2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Robotiáda 2021 - úspech žiakov SPŠE Prešov

Učenie on-line. Ešte pred rokom takmer nepredstaviteľné. Dnes? Realita.

 

A čo takto robotická súťaž on-line? Že si to neviete predstaviť? Nevadí!

 

81 tímov zo šiestich krajín (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko a Ukrajina) si "dištančnú" formu súťaže predstaviť vedelo.

 

V sobotu 6. 2. 2021 sa preto 150 fanúšikov robotiky pripojilo k 9. ročníku medzinárodnej robotickej súťaže Robotiáda 2021http://www.robotiada.cz). Súťažilo sa v troch disciplínach: Čára, Tajná disciplína a  Freestyle/Freestyle Wedo.

 

 

Nebolo to ľahké – doma,  v škole alebo v priestoroch,ktoré to umožňovali -  postaviť funkčného robota, natočiť ho na video a potom čakať na rozhodnutie poroty...

 

Vo Freestyle si účastníci robota i jeho prezentáciu pripravili vopred, ale v Tajnej disciplíne sa úlohu dozvedeli až v deň súťaže a na jej zvládnutie mali približne  6 hodín. Nuž a v prípade Čáry nielen súťažili, ale aj vysielali on-line prenos do Brna. To boli iné nervy ako pri dištančnom vyučovaní!

 

Klobúk dolu pred všetkými, ktorí sa na to dali - pred účastníkmi i organizátormi (JCMM, Vida!, DDM Brno, Helceletova). Nevadilo, že niekto bol v karanténe alebo sa zotavoval  po prekonaní ochorenia COVID-19. Išlo predsa o robotiku!

 

 

O ňu išlo aj žiakom SPŠE v Prešove - tímu DELTA v zložení Filip Ondrej (II.C) a Marek Štofánik (I.SA). A darilo sa im - v disciplíne Freestyle skončili s projektom TicTacToe na spoločnom 4. mieste! (Freestyle - Disk Google). No a v kategórii Tajná disciplína pre našu školu tento tím získal aj  5. miesto. (Robotiáda 2021 výsledky Tajná disciplína/Secret discipline - Tabuľky Google)

 

K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!

 

Super! Na budúci rok sa hádam stretneme vo Vida! science centrum Brno.

 

Matej Mazúr, III.SB, člen širšieho organizačného tímu

## HACKING EDPLANNING

V čase od 29. do 31. januára 2021 sa uskutočnil 48 hodinový online hackathon: Hacking EdPlanning organizovaný International Institute for Educational Planning (IIEP UNESCO).

Zúčastnilo sa ho 112 nadšencov z 12-tich krajín (Nemecko, Belgicko, Brazília, Kanada, Egypt, USA, Francúzsko, India, Mozambik, Holandsko, Slovensko a Južný Sudán), ktorí chceli pomôcť lepšie naplánovať budúcnosť vzdelávania.

 

Študent SPŠE-PO, Matej Mazúr z III.SB sa zúčastnil tohto hackathonu a pripojil sa k medzinárodnému štvorčlennému tímu Lisbonne. Spolupracoval s Alexis Gourdol, Étienne Doumazane a Clément LELIÈVRE z Francúzska.

 

 

Tím Lisbonne pracoval na zadaní, v ktorom dostali k dispozícii 2000 inšpekčných správ z írskych základných škôl. Textové správy prekladali do číselného formátu, ktorý sa dal jednoduchšie spracovať. Matej následne vizualizoval údaje pomocou Power BI. Ako prvý prišiel na chybu v zdrojových údajoch, kde omyl v geografických údajoch jednu zo škôl umiestnil do oceána.

 

Na vyhlásení sa súťažiaci dozvedeli, že vyhrali tímy Dehta, Conan a Poc. IIEP UNESCO privíta, ak sa účastníci tohto hackathonu zapoja aj do ďalších ročníkov a budú aj takouto formou spolupracovať na zlepšovaní vzdelávania.

 

[Zhrnutie súťaže - FR] (https://www.linkedin.com/pulse/retour-sur-notre-1er-hackathon-co-organis%25C3%25A9-avec-yannick-morel/?trackingId=vWrCudvIS1SMpdqXOe0rjA%3D%3D)

[Zhrnutie súťaže - EN] (https://www.linkedin.com/pulse/more-our-1st-hackathon-co-organised-iiep-unesco-yannick-morel/)

[Záverečná správa zo súťaže - EN] (http://www.iiep.unesco.org/en/making-new-tools-part-plan-meet-winners-hacking-edplanning-13615)

 

Poďakovanie za možnosť zúčastniť sa 1. ročníka súťaže patrí p. uč. Martinovi Šechnému.

„Účasť mi priniesla zlepšenie komunikácie v angličtine, tiež som mohol zažiť spoluprácu medzinárodných tímov.“

Matej Mazúr, III.SB

Aktivity tried

Certifikácia Olymp - Mzdy a personalistika

 

 

Študenti tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA v školskom roku 2020/2021 ukončili záverečným online testovaním vzdelávanie v oblasti OLYMP – Mzdy a personalistika.

 

 

Mzdový softvér OLYMP (Kros, a. s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu - popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky. Študenti vzdelávaním na vyučovacích hodinách a aj využitím individuálnych konzultácií získali zručnosti a znalosti v nastavení základných mzdových procesov pre nový zakladajúci podnik, v oblasti personalistiky zamestnancov, zadávania jednotlivých zložiek miezd so zameraním na výpočet úkolových a časových miezd, na prácu nadčas a nadčasové príplatky, na náhradu mzdy za dovolenku, na odmeny a príplatky zamestnancov, na výpočet dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov, na daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane pre zamestnanca, na výpočet priemerov na dovolenky a nadčasy, denné vymeriavacie základy a na spôsoby vystavenia a tlače mzdových dokumentov.

 

 

Certifikát Olymp – mzdy a personalistika získali 28 študenti III.F triedy, ktorí testovaním dosiahli úspešnosť viac ako 75 %: Matej Bačišin, Barbara Baranová, Matúš Bogdaň, Damián Didnianský, Jessica Diňová, Samuel Drábik, Sebastián Harvan, Adam Hodor, Jozef Hric, Richard Hric, Miroslava Jakabčinová, Jakub Jánoš, Natália Kaputová, Matúš Komanický, Patrik Koscelník, Maroš Kožár, Olívia Lukáčová, Peter Matkulčík, Marko Mišenčík, Michal Ňakat, Radoslava Onofrejová, Šimon Potočňák, Samuel Riják, Timotej Sabol, Kristián Sabol, Ján Samseli, Jakub Vitališ a Tomáš Žarnay.

Certifikáty im budú odovzdané po ukončení dištančného vzdelávania prezenčnou formou v škole.

 

Srdečne blahoželáme!

 

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

            VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová, učiteľ

Netradičná situácia = netradičná stužková IV.B na SPŠE v Prešove

NAVŽDY SA ZACHOVÁ V PAMӒTI STUŽKOVÁ

 

5. február mal byť dňom našej stužkovej slávnosti. Žiaľ, momentálna epidemiologická situácia nám neumožnila uskutočniť ju v tradičnom duchu. Napriek tomu sme sa rozhodli, že si túto jedinečnú udalosť v živote maturanta nenecháme ujsť a na popud jedného z nás sme zorganizovali online stužkovú slávnosť. Pekne sme sa obliekli, nechýbali ani kravaty a motýliky a sadli k počítačom, notebookom a tabletom.

 

 

Po odznení známej piesne Stužková od skupiny Elán pani triedna profesorka RNDr. Anna Budišová privítala prítomných. Veľmi nás potešilo, že sa na našej virtuálnej stužkovej zúčastnil aj náš bývalý triedny učiteľ pán Jozef Gmitro.

 

Po zhliadnutí prezentácie zostavenej z našich fotografií nám pani triedna učiteľka virtuálne odovzdala stužky a prihovorila sa každému z nás. Ani my sme jej neostali nič dlžní a poďakovali sme jej za to, čo pre nás robí. Nechýbal ani prípitok a potom sme už rozprávali o všeličom. Trochu sme spomínali, trochu preberali prítomnosť aj plánovali budúcnosť. Čas rýchlo plynul a ani sme sa nenazdali, bola polnoc. Zablahoželali sme ešte spolužiakovi, ktorý oslavoval narodeniny a rozlúčili sme sa. Nuž, táto stužková sa nám v pamäti zachová určite.

Žiaci IV.B

Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Slávo Vaľko zo IV.B reprezentoval dňa 10. 2. 2021 našu školu na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Toto kolo sa uskutočnilo rovnako ako predchádzajúce obvodné kolo online formou. Tentokrát sa však jednalo o ústny prejav súťažiacich, nie o písomný test.

