peňazí, finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Bol zrealizovaný 12. novembra 2018, kde v prvej časti sa venovali teoretickým východiskám a v druhej praktickým úlohám. 

V druhom bloku sa zamerali na témy:  Úver a dlh, sporenie a investovanie,  riadenie rizika a poistenie, ktorý bol zrealizovaný 26. 11. 2018 obdobným spôsobom.

picture2-png

Tento projekt bol originálny spôsobom vzdelávania formou workshopov, kde sa lektori prispôsobili požiadavkám účastníkov a venovali sa vo zvýšenej miere témam podľa požiadaviek účastníkov. Spolupráca s lektormi pokračuje aj naďalej, okrem iného ponúkli zamestnancom jedno bezplatné poradenstvo pri riešení akéhokoľvek problému, v ktorejkoľvek oblasti finančného poradenstva. Bolo dôležité ukázať aj ostatným vyučujúcim, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti sa netýka iba odborných ekonomických predmetov, ale dotýka sa aj humanitných, prírodovedných a odborných predmetov, najmä v súčasnej dobe elektrotechnických predmetov.

Týmto vzdelávaním sme dosiahli zvýšenie finančnej gramotnosti zamestnancov školy, možnosť implementácie finančnej gramotnosti do vyučovania vo všetkých predmetoch, upevnenie medzipredmetových vzťahov a upozornili sme na potrebu výchovy študentov k podnikavosti.

Ing. Ljuba Krišová

Krajské kolo v Aerobiku

foto-aerobik-jp

V utorok, 27. 11. 2018, sa v telocvični Gymnázia na Solivarskej ulici konal už 5. ročník postupovej súťaže študentiek stredných škôl v aerobiku. Dievčatá v dopoludňajších hodinách s chuťou a odhodlaním súťažili s cvičiteľkami v oblasti Basic aerobic, Clip aerobik, Body work, Step aerobik. Kolektív rozhodkýň pri hodnotení dievčat prihliadal na silu, držanie tela, techniku cvičenia, schopnosť zachytenia predvedeného pohybu a výraz. Pätica dievčat s najväčším počtom bodov  postúpila na majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v Trenčíne v nasledujúcom roku. Nás teší, že medzi postupujúce sa dostala aj Dáša Balážová z III.SA. Za vzornú reprezentáciu tiež ďakujeme aj Márii Hrehovej, Ľudmile Komárovej a Simone Kočišovej. 

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI