2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Prvenstvo SPŠE v Prešove v rebríčku INEKO

Stredná priemyselná škola elektronická v Prešove sa vyníma v rebríčku základných škôl, stredných škôl a gymnázií za školský rok 2018/2019, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. V rámci stredných odborných škôl sa naša škola umiestnila medzi slovenskými školami na výbornom 1. mieste.

Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berie do úvahy veľká množina ukazovateľov. Uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti); pridaná hodnota (PH) v predmete slovenský jazyk; výsledky Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách; počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie; podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR; finančné zdroje škôl; zapojenie škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Novinkou bola možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl: kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva), prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní), stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie), prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít).

Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach. Umiestnenie SPŠE v Prešove na vrchole je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a študijných výsledkov našich žiakov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. Pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách, je teda cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu pedagógov.

Hodnotenie SPŠE Prešov z pohľadu INEKO:

 1. 3. 2020

„Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva  NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.“

Zdroj: http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=3110

 

Skvelá správa v týchto náročných časoch potešila nielen vedenie školy, ale i všetkých zamestnancov SPŠE v Prešove. 1. miesto v rebríčku je pre našu školu nielen potešením, ale aj podnetom do budúcnosti, aby svojou kvalitou napredovala ešte viac a aj v ďalších rokoch dokázala toto skvelé umiestnenie obhájiť.

Mgr. Lucia Liptáková

Víťaz JUNIOR INTERNET-u spomína na pekné časy s AMAVET-om

„Teraz cítim, že by som mal tieto skúsenosti využiť na niečo veľké, stabilné a dlhodobé.“

Marek Gogoľ, absolvent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, zároveň víťaz JUNIOR INTERNET-u v rokoch 2015 a 2016, 2. Šarišského hackatonu, autor známej aplikácie, ktorá mnohým Prešovčanom uľahčuje cestovanie či aplikácie Zostaň Zdravý, ktorej úlohou je úspešný boj s vírusom COVID-19.

S programovaním a tvorbou IT systémov začal už ako 13 ročný. Dnes jeho systémy obsluhujú státisíce požiadaviek denne a zjednodušujú prácu v desiatkach spoločností po celom Slovensku a Česku.

V zaujímavom rozhovore Mareka vyspovedal šéfredaktor a projektový manažér AMAVET-u (Asociácie pre mládež, vedu a techniku) Ing. Ján Nemec, ktorý mu srdečne poďakoval za úprimné odpovede a životné postoje. Zároveň dodal, že to, čo potrebuje dnešný mladý človek, je príbeh svojho staršieho kolegu, ktorý vie poradiť mladým začínajúcim, aby videli zmysel života v spojení záľub a zmysluplnej práce, ktorá je prospešná nielen pre seba, ale pre nás všetkých.

Čo ťa motivovalo v rokoch 2014 až 2016 prihlásiť sa na súťaž AMAVET-u JUNIOR INTERNET (JI)?


Ťažšie sa mi spomína 6 rokov dozadu, no určite to bola moja zapálenosť súťažiť a posúvať sa v IT sektore. Programovanie ma bavilo už od základnej školy, kde som si začal budovať aj svoju prvú klientelu. Preto táto súťaž dokonale preverila moje schopnosti. Trochu som zalistoval medzi diplomami a na JI som bol dokonca až trikrát.
Začalo to v roku 2014, kde som ako neoťukaný prvák na strednej škole prišiel zistiť, čo to vlastne JI je a v akom formáte sa pohybuje. Prvýkrát som, ale veľmi rýchlo, dostal od súťaže cennú lekciu, a zistil som v čom sa ešte zlepšiť a posunúť. V podstate moja prvá účasť konferencie JI 2014 kreovala moje nasledujúce roky života, pretože mi ukázala jednu veľmi dôležitú vec, ktorú si uchovám už do konca života.
Na prvú účasť JI som skromne prišiel s jedným z mojich E-shopov, ktorý mal sprostredkovať predaj z iných obchodov, niečo na typ Heureky. Pripravil som si trojslajdovú prezentáciu, s „premakanými“ odstavcami, ktoré som mal v pláne čítať. Teraz sa na tom len s chuťou zasmejem. Samozrejme, neuspel som. No čo bolo to najcennejšie, čo som v ten deň dostal? Na konci súťaže nás zobrali do miestnosti, kde nám ukázali, aké chyby sme pri prezentovaní urobili a ako sa im vyvarovať. Ja som v ten moment veľmi rýchlo pochopil, že celý život sa netočí len okolo programovania, ale hlavne o tom, ako danú vec odkomunikujeme, odprezentujeme a predáme. Tým sa riadim dodnes.
Následne som na JI prišiel opäť ešte dvakrát, kde som už zvíťazil.


Vedel si ty o tej súťaži alebo ťa nasmeroval učiteľ?


Je možné, že som súťaž našiel na našej školskej stránke, alebo za mnou prišiel učiteľ. Taktiež viem, že sme na súťaž išli väčšia skupinka zo školy, takže možno som sa k nej dostal aj medzi kamarátmi, ktorí tam išli. Na škole sme boli taká programatorská partia.


Čo pre Teba znamenalo víťazstvo v kategórii JuniorWEB v roku 2016?


V roku 2016 išlo už o moje druhé víťazstvo na JI, ktorému vďačím hlavne skúsenostiam pri mojej prvej návšteve tejto konferencie. Víťazstvo je už koncový stav, odmena za tie odpracované roky, ktoré veľa ľudí nevidí. Prajem zvíťaziť každému študentovi, ktorý deň čo deň robí popri škole niečo naviac, aj keď mu za to nikto nezaplatí, nedostane pochvalu, poprípade to robí len tak vo voľnom čase. Víťazstvo bola určite motivácia na ďalšie obdobie, a utvrdenie sa v tom, že to robím správne.


Niekoľkými myšlienkami objasni o čo išlo v Tvojom víťaznom projekte?


V roku 2015 som zvíťazil so systémom pre správu penziónov a hotelov. Majiteľ penziónu, ktorý by sa do aplikácie registroval, by vedel spravovať všetky rezervácie, klientov, financie a ďalší manažment penziónu či hotelu.
V roku 2016 som opäť zvíťazil s aplikáciou MHD Prešov, ktorú som dobrovoľne vo voľnom čase vyvinul pre mesto Prešov. Dodnes ju používa desaťtisíce ľudí v Prešove a spoliehajú sa na cestovný poriadok z tejto aplikácie.


Do ktorého ročníka si vtedy chodil a kam smerovala Tvoja ďalšia cesta?


Na JI som sa pravidelne zúčastňoval od prvého ročníka na strednej. Veľmi rád som chcel ísť aj vo štvrtom s mojim systémom na uľahčenie programovania, na ktorom stoja aktuálne stovky projektov. Len som vtedy trošku podcenil výberový proces a zabudol som ho vyplniť poriadne. Už od základnej som ale vedel, že moja cesta vedie popri programovaní, tvorbe systémov a pomáhaní ľudom. Keďže som sa dostal k IT, snažím sa pomáhať vo forme aplikácií či systémov pre firmy, ktoré denne uľahčujú prácu stovkám zamestnancom a desiatkam tisíc ľuďom.
Moja cesta vtedy bola jednoduchá, úspešne dokončiť školu a vybrať sa ďalej životom v tom, čo som začal na začiatku. Čiže expandovať to, v čom sa pohybujem. Stále som na tej ceste, aj keď pomaly chcem presedlať z klientelských projektov, na nejaký vlastný startup, či aplikáciu, ktorá by generovala príjem. Väčšina mojich vlastných aplikácii slúžila prevažne ľuďom dobročinne. Teraz cítim, že by som mal tieto skúsenosti využiť na niečo veľké, stabilné a dlhodobé.


Ako si využil skúsenosti zo súťaže AMAVET-u?


Ako som už písal, súťaž mi ukázala kam sa v živote vydať a hlavne ako sa predať. Poznám veľa programátorov, ktorí sú kapacitne oveľa ďalej ako ja, no zabúdajú na dôležitú vec, a tou je predať sa. Myslím, že to platí v každom jednom obore, nielen pri programovaní. Preto poradím všetkým návštevníkom tejto súťaže, či študentom ktorí pracujú na svojich projektoch, aby si na internete pred účasťou na súťaži, natrénovali ako prezentovať, predávať, a projekt sa už “odprezentuje sám”, ak je dobrý. To platí aj pri výbere zamestnania, zaradení sa do krúžku, v podstate všade. Buď prezentujete a predávate svoje schopnosti, alebo váš produkt, či projekt. Medzi ďalšou veľmi dôležitou hodnotou tejto súťaže bolo, že mi taktiež dala tých správnych priateľov na celý život, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť a môžeme spolu čokoľvek podniknúť. Ako v biznise, tak aj v osobnom živote.


V súčasnosti si sa počas nešťastnej pandémie dostal do širšieho povedomia odborníkov – lekárov, dokonca aj právnikov (čítal som nejaké stanovisko advokátky v rámci GDPR), možno aj politikov, ale aj širokej verejnosti. Ako k tomu došlo, že Ťa oslovili, alebo to bola Tvoja myšlienka, ktorú si ponúkol?


Musím smutne skonštatovať, že z počiatku nebol zámer urobiť takýto mediálny boom, ale vytvoriť ďalšiu aplikáciu, ktorá by dokázala pomôcť v tejto situácii, do ktorej sme sa všetci dostali. V jednoduchosti povedané – išlo o ďalšiu aplikáciu, ktorú som vo voľnom čase vyvinul pre Slovensko, s ďalšími mojimi priateľmi, s ktorými v profesijnom živote spolupracujem. Chceli sme čo najrýchlejšie vyvinúť nástroj, ktorý by pomohol a uľahčil túto pandémiu zvládnuť, a tak vznikla aplikácia ZostaňZdravý. Viac o tejto aplikácii nájdete na stránke https://www.zostanzdravy.sk.


Kam bude smerovať Tvoj ďalší profesionálny život?
Aktuálne pracujem nepretržite už ôsmy rok na projektoch pre moju klientelu, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Od aplikácii, eshopov, skladových systémov, poistných systémov. V jednoduchosti všetko, čo dokáže zjednodušiť ľudom a klientom prácu. Avšak po rokoch cítim, že všetko, čo som doposiaľ pre klientov a dobrovoľne aplikácie urobil, mi dalo dostatok skúsenosti na to, aby som vyvinul niečo vlastné a veľké. Tam je asi cesta, kam budem najbližšie roky smerovať.


Čo by si na záver poradil rovesníkom zo školských lavíc, ktorí majú teraz ten vek, ako si mal Ty v čase víťazstva?


Určite najdôležitejšia a najdrahšia vlastnosť do života je nájsť si aktivitu, do ktorej sa zamilujete a potenciálne bude môcť byť vaším budúcim povolaním. Tým samozrejme nemyslím hranie hier, ale niečo, čo vás bude posúvať. Následne sa v danej aktivite zlepšujte a robte ju tak, aby vás dlhodobo napĺňala. Jedného dňa zistíte, že ak danú činnosť robíte naozaj dobre, budete ju môcť speňažiť, poprípade sa speňaží sama, ani sa nenazdáte. Následne je to už len na vašich ambíciách, ako sa s vašou aktivitou posuniete ďalej. Niekto ma v sebe zakorenené byť najlepší zamestnanec v tej najlepšej firme. Niekto iný chce so svojou aktivitou vybudovať tu najlepšiu firmu. Je to len na vás.

 

Ing. Ján Nemec, Mgr. Lukáš Zgola

Zlatá a strieborná vlna na Krajskej prehliadke SOČ

Po školskom kole SOČ sa študenti našej školy zúčastnili Krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa mala uskutočniť na Spojenej škole J. Henischa v Bardejove. Nakoľko platí zákaz zhromažďovania, práce boli hodnotené OHK na základe poslanej  písomnej dokumentácie a príloh v podobe videí, o ktoré mohla požiadať OHK súťažiacich.  Z našej školy sa jej zúčastnili 11 študenti s 9 prácami.

Práce našich študentov aj v tomto  ročníku potvrdili svoje kvality pri realizácií projektov. To sa ukázalo v odbore 11 Informatika, v ktorej obsadili popredné priečky v podobe prvého a druhého miesta. Taktiež v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, v ktorom sme získali prvé miesto.  

V odbore Informatika získali prvé miesto Samuel Farkaš a Matúš Juraj Kobyľan z IV.B triedy s prácou „Asistent pre ľudí s ochorením diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie“. Študenti vyvinuli mobilnú aplikáciu, ktorá má upozorniť diabetikov o prekročení množstva glukózy v krvi. Aplikácia prehľadne registrovala nutričnú hodnotu prijatej stravy, na základe ktorej upravovala stravovacie návyky, pitný režim a fyzickú aktivitu. Samotná aplikácia bola navrhnutá pomocou technológie React Native a framework NestJS pre tvorbu serverovej aplikácie s podporou návrhu dizajnu aplikácie, kde bola požitá technológia Adobe XD. Všetky údaje boli ukladané do databázy MySQL.

Na druhom mieste sa v odbore Informatika umiestnil Igor Lengel z IV.SB triedy s prácou „Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov“. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť hlavne obyvateľom mesta Prešov využitím OPEN DÁT. Študenti vytvorili aplikáciu pomáhajúcu pri inzercii a hľadaní zatúlaných psov. Táto aplikácia rieši služby týkajúce sa chovu a starostlivosti o psov, veterinárne ambulancie a útulky, ktoré budú v aplikácii použité pre ľahšie nájdenie potrieb pre domácich miláčikov. Pre tvorbu aplikácie bolo použité Android Studio a platforma Google Firebase.

Úspešných riešiteľov sme mali aj v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, v ktorom obsadili naši študenti Kristián Kičinka a Dominik Bušek z IV.SB pekné prvé miesto s prácou „Webová Aplikácia - Edukačný Portál“. Cieľom práce bolo vytvorenie atraktívnej webovej aplikácie, resp. webového portálu, ktorý by pomáhal pri výučbe odborných a humanitných predmetov v škole. Portál by slúžil na distribúciu vzdelávacích materiálov, ako sú prezentácie, pracovné listy a vytváranie testov učiteľmi pre

 študentov, ich následná aplikácia a vyhodnocovanie online so zameraním na podporu klasifikácie študentov. Grafický dizajn edukačného portálu bol vytvorený vo vektorovom návrhovom nástroji Adobe XD. Základ aplikácie stojí na PHP framework Laravel. Údaje, s ktorými pracovali študenti boli ukladané do databáz a samotná aplikácia bola spustená na externom serveri. Funkcie aplikácie využívajú naši študenti.

Všetkým zúčastneným študentom, ktorí reprezentovali našu školu na Krajskej prehliadke SOČ ďakujem za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chcem zaželať všetkým postupujúcim do Celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia a úspechov.

Študenti sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne:

 

Súťažný odbor: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

4.

Michal Popovič

IV.SB

LendIt - vypožičiavanie eKolobežiek (PC aplikácia)

 

Súťažný odbor: 11 Informatika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Samuel Farkaš

Matúš Juraj Kobyľan

IV.B

Asistent pre ľudí s ochorením diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

2.

Igor Lengel

IV.SB

Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

 

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

4.

Patrik Ridilla

IV.C

Prenosný 100W bluetooth reproduktor ovládaný Arduinom

4.

Daniel Kovaľ

IV.SA

Moderný bezpečnostný elektronický zámok

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Kristián Kičinka

Dominik Bušek

IV.SB

Webová Aplikácia - Edukačný Portál

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

4.

Adam Juriš

IV.SA

CCNA testovacia hra

 

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

4.

Daniela Chovancová

III.F

Návrh funkcionalít a propagácie aplikácie ecoCITY

4.

Šimon Letkovský

IV.F

Manažment konfliktu a zvládanie námietok

 

Ing. Ondrej Kontura, metodik SOČ

Inovácie aplikácie MHD Prešov v podaní mladých vývojárov

„Sme pripravení. Je to vízia, kam sa posunúť.“

O šikovnosti študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej nemôže byť žiadnych pochýb. Svedčia o tom nielen vynikajúce študijné výsledky, popredné miesta na rôznych súťažiach, ale predovšetkým sa jedná o ich snahu prichádzať s inováciami, ktoré môžu pomôcť bežným ľuďom pri každodenných problémoch.

Jednou z takýchto ťažkostí môže byť aj bežné cestovanie s MHD. Ľudia, ktorí využívajú túto formu dopravy určite poznajú situácie, pri ktorých často strácajú prehľad a trpezlivosť. Pomôcť im však pri tom môže jednoduchá aplikácia s názvom MHD Prešov, s ktorou sa už mnohí Prešovčania mali možnosť stretnúť, využívajú ju denne a cestovanie bez nej si už vôbec nevedia predstaviť. Teraz však prichádza jej nová, vylepšená verzia.

Pôvodná verzia aplikácie bola vytvorená ešte ako študentský projekt. Jej autorom bol Marek Gogoľ, ktorého mnohí poznajú ako úspešného programátora, víťaza 2. Šarišského hackathonu, či aplikácie Zostaň zdravý. Apka si rýchlo získala množstvo fanúšikov, no po čase potrebovala pár vylepšení. Postarali sa o ne Michal Poremba, Marek Lukáč a Erik Wittner ml., študent SPŠE a zároveň hlavný administrátor aplikácie.

Projekt bol vytvorený na báze dobrovoľnosti (nie je oficiálnou aplikáciou dopravného podniku mesta) a možnosť stiahnuť si aplikáciu je stále zadarmo. Aké vylepšenia vynovená aplikácia ponúka?

Aplikácia prešla miernym zjednodušením a sprehľadnením, je rýchlejšia, boli pridané funkcie vyhľadávania spojenia, školských spojov a nechýba ani filtrovanie najbližších odchodov zo zvolenej zastávky na zvolený smer a cieľovú zastávku. Navyše po najnovšej aktualizácii vyhľadávač spojenia funguje aj offline. Možnosť zakúpenia SMS lístka je samozrejmosťou, v budúcnosti autori uvažujú aj o tom, aby sa dal lístok kúpiť prostredníctvom platobnej brány, ktorý by bol súčasťou aplikácie.

Akú najlepšiu novinku však aktualizácia aplikácie ponúka? Erik Wittner za ňu považuje práve vyhľadávač spojenia: „Človek ani nemusí poznať prešovskú mestskú hromadnú dopravu. Apka mu ukáže, kde sa nachádza najbližšia zastávka MHD a ako sa z nej môže dostať inde.“ Využívať ju teda môžu aj tí, ktorí nie sú Prešovčania.

Ak túto aplikáciu ešte nepoznáte a ste pravidelným cestujúcim prešovskou MHD, určite si ju nezabudnite stiahnuť. Uľahčí v mnohom život a cestovanie do školy, zamestnania alebo za voľnočasovými aktivitami.

Mladým programátorom a vývojárom prajeme v budúcnosti množstvo úspechov v pracovnom živote a veríme, že budú naďalej produkovať takéto zaujímavé nápady, ktoré skvalitňujú život nám všetkým.

Viac informácií o aplikácií: https://youtu.be/nDWZo6VY66Y

Mgr. Lukáš Zgola, učiteľ humanitných predmetov

Priebežné výsledky druhého kola medzinárodnej súťaže NAG IoT 2020

Po úspešne zvládnutom prvom kole prebehlo kolo druhé. Naši študenti sa museli popasovať s náročnými úlohami nadväzujúcimi na prvé kolo. Cieľom druhého kola bolo navrhnúť meteorologickú stanicu pomocou modulu ESP 8266. Tento modul mal byť srdcom stanice, ku ktorému boli pripojené snímače pre meranie teploty, vlhkosti, osvetlenia a stav batérie. Snímané veličiny boli prostredníctvom wifi pripojenia odosielané do Raspberry Pi, a to preposielalo tieto hodnoty na súťažný server. Na súťažnom serveri je mapka zobrazujúca stav nameraných meteorologických veličín jednotlivých tímov. Pre kontrolu stavu nameraných veličín a ovládanie inteligentného domu na diaľku mali študenti naprogramovať aplikáciu bežiacu na Raspberry Pi. Aplikácia obsahuje ovládacie prvky svetla, alarmu a otvárania garáže inteligentného domu. V konečnom dôsledku sa to našim študentom podarilo. Po vyriešení softvérovej časti začali študenti riešiť hardvérovú časť stanice, a to konštrukciu, zapojenie s dôrazom na to aby bola úplne energeticky sebestačná. Obal meteorologickej stanice bol navrhnutý a vytlačený na 3D tlačiarni, v ktorého útrobách bolo ukryté ESP 8266, batéria, modul nabíjania batérie, prevodník z 5 V na 3,3 V a napokon solárny panel. Samotná meteorologická stanica bola plne funkčná.

Naši študenti sa v silnej konkurencii škôl z Českej a Slovenskej republiky nestratili. Našu školu reprezentujú dva tímy študentov z III.SB a II.SA. Spolu je do súťaže zapojených 45 tímov, ktoré sú podľa uvedených priebežných výsledkov v porovnaní s predošlým ročníkom viac vyrovnané. Na 7. mieste je tím NullPointerException s 178 bodmi z celkového počtu 200 bodov, ktorý je zastúpený študentmi z III.SB. Na 22. mieste je tím pod názvom Nulový Odpor s 141 bodmi, ktorý pozostáva zo študentov z II.SA a II.C triedy.

V súčasnej dobe sa študenti pripravujú na posledné tretie kolo, ktoré sa uskutoční na škole SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové.

Ing. Ondrej Kontura. koordinátor súťaže

KyberSúťaž 2019/2020 – 2.kolo

Koncom februára a začiatkom marca 2020 sa uskutočnilo druhé on-line kolo súťaže kybernetickej bezpečnosti, ktoré organizuje AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA International, spolu s odbornými partnermi v školskom roku 2019/2020. Do druhého kola sa z našej školy kvalifikovalo 50 študentov.

V druhom kole, ktoré tiež prebiehalo on-line, bolo potrebné vyriešiť 10 úloh z oblasti sieťovej komunikácie, programovania či šifrovania, všetky nejako súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou.

Aj keď sme mali neoficiálne informácie o dobrom výsledku, oficiálne výsledky prekonali všetky očakávania. V dvadsiatke postupujúcich do finále sa ocitlo 11 našich študentov. V prvej desiatke ich je 8. V prvej trojke sú dvaja a máme aj víťaza, ktorým je Peter Melniček zo 4.SB. Aj napriek súčasnej situácii sa organizátori nevzdávajú možnosti usporiadať 3.kolo prezenčne, hoci termín nie je určený.

Oficiálne výsledky nájdete na tomto linku

 

Ďalšie informácie sú dostupné na http://www.kybersutaz.sk/sutaz.html.

 

Finalisti pre tretie kolo súťaže v KB

škola

meno

priezvisko

body

SPŠE Prešov

Peter

Melniček

85

Gymnázium Trnava

Marek

G

60

SPŠE Prešov

Matej

Ondica

58

SPŠE Prešov

Samuel

Senderak

53

SPŠE Prešov

Kevin

Seman

49

SPŠE Prešov

Michal

Popovič

43

SPŠE Prešov

Martin

Mochnacký

40

SPŠE Prešov

Rastislav

Petrisko

34

SOŠ Bánovce

Martin

M

31

SPŠE Prešov

Dáša

Balážová

24

SŠ Nové Zámky

Andrej

K

23

SOŠT Humenné

Ondrej

H

23

SPŠE Prešov

Richard

Baloga

21

SPŠE Prešov

Adam

Juriš

20

SPŠE Prešov

Štefan

Horváth

20

SŠ Nové Zámky

Krisztián

S

18

SŠ Nové Zámky

Adam

H

18

SOŠ Košice

Dávid

V

16

SŠ Nové Zámky

Dávid

N

16

SŠ Nové Zámky

Richard

S

15

Náhradníci pre tretie kolo súťaže v KB

škola

meno

priezvisko

body

SŠ Nové Zámky

Denis

I

14

SPŠE Hálova, BA

Dominik

R

11

SPŠE Prešov

Maroš

Baran

11

SPŠE Prešov

Ľubomír

Hoffman

9

Ing. Martin Vujčík

Olympiáda Podnikový hospodár Celoslovenské kolo – obsadili sme aj prvé miesto!

Dňa 28. 04. 2020, utorok, v čase od 10:00 – 11:00 h sa 6 študenti/maturanti (Jozef Fejerčák, 4. F, Mário Spišák, 4. F, Erik Wittner, 4. SB, Igor Lengel, 4. SB, Dominik Perháč, 4. SA a Martin Paľo, 4. F) zúčastnili online celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár. Táto súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou bola určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Cieľom súťaže bola popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Online test celoslovenského kola bolo možné vyplniť počas vymedzeného časového limitu a bol prístupný študentom prostredníctvom ich prihlasovacích údajov na link testovania.

Organizátori po ukončení súťaže urobili čiaru za 42. miestom. Všetci títo úspešní riešitelia do tohto 42. miesta celoslovenského kola súťaže boli automaticky prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Všetci naši študenti sa umiestnili v tejto skupine úspešných riešiteľov a získali sme aj umiestnenie v prvÝch miestach. Vzhľadom na rovnaký počet bodov organizátori udelili 5x prvé miesto.  Všetkým študentom hlavný organizátor na adresu školy pošle diplomy a zaujímavé ocenenie, ktoré si následne od vedenia školy študenti osobne prevezmú.

Na prvých miestach sa umiestnili títo študenti:

1. miesto

Martin

PAĽO, 4. F

Prešov

SPŠE

1. miesto

Vladimíra

BIELIKOVÁ

Handlová

SOS

1. miesto

Simona

KUZMÍKOVÁ

Spišská Nová Ves

Hotelová akadémia

1. miesto

Laura

KOSCELNÍKOVÁ

Prešov

Hotelová akadémia

1. miesto

Viktória

LIPTÁKOVÁ

Košice

Súkromná stredná odborná škola

 

Výsledky celoslovenského kola za našu školu:

 

1. miesto

Martin

PAĽO, 4. F

12. miesto

Erik

WITTNER,

4. SB

14. miesto

Mário

SPIŠÁK, 4. F

16. miesto

Jozef

FEJERČÁK, 4. F

28. miesto

Igor

LENGEL,

4. SB

41. miesto

Dominik

PERHÁČ,

4. SA

 

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďalšom vzdelávaní!

Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátor Olympiády podnikový hospodár na SPŠE

Úspech na súťaži Junior Internet

Dňa 24. – 25. 4. 2020 sa uskutočnila dištančnou formou IT znalým veľmi známa súťaž Junior Internet. Ani v tomto ročníku nechýbalo zastúpenie zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Našu školu reprezentovala aj dvojica študentov z IV. SB triedy – Kristián Kičinka Dominik Bušek. Tí sa po úspešnom oslovení poroty v prvotných kolách oslovili porotu natoľko, že sa úspešne dostali do najužšieho výberu 50-tky projektov mladých vývojárov. Súťaž Junior Internet nie je žiadnou novinkou, čo však bolo tento rok unikátne, bola jeho forma – dištančná. Z dôvodu aktuálnych bezpečnostných opatrení sa museli všetci účastníci súťaže obhájiť pred odbornou porotou prostredníctvom aplikácie Zoom.

Dvojica študentov sa prihlásila do súťaže s Webovou aplikáciou – Edukačný portál, ktorá umožňuje študentom aj samotným profesorom reagovať na aktuálne požiadavky trhu v podobe moderného vzdelávania aj z pohodlia domova. Princíp programu je svojím spôsobom unikátny a má naozaj čo dočinenia zo zlepšením efektivity učenia, ako aj zjednodušenia práce pre samotných študentov a profesorov. Vo webovej aplikácii nemôže chýbať množstvo vzdelávacích materiálov, testovacích foriem, možnosť chatu medzi profesorom a študentmi či videohovor na praktické vyučovanie z pohodlia domova.

Najmä vyššie spomenuté vlastnosti oslovili aj samotnú porotu, ktorá ocenila tento projekt špeciálnou cenou komisie v kategórii Junior Learn.

Chlapcom tak veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im množstvo ďalších úspechov.

Ing. Mária Hedvigová

Bronzový úspech na celoštátnej prehliadke SOČ 2020

Dlhoročnou tradíciou býva účasť študentov našej školy na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá prebehla dištančnou formou dňa 7. 5. 2020.

Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriách s počtom troch prác. V kategórii Informatika nás reprezentovali Samuel Farkaš a Matúš Juraj Kobyľan z IV.B triedy s prácou „Asistent pre ľudí s ochorením diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie“ a  študent Igor Lengel z IV.SB triedy s prácou „Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov“. Obidve práce sa umiestnili na štvrtom mieste.

V kategórií Tvorba učebných a didaktických pomôcok nás reprezentovali študenti Kristián Kičinka a Dominik Bušek z IV.SB s prácou „Webová Aplikácia - Edukačný Portál“.

Posledná spomínaná práca ukázala svoje kvality a praktický prínos v oblasti zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu v ktoromkoľvek vyučovacom predmete. Práve táto práca sa umiestnila na bronzovej pozícií v rámci tejto kategórie.

 

K úspechom všetkým súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Ing. Ondrej Kontura koordinátor SOČ

Aktivity tried

Prváci prezentovali krásy Prešovského regiónu

Projekt „Mladí používatelia – nové médiá“ Slovenskej pedagogickej knižnice, s podtitulom „Rodný môj kraj“, realizovaný v spolupráci s FF UK v Bratislave, je primárne zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti informačnej a digitálnej gramotnosti študentov pre všetky typy stredných škôl na Slovensku. Ako už býva dobrým zvykom, študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na ňom nesmeli chýbať.

Obsahom pilotného ročníka tohto projektu bola prezentácia obce, mikroregiónu či regiónu, v ktorom sa participujúca škola nachádza. Vybraní študenti I.SB triedy, v spolupráci s koordinátormi Mgr. Lukášom Zgolom a Mgr. Ivetou Kovaľovou pripravili krátky audiovizuálny výstup, prostredníctvom ktorého prezentovali informácie o danom regióne a meste Prešov tak, aby sa dostali do povedomia ľudí. Študenti sa rozhodli v ich prezentácii zamerať na charakteristiku regiónu, kolorit mapovanej lokality, históriu mesta (založenie, erby, udalosti), významné osobnosti a inštitúcie, zvyky a tradície, prírodné zaujímavosti či podujatia, ktoré stojí za to navštíviť. Zaujímavé, čo poviete?

Poznáme už aj oficiálne výsledky. Prácu študentov I.SB triedy odborná komisia zaradila do kategórie ocenení strieborného pásma, čím získali pre svoju školu zaujímavú finančnú odmenu.

Veríme, že sa Vám video bude páčiť. Zároveň dúfame, že sa dozviete množstvo pozoruhodných a pútavých informácií. Taktiež by sme chceli študentom srdečne zagratulovať a poďakovať nielen za vzornú reprezentáciu školy, ale aj za šírenie informácií o našom regióne, pretože je naozaj krásny.

Video študentov si môžete pozrieť na tomto linku: https://youtu.be/uwbLfegTsgg

Mgr. Lukáš Zgola vybraní študenti I.SB triedy

Pomáhajú, ako môžu

Nový fenomén dnešních dní - COVID-19 -  zmenil život na celom svete. Zostali zatvorené obchody, školy, hranice…

Aj preto nás v tejto neľahkej spoločenskej situácii teší skutočnosť, že naši študenti si popri plnení náročných úloh dokážu nájsť čas a pomáhať všade tam, kde si to situácia vyžaduje.

Ponúkame vám dva príbehy.

Filip, druhák, je výborný žiak, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje práci dobrovoľného hasiča vo svojej obci a aktívne sa podieľa na pravidelnej dezinfekcii verejných priestorov a priestranstiev. „Je to práca náročná a zodpovedná, ale viem, že to pomôže,“ povedal Filip. Filip menej hovorí, radšej sa prezentuje konkrétnou pomocou pri ochrane zdravia ľudí.

Tadeáš, tretiak, šikovný študent s dobrým srdcom,nám povedal: „No, roznášame potraviny nielen pre dôchodcov, ale aj pre tých, ktorí to potrebujú. Funguje to tak, že večer nám príde zoznam potravín, ktoré treba nakúpiť, na nasledujúce ráno to nakúpime, rozdelíme do tašiek a následne na to ideme potraviny porozvážať na adresy, na ktoré tie nákupy patria. Keď mi navrhli, či by som sa nechcel zapojiť a spraviť pekný humánny čin, ja som, samozrejme, bez váhania súhlasil, lebo nebolo dosť ľudí a ani áut. A tak chodím na vlastnom aute, akurát mi preplatia naftu a to je všetko, zvyšok je na základe dobrovoľnosti. A nie je to len v mieste môjho bydliska, ale pomáhám ľuďom aj v okolitých obciach. A aby ste mali predstavu,  ako to funguje - keď mám nákup, odnesiem ho na požadovanú adresu, zazvoním, nechám tašku s nákupom pri dverách s cenou, ktorú majú zaplatiť, vzdialim sa, aby si človek mohol osobne prevziať nákup a peniaze nechá pred dverami.“

Tadeáš priznal, že niekedy je veľmi ťažké zladiť povinnosti v škole s nákupmi pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Na začiatku pandémie pomáhal oveľa intenzívnejšie ako v súčasnosti. Ale na prvom mieste je pre neho škola, tak aj preto sa snaží zosúladiť úlohy v škole s obetavou prácou tak, aby: „…som stíhal všetko, aj školu, aj to rozvážanie, aj všetko ostatné… a dá sa to, aj keď termín odovzdania úlohy mi sem-tam trošku ujde.“

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nezľakli a rozhodli sa pomôcť tam, kde ich ľudia odkázaní na akúkoľvek formu pomoci potrebujú.

 

PaedDr. Lucia Ligusová

Môžeme pomôcť viac, ako si myslíme

Volám sa Dávid Koreň a som študentom tretieho ročníka na tejto škole. Už tretí rok som členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov, a preto som sa Vám môj koníček rozhodol priblížiť, keďže sa nachádzame v tejto neľahkej situácii.

Často si ľudia myslia, že mojou prácou je len hasenie požiarov alebo aspoň pomáhanie pri ňom. Sčasti to pravda je, no táto „práca“ v sebe zahŕňa o čosi viac. Práve v dnešných dňoch máme povinnosť chrániť občanov čo najviac. Preto spolu s ostatnými členmi DHZ dezinfikujeme verejné priestranstvá v centre mesta aj mimo neho. Snažíme sa tak znížiť riziko šírenia tejto pandémie a umožniť bezpečné trávenie voľného času pre občanov v meste. Celkovo sme vydenzifikovali viac ako 100 miest na území Prešova a stále v tom pokračujeme.

Okrem takýchto výjazdov sa, tiež, ako dobrovoľný hasičský zbor zúčastňujeme na športových súťažiach, kde víťazí najrýchlejší útok. Spolu s mojím spolužiakom Adamom Štofánikom, ktorý je dobrovoľným hasičom v obci Ovčie. Nielenže pomáhame svojmu okoliu, ale počas letnej sezóny robíme aj niečo pre vlastnú zábavu.

Dávid Koreň, študent III.C

Moja účasť na súťaži Junior Internet

Zúčastniť sa súťaže Junior Internet bol pre mňa zážitok. Tohto roku súťaž prebiehala formou videokonferencie, kde bolo potrebné byť dôsledný. Každý mal svoj vyhradený čas na prezentovanie a musel sa čo najlepšie predať do troch minút. Všetko malo hladký priebeh vďaka dobrej organizácii. V kategórií JuniorApp bolo niekoľko zaujímavých projektov, kde bola aj moja aplikácia Doggocity Prešov. Medzi členmi poroty sedel aj programátor Android aplikácií, a preto ma výsledné 1. miesto veľmi potešilo. Každému ocenenému poslali kuriérom ich výhru. Bola to výborná skúsenosť a ukázalo sa, že táto súťaž sa vie prispôsobovať, chce napredovať a má svoje postavenie aj medzi známymi firmami.

Igor Lengyel, študent IV.SB

Výsledky simulovaných volieb do NR SR

 

Dňa 24. 2. 2020 sa uskutočnili na našej škole simulované voľby. Mali za úlohu vzbudiť v študentoch záujem o demokraciu a systém volieb na Slovensku. Pevne veríme, že sa nám to podarilo. Výsledky volieb si môžete pozrieť nižšie v grafoch.

Je na nich jasne vidieť, že u niektorých strán výsledky školských volieb kopírujú tie reálne do NR SR. Zároveň si môžeme všimnúť aj odlišné politické vnímanie našich študentov oproti celej populácii. Veríme, že simulované voľby splnili svoj účel a v budúcnosti budeme môcť danú aktivitu opäť zorganizovať.

 

Richard Klimko, predseda ŽŠR

MDŽ na SPŠE

V pondelok dňa 9. 3. 2020 čakalo na študentky našej školy prekvapenie. Pri vstupe do vestibulu školy na nich čakali zástupcovia ŽŠR, ktorí im zaželali všetko pekné k MDŽ a ako pozornosť si pre každé dievča študujúce na škole prichystali kvietok.

Dievčatá, ktoré nemali to šťastie a nezastihli zástupcov ŽŠR nemuseli smútiť, tí im kvietok a milé slová priniesli až do triedy. Z pozitívnych reakcií veríme, že sa im táto iniciatíva od ŽŠR páčila a kvietok a milé slová ich potešili. Taktiež dúfame, že sa toto pekné gesto stane tradíciou na našej škole.

Richard Klimko, predseda ŽŠR

Výstava prác SOČ 2020

Aj v tomto školskom roku prebehla v rámci školy súťaž SOČ, a preto sa dňa 10. 3. 2020 konala výstava prác v učebni OUF. Táto udalosť bola zavŕšením súťaže. Samotná výstava začala o 8.45 a trvala do 12.35.

Výstavy sa zúčastnili práce prezentované v kategóriách Informatika, Elektronika, hardware, mechatronika, Ekonomika a riadenie a Tvorba didaktických pomôcok. Súťažiaci sa mohli pochváliť tým, čo dosiahli pred študentmi našej školy. Tieto práce budú určite inšpiráciou aj pre študentov nižších ročníkov, ktorých čaká o pár rokov zavŕšenie štúdia. Počas výstavy dochádzalo k praktickým ukážkam výrobkov a výmene skúseností, názorov a vylepšení v danej oblasti. Veľké poďakovanie patrí študentom za ich čas strávený počas výstavy a odbornej hodnotiacej komisii pri výbere prác pre túto výstavu.

Verím, že v budúcom školskom roku sa stretneme s hojnejším počtom prác a prezentujúcich, ktorí preukážu svoju kreativitu a praktické zručnosti.

Ing. Ondrej Kontura

Olympiáda Podnikový hospodár

Dňa 07. 04. 2020, utorok v čase od 10:00 – 12:00 h sa prihlásení 8 študenti/maturanti (Ondrej Harviľák, 4. F, Jozef Fejerčák, 4. F, Mário Spišák, 4. F, Erik Wittner, 4. SB, Igor Lengel, 4.SB, Juraj Havrila, 4. SA, Dominik Perháč, 4. SAa Martin Paľo, 4. F) zúčastnili on-line Olympiády podnikový hospodár. Táto súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí, všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

 

Do celoslovenského kola postúpili:

 

Martin

PAĽO, 4. F

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Prešov

Igor

LENGEL,

4. SB

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Prešov

Jozef

FEJERČÁK, 4. F

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Prešov

Dominik

PERHÁČ,

4. SA

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Prešov

Mário

SPIŠÁK, 4. F

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Prešov

Erik

WITTNER,

4. SB

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Prešov

 

Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár bude prebiehať formou elektronického testovania v termíne: 28. apríla 2020, utorok od 10:00 do 11:00 hod.

Online test celoslovenského kola bude možné vyplniť počas vymedzeného časového limitu a bude prístupný študentom prostredníctvom ich prihlasovacích údajov na link testovania.

 

Srdečne blahoželáme!

 

Ing. Vladimíra Pastirová, koordinátor Olympiády podnikový hospodár

Aj TY v IT Coding Clube

Súčasnosť prináša mnoho obmedzení do našich životov. Musíme byť izolovaní od okolitého sveta, avšak len v osobných kontaktoch. Aj v tomto čase sa máme možnosť naďalej vzdelávať online formou. Keďže sa kurz Aj Ty v IT Coding Clube  nemohol uskutočniť plánovanou formou, študentky z II. F triedy – Baranová Barbara, Jakabčinová Miroslava, Kaputová Natália, Lukáčová Olívia a Onofrejová Radoslava dňa 3. apríla 2020 absolvovali vyše trojhodinový online kurz  Aj Ty v IT Coding Clube s témou „Úprava fotografií v GIMPe“. Počas tohto kurzu sa naučili základy práce v GIMPe, upravovať materiály, upravovať fotografie, pracovať s retušami a kolážami.

Týmto študentky dokázali, že kto chce, cestu k vzdelávaniu si vždy nájde.

Kaputová Natália, II. F

ŠTVRTÁCI zvyšovali svoju ekonomickú gramotnosť!!!

Prostredníctvom Ja Učebnice ekonómie a podnikania sa malo možnosť 144 prihlásených študentov IV. A, B, C, SA a SB triedy a 24 študentov z IV. F triedy na vzdelávacom portáli spoločnosti Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. - www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať on-line, v pohodlí domova počas celého školského roka 2019/2020. Junior Achievement Worldwide  je už druhý rok po sebe 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete.

Prostredníctvom daného vzdelávania mohli:

 • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci tútora,
 • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu doma,
 • získať po splnení podmienok (vstupný centrálny test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný centrálny test nad 75%) certifikát o úspešnom absolvovanípodporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku (zoznam podporovateľov je uvedený na stránke www.jaslovensko.sk).

 

Študenti študovali postupne 15 kapitol:

 1. kapitola – Čo je ekonómia
 2. kapitola - Systém slobodného podnikania
 3. kapitola –  Dopyt  
 4. kapitola – Ponuka
 5. kapitola – Trhová rovnováha
 6. kapitola – Podnikanie v trhovej ekonomike
 7. kapitola – Stratégia a plánovanie
 8. kapitola – Výroba a produktivita
 9. kapitola – Pracovná sila
 10. kapitola – Marketing
 11. kapitola – Financovanie podniku
 12. kapitola – Peniaze a finančné inštitúcie
 13. kapitola – Úloha vlády
 14. kapitola – Ekonomická stabilita
 15. kapitola - Medzinárodné ekonomické vzťahy

 

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 12 študentov IV. A, 25 študentov IV. B,

22 študentov IV. C, 28 študentov IV. SA , 27 študentov IV. SB a 14 študentov IV. F triedy. Certifikáty im budú odovzdané on-line spoločnosťou Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. na mailové adresy študentov.

 

BLAHOŽELÁME !

Ing. Vladimíra Pastirová

Výroba ochranných štítov pre zdravotníkov

Počas krízy spôsobenej pandémiou vírusu COVID-19 sa Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zapojila do výroby ochranných štítov pre zdravotníkov. Akcia bola iniciovaná vedením národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Škola ako partner projektu využila svoje kapacity 3D tlačiarní a vyrobila komponenty na ochranné štíty typu RC3, ktorých výrobné podklady poskytla na svojej internetovej stránke spoločnosť Pruša, český výrobca 3D tlačiarní. Najdôležitejšie časti štítov, plexisklá, poskytlo vedenie národného projektu IT akadémia, za finančnej podpory občianskeho združenia AGNICOLI.   Celkovo bolo vyrobených 50 štítov v priebehu dvoch týždňov. Vyrobené štíty boli dňa 6.5.2020 odovzdané Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove a niekoľkým malým ambulanciám. Zapojením sa do tejto akcie sme chceli vyjadriť podporu našim zdravotníkom, ktorých prácu si nesmierne ceníme. Dúfame, že ochranné štíty pomôžu znížiť riziko nákazy lekárov a zdravotných sestier počas práce s pacientmi v týchto neľahkých časoch.

Veľké poďakovanie patrí našim kolegom Ing. Jozefovi Macejovi a Ing. Martinovi Ambrozymu, ktorí sa podieľali na výrobe štítov.

 

Ing. Martin Broda, PhD.

SPONZORI