V konkurencii tých najlepších „spíkrov“ v celom Prešovskom kraji sa Slávovi podarilo zvíťaziť v príslušnej kategórii stredných odborných škôl a zároveň postúpiť na celoštátne kolo.

Srdečne blahoželáme a držíme palce vo finálovom kole.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Príbeh úspešného manažéra – IV.F, Webinár s Ivanom Horváthom, riaditeľom Prosight Slovensko, a. s.

„Hodnota myšlienky je v jej používaní.“

 

 „Je rozdiel medzi POČUŤ a POUŽÍVAŤ.“

 

                        Ivan Horváth

 

Úspechy sa striedajú s neúspechmi ako zima s letom. K úspechom vedie tisíc a jedna cesta. Každý príbeh úspešného človeka je špecifický. A koniec koncov pre každého človeka znamená úspech niečo iné. Niekto sníva o pokojnom rodinnom živote, niekto sa chce slniť na pláži a iný zase vzdelávať sa a zarábať.

 

Mladí ľudia sa radi inšpirujú príbehmi úspešných ľudí. Takúto možnosť mali žiaci IV.F triedy v rámci predmetu projektový manažment dňa 2. februára 2021. Príbeh úspešného manažéra, pána Ivana Horvátha – riaditeľa Prosight Slovensko, a. s., žiakom formou Webinára poodhalil ako premýšľať, aby sa stali úspešnými ľuďmi.

 

Svoj príbeh venoval štúdiu na strednej škole a čo nasledovalo po nej, svojmu úspechu, jeho významu. Pokračoval svojimi skúsenosťami s dosahovaním cieľov, s prácou v tíme, venoval sa motivácii, komunikácii a zaujímavými trikmi a príkladmi nám ukázal ako ovplyvňovať ľudí pri riadiacej činnosti. Ako sám povedal, pochádzal zo skromných pomerov a nemal takmer žiadne skúsenosti s manažérskou prácou, s riadením činnosti ľudí v tíme, ktorú dnes vykonáva. Jeho začiatky neboli ľahké, no postupným vzdelávaním, školeniami, zistením, že všetci vytvárame akúsi pavučinu, kde je každé vlákno prepojené s iným, že v každej spoločnosti, rovnako v každej rodine, všetko súvisí so všetkým a je dôležité sa obklopiť správnymi ľuďmi.

 

Riaditeľom sa stal vo veku 25 rokov a dôležitou súčasťou v jeho práci je riadiť tím nie ako tvrdý manažér, ale ako líder – tréner s plochými štruktúrami riadenia. Tím považuje za svoju rodinu, kde okrem vzdelania je dôležitý charakter človeka a teambuilding. K jeho úspechom a zmene pohľadu na svet mu pomohli aj knihy od Dr. Murphyho: Cesta k vnútornému a vonkajšiemu bohatstvu a od najlepšieho rečníka na svete, ktorý sa zaoberá manažmentom riadenia a tímu, od Briana Tracyho.

Od svojho tímu vyžaduje:

 

 1. Burning desire – zapálenie, túžbu
 2. Be coachable – trénovať na sebe, neustále sa zlepšovať, vzdelávať sa
 3. Willing to work hard – ochota poctivo pracovať, nie v zmysle „nič nerobiť a zarobiť“, ale „vytvoriť si vlastný systém riadenia a zarobiť“

 

Svoj príbeh doplnil o zaujímavé pravidlá:

 

 1. Pravidlo č. 1 - Nebuď ako väčšina, maj ciele!

Odporučil žiakom, aby si venovali v tichu pri káve alebo čaji čas na vypracovanie týchto otázok:

 

 1. a) Ako má vyzerať Tvoj život o 5 až 10 rokov?
 2. b) Kto si o 5 rokov?
 3. c) Dokážem sformulovať 3 vetami svoje životné ciele?

 

 1. Pravidlo č. 2 – Sila prostredia

Si taký, akých je 5 ľudí, s ktorými tráviš najviac času. Si ich priemerom názorov, pohľadu na svet zárobku, finančnej situácie, obliekania.

