2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Network Academy Games 2014

30.4.2014 sa na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnilo národné kolo súťaže NAG2014, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií naši študenti nesklamali a vykonfigurovali si popredné umiestnenia. Od medailových miest ich často delil ten povestný chlp. V kategórii HS3 (družstvá SŠ) obsadilo družstvo SPŠE v zložení Martin Krajňák, Jakub Sekera, Marko Šidlovský 4. miesto a Daniel Nemčík, Maroš Matisko, Tomáš Pavlišin 5. miesto (z 21 družstiev). V kategórii UNI (VŠ a SŠ jednotlivci) obsadil z 28 súťažiacich Jakub Sekera IV.SB 11. miesto (iba SŠ 6. miesto), Marko Šidlovský IV.SA 23. miesto (17. miesto). V kategórii VIDEO, ktorú sme tento rok obsadili prvýkrát skončil Juraj Novák na 5. mieste zo 6 prihlásených prác. Kategória NetRiders CCNA zachraňovala medailové umiestnenia Martin Krajňák 3. miesto, Daniel Nemčík 4. miesto, Jakub Sekera 5. miesto, Jozef Vaľko 8. miesto, Patrik Polčan 9. miesto z 10 postupujúcich na Slovensku. V kategórii NetRiders IT Essentials obsadili Marek Galovič 4. miesto, Miroslav Dzuriš 7. miesto a Juraj Banó 9. miesto taktiež z 10 postupujúcich na Slovensku. Celkové výsledky súťaže NAG2014 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/nag2014/vysledky-nag2014 Aj napriek intenzívnej príprave pred súťažou sme minuloročné umiestnenia neobhájili. Výsledky detailne rozanalyzujeme, aby budúci rok bol úspešnejší. Ďakujem týmto kolegom za ústretovosť pri uvoľňovaní študentov z vyučovania. Príprava bola zameraná aj na certifikačnú skúšku CCNA, ktorú úspešne vykonali 5.5.2014 J. Sekera, D. Nemčík, I. Štoffa zo IV.SB a 12.5.2014 M. Šidlovský, M. Krajňák zo IV.SA. Tým rozšírili rady certifikovaných študentov SPŠE. Srdečne gratulujeme.

Ing. Martin Vujčík

Tvrdá práca korunovaná úspechom

tvrda-praca-kAj týmito slovami by sme mohli opísať účasť našich študentov, Martina Majerníčka a Jozefa Porochnavého zo IV. B, pod vedením Ing. Jozefa Maceja na súťaži SYGA 2014, v ktorej získali úžasné prvé miesto. Súťaž SYGA je organizovaná spoločnosťou SIEMENS a jej hlavným cieľom je podpora a motivácia mladých a talentovaných študentov stredných škôl. Tento ročník súťaže, v poradí už jedenásty, sa niesol v duchu inovácií a zvyšovaní efektivity. Do finále súťaže postúpilo 10 najlepších tímov z rôznych kútov Slovenska. Prezentácia prác prebiehala 24.4.2014 v SIEMENS City vo Viedni, v rakúskom sídle spoločnosti SIEMENS. Súťažiaci museli svoje práce obhájiť pred komisiou zloženou z odborníkov v oblasti automatizačnej techniky. Prezentované práce boli skutočne na vysokej úrovni a sily medzi súťažiacimi boli naozaj vyrovnané. Súčasťou obedňajšej prestávky bola aj prehliadka blízkeho moderného závodu spoločnosti SIEMENS na výrobu napájacích zdrojov k PLC. Študenti a ich pedagógovia mali jedinečnú možnosť prechádzať sa po priestoroch, kde sa vyrábajú napájacie moduly, ktoré využívajú počas vyučovania. Po odprezentovaní finálnych prác pre nás organizátori súťaže pripravili večerný program spojený s pobytom v zábavnom parku Prater. Cestou z Viedne do Bratislavy, kde mali súťažiaci zabezpečené ubytovanie, bola vyhlásená pätica súťažných tímov ktoré postupujú do veľkého finále. To, že medzi piatimi najlepšími odznelo aj meno našej školy, nám spôsobilo obrovskú radosť, pretože pri silnej konkurencii sme si naším postupom neboli istí. Veľké finále súťaže sa uskutočnilo 25.4.2014 v Bratislave, na pôde Slovenskej technickej univerzity. Po nainštalovaní piatich víťazných prác nasledovala prehliadka Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU, kde sme mali možnosť vidieť kvalitne vybavené laboratóriá. Študenti strojníckej fakulty nám predviedli svoje zaujímavé projekty, na ktorých pracujú v rámci bakalárskych a diplomových prác. Dlho očakávané vyhlasovanie výsledkov prinieslo obrovskú radosť a prekvapenie. Náš projekt s názvom Dávkovač matíc bol vyhodnotený ako najlepší spomedzi všetkých zúčastnených. Neštandardné riešenie komunikácie medzi PLC a displejom a PLC a klávesnicou prostredníctvom analógového signálu prinieslo obrovskú konkurenčnú výhodu. Ak sa k tomu pripočítal dokonale premyslený program pre PLC a fakt, že dávkovač matíc je reálne využiteľný aj v priemyselnej praxi, vznikla kombinácia, ktorá zaručila úspech. V bleskoch fotoaparátov a objektívoch kamier prevzali naši študenti ocenenie od Ing. Mariána Hricu, riaditeľa Divízie automatizačnej techniky a pohonov spoločnosti Siemens. Po krátkom interview pre Slovenskú televíziu a fotení sa naše pôsobenie na súťaži SYGA 2014 skončilo. Nás ešte čakala dlhá cesta domov spolu s krásnou sklenenou trofejou, ktorá bude dlhé roky pripomínať pedagógom a žiakom, že je v nás ukrytý obrovský potenciál, ktorý je potrebné prebudiť a prezentovať pred okolitým svetom. Týmto článkom chcem vyjadriť poďakovanie spoločnosti SIEMENS za zorganizovanie a materiálne zabezpečenie tejto súťaže a tiež hlbokú poklonu pred ostatnými zúčastnenými školami. Ak by bolo jednoduché rozlomiť trofej za prvé miesto na menšie kúsky, určite by si každá zúčastnená škola zaslúžila jeden kúsok za to, že venovali tejto súťaži veľké množstvo energie a času.

Ing. Jozef Macej

Matematická olympiáda PANGEA

Do matematickej olympiády Pangea, ktorá sa uskutočnila 10. až 12. februára 2014, boli zapojení študenti našej školy z 1., 2., a 3. ročníka. Podľa počtu bodov dosiahnutých v súťaži je umiestnenie najúspešnejších študentov v jednotlivých ročníkoch nasledovné: | Poradie | Meno a priezvisko | Trieda | |-----------|---------------------|----------| | 1. | Pavol Tkáč | I. B | | 2. | Gabriel Adamčák | I. B | | 3. | Tomáš Molnár | I. SA | | 4. | Tomáš Berdis | I. SA | | Poradie | Meno a priezvisko | Trieda | |-----------|----------------------|----------| | 1. | Michal Hric | II. SA | | 2. | Dominik Jurečko | II. SA | | 3. | Lukáš Slivko | II. SA | | 4. | Dominik Leškovský | II. D | | Poradie | Meno a priezvisko | Trieda | |-----------|---------------------|----------| | 1. | Michal Solaník | III.SA | | 2. | Lukáš Vardzík | III.SA | | 3. | Samuel Perháč | III.A | | 4. | Peter Štefl | III.A |

RNDr. Daniela Tekeľová

Návšteva z Kene

navsteva-z-ke V pondelok 28.4.2014 našu školu navštívili pedagógovia z kenských stredných škôl. Učitelia počas pobytu navštívili školy v Bratislave, Leviciach a Tisovci. V rámci svojej študijnej cesty zameranej na projektové vyučovanie, integráciu IKT do vzdelávania a rozvoj podnikateľských zručností sa zastavili aj u nás. Boli zvedaví na odbornú prípravu našich študentov, ale najviac ich zaujali roboty a dávkovač matíc, čerstvý víťaz súťaže SYGA. Návšteva bola krátka. Vedúci výpravy, Chris Mwawana, v záverečnom príhovore zdôraznil, že naše myšlienky a nápady sú pre nich inšpiráciou a sú určite použiteľné aj u nich doma. Prajeme im veľa úspechov.

Mgr. Vladimír Hudáček

Matematická súťaž Genius-logicus

Dňa 2.4.2014 sa uskutočnila v našej škole matematická súťaž Genius-logicus online. Je to medzinárodná súťaž, v ktorej je zapojených vyše 200 000 súťažiacich rôznych krajín. Účastníci súťaže si svoje vedomosti porovnávajú s inými študentmi na počítači modernou a populárnou formou – online. Len počítačovou formou je možné takto spojiť mnohých nadšencom matematiky. Ani jazykové bariéry tu nie sú prekážkou, pretože úlohy boli preložené do úradného jazyka každej súťažiacej krajiny. Študenti mali na vyriešenie 10 logických úloh 70 minút času. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 25 študentov. Z každej triedy jednému účastníkovi zaplatilo účastnícky poplatok rodičovské združenie, ktorému touto cestou ďakujeme. Výsledky študentov ešte nie sú známe, ale veríme, že budú výborné.

RNDr. Daniela Tekeľová

Veľtrh študentských spoločností

veltrh-studen Dňa 15. apríla 2014 sa študentská spoločnosť Idove Twelve zúčastnila veľtrhu študentských spoločností, ktorý sa konal v Avion Shopping Park v Bratislave. Celé podujatie organizoval Junior Achievement Slovensko, ktorý je neziskovou vzdelávacou organizáciou, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov. Študentská spoločnosť je časť programu Aplikovanej ekonómie. Študenti, teda my, sme sa na chvíľu stali podnikateľmi a mali sme možnosť vyskúšať si teóriu v praxi. Otvorenie celej udalosti začalo o 10 hodine a zúčastnil sa ho aj náš prezident Ivan Gašparovič. Súťažili sme s vyše 60 ďalšími spoločnosťami. Našu celoročnú prácu a výrobky sme prezentovali v tom najlepšom svetle. Príprava na veľtrh bola veľmi náročná a často si vyžadovala, aby sme sa jej venovali aj vo svojom voľnom čase, avšak obhájili sme sa na veľmi vysokej úrovni, vystupovali sme ako by sme boli dlhoroční podnikatelia, prezentovali sme sa pred inými spoločnosťami a ohúrili sme všetkých porotcov a za náš nadprirodzený výkon sme získali diplom a veľmi cenné skúsenosti pre prax. Neostáva nám nič iné, ako sa poďakovať pani profesorke Ing. Ljube Krišovej za jej úsilie a snahu naučiť nás niečo o podnikaní a biznise a za to jej dlhujeme nie jedno, ale tisíce „Ďakujem!“

Natália Triščíková

Desatoro o tom, ako byť duševne zdravý

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Ligou za duševné zdravie a prevencie Vám ponúkam malé zamyslenie a rady na zvládanie každodenných problémov. 1. Prijímaj sám seba! Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti i slabosti. Váž si sám seba, neber sa príliš vážne. 2. Hovor o tom! O tom, čo Ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach, o úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť je dvojnásobná. 3. Buď aktívny! Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. 4. Uč sa novým veciam! Stále je čo spoznávať a učiť sa. To, čo zvládneme, nás blaží, čo nezvládneme, aspoň sme vyskúšali. 5. Stretávaj sa s priateľmi! Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radosti života. 6. Rob niečo tvorivé! Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Výtvor možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie. 7. Neváhaj požiadať o pomoc! Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, nehanbi sa požiadať o pomoc. Odborníka alebo len spriaznenú dušu. 8. Oddychuj a uvoľni sa! Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Uč sa aktívne i pasívne oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia. 9. Zdolávaj prekážky! Uč sa brať životné problémy ako výzvy a možnosti a možnosti osobného rastu. 10. Neboj sa snívať! Snívajme v noci i cez deň. V snoch sa môžeme vznášať a dokázať úžasné veci. 11. Ži tu a teraz! Príliš mnoho minulosti nám bráni vzlietnuť a primnoho budúcnosti nám nedovolí pevne sa rozkročiť na zemi. A že je tých prikázaní 12? Proste nikto nie je dokonalý!