 

 1. Pravidlo č. 3 – Teória zo školy Ti stačiť nebude

„Formálne vzdelávanie Ti zabezpečí prežitie, investovanie do ďalšieho vzdelávania Ti zabezpečí slobodu.“ Jim Rohn

 

Pán Horváth záverom žiakom povedal, že cestu úspechu majú ešte len pred sebou a je len na nich, akú cestu si zvolia a verí, že tá ich cesta bude tá správna. Nech nezabudnú stále na ľudí, ktorí sú okolo nich, pretože títo ľudia budú pre nich ako výťah: „ Buď vás zvezú nadol alebo vás zvezú nahor“.

 

A potom možno raz budú niekomu rozprávať svoj príbeh úspechu oni.

Ďakujeme.

 

 

 

Vladimíra Pastirová, koordinátor, učiteľ

ELEKTROmatik

V 6.ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo úlohy domáceho kola 22 tímov zo 14 škôl, z toho úspešných (tých, ktorí dokončili obidve) bolo 19. Vo väčšine prípadov to boli veľmi pekné, zdôvodnené riešenia, čo nám umožnilo čo najobjektívnejšie priradiť body, napriek tomu, že úlohy neboli kompletné alebo celkom správne.

 

Ak sme dostali iba odpovede k úlohám, pri nesprávnom výsledku sme nemohli priradiť ani čiastkové body. Preto by bolo žiaduce v budúcnosti dodržať zverejnené pokyny k riešeniu úloh.

Aj na našej strane sa vyskytli menšie problémy. Portál súťaže odmietal prijať riešenia niektorých tímov, museli ich posielať mimoriadne cez mail, čo zdržalo zapísanie  ich bodov na stránku školy. Z tohto dôvodu možno vznikol dojem, že sa manipuluje s výsledkami. Verte, že našou snahou je dodržiavať pravidlá, termíny, kritériá, ale na druhej strane vieme uznať, že aj  u nás nastala chyba, a tak nechceme ublížiť tým, ktorí za to nemôžu. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nedorozumenie.

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto  roku plánujeme pokračovať v našej súťaži školským kolom, do ktorého postupujú najlepšie tímy. Práve zo spomínaných dôvodov sme sa rozhodli pozvať do školského kola šesť najlepších tímov ( namiesto 5), ktoré v domácich kolách dosiahli najviac bodov.

 

Postupujúce tímy:

 1. Promat 1, ZŠ Československej armády
 2. Promat 2, ZŠ Československej armády
 3. Ma2PaKi, CZŠ sv. Michala Kendice 424
 4. KPVH, ZŠ Ľubotice, Strážnická 26
 5. Ilumináti, ZŠ s MŠ Terňa
 6. zsdvojkavt, Základná škola Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou

 

Podľa propozícií sa školské kolo ELEKTOmatik má konať 18. 2. 2021. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu predpokladáme, že dodržať tento termín a hlavne to,  aby sa súťažné tímy. tak  ako to bolo po minulé roky, stretli a súťažili na pôde našej školy, nebude možné.

 

Z dôvodu pokračovania vo vyučovaní dištančnou formou sme sa rozhodli organizovať školské kolo online formou a posunúť termín organizovania tohto kola, pokiaľ nenastúpia starší žiaci ZŠ na prezenčnú výučbu (najneskôr však do konca marca 2021), aby sa podarilo spojiť súťažné tímy, ak sa bude dať, aspoň na pôde vašej školy.

 

Ak by nepriaznivá situácia pokračovala a druhý stupeň ZŠ by nenastúpil na prezenčnú výučbu, zvolíme náhradné riešenie a pomocou vyhovujúcej aplikácie vytvoríme imaginárne miestnosti pre súťažné tímy. Pracujeme aj na tejto náhradnej forme a včas vám dáme vedieť.

 

Prajeme všetkým  veľa zdravia a veríme, že nám zachováte priazeň.

koordinátori súťaže

Napísali o nás

1. Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda2

 

2. Projekt VALT

Projekt VALT

Projekt VALT2

 

3. ZENIT v elektronike a programovaní

ZENIT

ZENIT2

ZENIT3

ZENIT4

 

4. Medaila sv. Gorazda

Medaila Gorazd

Medaila Gorazd 2

 

5. IT Fitness

IT Fitness

 

6. Súťaž IHRA

IHRA

 

7. Stužková IV.B

Stužková IV.B

Stužková IV.B 2

 

8. Robotiáda 2021

Robotiáda

Robotiáda 2

SPONZORI