Mgr. Tatiana Imrichová, v spolupráci s CPPPaP

Apríl v ŠI

april-v-si-zm Aj keď vo všeobecnosti zvykneme na aprílové počasie frflať kvôli jeho náladovej premenlivosti, pre nás bolo tento mesiac dosť slnka aj čerstvého vzduchu. Športové aktivity sme rozbehli nielen v telocvični a v posilňovni, ale najmä na školskom dvore. Viacerí si doniesli aj populárne kolieskové korčule či bicykel. Dňa 9.4. navštívili študenti I. a III. VS divadelné predstavenie v DADe „Čuješ mamo“, kde sme sa schuti zasmiali na hre srbského spisovateľa V. Saviča. Autor metódou smiechu cez slzy rozpráva príbeh tragických nedorozumení a narušených vzťahov v jednej rodine. V apríli sme pri príležitosti Dňa Zeme ku kolujúcim knižným titulom v našom čitateľskom klube pridali novú knihu „Posolstvo od protinožcov“ s mimoriadne zaujímavým ekologickým odkazom. Pri príležitosti pripomenutia smutného výročia černobyľskej katastrofy sme pri neformálnych besedách rozprávali so žiakmi aj o tom, že radiácia sa z prostredia nestráca a genetické poškodenia budú pribúdať aj v ďalších generáciách. Uznávaný vedec a držiteľ niekoľkých medicínskych patentov v oblasti elektrotechniky, Ing. M. Hein, hovorí, že aj tisíciny z množstva elektromagnetického žiarenia, ktoré naše normy povoľujú, sú veľmi škodlivé. Toto dôrazne, aj keď s pocitom márnosti, zdôrazňujeme našim zverencom, ktorí sedia pri počítači niekoľko hodín denne. Najväčšiu radosť v apríli sme mali z M. Majerníčka, ktorý spolu so svojím spolužiakom Porochnavým doniesol „zlatú“ z celoslovenskej súťaže SYGA za svoj výrobok dávkovač matíc. Najprv prešli výberovým konaním, na základe ktorého dostali možnosť prezentovať svoju prácu vo Viedni a následne predviesť aj pred náročnou porotou – dekanom STU a vybranými manažérmi najznámejších firiem v Bratislave. Ich úspech zaznamenala aj STV v hlavných správach a odborníci sa vyjadrovali o ich vynáleze a vynaloženej práci s rešpektom. Úspech M. Majerníčka nás potešil o to viac, že patrí medzi tých študentov, ktorí majú po celé štyri roky zrelé, slušné a zodpovedné správanie. A rovnako by podľa náročných kritérií hodnotenia dopadla aj izba A-VI-1, kde v nevídanej tichosti a svornosti nažíva so svojimi spolubývajúcimi P. Kupčíkom, D. Žemčuchom a S. Kohanom. Skutočnosť, že pre mnohých našich študentov je voľba školy srdcovou záležitosťou a viacerí sú už v l. ročníku majiteľmi cieľa, za ktorým vytrvalo kráčajú, robí z nich výberovú kategóriu študentov. Tí majú mimoriadne študijné a pracovné možnosti, ale aj ostatní, ktorí sa neumiestnili v súťažiach na prvých miestach, dostali už počas štúdia zaujímavé možnosti na spoluprácu s firmami. O úspechoch M. Dlugoša by sme mohli napísať hrubú knihu. Najnovšie boduje v tanečných súťažiach. Pri absolvovaní základného kurzu si ho všimol tanečný majster a požiadal ho o záskok pre profesionálnu tanečnicu, ktorej vypadol partner. Už po krátkom tréningu získali 2. miesto v Šarišskom pohári štandardných tancov, v súťaži Parketový lev v Poprade sa umiestnili na 6. mieste a v tanečnej súťaži v Martine, kde súťažilo 21 párov skončili tretí. Čím nás ten Marek ešte prekvapí? Záver mesiaca priniesol opäť bohatú kultúrnu ponuku. Dominoval v nej u našich študentov populárny Akademický Prešov – prehliadka divadelných súborov vysokoškolákov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Neformálna atmosféra podujatia prilákala mnohých našich študentov a niektorí si mohli za odmenu vychutnať aj predstavenia po večierke. Usmievaví chlapci na fotografii sú víťazi kvízu "Z každého rožka troška", ktorý sa uskutočnil dňa 29.4.2014 pod taktovkou Mgr. Barjakovej v spoločenskej miestnosti.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Prehliadka Kostolnej veže

prehliadka-kost Dňa 25.4. sme sa vybrali na prehliadku veže Kostola sv. Mikuláša v Prešove. Dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavostí, napríklad, ako na menil vzhľad Kostolnej veže, starý hodinový mechanizmus. A užili sme si nádherný a dych vyrážajúci panoramaticky výhľad na mesto Prešov. Po tomto krátkom výletíku sme sa museli vrátiť do školy a pokračovať v učení.

študenti III. B

Prešovská kalvária

presovska-kal Tak sme sa aj my v rámci našich potuliek Prešovom vybrali navštíviť túto pamiatku, ktorá na nevysokom kopci na západnom okraji Prešova dominuje nad mestom. Síce v nevľúdnom počasí, ale v dobrej nálade sme vystúpili na vrchol, kde sme sa okrem iného mohli pokochať krásnym výhľadom na mesto a jeho blízke okolie. Urobili sme si pár záberov a natočili aj krátke video, ktoré sa nám možno zíde v budúcnosti. Určite to bol zaujímavý zážitok a budeme aj ďalej pokračovať v spoznávaní Prešova.

študenti I. C

DJZ Divadlo Jonáša Záborského

divadlo-jonas Dňa 14. apríla 2014, v pondelok, nám naša triedna pripravila triednu akciu do DJZ, aby sme znova navštívili miesta, kde sa bežní ľudia bežne nedostanú. Pod sprievodom 2 veľmi milých pánov, zamestnancov DJZ, ktorí majú pod palcom prípravu a ovládanie celého javiska veľkej a malej scény divadla už niekoľko rokov, sme sa tak dostali na pódium oboch scén a ešte nižšie a zblízka sme mohli nazrieť do všetkých miestností a útrob DJZ, z ktorých sa ovláda celá tá nádhera, ktorú vidia diváci len z javiska a nevedia, koľko síl, námahy, zručností a praxe stojí ovládať takéto divadelné predstavenia či muzikály. Videli sme a počuli úžasné informácie, ktoré v nás zanechali výrazné stopy. Dnes sme my stáli na veľkom pódiu DJZ.

Matej Kažimír kultúrny referent III. F

Výstup na Vodárenskú vežu

.jpg7. apríla nám odpadla posledná hodina a keďže bol nádherný jarný deň, vybrali sme sa aj s triednou do prešovských ulíc. Vďaka živej diskusii nám cesta rýchlo ubehla a už sme stáli pred naším cieľom – zrekonštruovanou Vodárenskou vežou. Výstup nahor nebol práve najpríjemnejší a niektorým spôsoboval aj menšie problémy, ale stálo to za to. Pohľad zhora na budovy, záhrady a zakvitnuté stromy bol úchvatný. Zabudli sme na blížiace sa maturity, vychutnávali krásny výhľad, pojedali sušienky a debatovali o rôznom, rozličnom i inom. Škoda len, že toto bola asi naša posledná spoločná akcia.

študenti IV. SA

Girl’s day

girl-s-day-2014 Na celom svete sa štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci koná Girl’s day. Je to deň dievčat a žien v oblasti informačno-telekomunikačných technológií. Po prvýkrát sa tento deň konal aj na Slovensku. Zapojilo sa doň 25 podnikov a škôl. Naša škola si vybrala Laboratórium počítačových sietí na Technickej univerzite v Košiciach. Počas celého dopoludnia nás sprevádzal M. Michalko. V priateľskom prostredí sme si mohli vyskúšať 3D televízor bez použitia špeciálnych okuliarov. Ukázali nám činnosť 3D tlačiarne a najnovšie zariadenie v oblastí sietí. Najviac nás zaujala konferenčná miestnosť pre viedeohovory. Na záver sme dostali certifikáty o účasti na Girl’s day. Už sa tešíme na ďalšiu takúto akciu zameranú na dievčatá v IT. http://www.ajtyvit.sk/girlsday/co-je-to-girlsday/ http://www.cnl.sk/%E2%80%9Cgirls-it%E2%80%9D-lps

Eva Sabovíková II.SB, Michaela Obročníková I.SB

Deň narcisov 2014

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V piatok 11. apríla 2014, Vás oslovili dobrovoľníci LPR a ponúkli Vám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú. V našom areáli školy sa vyzbierala čiastka 186,71 EUR Ďakujeme, že ste vyjadrili svoju dôveru LPR. Finančné prostriedky získané verejnou zbierkou budú rozdelené vedením Ligy proti rakovine SR a použité na programy zamerané na osvetu, výskum a pomoc onkologickým pacientom.

Mgr. Katarína Šmičeková koordinátorka Dňa Narcisov

Odborné školenie inštalácie autoalarmov a príslušenstva

odborne-skole Dňa 11.4.2014 študenti Dávid Rúra, Ján Rusinko a Peter Katuščák pod vedením Ing. Vladimíra Vooka absolvovali odborné školenie zamerané na inštalácie autoalarmov a príslušenstva. Školenie bolo organizované firmou Jablotron, ktorej sa aj touto formou chceme poďakovať za ponúknutú možnosť aj takouto formou rozširovať znalosti našich študentov.

Ing. Vladimír Vook

Valné zhromaždenie Košice IT Valley

it-valley-khsfk V Kulturparku Košice sa dňa 23.4.2014 uskutočnilo valné zhromaždenie IT klastra s názvom Košice IT Valley, ktorého riadnym členom je aj naša škola. Okrem povinných bodov, v ktorých sa volili zapisovateľ, overovateľ, či bola prednesená správa o činnosti za rok 2013, správa dozornej rady za rok 2013 a personálnych otázok vedenia klastra, bol kladený veľký dôraz na plán na rok 2014. Pracovné skupiny IT klastra: PR/marketing, inovácie, vzdelávanie a investície/projekty predniesli ciele na rok 2014 v súlade s víziami Košice IT Valley do roku 2020.

Ing. Slavomír Kožár

Stretnutie v RWE IT

stretnutie-v-rw Dňa 25.4.2014 sa riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, a zástupkyňa riaditeľa školy, Ing. Judita Sakáčová, zúčastnili na pôde RWE IT Košice pracovného stretnutia s Ing. Jozefom Vojtkom, PhD., ktorého témou bola spolupráca v oblasti IKT. S radosťou môžem konštatovať, že mentorskú podporu v oblasti vzdelávania v IKT prisľúbila aj spoločnosť RWE IT.

Ing. Slavomír Kožár

Futbalový turnaj

futbalovy-turn Aj tento rok sa snažíme pokračovať v tradícii spoločných futbalových stretnutí našich absolventov, študentov a učiteľov školy. Bohužiaľ, už druhý rok po sebe sa akosi nevieme my učitelia zorganizovať a vytvoriť družstvo. Tak sme si tentoraz pomohli mladšími ročníkmi našich absolventov. V priateľskom duchu odohrané stretnutia nás utvrdili v tom, že je dobré pokračovať v tejto tradícii aj v ďalších rokoch. Z víťazstva sa už tradične tešili absolventi okolo manžela našej pani zástupkyne pred súčasnými študentmi školy a o skóre tretími absolventmi z rokov 2011-2013. Hádam sa táto myšlienka postaviť proti sebe družstvá rôznych absolventských ročníkov ujme a už v budúcom roku ich prilákame viac.

Mgr. Štefan Dankovič

Prednáška o prúdových chráničoch

vid-sized-logoDňa 8. apríla 2014 sa žiaci III. A triedy zúčastnili prednášky na tému „Prúdové chrániče“. O problematike prúdových chráničov informoval žiakov Ing. Rudolf Petruš, dlhoročný pracovník firmy ABB. Obsah prednášky bol zameraný na konštrukciu a činnosť prúdových chráničov. Žiaci sa dozvedeli aj o jednotlivých druhoch prúdových chráničov, ako aj o ich využití v domových a priemyselných elektroinštaláciách. Získané poznatky budú môcť žiaci využiť pri ďalšom štúdiu na našej škole a pri práci na elektrických inštaláciách po skončení školy.

Ing. Anton Varga

Majstrovstvá Slovenska juniorov

majstrovstva-s V apríli 2014 reprezentanti školy, Ševčík Stanislav z II. A, v kategórii do 70 kg a Sedlák Kristián z III.B, v kategórii do 80 kg súťažili na Majstrovstvách Slovenska v pretláčaní pravou rukou. Súťažili športovci z 11 slovenských miest. Ševčík skončil v svojej kategórii tretí a Sedlák skončil na 6. mieste. Blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI